Przejdź do głównej zawartości

Azure Database for MariaDB — cennik

Zarządzana usługa bazy danych MariaDB dla deweloperów aplikacji

Usługa Azure Database for MariaDB udostępnia usługę w pełni zarządzanej bazy danych na potrzeby programowania i wdrażania aplikacji z wbudowanymi funkcjami (na przykład wysoką dostępnością) bez żadnych dodatkowych kosztów.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Basic

Obciążenia wymagające niewielkiej wydajności obliczeniowej i operacji wejścia/wyjścia.

Compute

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Zasoby obliczeniowe 5. generacji

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

Rdzeń wirtualny Pamięć Cena
1 2 $-
2 4 $-

Storage

W wybranych regionach można dołączyć do wersji zapoznawczej dużego magazynu i aprowizować do 16 TB (obowiązują ceny wersji zapoznawczej). Aby uzyskać informacje o dostępności w regionach i więcej informacji o wersji zapoznawczej magazynu dla aprowizowanych magazynów w rozmiarze do 16 TB, zapoznaj się ze stroną dokumentacji.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB magazynu lokalnie nadmiarowego/miesiąc $-

Ogólne zastosowanie

Większość obciążeń biznesowych, wymagających zrównoważonych zasobów obliczeniowych i pamięci, ze skalowalną przepływnością wejścia/wyjścia.

Compute

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Zasoby obliczeniowe 5. generacji

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

Rdzeń wirtualny Pamięć Cena Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
2 10 $- $-
$-
4 20 $- $-
$-
8 40 $- $-
$-
16 80 $- $-
$-
32 160 $- $-
$-
64 320 $- $-
$-

Storage

W wybranych regionach można dołączyć do wersji zapoznawczej dużego magazynu i aprowizować do 4 TB (obowiązują ceny wersji zapoznawczej). Aby uzyskać informacje o dostępności w regionach i więcej informacji o wersji zapoznawczej magazynu dla aprowizowanych magazynów w rozmiarze do 4 TB, zapoznaj się ze stroną dokumentacji.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB magazynu lokalnie nadmiarowego/miesiąc $-
GB magazynu geograficznie nadmiarowego/miesiąc $-

Pamięć

Wysokowydajne obciążenia baz danych, wymagające wydajności wewnątrzpamięciowej w celu szybszego przetwarzania transakcji oraz zapewnienia większej współbieżności.

Compute

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje procesor logiczny.

Zasoby obliczeniowe 5. generacji

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

Rdzeń wirtualny Pamięć Cena Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 lata
2 20 $- $-
$-
4 40 $- $-
$-
8 80 $- $-
$-
16 160 $- $-
$-
32 320 $- $-
$-

Storage

W wybranych regionach można dołączyć do wersji zapoznawczej dużego magazynu i aprowizować do 4 TB (obowiązują ceny wersji zapoznawczej). Aby uzyskać informacje o dostępności w regionach i więcej informacji o wersji zapoznawczej magazynu dla aprowizowanych magazynów w rozmiarze do 4 TB, zapoznaj się ze stroną dokumentacji.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB magazynu lokalnie nadmiarowego/miesiąc $-
GB magazynu geograficznie nadmiarowego/miesiąc $-

Unikalne możliwości zmniejszania całkowitego kosztu posiadania

Wbudowana wysoka dostępność

Wysoka dostępność bez dodatkowej konfiguracji, replikacji czy kosztów.

Proste skalowanie

Dynamiczne zmieniaj zasoby obliczeniowe w kilka sekund i niezależne skaluj magazyn.

Elastyczny cennik

Wybierz zasoby dla obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Database for MariaDB

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Database for MariaDB.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Database for MariaDB.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Database for MariaDB.

 • Warstwa Podstawowa została opracowana w celu obsługi obciążeń wymagających niewielkiej wydajności obliczeniowej i operacji wejścia/wyjścia. Są to na przykład serwery używane do programowania lub testów lub niewielkie, rzadko używane aplikacje. Warstwa Przeznaczenie ogólne została opracowana z myślą o obciążeniach biznesowych wymagających zrównoważonych zasobów obliczeniowych i pamięci, ze skalowalną przepływnością wejścia/wyjścia. Są to na przykład serwery do hostowania aplikacji internetowych i mobilnych oraz inne aplikacje dla przedsiębiorstw. Warstwa Zoptymalizowane pod kątem pamięci została opracowana dla obciążeń baz danych o dużej wydajności, wymagających wydajności wewnątrzpamięciowej umożliwiającej szybsze przetwarzanie transakcji oraz zapewnienie większej współbieżności. Są to na przykład serwery przetwarzające dane w czasie rzeczywistym oraz wysokowydajne aplikacje transakcyjne i analityczne. Zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

 • W przypadku wszystkich warstw cenowych opłaty za usługę są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej, na podstawie warstwy cenowej, zainicjowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych i zainicjowanego magazynu serwera i kopii zapasowych w GB na miesiąc. Na rachunku wyodrębnione są następujące elementy: godziny rdzeni wirtualnych, GB magazynu serwera na miesiąc oraz GB magazynu kopii zapasowych na miesiąc.

 • Opłaty naliczane są za każdą godzinę istnienia serwera MariaDB lub jej część, bez względu na to, czy serwer był aktywny przez całą godzinę. Jeśli baza danych była skalowana, rozliczenie nastąpi na podstawie najwyższej warstwy cenowej, zainicjowanych rdzeni wirtualnych i zainicjowanego magazynu w trakcie tej godziny.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz serwer MariaDB i usuniesz go po pięciu minutach, rozliczenie nastąpi za całą godzinę korzystania z zaaprowizowanych zasobów obliczeniowych i magazynu.
  • Jeśli utworzysz serwer MariaDB w warstwie Przeznaczenie ogólne z ośmioma rdzeniami wirtualnymi, a następnie rozbudujesz go do 16 rdzeni wirtualnych w warstwie Przeznaczenie ogólne, opłata za pierwszą godzinę zostanie naliczona na podstawie stawki za 16 rdzeni wirtualnych.
 • Tak. Od 1 lipca 2018 r. obowiązują standardowe opłaty za sieciowy ruch wychodzący. Na stronie cennika przepustowości znajduje się więcej szczegółów.

 • Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość miejsca w magazynie kopii zapasowych używanego przez serwer MariaDB. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB. Jeśli na przykład magazyn bazy danych ma rozmiar 100 GB, otrzymasz bezpłatnie 100 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak kopia zapasowa ma rozmiar 110 GB, 10 GB będzie płatne.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze