Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Application Gateway

Twórz bezpieczne, skalowalne frontony internetowe o wysokiej dostępności na platformie Azure.

  • Zarządzany przez platformę, skalowalny i mający wysoką dostępność kontroler dostarczania aplikacji jako usługa

  • Umowa dotycząca poziomu usług zapewniająca 99,95 procent czasu pracy dla wdrożeń obejmujących wiele wystąpień

  • Umożliwiające dostosowanie rozwiązanie równoważenia obciążenia w warstwie 7

  • Zintegrowana zapora aplikacji internetowej

  • Scentralizowane odciążanie SSL i zasady SSL

  • Obsługa koligacji sesji oparta na plikach cookie

  • Obsługa publicznych, prywatnych i hybrydowych witryn internetowych

  • Zarządzanie za pośrednictwem interfejsów API platformy Azure

Zapora aplikacji internetowej

Ochrona aplikacji przed typowymi atakami internetowymi wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach, takie jak skrypty wstrzykujące kod SQL lub kod z innych witryn. Monitoruj swoje aplikacje internetowe za pomocą niestandardowych reguł i grup reguł w celu dopasowania do własnych wymagań i wyeliminowania wyników fałszywie dodatnich.

Dostarczanie skalowalnych, wysoko dostępnych aplikacji internetowych

Pobierz usługi routingu i równoważenia obciążenia na poziomie aplikacji, które pozwalają tworzyć skalowalne i wysoko dostępne internetowe frontony na platformie Azure. Skalowanie automatyczne oferuje elastyczność dzięki automatycznemu skalowaniu wystąpień bramy Application Gateway opartych na obciążeniu ruchem Twojej aplikacji internetowej.

Ścisła integracja z platformą Azure

Usługa Application Gateway jest zintegrowana z kilkoma usługami platformy Azure. Usługa Azure Traffic Manager pozwala na obsługę przekierowywania do wielu regionów, automatyczne przełączanie do trybu failover i konserwację bez jakichkolwiek przestojów. Używaj usługi Azure Virtual Machines, zestawów skalowania maszyn wirtualnych lub funkcji Web Apps usługi Azure App Service w swoich pulach zaplecza. Usługi Azure Monitor i Azure Security Center zapewniają scentralizowane monitorowanie i zgłaszanie alertów oraz pulpit nawigacyjny kondycji aplikacji. Usługa Key Vault oferuje centralne zarządzanie i automatyczne odnowienie certyfikatów protokołu SSL.

Kompleksowa łączność SSL

Silne szyfrowanie od frontonu do zaplecza pomaga zabezpieczyć Twoje dane.

Inteligentny routing w warstwie 7

Kierowanie ruchu do pul serwerów zaplecza za pomocą routingu opartego na ścieżce adresu URL i do wielu aplikacji internetowych za pomocą routingu opartego na nagłówku hosta.

Skuteczne odciążanie SSL i zarządzanie certyfikatami

Skaluj swoje aplikacje internetowe za pomocą odciążenia SSL i scentralizuj zarządzanie certyfikatami SSL w celu ograniczenia narzutu związanego z szyfrowaniem i odszyfrowywaniem na Twoich serwerach.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Klienci korzystający z usługi Application Gateway

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure