Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Co to jest PaaS?

Platforma jako usługa

Platforma jako usługa (PaaS) to kompletne środowisko deweloperskie i wdrożeniowe w chmurze obejmujące zasoby umożliwiające dostarczanie dowolnego rozwiązania, od prostych aplikacji opartych na chmurze po złożone aplikacje dla przedsiębiorstw korzystające z chmury. Potrzebne zasoby kupujesz od dostawcy usług w chmurze z wykorzystaniem modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, a dostęp do nich uzyskujesz za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.

Podobnie jak rozwiązanie IaaS, rozwiązanie PaaS obejmuje infrastrukturę — serwery, magazyn i sieć — a dodatkowo także oprogramowanie pośredniczące, narzędzia deweloperskie, usługi analizy biznesowej, systemy zarządzania bazami danych itd. Rozwiązanie PaaS zaprojektowano do obsługi całego cyklu życia aplikacji internetowej: tworzenia, testowania, wdrażania, zarządzania i aktualizowania.

Rozwiązanie PaaS pomaga uniknąć wydatków i pracy związanych z zakupem licencji na oprogramowanie, podstawowej infrastruktury aplikacji i oprogramowania pośredniczącego, orkiestratorów kontenerów, takich jak Kubernetes, lub narzędzi deweloperskich i innych zasobów oraz zarządzaniem nimi. Ty zarządzasz opracowanymi aplikacjami i usługami, a dostawca usług w chmurze zazwyczaj zajmuje się wszystkim innym.

 

Platforma jako usługa — rozwiązanie IaaS obejmuje serwery i magazyn, zabezpieczenia i zapory sieciowe oraz centrum danych (fizyczny budynek). Rozwiązanie PaaS obejmuje elementy rozwiązania IaaS oraz systemy operacyjne, narzędzia deweloperskie, zarządzanie bazami danych i analitykę biznesową. Rozwiązanie SaaS obejmuje elementy rozwiązania PaaS oraz hostowane aplikacje.

Hostowane aplikacje/aplikacje klienckie Narzędzia programistyczne, zarządzanie bazą danych, analityka biznesowa Systemy operacyjne Serwery i magazyn Zapory sieciowe/zabezpieczenia sieci Fizyczny zakład/budynek centrum danych

Typowe scenariusze dla rozwiązania PaaS

Typowe zastosowania rozwiązania PaaS w organizacjach to:

Środowisko deweloperskie. Rozwiązanie PaaS udostępnia środowisko, na którym deweloperzy mogą się opierać na potrzeby tworzenia lub dostosowywania aplikacji opartych na chmurze. Rozwiązanie PaaS pozwala deweloperom tworzyć aplikacje za pomocą wbudowanych składników oprogramowania na zasadzie podobnej do tworzenia makr w programie Excel. Funkcje chmurowe, takie jak skalowalność, wysoka dostępność i wielodostępność są standardowo uwzględniane, co zmniejsza ilość pracy, którą muszą wykonać deweloperzy.

Analiza lub analiza biznesowa. Narzędzia udostępniane jako usługi w ramach rozwiązania PaaS umożliwiają organizacjom analizowanie i przeszukiwanie danych w celu znajdowania informacji i wzorców oraz przewidywania wyników na potrzeby lepszego prognozowania, zwiększania zwrotów z inwestycji, a także podejmowania lepszych decyzji dotyczących projektów produktów i innych decyzji biznesowych.

Dodatkowe usługi. Dostawcy rozwiązań PaaS mogą oferować inne usługi zwiększające możliwości aplikacji, takie jak przepływ pracy, katalog, zabezpieczenia i planowanie.


Zalety rozwiązania PaaS

Ponieważ rozwiązanie PaaS zapewnia infrastrukturę jako usługę, korzystanie z niego ma te same zalety co używanie rozwiązania IaaS. Jednak jego dodatkowe funkcje — oprogramowanie pośredniczące, narzędzia deweloperskie i inne narzędzia biznesowe — zapewniają dodatkowe korzyści:

Skrócenie czasu kodowania. Narzędzia deweloperskie rozwiązania PaaS mogą skrócić czas potrzebny do tworzenia nowych aplikacji dzięki wstępnie utworzonym składnikom aplikacji wbudowanym w platformę, takim jak przepływ pracy, usługi katalogu, funkcje zabezpieczeń, wyszukiwanie itd.

Dodawanie możliwości deweloperskich bez zwiększania personelu. Składniki platformy jako usługi mogą zapewnić zespołowi deweloperów nowe możliwości bez potrzeby zatrudniania pracowników dysponujących niezbędnymi umiejętnościami.

Tworzenie oprogramowania dla wielu platform — w tym mobilnej — jest dużo łatwiejsze. Niektórzy dostawcy usług zapewniają możliwości programowania dla wielu platform, takich jak komputery, urządzenia przenośne i przeglądarki, dzięki czemu możesz szybciej i łatwiej tworzyć aplikacje międzyplatformowe.

Niedrogie korzystanie z zaawansowanych narzędzi. Dzięki modelowi płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem osoby i organizacje mogą korzystać z zaawansowanego oprogramowania deweloperskiego i zaawansowanych narzędzi do analityki i analizy biznesowej, którego nie mogłyby kupić ze względów finansowych.

Obsługa geograficznie rozproszonych zespołów deweloperskich. Ponieważ dostęp do środowiska deweloperskiego jest uzyskiwany przez Internet, zespoły deweloperów mogą współpracować nad projektami nawet wtedy, gdy członkowie zespołu znajdują się w miejscach odległych od siebie.

Skuteczne zarządzanie cyklem życia aplikacji. Rozwiązanie PaaS udostępnia wszystkie funkcje niezbędne do obsługi aplikacji internetowej w trakcie jej całego cyklu życia (tworzenia, testowania, wdrażania, zarządzania i aktualizowania) w ramach tego samego zintegrowanego środowiska.