Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Usługa GitHub i platforma Azure

Wiodąca na świecie platforma dla deweloperów bezproblemowo zintegrowana z platformą Azure.

Przyspieszanie tworzenia oprogramowania za pomocą integracji platformy Azure

Szybciej i bezpieczniej dostarczaj oprogramowanie, łącząc rozwiązania i narzędzia, które wspierają rozwój największej społeczności deweloperów na świecie, z bezproblemowo zintegrowanymi produktami platformy Azure i usługami GitHub.

Automatyzacja przepływu pracy z kodu do chmury za pomocą funkcji GitHub Actions dla platformy Azure

Wbudowana integracja z programem Microsoft Visual Studio na potrzeby zwiększonej szybkości pracy warstwy Developer

Kompleksowe zabezpieczenia aplikacji dzięki usłudze GitHub Advanced Security i usłudze Defender dla DevOps

Natywne integracje platformy Azure na potrzeby szybszego wdrażania

Używanie konta usługi GitHub w celu logowania się do platformy Azure

Uprość wdrażanie z repozytorium dzięki bezproblemowemu dostępowi do portalu Azure Portal i usługi Azure DevOps przy użyciu poświadczeń konta usługi GitHub.

Ekran logowania dla firmy Microsoft z opcją logowania się za pomocą usługi GitHub
Przepływy pracy z kodu do chmury

Automatyzowanie przepływów pracy z kodu do chmury

Łatwo twórz przepływy pracy z kodu do chmury w repozytorium, aby kompilować, testować, tworzyć pakiety, wydawać i wdrażać na platformie Azure. Funkcja GitHub Actions dla platformy Azure zapewnia natywną obsługę wdrożeń w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), funkcji Azure Web Apps usługi Azure App Service, w usługach Azure SQL Database, Azure Functions i wielu innych.

Mądrzejsze planowanie i śledzenie pracy

Zwiększ produktywność zespołu dzięki tablicom, listom prac i przebiegom w przypadku nawet najbardziej złożonych projektów. Wystarczy połączyć repozytorium usługi GitHub z usługą Azure Boards oraz rozpocząć łączenie zatwierdzeń i żądań ściągnięcia z elementami roboczymi śledzonymi w usłudze Azure Boards, umożliwiając programowanie przy jednoczesnym planowaniu i śledzeniu pracy.

Tablica Kanban w usłudze Azure Boards przedstawiająca nowe, aktywne, przejściowe i wdrożone zadania
Gałąź pokazująca, że wszystkie zmiany zostały zatwierdzone i wszystkie kontrole zostały zakończone pomyślnie

Przełamywanie barier w Twojej organizacji

Bezpieczniej wprowadzaj kod open source i składniki do swoich projektów w przedsiębiorstwie. Ustanów podstawy metodologii innersource za pomocą najlepszych rozwiązań typu open source oraz dzięki współpracy ze społecznością open source. Metodologia innersource pomaga przyspieszyć tworzenie oprogramowania dla przedsiębiorstw i zwiększyć szybkość pracy warstwy Developer. Mechanizmy kontroli elastyczności, zabezpieczeń, zgodności i wdrażania ułatwiają Twojemu zespołowi korzystanie z usługi GitHub Enterprise na platformie Azure wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Nowy zespół tworzony w usłudze GitHub przy użyciu grupy usługi Azure AD

Wymuszanie bezpieczniejszej tożsamości miejsca pracy

Aprowizuj istniejące rozwiązanie Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD) dla członkostwa w grupie GitHub, aby zapewnić bezpieczniejszą tożsamość miejsca pracy. Ułatw administratorom i deweloperom koncentrowanie się na tworzeniu aplikacji, skracając czas potrzebny na prace administracyjne, poprawiając możliwości inspekcji i zwiększając bezpieczeństwo użytkowników dzięki możliwościom synchronizacji usługi Microsoft Entra ID.

Usługa Azure Policy aktualizowana i wdrażana w usłudze GitHub

Zarządzanie usługą Azure Policy jako kodem

W celu zwiększenia szybkości pracy warstwy Developer przejdź z ręcznego zarządzania poszczególnymi zasadami w portalu Azure Portal na proces łatwiejszy w zarządzaniu, oparty na współpracy i powtarzalny w skali przedsiębiorstwa. Eksportuj zasady platformy Azure do repozytorium usługi GitHub za pomocą jedynie kliku kliknięć, a następnie współpracuj, śledź zmiany przy użyciu mechanizmu kontroli wersji i wdrażaj zasady przy użyciu niestandardowych przepływów pracy usługi GitHub.

Rozszerzenia usługi GitHub w programie Visual Studio

Nowe spojrzenie na wydajność deweloperów

Skróć czas rozpoczęcia pracy w usłudze Git i zwiększ produktywność dzięki wbudowanym rozszerzeniom usługi GitHub dla programu Visual Studio. Twórz i publikuj repozytoria, zarządzaj żądaniami ściągnięcia w usłudze GitHub oraz przeglądaj kod źródłowy bezpośrednio w programie Visual Studio.

Kompleksowe Zabezpie­czenia i zgodność, wbudowane

Użytkownik autoryzujący usługę Microsoft Defender dla DevOps i tworzący połączenie usługi GitHub na platformie Azure
Użytkownik autoryzujący usługę Microsoft Defender dla DevOps i tworzący połączenie usługi GitHub na platformie Azure

Wykrywanie, korygowanie luk w zabezpieczeniach oraz zapobieganie im

  • Zintegruj zabezpieczenia z przepływem pracy dewelopera przy użyciu skanowania kodu, wpisu tajnego i zależności za pomocą pakietu GitHub Advanced Security.
  • Zapewnij zespołom ds. zabezpieczeń pełny wgląd w spis metodyki DevOps w środowiskach z wieloma potokami w centralnej konsoli za pomocą usługi Microsoft Defender dla DevOps.
  • Używaj kontekstowych szczegółowych informacji z kodu do chmury, aby priorytetyzować korygowanie krytycznych problemów w kodzie i przypisywać własność deweloperom w ich znanym środowisku.

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Obdarzone zaufaniem przez firmy na całym świecie

Bezpieczniejsze niebo dzięki narzędziom programistycznym firmy Microsoft

Firma GE Aviation używała usługi GitHub i platformy Azure do opracowania aplikacji FlightPulse, która dostarcza analizy ponad 3000 pilotów w celu poprawy bezpieczeństwa podczas każdego lotu. Firma GE stworzyła i wdrożyła aplikację FlightPulse w kilka miesięcy zamiast lat.

GE Aviation

Skracanie czasu wdrażania za pomocą usługi GitHub

Organizacja California Department of Technology (CDT) wybrała usługę Azure DevOps z usługą GitHub, aby ułatwić proces migracji z infrastruktury lokalnej do infrastruktury jako kodu. Obecnie organizacja CDT tworzy kod, aplikacje i witryny internetowe w ułamku czasu, jaki zajmowało to w przeszłości.

California Department of Technology
Powrót do kart

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie