Pomiń nawigację

Eksplorator usługi Azure Storage

Bezpłatne narzędzie do wygodnego zarządzania zasobami magazynu w chmurze platformy Azure z pulpitu

Zarządzanie magazynem w chmurze na platformie Azure

Przekazuj i pobieraj tabele, kolejki, pliki i obiekty blob usługi Azure Storage, jak również jednostki usług Azure Data Lake Storage i dyski zarządzane platformy Azure, oraz zarządzaj nimi. Konfiguruj uprawnienia magazynu oraz uprawnienia kontroli dostępu, warstwy i reguły.

Wszechstronność

Zarządzanie kontami magazynu w wielu subskrypcjach we wszystkich regionach platformy Azure, w infrastrukturze Azure Stack i w usłudze Azure Government.

Rozszerzalna

Dodaj nowe funkcje i możliwości za pomocą rozszerzeń, aby zarządzać jeszcze większą liczbą potrzeb związanych z magazynem w chmurze.

Dostępność

Intuicyjny i bogaty w funkcje graficzny interfejs użytkownika (GUI) z ułatwieniami dostępu do kompleksowego zarządzania zasobami magazynu w chmurze.

Bezpieczeństwo

Bezpieczny dostęp do danych przy użyciu usługi Azure AD i dostosowanych uprawnień listy kontroli dostępu (ACL).

Łatwiejsze zarządzanie magazynem w chmurze i zwiększanie produktywności

Wydajne nawiązywanie połączenia i zarządzanie zasobami i kontami usługi magazynu platformy Azure w różnych subskrypcjach i organizacjach. Tworzenie, usuwanie, wyświetlanie i edytowanie zasobów usługi Azure Storage, Azure Data Lake Storage i dysków zarządzanych platformy Azure oraz zarządzanie nimi.

Dowiedz się więcej

Dostosowywanie za pomocą rozszerzeń

Dostosuj Eksploratora usługi Azure Storage zgodnie z potrzebami. Na przykład użyj rozszerzenia usługi Azure Data Factory, aby przenieść dane z innych usług magazynu w chmurze, takich jak AWS S3, do usługi Azure Storage. Dodaj rozszerzenie Azure App Configuration do eksploratora magazynu, aby zarządzać ustawieniami aplikacji i flagami funkcji w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej

Zaawansowane środowisko z ułatwieniami dostępu

Płynne wyświetlanie i wyszukiwanie danych oraz zasobów i korzystanie z nich za pomocą intuicyjnego interfejsu. Ulepszone ułatwienia dostępu z opcjami czytnika zawartości wielu ekranów, motywami o wysokim kontraście i klawiszami dostępu w systemach Windows i macOS.

Eksploruj ułatwienia dostępu

Pracuj tak, jak lubisz — lokalnie lub w trybie offline

Eksplorator usługi Storage pozwala Ci pracować w odłączeniu od chmury lub w trybie offline za pomocą lokalnych emulatorów, np. Azurite. Ta elastyczność ułatwia zwiększanie produktywności i wydajności, umożliwiając jednocześnie obniżenie kosztów.

Praca z lokalnymi emulatorami

Uściślanie dostępu do danych

Używaj pełnego zakresu funkcji zabezpieczeń platformy Azure, w tym opartej na rolach kontroli dostępu, usługi Azure AD, parametrów połączenia i uprawnień listy kontroli dostępu (ACL) do nawiązywania łączności i zarządzania zasobami platformy Azure — zawsze za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie oparte na wiodących w branży zabezpieczeniach platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Zacznij korzystać już dziś

Uzyskaj natychmiastowy dostęp i środki w wysokości $200, rejestrując się w celu utworzenia bezpłatnego konta platformy Azure.

Przejrzyj wymagania wstępne instalacji dla systemu operacyjnego.

Zacznij korzystać z Eksploratora magazynu z dokumentacją i informacjami o wersji.

Zarządzanie zasobami danych

Azure Blob Storage

Nieważne, czy przechowujesz duże ilości danych bez struktury, ujawniasz dane publicznie, czy przechowujesz dane aplikacji prywatnie — zarządzaj swoimi zasobami za pomocą Eksploratora usługi Storage.

Zarządzaj teraz

Azure Data Lake Storage

Uzyskiwanie dostępu do dużych ilości danych bez struktury i innych jednostek platformy Azure, takich jak obiekty blob i kolejki.

Zarządzaj teraz

Pobieranie bezpłatnie Eksploratora magazynu: