Pomiń nawigację

Azure Resource Mover — cennik

Uprość sposób przenoszenia wielu zasobów między regionami platformy Azure

Azure Resource Mover to usługa, która ułatwia planowanie, przygotowywanie i przenoszenie zasobów z jednego regionu platformy Azure do innego w celu wspierania Twoich potrzeb biznesowych. Usługa Azure Resource Mover jest dostępna bez dodatkowych opłat. Mogą jednak być naliczane opłaty związane z ruchem przychodzącym/wychodzącym.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz zawsze bezpłatny dostęp do usługi Azure Resource Mover.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje
 • Azure Resource Mover to bezpłatna usługa dostępna w ramach dowolnej subskrypcji platformy Azure.

 • Usługa Azure Resource Mover jest dostępna bez dodatkowych opłat. Mogą jednak zostać naliczone opłaty związane z samym przeniesieniem:

   
  • Koszty przepustowości sieci: To koszty związane z przenoszeniem danych poza regiony platformy Azure.
  • Koszty transferu danych wychodzących: Przykład: Przenoszenie maszyny wirtualnej z regionu źródłowego do regionu docelowego spowoduje naliczenie kosztów ruchu wychodzącego z sieci na potrzeby replikowania zmian danych ze źródłowych dysków maszyn wirtualnych do innego regionu platformy Azure. Usługa Azure Resource Mover wykorzystuje technologię replikacji ASR, która kompresuje dane przed ich transferem. Zatem koszt ruchu wychodzącego jest naliczany na podstawie skompresowanych danych replikacji.
  • Koszty zasobów tymczasowych: Opłaty mogą zostać naliczone z powodu tymczasowych zasobów w regionie docelowym (np. zasoby magazynu hostujące dyski repliki), których obecność jest wymagana podczas przenoszenia danych.
  • Stałe koszty: Koszty licencjonowania lub koszty stałe mogą być naliczane w ramach przenoszenia regionalnego. Przykład: Koszty licencjonowania usługi ASR dla replikacji maszyny wirtualnej lub koszty replikacji geograficznej SQL dotyczące przenoszenia baz danych SQL między regionami.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze