Azure — Zapraszamy!

Oto zasoby, które ułatwią Ci rozpoczęcie korzystania z nowego, bezpłatnego konta platformy Azure

Przejrzyj samouczki i przewodniki Szybki start

Tworzenie aplikacji internetowej za pomocą technologii Node.js, Java lub .NET
Aprowizacja maszyny wirtualnej z systemem Linux lub Windows
Szybsze opracowywanie zawartości dzięki funkcji bezserwerowej
Tworzenie relacyjnej bazy danych lub bazy danych NoSQL

Obejrzyj szczegółowe materiały wideo firmy Pluralsight

Zarejestruj się, aby wziąć udział we wprowadzającym seminarium internetowym na żywo

Dowiedz się, jak nawigować po witrynie Azure Portal i wdrażać najpopularniejsze produkty oraz uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów technicznych ds. platformy Azure.