Pomiń nawigację

Azure Service Health

Spersonalizowane alerty i wytyczne dotyczące problemów z usługą platformy Azure

Bądź na bieżąco i szybko reaguj na problemy z usługami

Usługa Azure Service Health powiadania o incydentach związanych z usługą platformy Azure i planowanej konserwacji, dzięki czemu można podjąć czynności ograniczające czas przestoju. Konfiguruj dostosowywalne alerty w chmurze i korzystaj ze spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego, aby analizować problemy z kondycją, monitorować wpływ na zasoby w chmurze oraz uzyskiwać wskazówki i pomoc techniczną, a także udostępniać innym szczegóły i najnowsze informacje.

Spersonalizowane pulpity nawigacyjne pokazują problemy z usługą, które mają na Ciebie wpływ

Konfigurowalne alerty w chmurze powiadamiają o aktywnych i zbliżających się zdarzeniach z usługą

Możliwe do udostępniania szczegóły i aktualizacje, w tym analizy głównych przyczyn zdarzeń

Wytyczne i pomoc techniczna podczas zdarzeń z usługą

Uzyskuj informacje o problemach z usługami, które mają wpływ na Twoją pracę

Przeglądaj aktywne zdarzenia, planowaną konserwację i porady związane z kondycją na spersonalizowanych pulpitach nawigacyjnych z informacjami o kondycji usług bazującymi na subskrypcjach, usługach i regionach platformy Azure. Dowiedz się, które z Twoich zasobów mogą zostać dotknięte, i śledź najświeższe informacje. Szybko łącz się z pomocą techniczną platformy Azure w razie konieczności uzyskania pomocy.

Zobacz pulpit nawigacyjny

Uzyskuj alerty na temat aktywnych zdarzeń i zbliżającej się konserwacji

Konfiguruj dostosowywalne alerty, które będą powiadamiać o zdarzeniach związanych z usługą, planowanej konwersacji i zaleceniach dotyczących kondycji. Odbieraj alerty przez preferowane kanały, w tym wiadomości e-mail i SMS, powiadomienia, element webhook i popularne narzędzia do zarządzania usługami IT, takimi jak ServiceNow. Upewnij się, że do Twoich zespołów docierają odpowiednie informacje, dzięki czemu mogą szybko reagować.

Dowiedz się, jak tworzyć alerty

Pobierz oficjalne raporty i analizy głównej przyczyny

Śledź zdarzenia w czasie rzeczywistym na urządzeniach przenośnych lub w systemie do zarządzania problemami za pomocą linków trwałych i pobieraj oficjalne raporty z firmy Microsoft. Po wszystkim przeglądaj historię zdarzeń i uzyskuj analizy głównej przyczyny do udostępnienia interesariuszom.

Dowiedz się, jak pobierać raporty

Cennik usługi Azure Service Health

Usługa Service Health jest dostępna dla subskrybentów platformy Azure bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zaawansowane zabezpieczenia w chmurze najbardziej zgodnej ze standardami

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Dokumentacja i zasoby dla usługi Service Health

Dokumentacja

Poznaj pakiet funkcji platformy Azure zaprojektowanych tak, aby zapewniać Ci dostęp do informacji na temat kondycji Twoich zasobów w chmurze: Service Health, Azure Resource Health oraz strona stanu platformy Azure.

Wideo

Obejrzyj wideo z tej serii, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować pierwszy alert usługi Service Health i postępować zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami z zakresu alertów.

Anatomia niedostępności na platformie Azure

Obejrzyj tę sesję z konferencji Microsoft Ignite, aby dowiedzieć się, co dzieje się za kulisami podczas zdarzenia z usługą platformy Azure oraz znaleźć odpowiedź, jak przygotować się na nieoczekiwane.

Rozpocznij pracę w trzech krokach

Jeśli jeszcze nie masz konta platformy Azure, utwórz je teraz.

Uzyskaj dostęp do usługi Service Health za pośrednictwem witryny Azure Portal.

Zobacz dokumentację, aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać na bieżąco informacje o kondycji zasobów w chmurze.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Service Health

  • Zaloguj się do witryny Azure Portal i wyszukaj usługę Service Health w menu Wszystkie usługi. Informacje są dostępne dla wszystkich subskrypcji, do których masz prawa właściciela, współautora lub czytelnika.
  • Ponieważ usługa Service Health jest bezpłatna, nie jest objęta umową SLA. Dowiedz się więcej o umowach SLA specyficznych dla usług.
  • Strona Stan platformy Azure stanowi globalny widok na kondycję wszystkich usług platformy Azure we wszystkich regionach. Pozwala błyskawicznie zorientować się w zdarzeniach o szerokim wpływie. Usługa Service Health udostępnia informacje o kondycji Twojego środowiska. Zapewnia spersonalizowany widok stanu Twoich usług i regionów platformy Azure, zawiera informacje na temat planowanej konserwacji i bieżących zdarzeń oraz oferuje więcej funkcji, w tym alerty i analizy głównej przyczyny. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tą dokumentacją i obejrzyj to wideo.
  • Usługa Resource Health udostępnia informacje o kondycji poszczególnych zasobów w chmurze, takich jak określone wystąpienie maszyny wirtualnej. Usługa Service Health udostępnia spersonalizowany widok stanu usług i regionów platformy Azure, a także informacje o bieżących zdarzeniach i planowanej konserwacji oraz porady dotyczące kondycji.
  • Usługa Service Health oferuje kilka opcji i konfiguracji alertów. Na początek zalecamy utworzenie podstawowego alertu e-mail, który powiadamia właściwą osobę lub zespół o wystąpieniu problemu, planowanego lub nieplanowanego. Utwórz więcej alertów, które będą powiadamiać pojedyncze osoby lub zespoły o problemach mających wpływ na ich subskrypcje, usługi i regiony za pośrednictwem kanału komunikacyjnego (wiadomości e-mail i SMS, powiadomienia wypychane, element webhook) pasującego do pilności problemu. Obejrzyj to wideo, aby poznać najlepsze rozwiązania z zakresu alertów.
  • Najpierw sprawdź w usłudze Service Health, czy jest jakieś znane zdarzenie mające na Ciebie wpływ. Jeśli jest, monitoruj je pod kątem aktualizacji. Gdy będziemy mieć więcej informacji, natychmiast je opublikujemy. Zespół pomocy technicznej nie będzie dysponować żadnymi dodatkowymi informacjami. Jeśli uważasz, że wpływ na Twoją pracę ma problem niewymieniony w usłudze Service Health, utwórz żądanie pomocy technicznej.

Wprowadzenie do usługi Azure Service Health

Rozpocznij teraz