Site Recovery — cennik

Zautomatyzowana replikacja ułatwiająca ochronę usług

Korzystasz dzisiaj z programu System Center? Skorzystaj z pakietu Microsoft Operations Management Suite (OMS) Uproszczone zarządzanie infrastrukturą IT z dowolnego miejsca, w tym usługi Log Analytics, Automatyzacja, Kopia zapasowa i Odzyskiwanie lokacji. Informacje o opcjach subskrypcji.

Usługa Azure Site Recovery może pomóc w ochronie ważnych usług, koordynując zautomatyzowaną replikację i odzyskiwanie chronionych wystąpień w dodatkowej lokalizacji.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Site Recovery jest rozliczana na podstawie liczby chronionych wystąpień. Każde wystąpienie chronione przez usługę Azure Site Recovery jest bezpłatne przez pierwsze 31 dni, tak jak to opisano poniżej.

Cena dla pierwszych 31 dni Cena po 31 dniach
Usługa Azure Site Recovery przy użyciu witryn należących do klienta Bezpłatnie $- miesięcznie na chronione wystąpienie
Azure Site Recovery: odzyskiwanie na platformę Azure Bezpłatnie $- miesięcznie na chronione wystąpienie
Azure Site Recovery between Azure regions is charged at the same rate as Azure Site Recovery to Azure

Usługa Azure Site Recovery jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej liczby wystąpień chronionych w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca liczba ciągle chronionych wystąpień wynosiłaby 20, a w drugiej połowie miesiąca wystąpienia nie byłyby w ogóle chronione, średnia dzienna liczba chronionych wystąpień w tym miesiącu wyniosłaby 10.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Często zadawane pytania

  • Każde wystąpienie chronione przez usługę Azure Site Recovery jest bezpłatne przez pierwsze 31 dni tej ochrony. Od 32. dnia opłaty za ochronę wystąpienia są naliczane według powyższych stawek.

  • Tak, nie ma znaczenia, jak długo używasz usługi Azure Site Recovery. Przez pierwsze 31 dni opłaty usługi ASR dla każdego chronionego wystąpienia nie są naliczane.

    Jeśli na przykład 10 wystąpień podlegało ochronie przez ostatnie 6 miesięcy, a następnie 11 wystąpienie zostało połączone z usługą Azure Site Recovery, opłaty usługi ASR za to wystąpienie nie będą naliczane przez pierwsze 31 dni. Opłaty usługi ASR za pierwsze 10 wystąpień będą nadal naliczane, ponieważ były one chronione przez dłużej niż 31 dni.

  • Tak, nawet jeśli usługa Azure Site Recovery będzie bezpłatna przez pierwsze 31 dni dla chronionego wystąpienia, mogą zostać naliczone opłaty za usługę Azure Storage, transakcje magazynowe i transfer danych. Opłaty obliczeniowe platformy Azure mogą zostać również naliczone dla odzyskanej maszyny wirtualnej.

  • Podczas korzystania z usługi Site Recovery w celu odzyskiwania na platformę Azure zostaną naliczone opłaty za usługę Storage, transakcje magazynowe i transfer danych wychodzących.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Site Recovery

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś