Pomiń nawigację

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Szybko twórz aplikacje bez potrzeby zarządzania maszynami wirtualnymi oraz konieczności korzystania z nowych narzędzi — wystarczy Twoja aplikacja w kontenerze uruchomiona w chmurze.

Uruchamiaj kontenery bez potrzeby zarządzania serwerami

Uruchamiając swoje obciążenia w ramach usługi Azure Container Instances (ACI), możesz skoncentrować się na projektowaniu i tworzeniu aplikacji, zamiast zarządzać infrastrukturą, w ramach której one działają.

Zwiększaj elastyczność dzięki użyciu kontenerów na żądanie

Wdrażaj kontenery w chmurze w niespotykanie prosty i szybki sposób — za pomocą tylko jednego polecenia. Użyj usługi ACI, aby zaprowizować dodatkowe zasoby obliczeniowe na potrzeby wymagających obciążeń, gdy tego potrzebujesz. Na przykład za pomocą rozwiązania Virtual Kubelet możesz użyć usługi ACI do elastycznego rozszerzania możliwości w ramach klastra usługi Azure Kubernetes Service (AKS) w przypadku wzrostów natężenia ruchu.

Zabezpieczaj aplikacje za pomocą izolacji funkcji hypervisor

Zapewnij bezpieczeństwo maszyn wirtualnych na potrzeby obciążeń kontenerów, jednocześnie zachowując wydajność uproszczonych kontenerów. Usługa ACI zapewnia izolację funkcji hypervisor dla każdej grupy kontenerów w celu zapewnienia, że kontenery są uruchamiane w sposób izolowany bez udostępniania jądra.

Co można utworzyć przy użyciu usługi Azure Container Instances?

Elastyczne rozszerzanie możliwości za pomocą usługi AKS

Usługa ACI zapewnia szybkie i izolowane zasoby obliczeniowe, których można użyć w przypadku wzrostów natężenia ruchu — wszystko to bez potrzeby zarządzania serwerami. Na przykład usługa Azure Kubernetes Service (AKS) może użyć rozwiązania Virtual Kubelet w celu aprowizacji zasobników w ramach usługi ACI, które można uruchomić w ciągu kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia. Po przekroczeniu pojemności klastra AKS możesz skalować w poziomie dodatkowe zasobniki w usłudze ACI bez potrzeby zarządzania jakimikolwiek dodatkowymi serwerami.

Aplikacje oparte na zdarzeniach przy użyciu usługi Azure Logic Apps

Połącz usługę ACI z łącznikiem ACI Logic Apps, usługą Azure Queues i usługą Azure Functions, aby zbudować niezawodną infrastrukturę, która umożliwia elastycznie skalowanie kontenerów w poziomie na żądanie. Korzystając z usługi Azure Container Instances, możesz uruchamiać złożone zadania, które mają możliwość odpowiadania na zdarzenia.

Zadania przetwarzanie danych

Użyj usługi Azure Container Instances do przetwarzania danych, gdy dane źródłowe są pozyskiwane, przetwarzane i umieszczane w trwałych magazynach, takich jak magazyn Azure Blob Storage. Przetwarzając dane za pomocą usługi ACI, zamiast używać statycznie aprowizowanych maszyn wirtualnych, możesz uzyskać znaczne oszczędności dzięki korzystaniu z funkcji rozliczania co sekundę.

Okładka książki Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Pobierz bezpłatnego e-booka Designing Distributed Systems (Projektowanie systemów rozproszonych)

Zobacz, jak powtarzalne, ogóle wzorce i składniki wielokrotnego użytku mogą ułatwić programowanie systemów rozproszonych i poprawić jego wydajność, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na ich rozwój. Pobierz bezpłatnego e-booka wydawnictwa O’Reilly, którego napisał Brendan Burns, wybitny inżynier pracujący w firmie Microsoft i współtwórca projektu Kubernetes.

Dlaczego warto zaufać usłudze Container Instances?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Container Instances — cennik

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Rozliczanie za sekundę

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Container Instances, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Container Instances o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Wypróbuj usługę Container Instances