Azure — Zapraszamy!

Personalizowanie konta platformy Azure i rozpoczynanie pracy z niektórymi zasobami

Która z poniższych pozycji najlepiej opisuje Twoje podstawowe zadania w pracy?

Określ podstawowe działania

Która z poniższych pozycji najlepiej opisuje planowany sposób używania platformy Azure?

Określ testowaną usługę lub funkcję

Dziękujemy za przesłanie informacji.

Wdróż swoje pierwsze rozwiązanie w mniej niż 10 minut

Wypróbuj te krótkie samouczki dotyczące korzystania z platformy Azure i od razu rozpocznij tworzenie projektów.

Uruchamianie maszyny wirtualnej z systemem Linux

Wdróż maszynę wirtualną z systemem Linux przy użyciu interfejsu wiersza polecenia.

Uruchamianie maszyny wirtualnej z systemem Windows

Utwórz maszynę wirtualną z systemem Windows za pomocą programu PowerShell.

Tworzenie aplikacji sieci Web

Wdróż przykładową aplikację .NET, Node.js, Java, PHP, Python lub Ruby.

Magazynowanie i przesyłanie danych oraz aplikacji

Uzyskaj dostęp do magazynu obiektów Blob, tabel i kolejek.

Tworzenie aplikacji bez użycia serwera

Tworzenie funkcji „hello world” w witrynie Azure Portal.

Tworzenie aplikacji opartej na danych

Utwórz bazę danych Azure SQL Database w witrynie Azure Portal.

Weź udział w seminarium internetowym na temat rozpoczynania pracy z platformą Azure

Maksymalnie wykorzystaj możliwości platformy Azure. Weź udział w cotygodniowych seminariach internetowych wprowadzających do platformy Azure i obejrzyj prezentacje na temat korzystania z witryny Azure Portal do tworzenia aplikacji internetowych, wdrażania baz danych SQL, kompilowania maszyn wirtualnych i wykonywania innych zadań. Uzyskaj od technicznych ekspertów ds. platformy Azure odpowiedzi na swoje pytania podczas sesji pytań i odpowiedzi na żywo.