Przejdź do głównej zawartości

Service Bus

Niezawodne przesyłanie komunikatów w chmurze jako usługa (MaaS) i prosta integracja hybrydowa.

  • Tworzenie niezawodnych i elastycznych aplikacji w chmurze z obsługą komunikatów

  • Rozdzielenie poszczególnych aplikacji od siebie

  • Dystrybuowanie komunikatów do wielu niezależnych systemów zaplecza

  • Zapewnienie komunikacji istniejących aplikacji technologii Java Message Service (JMS) z usługą Service Bus

  • Ochrona aplikacji przed tymczasowymi wzrostami natężenia ruchu

  • Łączenie istniejących systemów lokalnych z rozwiązaniami w chmurze

  • Skalowanie uporządkowanych komunikatów w poziomie do wielu czytelników

Upraszczanie przesyłania komunikatów w chmurze na poziomie przedsiębiorstwa

Zastosuj usługę Service Bus, jeśli potrzebujesz niezawodnej usługi przesyłania komunikatów w chmurze między aplikacjami i usługami, nawet gdy są one w trybie offline. Ta w pełni zarządzana usługa, dostępna w każdym regionie świadczenia platformy Azure, eliminuje obciążenia związane z zarządzaniem serwerami i licencjonowaniem. Zyskaj większą elastyczność podczas przesyłania komunikatów obsługiwanych przez brokera między klientem a serwerem dzięki asynchronicznym operacjom oraz ustrukturyzowanemu przesyłaniu komunikatów typu „pierwszy na wejściu — pierwszy na wyjściu” (FIFO) i możliwościom publikowania/subskrybowania.

Tworzenie skalowalnych rozwiązań w chmurze

Wykorzystaj potęgę asynchronicznych wzorców komunikatów w celu niezawodnego skalowania aplikacji firmowych. Integracja przesyłania komunikatów w usłudze Service Bus z zasobami w chmurze, takimi jak Azure SQL Database, Azure Storage i aplikacje internetowe, zapewnia bezproblemowe działanie przy zmiennych obciążeniach, z trwałością umożliwiającą przetrwanie sporadycznych awarii.

Implementowanie złożonych przepływów pracy związanych z przesyłaniem komunikatów

Popraw dostępność, tworząc topologie przesyłania komunikatów ze złożonym routingiem. Korzystaj z usługi Service Bus, aby dostarczać komunikaty do wielu subskrybentów i obsługiwać dostarczanie komunikatów w skali w systemach transmisji do klientów.

Zapewnianie komunikacji istniejących aplikacji technologii Java Message Service (JMS 2.0) z usługą Service Bus za pośrednictwem protokołu AMQP

Uzyskaj w pełni zarządzaną firmową usługę przesyłania komunikatów dzięki natywnej obsłudze technologii JMS bez konieczności martwienia się o licencje i koszty operacyjne związane z uruchamianiem brokera komunikatów w środowisku lokalnym lub typu „infrastruktura jako usługa” (IaaS).

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

Obejrzyj teraz

Obejrzyj to seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, jak korzystać z usługi Service Bus i innych usług platformy Azure w celu bezproblemowej integracji aplikacji za pośrednictwem interfejsów API, przepływów pracy, komunikatów i zdarzeń.

Pobierz teraz

Przeczytaj ten oficjalny dokument, aby dowiedzieć się, jak usługi integracji (w tym usługa Service Bus) współdziałają ze sobą w celu umożliwienia integracji zarówno aplikacji w chmurze, jak i lokalnych.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta usługi Service Bus