Pomiń nawigację

Usługa migracji bazy danych platformy Azure — cennik

Azure Database Migration Service (DMS) to w pełni zarządzana usługa, którą zaprojektowano z myślą o migracjach operacyjnych baz danych i magazynów danych.

Warstwa cenowa Standardowa obsługuje migracje offline (zwane również „jednorazowymi”). Warstwa cenowa Standardowa, która oferuje opcje 1, 2 i 4 rdzeni wirtualnych, jest ogólnie dostępna i bezpłatna dla klientów.

Warstwa cenowa Premium obsługuje migracje w trybie offline i online (zwane również „migracją ciągłą”) dla obciążeń krytycznych dla działania firmy, które wymagają minimalnego czasu przestoju. Warstwa cenowa Premium jest teraz ogólnie dostępna i będzie bezpłatna dla klientów do 28 lutego 2019 r. Od 1 marca 2019 r. zacznie obowiązywać cennik usługi DMS Premium (przedstawiony poniżej).

Informacje na temat regionalnej dostępności usługi Azure Database Migration Service można znaleźć tutaj. W przyszłych aktualizacjach usługi Azure DMS dodamy kolejne pary obiektów źródłowych i docelowych. Utwórz konto, aby skorzystać z prywatnej wersji zapoznawczej dodatkowych par obiektów źródłowych i docelowych.

Szczegóły cennika

Warstwa cenowa:

Standardowa

Większość obciążeń małych lub średnich firm (obsługuje tylko migracje offline)

Wystąpienia obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Rdzenie wirtualne Cena*
1 Bezpłatnie
2 Bezpłatnie
4 Bezpłatnie

Premium

Duże obciążenia lub obciążenia krytyczne dla działania firmy (obsługuje migracje online, migracje offline i większe szybkości migracji)

Wystąpienia obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Rdzenie wirtualne Cena*
4 $-/godz.

*Usługa DMS Premium będzie bezpłatna dla klientów do 28 lutego 2019 r. Od 1 marca 2019 r. zacznie obowiązywać cennik usługi DMS Premium. Klienci będą mogli bezpłatnie używać usługi DMS Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi przez 6 miesięcy od daty utworzenia usługi DMS, zanim rozpocznie się naliczanie opłat.

Często zadawane pytania:

 • Warstwa Standardowa usługi Database Migration Service obsługuje migracje w trybie offline, a jej użycie jest bezpłatne.

 • Opłaty za warstwę Premium są naliczane przy użyciu przewidywalnej, godzinowej stawki opartej na aprowizowanych operacjach obliczeniowych w obrębie rdzenia wirtualnego dla usługi migracji.

  Obecnie warstwa Premium usługi Database Migration Service jest dostępna tylko z 4 rdzeniami wirtualnymi. Klienci korzystający dzisiaj z usługi DMS w warstwie Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi mogą używać usługi bezpłatnie do 28 lutego 2019 r. Od 1 marca klienci otrzymają 6 miesięcy bezpłatnego korzystania z usługi DMS w warstwie Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi od daty utworzenia usługi DMS, zanim rozpocznie się naliczanie opłat.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz usługę DMS w warstwie Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi w dniu 15 stycznia 2019 r., będziesz mieć możliwość jej bezpłatnego używania do 28 lutego 2019 r. Od 1 marca 2019 r. rozpocznie się 6-miesięczny okres bezpłatnego użycia i będzie można korzystać z usługi bezpłatnie do 31 sierpnia 2019 r. Za użycie 1 września 2019 r. i później będzie naliczana godzinowa opłata za aprowizowane zasoby obliczeniowe.
  • Jeśli utworzysz usługę DMS w warstwie Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi 15 marca 2019 r., 6-miesięczny bezpłatny okres rozpocznie się po utworzeniu usługi DMS 15 marca 2019 r. i będzie trwać do 14 września 2019 r. Za użycie 15 września 2019 r. i później będzie naliczana godzinowa opłata za aprowizowane zasoby obliczeniowe.
  • Jeśli będziesz używać usługi DMS w warstwie Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi przez 6 miesięcy od utworzenia usługi DMS lub krócej, opłaty nie będą naliczane (usługa DMS w warstwie Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi jest bezpłatna przez 6 miesięcy od utworzenia usługi DMS). Dlatego jeśli będziesz używać usługi DMS w warstwie Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi przez 3 miesiące, będzie to użycie bezpłatne.
  • Jeśli będziesz używać usługi DMS w warstwie Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi przez 8 miesięcy, otrzymasz bezpłatnie 6 miesięcy od utworzenia usługi DMS, a następnie będą naliczane opłaty za 2 dodatkowe miesiące korzystania z usługi DMS w warstwie Premium z 4 rdzeniami wirtualnymi.

 • Po utworzeniu usługi DMS możesz używać jej przez maksymalnie 1 rok od daty utworzenia usługi.

 • Klienci mogą tworzyć 2 usługi DMS na subskrypcję. Aby utworzyć dodatkowe usługi, utwórz bilet pomocy technicznej.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji