Przejdź do głównej zawartości

Eksplorator usługi Azure Storage

Bezpłatne narzędzie do wygodnego zarządzania zasobami magazynu w chmurze platformy Azure z pulpitu.

Zarządzaj magazynem w chmurze na platformie Azure

Przekazuj i pobieraj tabele, kolejki, pliki i obiekty blob usługi Azure Storage, jak również jednostki usług Azure Data Lake Storage i dyski zarządzane platformy Azure, oraz zarządzaj nimi. Konfiguruj uprawnienia magazynu oraz uprawnienia kontroli dostępu, warstwy i reguły.

Wszechstronność

Zarządzaj kontami magazynu w wielu subskrypcjach we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure, w infrastrukturze Azure Stack i w usłudze Azure Government.

Możliwość rozszerzenia

Dodaj nowe funkcje i możliwości za pomocą rozszerzeń, aby zarządzać jeszcze większą liczbą potrzeb związanych z magazynem w chmurze.

Dostępność

Dostępny, intuicyjny i rozbudowany w funkcje graficzny interfejs użytkownika (GUI) umożliwiający pełne zarządzanie zasobami magazynu w chmurze.

Bezpieczeństwo

Bezpiecznie uzyskuj dostęp do danych przy użyciu usługi Azure AD i dostrojonych uprawnień listy kontroli dostępu (ACL).

Łatwiejsze zarządzanie magazynem w chmurze i zwiększanie produktywności

Efektywnie łącz konta i zasoby usługi Azure Storage oraz zarządzaj nimi w ramach subskrypcji i organizacji. Twórz, usuwaj, wyświetlaj i edytuj zasoby dla usług Azure Storage, Azure Data Lake Storage i dysków zarządzanych platformy Azure oraz zarządzaj nimi.

Lista aktywnych obiektów blob i ich właściwości w eksploratorze usługi Storage
Dwa rozszerzenia w eksploratorze usługi Storage

Dostosuj za pomocą rozszerzeń

Dostosuj eksplorator usługi Azure Storage do swoich potrzeb. Na przykład użyj rozszerzenia usługi Azure Data Factory, aby przenieść dane z innych usług magazynu w chmurze, takich jak AWS S3, do usługi Azure Storage. Dodaj rozszerzenie usługi Azure App Configuration do eksploratora magazynu, aby zarządzać ustawieniami aplikacji i flagami funkcji w jednym miejscu.

Zaawansowane środowisko z ułatwieniami dostępu

Bezproblemowo wyświetlaj i wyszukuj dane oraz zasoby oraz korzystaj z nich za pomocą intuicyjnego interfejsu. Ulepszone ułatwienia dostępu z opcjami czytnika zawartości wielu ekranów, motywami o wysokim kontraście i klawiszami dostępu w systemach Windows i macOS.

Użytkownik zmieniający motyw wizualny w eksploratorze usługi Storage
Użytkownik wyświetlający aktywne obiekty blob w eksploratorze usługi Storage

Pracuj tak, jak lubisz — lokalnie lub w trybie offline

Eksplorator usługi Storage pozwala Ci pracować w odłączeniu od chmury lub w trybie offline za pomocą lokalnych emulatorów, np. Azurite. Ta elastyczność ułatwia zwiększanie produktywności i wydajności, umożliwiając jednocześnie obniżenie kosztów.

Zwiększ ochronę dostępu do danych

Używaj pełnego zakresu funkcji zabezpieczeń platformy Azure, w tym opartej na rolach kontroli dostępu, usługi Azure AD, parametrów połączenia i uprawnień listy kontroli dostępu (ACL) do nawiązywania łączności i zarządzania zasobami platformy Azure — zawsze za pomocą protokołu HTTPS.

Zasób wybrany do nawiązania połączenia z usługą Azure Storage

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zarządzaj zasobami danych

Azure Blob Storage

Nieważne, czy przechowujesz duże ilości danych bez struktury, ujawniasz dane publicznie, czy przechowujesz dane aplikacji prywatnie — zarządzaj swoimi zasobami za pomocą eksploratora usługi Storage.

Azure Data Lake Storage

Uzyskuj dostęp do dużych ilości danych bez struktury i innych jednostek platformy Azure, takich jak obiekty blob i kolejki oraz zarządzaj nimi.

Wszystko gotowe? Utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie