Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Dev Box — cennik

Bezpieczne, chmurowe stacje robocze utworzone na potrzeby produktywności deweloperów

Cennik usługi Microsoft Dev Box obejmuje dwie części:

1) Licencjonowanie użytkownika:

Aby korzystać z usługi Microsoft Dev Box, każdy użytkownik musi mieć licencję na system Windows 11 Enterprise lub Windows 10 Enterprise, usługę Microsoft Endpoint Manager oraz usługę Azure Active Directory (P1).

Oprócz dostępności niezależnie od siebie, te licencje są uwzględniane w subskrypcjach platform Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 A3, Microsoft 365 A5, Microsoft 365 Business Premium i Microsoft 365 Education Korzyści dla Studentów.

Usługa Microsoft Dev Box służy do projektowania, opracowywania i testowania aplikacji.

2) Cennik:

cennik usługi Microsoft Dev Box zawiera miesięczne i godzinowe opcje cenowe dla wystąpienia komputera deweloperskiego i obejmuje wszystko, czego potrzebujesz, aby udostępnić stacje robocze deweloperów w chmurze.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Usługa Dev Box umożliwia płacenie przewidywalnej ceny miesięcznej za wystąpienie usługi Dev Box za nieograniczone użycie tego wystąpienia w miesiącu rozliczeniowym.

Aby uzyskać elastyczne użycie, płać zgodnie z rzeczywistym użyciem do maksymalnej ceny miesięcznej na podstawie konfiguracji wystąpienia usługi Dev Box. Po utworzeniu wystąpienia usługi Dev Box płacisz miesięczną opłatę za magazyn do czasu usunięcia wystąpienia usługi Dev Box oraz stawkę za obliczenia za każdą godzinę aktywnego użycia w ciągu miesiąca. Gdy łączny koszt usługi Dev Box (w tym miesięczny koszt magazynu i godzinowy koszt obliczeń) osiągnie poziom maksymalnej miesięcznej ceny tego wystąpienia dla tego miesiąca, rozliczenia dla tego wystąpienia usługi Dev Box zostaną automatycznie zatrzymane.

Skorzystaj z przewidywalnej maksymalnej ceny miesięcznej za usługę Dev Box, która jest automatycznie stosowana w scenariuszach wymagających wyższego wykorzystania, oraz cennika godzinowego dla scenariuszy wymagających elastyczności w celu optymalizacji kosztów.

Ceny za wystąpienie usługi Dev Box
SKU Maksymalna cena za miesiąc Obliczanie godzinowe Magazyn miesięcznie
Procesor wirtualny:8, pamięć RAM: 32 GB, magazyn: 256 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:8, pamięć RAM: 32 GB, magazyn: 512 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:8, pamięć RAM: 32 GB, magazyn: 1024 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:8, pamięć RAM: 32 GB, magazyn: 2048 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:16, pamięć RAM: 64 GB, magazyn: 256 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:16, pamięć RAM: 64 GB, magazyn: 512 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:16, pamięć RAM: 64 GB, magazyn: 1024 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:16, pamięć RAM: 64 GB, magazyn: 2048 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:32, pamięć RAM: 128 GB, magazyn: 512 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:32, pamięć RAM: 128 GB, magazyn: 1024 GB $- $- $-
Procesor wirtualny:32, pamięć RAM: 128 GB, magazyn: 2048 GB $- $- $-

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Microsoft Dev Box

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Microsoft Dev Box.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Microsoft Dev Box.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Microsoft Dev Box.

  • Maksymalna cena miesięczna na wystąpienie ma zastosowanie, gdy użycie dla określonego wystąpienia zwiększyłoby koszty powyżej tej maksymalnej ceny w danym miesiącu. Usługa automatycznie przełączy się między ceną godzinową a maksymalną ceną miesięczną, więc nie musisz martwić się o zarządzanie użyciem i uzyskasz najlepszą cenę za wystąpienie na podstawie Twojego użycia.
  • Aktywne użycie jest definiowane w taki sam sposób, jak w przypadku działania usługi Dev Box w stanie uruchomienia.
  • Nie, zahibernowane wystąpienia usługi Dev Box nie są uznawane za uruchomione i nie będą naliczane za nie opłaty za obliczenia.
  • Ceny magazynu są naliczane od momentu utworzenia usługi Dev Box do momentu jej usunięcia. Obejmuje to czas, w którym usługa Dev Box nie jest uruchomiona.
  • Żadne opłaty za magazyn nie są naliczane proporcjonalnie za godzinę na podstawie użycia. Jeśli usuniesz wystąpienie usługi Dev Box, opłaty zostaną naliczone na podstawie liczby godzin użycia w tym miesiącu rozliczeniowym.
  • Deweloperzy mogą korzystać z wielu wystąpień usługi Dev Box, a każde z nich będzie miało osobną maksymalną cenę określoną na podstawie warstwy cenowej i opłaty naliczane zgodnie z użyciem.
  • Aby korzystać z usługi Microsoft Dev Box, każdy użytkownik musi mieć licencję na system Windows 11 Enterprise lub Windows 10 Enterprise, usługi Microsoft Endpoint Manager i Azure Active Directory P1.
  • Klienci muszą używać usługi Microsoft Dev Box do projektowania, opracowywania lub testowania aplikacji. Inne użycie jest dozwolone, jeśli Klient używa usługi Dev Box do jednego z wymienionych powyżej celów. Usługa Dev Box nie kwalifikuje się do klauzuli dotyczącej rozwiązań dla klientów platformy Azure w ogólnych warunkach świadczenia usługi dla platformy Azure.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze