Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Wszystko jest gotowe do rozpoczęcia korzystania z platformy Azure

Dowiedz się, jak szybko rozpocząć pracę

Zapoznaj się z podstawami korzystania z usług platformy Azure. Obejrzyj krótkie wideo na żądanie i zaplanuj sesję pytań i odpowiedzi na żywo z ekspertem technicznym ds. platformy Azure.

Zapytaj eksperta technicznego ds. platformy Azure

Dołącz do sesji pytań i odpowiedzi z ekspertem technicznym ds. platformy Azure w formie seminarium internetowego na żywo. Zadawaj pytania na temat swojego projektu albo przypadku użycia i ucz się od innych w społeczności platformy Azure. Zaplanuj sesję, gdy zechcesz zadać pytanie lub będziesz szukać inspiracji.

Obejrzyj serię  pokazów na żądanie, aby dowiedzieć się, jak:

  • Nawigować po witrynie Azure Portal i pracować w niej.
  • Planować architekturę rozwiązań i organizować zasoby.
  • Szacować koszty i zarządzać nimi.
  • Wdrażać typowe usługi, w tym maszyny wirtualne, aplikacje internetowe i bazy danych SQL.

Seria pokazów jest dostępna w językach angielskim, chińskim (tradycyjnym), niemieckim, koreańskim, portugalskim (brazylijskim), hiszpańskim i tureckim. Dla wielu innych języków są dostępne napisy.