Pomiń nawigację

Storage

Bezpieczny, wydajny, niezawodny i skalowalny magazyn w chmurze

Zapoznaj się z kompleksowym pakietem usług Azure Storage dla magazynu obiektów, bloków i plików, aby spełnić najwyższe wymagania dotyczące danych. Łatwo skaluj wydajność, uzyskuj wysoką dostępność i zabezpieczenia klasy korporacyjnej oraz ujednolicaj zarządzanie danymi za pomocą rozwiązań magazynu w chmurze firmy Microsoft.

Znajdź narzędzia lub produkty usługi Azure Storage, które potrzebujesz

Jeśli chcesz Użyj tego
Wysokowydajny, trwały magazyn blokowy dla aplikacji krytycznych dla działania firmy Azure Disk Storage
Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów przeznaczony do natywnych dla chmury obciążeń, archiwów, repozytoriów typu data lake, obliczeń o wysokiej wydajności i uczenia maszynowego Azure Blob Storage
Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn typu data lake dla obciążeń analizy o wysokiej wydajności Azure Data Lake Storage
Proste, bezpieczne i bezserwerowe udziały plików w chmurze klasy korporacyjnej Usługa Pliki systemu Azure
Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp Azure NetApp Files
Hybrydowe udziały plików w chmurze na potrzeby buforowania danych lokalnych Azure File Sync
Brama magazynu w chmurze do wydajnego i łatwego transferu danych między chmurą a urządzeniami brzegowymi Azure Stack Edge
Urządzenia i rozwiązania do szybkiego i ekonomicznego przesyłania danych do i z platformy Azure Azure Data Box

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z zakresu magazynu na platformie Azure

"Once we implemented Ultra Disk Storage, we had our eureka moment. We knew our initial move to the cloud would be challenging; however, it was less daunting once we saw the throughput those disks could give us."

Mat Fleck, Menedżer platformy globalnej PLM, Procter & Gamble
Procter & Gamble

"Microsoft Azure gives us good value when we need huge clusters for a couple of days to do a job, then lets us get rid of them to conserve, whereas the datacenter is almost completely unfeasible. That was a big, big game-changer for us."

—James Ferguson, menedżer produktu, M&S
Marks and Spencer

"We've seen a significant decrease in the cost for the amount of storage that we have, compared with on-premises storage."

Tai Kim, kierownik ds. produktów dla personelu, GE Healthcare
GE Healthcare

"The Azure cloud platform is much better at fulfilling our future requirements than would have been possible with our on-premises systems."

Christian-Hans Bültemeier, dyrektor finansowy, HANSA-FLEX AG
Hansa Flex