Pomiń nawigację

Azure Blob Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów przeznaczony do natywnych dla chmury obciążeń, archiwów, repozytoriów typu data lake, obliczeń o wysokiej wydajności i uczenia maszynowego

Przechowywanie nieustrukturyzowanych danych na dużą skalę i uzyskiwanie do nich dostępu

Usługa Azure Blob Storage ułatwia tworzenie magazynów typu data lake na potrzeby analiz oraz zapewnia magazyn do tworzenia zaawansowanych aplikacji mobilnych i natywnych dla chmury. Zoptymalizuj koszty dzięki magazynowi warstwowemu dla danych długoterminowych i elastycznie skaluj w górę na potrzeby obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności i uczenia maszynowego.

Skalowalność, trwałość i dostępność

Trwałość na poziomie szesnastu dziewiątek z replikacją geograficzną i elastycznym skalowaniem odpowiednio do potrzeb

Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie za pomocą usługi Azure Active Directory i kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), a także szyfrowanie w spoczynku i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami

Optymalizacja pod kątem magazynów typu data lake

Obsługa dostępu wieloprotokołowego oraz przestrzeni nazw plików umożliwiająca obsługę obciążeń analitycznych na potrzeby szczegółowych informacji o danych

Kompleksowe zarządzanie danymi

Kompleksowe zarządzanie cyklem życia, kontrola dostępu oparta na zasadach i niezmienny magazyn (WORM)

Tworzenie zaawansowanych aplikacji natywnych dla chmury

Usługa Blob Storage jest zbudowana od podstaw w celu zapewnienia obsługi potrzeb z zakresu skalowalności, bezpieczeństwa i dostępności deweloperów aplikacji mobilnych, internetowych i natywnych dla chmury. Użyj jej jako bazy dla architektur bezserwerowych, takich jak Azure Functions. Usługa Blob Storage obsługuje najpopularniejsze platformy programistyczne, w tym Java, .NET, Python i Node.js, a także jest jedyną usługą magazynu w chmurze, która oferuje warstwę magazynu obiektów opartą na dyskach SSD dla scenariuszy interaktywnych oraz o małych opóźnieniach.

Rozpocznij tworzenie aplikacji za pomocą usługi Blob Storage

Ekonomiczne przechowywanie petabajtów danych

Dzięki wielu warstwom magazynowania i zautomatyzowanemu zarządzaniu cyklem życia można w ekonomiczny sposób przechowywać ogromne ilości rzadko używanych danych. Zastąp archiwa taśmowe usługą Blob Storage i nigdy nie martw się kwestami migracji między generacjami sprzętowymi.

Zacznij przechowywać rzadko używane dane

Tworzenie zaawansowanych magazynów typu data lake

Usługa Azure Data Lake Storage to wysoce skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie typu Data Lake do analizy danych big data. Połączono w niej wysoce wydajny system plików z ogromną skalą i przystępnością cenową, aby przyspieszyć uzyskiwanie szczegółowych informacji. Usługa Data Lake Storage rozszerza możliwości usługi Azure Blob Storage i jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń analitycznych.

Dowiedz się więcej

Skalowanie w górę pod kątem obliczeń o wysokiej wydajności lub w poziomie pod kątem miliardów urządzeń IoT

Usługa Blob Storage spełnia wymagania dotyczące dużej przepływności aplikacji HPC, jednocześnie zapewniając skalowalność niezbędną do obsługi miliardów punktów danych płynących z punktów końcowych IoT.

Więcej informacji

Wbudowane bezpieczeństwo danych

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Elastyczny cennik, w tym opcje rezerwacji w celu zaspokojenia Twoich potrzeb związanych z magazynem w chmurze

Wybierz spośród czterech warstw magazynowania — w oparciu o to, jak często planujesz uzyskiwać dostęp do danych. Przechowuj istotne dla wydajności dane w warstwie Premium, dane odczytywane często w warstwie Gorąca, dane odczytywane niezbyt często w warstwie Chłodna, a dane odczytywane rzadko w warstwie Archiwum. Uzyskaj znaczne oszczędności, rezerwując pojemność magazynu.

Zacznij korzystać z usługi Azure Blob Storage

Uzyskaj natychmiastowy dostęp i środki w wysokości $200, rejestrując się w celu utworzenia bezpłatnego konta platformy Azure.

Utwórz konto magazynu.

Dowiedz się, jak korzystać z usługi Azure Blob Storage, używając najlepszych rozwiązań, samouczków i innej dokumentacji.

Zaufanie firm każdej wielkości

"Azure Blob Storage just works perfectly from an operational standpoint. It allows us to do some things that make our development faster and seamless. We're constantly developing applications in the test environment, which is just simple."

Mike Dunlop, prezes i założyciel, Net-Inspect
Net-Inspect

Tworzenie globalnego łańcucha dostaw pod kątem zrównoważonej produkcji żywności

"With Transparency-One and Azure, we've transformed our ability to help protect the environment, guarantee high-quality rice to consumers, and improve working conditions for farmers."

Luc Beerens, Global Sustainable Sourcing Director, Mars Food
MARS

CarMax wdraża innowacje online z platformą Azure

"Azure turned out to be perfect for solving our image storage problems. Azure Storage provided effectively limitless storage with read-accessible geo-replication, so we could deliver increased capability and resilience that was cost-effective."

Brandon Linton, Solution Architect, Online Systems Platform Team, CarMax
CarMax

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Blob Storage

Często zadawane pytania na temat produktu Azure Blob Storage

  • Obiekt blob to binarny, duży obiekt i opcja magazynu dla dowolnego typu danych, które mają być przechowywane w formacie binarnym. Dowiedz się więcej o typach obiektów blob.
  • Region to zestaw centrów danych wdrożony w ramach parametrów o zdefiniowanym opóźnieniu i połączony za pośrednictwem dedykowanej, regionalnej sieci z małymi opóźnieniami. Dowiedz się więcej.
  • Możesz skorzystać z narzędzia Data Transfer w witrynie Azure Portal lub porównać różne opcje transferu danych.
  • Dane w usłudze Azure Storage są szyfrowane i odszyfrowywane w sposób niewidoczny za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES i są zgodne ze standardem FIPS 140-2. Dowiedz się więcej o szyfrowaniu usługi Azure Storage.
  • Ustaw domyślną warstwę konta w witrynie Azure Portal. Warstwa Archiwum jest dostępna dla kont GPv2 oraz kont usługi Blob Storage i tylko dla pojedynczych blokowych obiektów blob oraz uzupełnialnych obiektów blob. Więcej informacji można znaleźć w omówieniu kont magazynu.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure