Pomiń nawigację

Poznaj bezpłatne usługi platformy Azure

Zobacz, które usługi oferują bezpłatne kwoty miesięczne.

Istnieją dwie grupy bezpłatnych usług

Określone typy tych usług są bezpłatne do wysokości miesięcznej opłaty.

Popularne usługi są bezpłatne przez pierwsze 12 miesięcy

Zacznij korzystać z tych usług — ponadto otrzymaj środki w wysokości $200 do wykorzystania w ciągu 30 dni — po utworzeniu bezpłatnego konta platformy Azure. Po wykorzystaniu środków przejdź do płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby nadal mieć dostęp do tych usług.

Ponad 40 innych usług jest zawsze bezpłatnych

Te usługi są dostępne dla każdego, kto ma konto platformy Azure.

Usługi platformy Azure, które są bezpłatne przez 12 miesięcy

W przypadku wypróbowania platformy Azure bezpłatnie ze środkami w wysokości $200, a następnie przejścia na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Azure Virtual Machines — Linux

Maszyny wirtualne z serii B1 z 750 godzinami pracy z możliwością zwiększania szybkości

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Linux i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Azure Virtual Machines — Windows

Maszyny wirtualne z serii B1 z 750 godzinami pracy z możliwością zwiększania szybkości

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

MAGAZYN

Dyski zarządzane na platformie Azure

2 dyski SSD o pojemności 64 GB (P6) oraz 1 GB migawki i 2 miliony operacji we/wy

Uzyskaj wytrzymałe blokowanie magazynu o wysokiej wydajności dla usługi Azure Virtual Machines z uproszczonym zarządzaniem.

MAGAZYN

Azure Blob Storage

5 GB gorącego bloku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) z 20 000 operacji odczytu i 10 000 operacji zapisu

Używanie wysoce skalowalnego magazynu obiektów dla dowolnego typu danych bez określonej struktury.

MAGAZYN

Azure File Storage

5 GB lokalnie nadmiarowego (LRS) magazynu plików

Migrowanie do prostego, rozproszonego magazynu plików dla wielu platform bez konieczności zmiany kodu.

BAZY DANYCH

Azure SQL Database

250 GB dla wystąpienia S0 z 10 jednostkami transakcji bazy danych

Tworzenie usługi SQL Database z wbudowanymi funkcjami analizy.

BAZY DANYCH

Azure Database for PostgreSQL Nowość

750 godzin wersji zapoznawczej serwera elastycznego — z możliwością zwiększania szybkości wystąpienia B1MS, 32 GB magazynu i 32 GB magazynu kopii zapasowych

Twórz inteligentne, skalowalne aplikacje z w pełni zarządzaną bazą danych dla bazy danych PostgreSQL.

BAZY DANYCH

Azure Database for MySQL Nowość

750 godzin wersji zapoznawczej serwera elastycznego — z możliwością zwiększania szybkości wystąpienia B1MS, 32 GB magazynu i 32 GB magazynu kopii zapasowych

Hostuj w pełni zarządzaną, skalowalną bazę danych MySQL na platformie Azure.

SIEĆ

Azure VPN Gateway

750 godzin dla bramy typu VpnGw1

Ustanów bezpieczną łączność między środowiskami lokalnymi.

SIEĆ

Azure Load Balancer

Bezpłatny publiczny wirtualny adres IP z równoważeniem obciążenia

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci.

BAZY DANYCH

Azure Cosmos DB

400 jednostek żądań na sekundę aprowizowanej przepływności z 25 GB magazynu

Twórz nowoczesne aplikacje w dowolnej skali przy użyciu szybkiej bazy danych NoSQL z otwartymi interfejsami API.

INTEGRACJA

Azure Service Bus

750 godzin i 13 milionów operacji jednostki podstawowej w warstwie Standardowa

Uzyskaj niezawodne przesyłanie komunikatów w chmurze jako usługę i prostą integrację hybrydową.

KONTENERY

Azure Container Registry

1 rejestr warstwy Standardowa z magazynem 100 GB i 10 elementami webhook

Przechowuj obrazy kontenerów i zarządzaj nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure.

MAGAZYN

Azure Archive Storage

10 GB magazynu LRS, 10 GB magazynu LRS lub GRS z możliwością zapisu i pobierania oraz 100 odczytów

Przechowuj dane, do których jest rzadko uzyskiwany dostęp, i zarządzaj nimi przy użyciu magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) lub magazynu geograficznie nadmiarowego (GRS).

SIEĆ

Przepustowość (transfer danych)

15 GB wychodzącego transferu danych

Wejściowy i wyjściowy transfer danych przy użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych.

AI + UCZENIE MASZYNOWE

Przetwarzanie obrazów

5000 transakcji dla każdej warstwy S1, S2 i S3

Wyodrębniaj rozbudowane informacje z obrazów w celu kategoryzowania i przetwarzania danych wizualnych.

Usługi platformy Azure, które są zawsze bezpłatne

Bez względu na to, czy zaczynasz bezpłatnie ze środkami w wysokości $200, czy od płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

BAZY DANYCH

Azure Cosmos DB

1,000 jednostek żądań na sekundę aprowizowanej przepływności z 25 GB magazynu

Twórz nowoczesne aplikacje w dowolnej skali przy użyciu szybkiej bazy danych NoSQL z otwartymi interfejsami API.

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Azure App Service

10 aplikacji internetowych, mobilnych lub z interfejsem API z 1 GB magazynu

Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Azure Functions

1 milion żądań

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

INTEGRACJA

Azure Event Grid

100 000 operacji

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę.

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Azure Kubernetes Service (AKS)

Bezpłatnie

Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

AI + UCZENIE MASZYNOWE

Azure Bot Service

10 000 komunikatów w kanale Premium i nieograniczona liczba komunikatów w kanale standardowym

Opracowuj inteligentne boty klasy korporacyjnej, które można skalować na żądanie.

INTEGRACJA

Azure Logic Apps Nowość

4000 wbudowanych akcji z planem Zużycie

Twórz zautomatyzowane rozwiązania integracyjne dla systemów w chmurach i lokalnych.

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Azure DevTest Labs

Bezpłatnie

Korzystanie z szybkich, łatwych i zwartych środowisk tworzenia/testowania.

KONTENERY

Azure Service Fabric

Bezpłatnie

Kompilowanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym.

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Azure DevOps

5 użytkowników z nieograniczonymi prywatnymi repozytoriami Git

Twórz aplikacje w dowolnym języku przy użyciu repozytoriów Git, ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz automatyzacji kompilowania i wydawania.

ZABEZPIECZENIA

Azure Security Center

Bezpłatna ocena zasad i zalecenia

Zapobiegaj zagrożeniom, wykrywaj je i odpowiadaj na nie dzięki lepszemu wglądowi w zabezpieczenia zasobów platformy Azure i kontroli nad nimi.

ZARZĄDZANIE I ŁAD

Azure Advisor

Bez ograniczeń

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i informacje o najlepszych rozwiązaniach dla platformy Azure.

BAZY DANYCH

Azure Data Factory

5 działań o małej częstotliwości

Tworzenie usług danych w odpowiedniej skali i zarządzanie nimi.

AI + UCZENIE MASZYNOWE

Azure Cognitive Search

50 MB magazynu na 10 000 hostowanych dokumentów i 3 indeksy na usługę

Dołączanie usługi wyszukiwania w chmurze do aplikacji internetowej i mobilnej.

KONTENERY

Azure Notification Hubs

1 milion powiadomień push z bezpłatną przestrzenią nazw

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza.

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Azure Batch

Bezpłatnie

Skalowanie aplikacji w chmurze dzięki możliwości orkiestracji i planowania zadań w przypadku aplikacji HPC.

Wypróbuj bezpłatne usługi platformy Azure już dziś

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure i korzystaj z popularnych usług przez 12 miesięcy za darmo oraz z ponad 40 innych, które są zawsze bezpłatne. Ponadto uzyskaj środki do wykorzystania ($200) w ciągu pierwszych 30 dni.

Inne sposoby rozpoczynania pracy z platformą Azure

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Zawsze korzystaj z ponad 40 bezpłatnych usług i płać tylko za to, czego używasz i co nie jest uwzględnione w bezpłatnej puli usług. Brak zobowiązań z góry. Anuluj w dowolnym momencie.

Microsoft Azure for Students

Uzyskaj dostęp do bezpłatnych narzędzi deweloperskich i środków w wysokości $100. Karta kredytowa nie jest wymagana — wszystko, czego potrzebujesz, to akademicki adres e-mail.

Zobacz, jakie są koszty platformy Azure wykraczające poza bezpłatne usługi

Cennik

Sprawdź ceny według produktu, sposobów oszczędzania, narzędzi do zarządzania kosztami i gwarancji dopasowania cen.

Kalkulator

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Kontakt ze sprzedażą

Zadzwoń do specjalisty ds. sprzedaży lub rozpocznij z nim czat albo poproś specjalistę o rozmowę telefoniczną.