Przejdź do głównej zawartości

Avere vFXT for Azure

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności w chmurze.

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności na platformie Azure

W miarę wzrostu zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe lokalne zasoby mogą w krótkim czasie zostać nadmiernie obciążone i spowodować zatrzymanie ważnej pracy. Bezpiecznie przenieś nadmiarową pojemność na platformę Azure, pozostawiając duże zestawy danych w magazynie połączonym z Twoją siecią lub w usłudze Azure Blob Storage, aby uzyskać chmurowe rozwiązanie NAS.

Rozwiązanie Avere vFXT for Azure umożliwia ochronę Twojej inwestycji w infrastrukturę, jednocześnie łatwe zarządzanie nowymi zapotrzebowaniami. Uruchamiaj swoje obciążenia NFS i SMB bez opóźnień oraz skaluj je zgodnie ze swoimi potrzebami, korzystając z inteligentnej pamięci podręcznej, aby zapewnić efektywne, elastyczne i ekonomiczne rozmieszczenie swoich danych.

 • Zapewnianie wysokiej dostępności dzięki wielu opcjom automatycznego przełączania w tryb failover

  Szybko i łatwo przetwarzaj w chmurze duże zestawy danych o rozmiarach liczonych w terabajtach lub nawet petabajtach

 • Skracanie czasu odpowiedzi dzięki użyciu routingu bazującego na wydajności

  Korzystaj ze skalowalnej infrastruktury, gdy jej potrzebujesz

 • Uruchamiaj na platformie Azure obciążenia oparte na plikach, używając lokalnego urządzenia NAS lub usługi Azure Blob Storage

  Uruchamiaj na platformie Azure obciążenia oparte na plikach, używając lokalnego urządzenia NAS lub usługi Azure Blob Storage

Wydajność

Automatycznie identyfikuj i buforuj aktywne dane potrzebne do najbardziej wymagających obciążeń, minimalizując opóźnienie magazynu dla środowisk o dużej liczbie odczytów.

Dostęp

Aplikacje oparte na plikach uzyskują dostęp do zasobów obliczeniowych platformy Azure z dołączonego magazynu (NFS i/lub SMB) w sieci lokalnej lub z magazynu obiektów blob platformy Azure (REST).

Elastyczność

Włączaj lub wyłączaj. System Avere vFXT zapewnia łatwy dostęp do skali i elastyczności platformy Azure oraz obsługuje nawet najbardziej krytyczne obciążenia.

Chmura hybrydowa z rozwiązaniem Avere vFXT for Azure

Diagram systemu Azure vFXT wskazującego usługę Azure Blob Storage i magazyn lokalny za pośrednictwem usługi ExpressRoute.

Rozwiązania wg branży

Media i rozrywka

W postprodukcji terminy są zależne od produktywności artysty. System Avere vFXT zapewnia sprawną pracę farmy renderującej, szybko łącząc zasoby platformy Azure. Znosi to ograniczenia infrastruktury, dzięki czemu możesz robić więcej i w krótszym czasie oraz przy niższych kosztach ogólnych.

Zdrowie i nauki przyrodnicze

Medycyna translacyjna i badania z zakresu genomiki mogą być wyzwaniem dla Twojej infrastruktury. Przenieś nadmiarowe przetwarzanie danych genomiki do platformy Azure, aby badacze kliniczni i biologiczni mogli skupić się na tworzeniu lekarstw.

Usługi finansowe

Analizy ilościowe i analizy ryzyka wymagają szybkiego dostępu do odpowiednich zasobów, aby umożliwić podejmowanie strategicznych decyzji. Dzięki systemowi Avere vFXT fundusze hedgingowe i instytucje inwestycyjne mogą używać platformy Azure do skutecznego zaspokajania dużych zapotrzebowań na operacje obliczeniowe.

Produkcja

Urządzenia brzegowe generują dane ułatwiające tworzenie innowacji i rozwiązań. Wydajne pozyskiwanie danych na dużą skalę jest kluczem do postępu w badaniach i rozwoju, czy to w przypadku samochodów autonomicznych, czy w dziedzinie wytwarzania energii. Dzięki systemowi Avere vXFT możesz szybko uzyskiwać dostęp do tych danych i analizować je na platformie Azure.

Instytucje rządowe

Twórz rozwiązania, które ułatwiają agencjom rządowym zmniejszenie zależności od infrastruktury, a jednocześnie zarządzanie rosnącym zapotrzebowaniem na analizę i zbieranie danych. Przenieś starsze i nowoczesne aplikacje do platformy Azure, aby nie przerywać najważniejszych zadań.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy koncentrują się na ochronie danych i prywatności.

Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie