Visual Studio Code

Zaawansowany, lekki edytor kodu służący do programowania aplikacji w chmurze

Bezpłatne rozwiązanie typu „open source”

Działa w systemach macOS, Windows i Linux

Kompiluj i debuguj w językach Node.js, Java, Python i innych

Wdrażaj zasoby platformy Azure i zarządzaj nimi z poziomu edytora

Zaawansowane edytowanie i debugowanie

Zwiększaj produktywność dzięki funkcji IntelliSense oferującej inteligentne uzupełnianie kodu w oparciu o typy zmiennych, definicje funkcji i zaimportowane moduły. Łatwo poruszaj się w obrębie dużych baz kodu przy użyciu funkcji, takich jak przechodzenie do definicji i wyszukiwanie wszystkich odwołań. Debuguj kod bezpośrednio w edytorze, używając punktów przerwania, pełnego stosu wywołań i konsoli interaktywnej.

Usprawnianie pracy w środowiskach JavaScript i Node.js

Operacje automatycznego importowania dla języków JavaScript i TypeScript umożliwiają automatyczne dodawanie instrukcji importowania dla zależności lokalnych i menedżera npm. Skorzystaj z funkcji sprawdzania typu w środowisku TypeScript, nawet jeśli używasz zwykłego języka JavaScript.

Lokalne programowanie i debugowanie bez użycia serwera

Oszczędzaj czas i zasoby, uruchamiając i testując lokalnie aplikacje oparte na zasobach przy użyciu tego samego środowiska uruchomieniowego, w którym usługi Azure Functions działają w chmurze. Następnie możesz wdrażać gotowe aplikacje bezpośrednio z poziomu edytora kodu.

Obsługa setek języków programowania

Program Visual Studio Code obsługuje prawie wszystkie główne języki programowania. Obsługa internetowych języków, takich jak JavaScript, TypeScript, CSS i HTML, jest oferowana jako wbudowana w programie, a zaawansowane rozszerzenia z witryny Visual Studio Marketplace umożliwiają obsługę uzupełniania, użycia programu Lint, debugowania i refaktoryzacji w przypadku setek innych języków.

Łączenie z zasobami i usługami dla deweloperów

Dzięki programowi Visual Studio Code można w prosty sposób współpracować równocześnie z zasobami lokalnymi i zdalnymi. Zaprogramuj i przetestuj skonteneryzowaną aplikację uruchamianą względem lokalnej bazy danych MongoDB. Gdy będzie gotowa, wdróż kontener w usłudze App Service, a bazę danych w usłudze Cosmos DB — a wszystko to nie wychodząc z edytora kodu.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Bezpłatnie. Oprogramowanie typu „open source”. Działa wszędzie.