Pomiń nawigację

Azure Migrate

Uprość migrację i modernizację dzięki ujednoliconej platformie

Ujednolicone podejście do migracji do chmury

Uzyskaj wszystkie narzędzia i wskazówki dotyczące migracji platformy Azure potrzebne do zaplanowania i zaimplementowania przejścia do chmury, a następnie śledź swój postęp przy użyciu centralnego pulpitu nawigacyjnego zapewniającego inteligentne szczegółowe informacje.

Obsługa kluczowych scenariuszy migracji między serwerami, danymi, bazami danych, aplikacjami internetowymi i pulpitami wirtualnymi

Kompleksowe możliwości odnajdywania, oceny i migracji obsługiwane przez platformę Azure i narzędzia partnerów

Scentralizowane repozytorium migracji zapewniające kompleksowe śledzenie i analizę

Wydajna migracja przy użyciu funkcji i narzędzi do optymalizacji kosztów platformy Azure

Wiele scenariuszy

Zastosuj kompleksowe podejście do migrowania aplikacji i zasobów centrum danych. Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą kluczowych obciążeń migracji, takich jak serwery z systemem Windows, program SQL Server i serwery z systemem Linux, bazy danych, dane, aplikacje internetowe oraz pulpity wirtualne. Przeprowadzaj migrację do miejsc docelowych, w tym do usług Azure Virtual Machines, Azure VMware Solution, Azure App Service i Azure SQL Database. Migracje są holistyczne w przypadku programu VMware, funkcji Hyper-V i serwera fizycznego oraz z chmury do chmury.

Kompleksowa widoczność

Środowisko z przewodnikiem i pulpit nawigacyjny z postępem umożliwia przejście przez etapy odnajdywania, oceny i migracji dla różnych obszarów działalności w jednym centralnym repozytorium danych. Podejmuj najlepsze decyzje dotyczące migracji przy użyciu wbudowanych szczegółowych informacji i zaleceń.

Różne możliwości

Korzystaj z bezpłatnych narzędzi platformy Azure z funkcjami takimi jak bezagentowe odnajdywanie centrum danych, analiza gotowości na platformę Azure, szacowanie kosztów, modernizacja aplikacji oraz wizualizacja zależności aplikacji. Możesz też wybrać z kolekcji zintegrowanych narzędzi partnerskich , aby uzyskać dodatkowe możliwości.

Oszczędzaj pieniądze

Wydajnie przeprowadzaj migrację za pomocą narzędzi do szybkiej migracji metodą „lift-and-shift” zawartych w subskrypcji platformy Azure bez dodatkowych kosztów. Ustalaj odpowiednie rozmiary zasobów w chmurze na podstawie szczegółowych informacji o wydajności i wahań popytu. Unikaj utopionych kosztów infrastruktury dla zasobów lokalnych.

Dowiedz się więcej na temat optymalizacji kosztów na platformie Azure

Dlaczego warto zaufać platformie Azure ze względów bezpieczeństwa?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld rocznie w badania i rozwój w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Firma Microsoft zatrudnia ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności niż którykolwiek inny dostawca usług w chmurze — wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Migrate

Usługa Azure Migrate jest dostępna w ramach subskrypcji platformy Azure. Jednak w przypadku korzystania z narzędzi partnerów mogą być naliczane opłaty.

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości $200 do wykorzystania w ciągu 30 dni. W tym czasie możesz skorzystać z dowolnej ilości naszych najpopularniejszych usług oraz z ponad 40 innych usług, które są zawsze bezpłatne.

Po otrzymaniu środków, przejdź do płać na bieżąco aby kontynuować tworzenie za pomocą tych samych, bezpłatnych usług. Płać tylko wtedy, gdy używasz więcej niż to, co obejmują bezpłatne kwoty miesięczne.

Po upływie 12 miesięcy nadal będziesz otrzymywać ponad 40 zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za to, czego używasz ponad bezpłatnymi, miesięcznymi kwotami.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Migrate

 • Usługa Azure Migrate udostępnia narzędzia i usługi obsługujące ocenę i kroki migracji podczas procesu migracji do chmury. Uzyskaj więcej zasobów służących do planowania migracji do platformy Azure, w tym listę kontrolną migracji do chmury.
 • Tak, usługa Azure Migrate zapewnia możliwość przenoszenia portfolio starszych aplikacji do chmury. Dowiedz się więcej z seminarium internetowego dotyczącego migrowania starszych aplikacji .NET do chmury. Jeśli Twoja organizacja korzysta z komputera mainframe, dowiedz się więcej na temat migrowania aplikacji do chmury.
 • Klasyczna usługa Azure Migrate to oryginalna wersja usługi Azure Migrate, która obsługuje tylko oceny maszyn wirtualnych VMware. Teraz usługa Azure Migrate przeprowadza zarówno oceny, jak i migracje dla scenariuszy o wielu obciążeniach. Aby uaktualnić do najnowszej wersji usługi Azure Migrate, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi tutaj.
 • Aby skorzystać z naszego narzędzia wyszukiwania w regionie, zobacz dostępność produktu na region.
 • Tak, usługa Azure Migrate ułatwia ocenę infrastruktury VDI — wybierz narzędzie Lakeside do oceny infrastruktury VDI podczas tworzenia nowego projektu.
 • Aby uzyskać informacje o licencjonowaniu określonego narzędzia partnera, odwiedź witrynę internetową tego partnera lub przejdź do cennika usługi Azure Migrate w celu uzyskania informacji o cenach.
 • Tak, usługa Azure Migrate obsługuje proces oceny i migracji serwera fizycznego.
 • Aby rozpocząć migrację bazy danych, należy najpierw za pomocą narzędzia do oceny bazy danych usługi Azure Migrate odnaleźć i ocenić lokalne bazy danych. Aby migrować bazy danych, użyj usługi Database Migration Service w witrynie Azure Portal. Wybierz subskrypcję użytą z narzędziem do oceny bazy danych usługi Azure Migrate, a następnie migruj grupy i wystąpienia z tej oceny.
 • Usługa Azure Migrate udostępnia centrum oceny i migracji na platformę Azure. Usługa Azure Site Recovery to rozwiązanie odzyskiwania po awarii. Narzędzie do migracji serwera w ramach usługi Azure Migrate udostępnia możliwości specyficzne dla migracji, w tym obsługę różnych typów obciążeń, migrację bez agentów i integrację z narzędziami do oceny.

Już teraz rozpocznij projekt usługi Azure Migrate