Usługa migracji bazy danych platformy Azure — cennik

Azure Database Migration Service (Azure DMS) to w pełni zarządzana usługa do migrowania operacyjnych baz danych i magazynów danych. Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure DMS została zaprojektowana jako bezproblemowe i kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia lokalnych baz danych SQL Server do bazy danych Azure SQL Database.

W przyszłych aktualizacjach będziemy dodawać kolejne pary obiektów źródłowych i docelowych.

Szczegóły cennika


Basic

Chcesz przeprowadzić migrację danych o małym lub średnim rozmiarze? Wypróbuj warstwę Podstawowa.

Rdzenie wirtualne Cena za wersję zapoznawczą*
1 Bezpłatnie
2 Bezpłatnie

*Promocja ograniczona czasowo: wypróbuj tę usługę bezpłatnie od teraz do 31 grudnia 2018 r.

Ogólne zastosowanie

Chcesz przeprowadzić migrację danych o dużym rozmiarze? Wypróbuj warstwę Ogólnego przeznaczenia.

Rdzenie wirtualne Cena za wersję zapoznawczą*
4 Bezpłatnie

*Promocja ograniczona czasowo: wypróbuj tę usługę bezpłatnie od teraz do 31 grudnia 2018 r.

Magazyn w warstwach Podstawowa i Ogólnego przeznaczenia jest rozliczany według stawki miesięcznej na podstawie użycia.

Magazyn Cena za wersję zapoznawczą*
GB Bezpłatnie

*Promocja ograniczona czasowo: wypróbuj tę usługę bezpłatnie od teraz do 31 grudnia 2018 r.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto