Przejdź do głównej zawartości

Azure Remote Rendering — cennik

Renderowanie wysokiej jakości interaktywnej zawartości 3D i przesyłanie jej strumieniowo do urządzeń w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Remote Rendering udostępnia najwyższą jakość zawartości 3D oraz interaktywne środowiska na urządzeniach brzegowych, takich jak HoloLens 2. Ta usługa korzysta z mocy obliczeniowej platformy Azure w celu renderowania nawet najbardziej złożonych modeli w chmurze i przesyłania ich strumieniowo do urządzeń w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z zawartości 3D z bardzo dużą szczegółowością.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Operacja Cena Szczegóły
Usługa Remote Rendering w warstwie Standardowa $-/godz. Usługa Remote Rendering w warstwie Standardowa zapewnia co najmniej 8 teraflopów graficznej mocy obliczeniowej i może renderować sceny składające się z maksymalnie 20 milionów wielokątów.
Usługa Remote Rendering w warstwie Premium $-/godz. W przypadku większych scen usługa Remote Rendering w warstwie Premium oferuje co najmniej 42 teraflopy graficznej mocy obliczeniowej i może renderować sceny składające się z setek (lub więcej) milionów wielokątów.
Konwersja zasobów 100 bezpłatnych transakcji miesięcznie
$-/zasób
Konwersja zasobów jest wymagana raz dla każdego modelu 3D, który chcesz wyrenderować. Ten proces konwertuje źródłowy plik FBX lub GLTF do formatu zoptymalizowanego pod kątem renderowania zdalnego.

Opłata za usługę Azure Remote Rendering jest naliczana po przydzieleniu serwera renderowania do użycia przez utworzenie sesji. Opłaty są naliczane za czas, przez których ten serwer jest przydzielony. Ułamkowe godziny są rozliczane na podstawie stawek ułamkowych.

Wartości teraflopów są oparte na raportowanej wydajności producenta procesora GPU.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Remote Rendering

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Remote Rendering.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Remote Rendering.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Remote Rendering.

  • Za pomocą usługi Azure Remote Rendering tworzysz sesję, aby serwer renderowania był dostępny dla Twoich potrzeb. Opłata za renderowanie jest naliczana od momentu udostępnienia serwera do momentu jego zwolnienia. Ułamkowe godziny renderowania są rozliczane na podstawie stawek ułamkowych. Opłata jest naliczana również za konwersję zasobów według stawki standardowej dla każdego konwertowanego zasobu. Ma to miejsce tylko raz dla każdego zasobu, a nie podczas każdego renderowania.
  • Gdy aplikacja nawiązuje połączenie z usługą Azure Remote Rendering, wybiera serwer, który ma być używany. Jako deweloper aplikacji możesz wybrać opcję umieszczenia na trwale w kodzie preferencji serwera, umożliwić wybór użytkownikowi końcowemu lub utworzyć logikę niestandardową, aby dynamicznie wybierać serwer w zależności od potrzeb (np. na podstawie rozmiaru modelu 3D).
  • Maksymalna liczba wielokątów, które można wyrenderować, jest zależna od zawartości. Może mieć na nią wpływ rozmiar wielokątów w modelach, teksturach i materiałach oraz inne efekty w scenie, takie jak przezroczystość. Dla usługi Remote Rendering w warstwie Standardowa maksymalny rozmiar sceny to 20 milionów wielokątów. Usługa Remote Rendering w warstwie Standardowa nie wymusza ostatecznego maksymalnego limitu, ale wydajność może zostać obniżona, jeśli zawartość przekracza możliwości renderowania usługi.
  • Usługa Azure Remote Rendering akceptuje modele 3D w formacie FBX i GLTF, ale te modele należy przekonwertować na format „ArrAsset” czasu wykonywania usługi zanim będą mogły zostać wyrenderowane za pomocą usługi Azure Remote Rendering.
  • Po wybraniu usługi Remote Rendering w warstwie Standardowa lub Premium zostanie użyty co najmniej jeden procesor GPU do wyrenderowania zawartości. Podane powyżej wartości teraflopów reprezentują minimalną łączną liczbę teraflopów pojedynczej precyzji wszystkich procesorów GPU, która zostanie przydzielona do wyrenderowania Twojej zawartości. Określony sprzęt używany do renderowania może się różnić w zależności od dostępności, ale będzie spełniał lub przekraczał zdefiniowane minimalne charakterystyki wydajności.
  • Każde urządzenie nawiązuje połączenie z własnym wystąpieniem usługi Azure Remote Rendering i powoduje naliczanie oddzielnej opłaty.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze