Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Eksplorator usługi Azure Storage

Zarządzanie zasobami magazynu w chmurze platformy Azure z poziomu pulpitu

Pobierz Eksploratora usługi Azure Storage już dziś

Przekazuj i pobieraj tabele, kolejki, pliki i obiekty blob usługi Azure Storage, jak również jednostki usług Azure Data Lake Storage i dyski zarządzane platformy Azure, oraz zarządzaj nimi. Konfiguruj uprawnienia magazynu oraz uprawnienia kontroli dostępu, warstwy i reguły.

Wszechstronność

Zarządzaj kontami magazynu w wielu subskrypcjach we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure, w infrastrukturze Azure Stack i w usłudze Azure Government.

Rozszerzalne

Dodawaj nowe funkcje i możliwości za pomocą rozszerzeń, aby zaspokoić jeszcze więcej potrzeb związanych z zarządzaniem magazynem w chmurze.

Dostępne

Korzystaj z dostępnego, intuicyjnego i bogatego w funkcje graficznego interfejsu użytkownika (GUI) umożliwiającego pełne zarządzanie zasobami magazynu w chmurze.

Bezpieczne

Bezpiecznie uzyskuj dostęp do danych przy użyciu usługi Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory) i dostrojonych uprawnień listy kontroli dostępu (ACL).

Łatwiejsze zarządzanie magazynem w chmurze i zwiększanie produktywności

Efektywnie łącz konta i zasoby usługi Azure Storage oraz zarządzaj nimi w ramach subskrypcji i organizacji. Twórz, usuwaj, wyświetlaj i edytuj zasoby dla usług Azure Storage, Azure Data Lake Storage i dysków zarządzanych platformy Azure oraz zarządzaj nimi.

Lista aktywnych obiektów blob i ich właściwości w eksploratorze usługi Storage
Wyświetlaj dane tekstowe z rozszerzonym formatowaniem dla formatu JSON, wyświetlaj dokumenty PDF i przeglądaj obrazy bez konieczności pobierania plików na komputer.

Wyświetlaj dane bez wysiłku i szybko

Oszczędzaj czas i upraszczaj przepływ pracy, wyświetlając podgląd danych bezpośrednio w Eksploratorze usługi Storage. Wyświetlaj dane tekstowe z rozszerzonym formatowaniem dla formatu JSON, wyświetlaj dokumenty PDF i przeglądaj obrazy bez konieczności pobierania plików na komputer.

Dostosuj za pomocą rozszerzeń

Dostosuj Eksploratora usługi Azure Storage do swoich potrzeb. Na przykład użyj rozszerzenia usługi Azure Data Factory , aby przenieść dane z innych usług magazynu w chmurze, takich jak AWS S3, do usługi Azure Storage. Dodaj rozszerzenie usługi Azure App Configuration do eksploratora magazynu, aby zarządzać ustawieniami aplikacji i flagami funkcji w jednym miejscu.

Dwa rozszerzenia w eksploratorze usługi Storage
Użytkownik zmieniający motyw wizualny w eksploratorze usługi Storage

Uzyskaj zaawansowane środowisko z ułatwieniami dostępu

Bezproblemowo wyświetlaj i wyszukuj dane oraz zasoby oraz korzystaj z nich za pomocą intuicyjnego interfejsu. Ulepszone ułatwienia dostępu z opcjami czytnika zawartości wielu ekranów, motywami o wysokim kontraście i klawiszami dostępu w systemach Windows i macOS.

Pracuj tak, jak lubisz — lokalnie lub w trybie offline

Eksplorator usługi Storage pozwala Ci pracować w odłączeniu od chmury lub w trybie offline za pomocą lokalnych emulatorów, np. Azurite. Ta elastyczność ułatwia zwiększanie produktywności i wydajności, umożliwiając jednocześnie obniżenie kosztów.

Użytkownik wyświetlający aktywne obiekty blob w eksploratorze usługi Storage
Zasób wybrany do nawiązania połączenia z usługą Azure Storage

Zwiększ ochronę dostępu do danych

Używaj pełnego zakresu funkcji zabezpieczeń platformy Azure, w tym opartej na rolach kontroli dostępu, usługi Tożsamość Microsoft Entra, parametrów połączenia i uprawnień listy kontroli dostępu (ACL) do nawiązywania łączności i zarządzania zasobami platformy Azure — zawsze za pomocą protokołu HTTPS.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Zarządzaj zasobami danych

Azure Blob Storage

Nieważne, czy przechowujesz duże ilości danych bez struktury, ujawniasz dane publicznie, czy przechowujesz dane aplikacji prywatnie — zarządzaj swoimi zasobami za pomocą eksploratora usługi Storage.

Azure Data Lake Storage

Uzyskuj dostęp do dużych ilości danych bez struktury i innych jednostek platformy Azure, takich jak obiekty blob i kolejki oraz zarządzaj nimi.

Wszystko gotowe? Utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie