Pomiń nawigację

Usługa migracji bazy danych platformy Azure — cennik

Azure Database Migration Service (DMS) to w pełni zarządzana usługa, którą zaprojektowano z myślą o migracjach operacyjnych baz danych i magazynów danych.

Warstwa cenowa Ogólnego przeznaczenia obsługuje migracje offline (zwane również „jednorazowymi”). Warstwa cenowa Ogólnego przeznaczenia, które oferuje opcje 1, 2 i 4 rdzeni wirtualnych, jest ogólnie dostępna i bezpłatna dla klientów.

Warstwa cenowa Krytyczne dla działania firmy obsługuje migracje w trybie offline i online (zwane również „migracją ciągłą”) dla obciążeń krytycznych dla działania firmy, które wymagają minimalnego czasu przestoju. Warstwa cenowa Krytyczne dla działania firmy jest obecnie dostępna bezpłatnie w publicznej wersji zapoznawczej.

Informacje na temat regionalnej dostępności usługi Azure Database Migration Service można znaleźć tutaj. W przyszłych aktualizacjach usługi Azure DMS dodamy kolejne pary obiektów źródłowych i docelowych. Utwórz konto, aby skorzystać z prywatnej wersji zapoznawczej dodatkowych par obiektów źródłowych i docelowych.

Szczegóły cennika

Warstwa cenowa:

Ogólne zastosowanie

Większość obciążeń małych lub średnich firm (obsługuje tylko migracje offline)

Wystąpienia obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Rdzenie wirtualne Cena*
1 Bezpłatna
2 Bezpłatna
4 Bezpłatna

Storage

Opłaty za usługę Storage są naliczane przy użyciu stawki miesięcznej na podstawie użycia.

Storage Cena*
GB Bezpłatna

*Limited-time promotion: Try the service for free from now until December 31, 2018.

Krytyczne dla działania firmy (wersja zapoznawcza)

Duże obciążenia lub obciążenia krytyczne dla działania firmy (obsługuje migracje online, migracje offline i większe szybkości migracji)

Wystąpienia obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Rdzenie wirtualne Cena*
4 Bezpłatna

*Limited-time promotion: Business Critical compute will be offered for free in preview from now until December 31, 2018.

Storage

Opłaty za usługę Storage są naliczane przy użyciu stawki miesięcznej na podstawie użycia.

Storage Cena*
GB Bezpłatna

*Limited-time promotion: Try the service for free from now until December 31, 2018.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji