Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Avere vFXT for Azure

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności w chmurze.

Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności na platformie Azure

W miarę wzrostu zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe lokalne zasoby mogą w krótkim czasie zostać nadmiernie obciążone i spowodować zatrzymanie ważnej pracy. Bezpiecznie przenieś nadmiarową pojemność na platformę Azure, pozostawiając duże zestawy danych w magazynie połączonym z Twoją siecią lub w usłudze Azure Blob Storage, aby uzyskać chmurowe rozwiązanie NAS.

Rozwiązanie Avere vFXT for Azure umożliwia ochronę Twojej inwestycji w infrastrukturę, jednocześnie łatwe zarządzanie nowymi zapotrzebowaniami. Uruchamiaj swoje obciążenia NFS i SMB bez opóźnień oraz skaluj je zgodnie ze swoimi potrzebami, korzystając z inteligentnej pamięci podręcznej, aby zapewnić efektywne, elastyczne i ekonomiczne rozmieszczenie swoich danych.

Wydajność

Automatycznie identyfikuj i buforuj aktywne dane potrzebne do najbardziej wymagających obciążeń, minimalizując opóźnienie magazynu dla środowisk o dużej liczbie odczytów.

Dostęp

Aplikacje oparte na plikach uzyskują dostęp do zasobów obliczeniowych platformy Azure z dołączonego magazynu (NFS i/lub SMB) w sieci lokalnej lub z magazynu obiektów blob platformy Azure (REST).

Elastyczność

Włączaj lub wyłączaj. System Avere vFXT zapewnia łatwy dostęp do skali i elastyczności platformy Azure oraz obsługuje nawet najbardziej krytyczne obciążenia.

Chmura hybrydowa z rozwiązaniem Avere vFXT for Azure

Diagram systemu Azure vFXT wskazującego usługę Azure Blob Storage i magazyn lokalny za pośrednictwem usługi ExpressRoute.

Rozwiązania wg branży

Media i rozrywka

W postprodukcji terminy są zależne od produktywności artysty. System Avere vFXT zapewnia sprawną pracę farmy renderującej, szybko łącząc zasoby platformy Azure. Znosi to ograniczenia infrastruktury, dzięki czemu możesz robić więcej i w krótszym czasie oraz przy niższych kosztach ogólnych.

Zdrowie i nauki przyrodnicze

Medycyna translacyjna i badania z zakresu genomiki mogą być wyzwaniem dla Twojej infrastruktury. Przenieś nadmiarowe przetwarzanie danych genomiki do platformy Azure, aby badacze kliniczni i biologiczni mogli skupić się na tworzeniu lekarstw.

Usługi finansowe

Analizy ilościowe i analizy ryzyka wymagają szybkiego dostępu do odpowiednich zasobów, aby umożliwić podejmowanie strategicznych decyzji. Dzięki systemowi Avere vFXT fundusze hedgingowe i instytucje inwestycyjne mogą używać platformy Azure do skutecznego zaspokajania dużych zapotrzebowań na operacje obliczeniowe.

Produkcja

Urządzenia brzegowe generują dane ułatwiające tworzenie innowacji i rozwiązań. Wydajne pozyskiwanie danych na dużą skalę jest kluczem do postępu w badaniach i rozwoju, czy to w przypadku samochodów autonomicznych, czy w dziedzinie wytwarzania energii. Dzięki systemowi Avere vXFT możesz szybko uzyskiwać dostęp do tych danych i analizować je na platformie Azure.

Instytucje rządowe

Twórz rozwiązania, które ułatwiają agencjom rządowym zmniejszenie zależności od infrastruktury, a jednocześnie zarządzanie rosnącym zapotrzebowaniem na analizę i zbieranie danych. Przenieś starsze i nowoczesne aplikacje do platformy Azure, aby nie przerywać najważniejszych zadań.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure