Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Użyj usługi Event Grid, aby napędzać swoje oparte na zdarzeniach, bezserwerowe aplikacje

Uprość aplikacje oparte na zdarzeniach dzięki usłudze Event Grid — jednej usłudze do zarządzania routingiem wszystkich zdarzeń z dowolnego źródła do dowolnego miejsca docelowego. Zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności, spójnej wydajności i dynamicznym skalowaniu usługa Event Grid umożliwia skupienie wysiłków na logice aplikacji, a nie na infrastrukturze.

Obsługa rozbudowanego zestawu przypadków użycia.

Niezawodna obsługa i dostarczanie zdarzeń.

Obsługa CloudEvents 1.0, specyfikacji stanowiącej otwarty standard.

Dostępna na platformach Azure i Kubernetes.

Uprość dostarczanie zdarzeń

Wyeliminuj sondowanie wraz z powiązanymi kosztami i opóźnieniami. Podczas korzystania z usługi Event Grid wydawcy zdarzeń są odłączeni od subskrybentów zdarzeń przez zastosowanie modelu publikowania/subskrybowania i prostego dostarczania zdarzeń bazującego na protokole HTTP. Pozwala to tworzyć skalowalne i bezserwerowe aplikacje, mikrousługi oraz systemy rozproszone.

Twórz niezawodne aplikacje w chmurze

Dynamicznie korzystaj z ogromnej skali, jednocześnie uzyskując powiadomienia o zmianach, które Cię interesują, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Twórz lepsze, bardziej niezawodne aplikacje przy użyciu programowania reaktywnego, korzystając z gwarantowanego dostarczania zdarzeń i wysokiej dostępności chmury.

Skup się na innowacjach związanych z produktami

Opracowuj bardziej zaawansowane scenariusze aplikacji, łącząc wiele możliwych źródeł i miejsc docelowych zdarzeń. Twoja logika biznesowa może być wyzwalana przez praktycznie wszystkie usługi platformy Azure oraz źródła niestandardowe. W pełni zarządzana obsługa zdarzeń obejmująca dostarczanie, inteligentne filtrowanie i możliwość wysyłania zdarzeń do wielu odbiorców jednocześnie pozwala koncentrować się na rozwiązywaniu problemów biznesowych, a nie na infrastrukturze.

Usprawnij integrację sterowaną zdarzeniami

Integruj obciążenia hostowane w chmurze lub na platformie Kubernetes przy użyciu architektur opartych na zdarzeniach w usłudze Event Grid. Zarządzaj zasobami usługi Event Grid w chmurze lub na platformie Kubernetes przy użyciu jednej płaszczyzny sterowania na platformie Azure. Korzystaj z architektur hybrydowych, aby przekazywać zdarzenia z platformy Kubernetes do miejsc docelowych platformy Azure.

Przykłady użycia usługi Event Grid

Bezserwerowe architektury aplikacji w chmurze

Usługa Event Grid łączy źródła danych i programy obsługi zdarzeń. Przykładowo możesz użyć usługi Event Grid, aby natychmiast wyzwalać funkcję bezserwerową i uruchamiać analizę obrazu za każdym razem, gdy do kontenera magazynu obiektów blob zostanie dodane nowe zdjęcie.

Automatyzacja operacji

Usługa Event Grid umożliwia przyspieszenie automatyzacji i uproszczenie wymuszania zasad. Przykładowo usługa Event Grid może powiadamiać usługę Azure Automation, gdy maszyna wirtualna zostanie utworzona lub usługa SQL Database zostanie rozszerzona. Te zdarzenia mogą być wykorzystane do automatycznego sprawdzania, czy konfiguracje usługi są zgodne, umieszczania metadanych w narzędziach do obsługi operacji, tagowania maszyn wirtualnych lub zachowywania elementów roboczych.

Integracja aplikacji

Usługa Event Grid łączy aplikację z innymi usługami. Na przykład utwórz temat, aby wysyłać dane zdarzeń aplikacji do usługi Event Grid i uzyskaj niezawodne dostarczanie oraz zaawansowany routing na platformach Azure i Kubernetes. Usługi Event Grid możesz używać w połączeniu z usługą Azure Logic Apps do przetwarzania danych w dowolnym miejscu, bez pisania kodu.

SEMINARIUM INTERNETOWE

SEMINARIUM INTERNETOWE

Seria seminariów internetowych o przechodzeniu na bezserwerowowość

Dowiedz się więcej o tworzeniu aplikacji opartych na zdarzeniach przy użyciu architektury bezserwerowej na platformie Azure

SEMINARIUM INTERNETOWE

SEMINARIUM INTERNETOWE

Seria seminariów internetowych zatytułowana Wprowadzenie do usług Azure Integration Services

Dowiedz się, jak bezproblemowo integrować aplikacje za pomocą interfejsów API, przepływów pracy, komunikatów i zdarzeń

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do użycia w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Szybko rozpocznij korzystanie z operacji obliczeniowych bez użycia serwera z w pełni zarządzanym routingiem zdarzeń