Visual Studio Code

Zaawansowany, lekki edytor kodu służący do programowania aplikacji w chmurze

Bezpłatne rozwiązanie typu „open source”

Działa w systemach macOS, Windows i Linux

Kompiluj i debuguj w językach Node.js, Java, Python i innych

Wdrażaj zasoby platformy Azure i zarządzaj nimi z poziomu edytora

Zaawansowane edytowanie i debugowanie

Zwiększaj produktywność dzięki funkcji IntelliSense oferującej inteligentne uzupełnianie kodu w oparciu o typy zmiennych, definicje funkcji i zaimportowane moduły. Łatwo poruszaj się w obrębie dużych baz kodu przy użyciu funkcji, takich jak przechodzenie do definicji i wyszukiwanie wszystkich odwołań. Debuguj kod bezpośrednio w edytorze, używając punktów przerwania, pełnego stosu wywołań i konsoli interaktywnej.

Usprawnianie pracy w środowiskach JavaScript i Node.js

Operacje automatycznego importowania dla języków JavaScript i TypeScript umożliwiają automatyczne dodawanie instrukcji importowania dla zależności lokalnych i menedżera npm. Skorzystaj z funkcji sprawdzania typu w środowisku TypeScript, nawet jeśli używasz zwykłego języka JavaScript.

Lokalne programowanie i debugowanie bez użycia serwera

Oszczędzaj czas i zasoby, uruchamiając i testując lokalnie aplikacje oparte na zasobach przy użyciu tego samego środowiska uruchomieniowego, w którym usługi Azure Functions działają w chmurze. Następnie możesz wdrażać gotowe aplikacje bezpośrednio z poziomu edytora kodu.

Obsługa setek języków programowania

Program Visual Studio Code obsługuje prawie wszystkie główne języki programowania. Obsługa internetowych języków, takich jak JavaScript, TypeScript, CSS i HTML, jest oferowana jako wbudowana w programie, a zaawansowane rozszerzenia z witryny Visual Studio Marketplace umożliwiają obsługę uzupełniania, użycia programu Lint, debugowania i refaktoryzacji w przypadku setek innych języków.

Łączenie z zasobami i usługami dla deweloperów

Dzięki programowi Visual Studio Code można w prosty sposób współpracować równocześnie z zasobami lokalnymi i zdalnymi. Zaprogramuj i przetestuj skonteneryzowaną aplikację uruchamianą względem lokalnej bazy danych MongoDB. Gdy będzie gotowa, wdróż kontener w usłudze App Service, a bazę danych w usłudze Cosmos DB — a wszystko to nie wychodząc z edytora kodu.

Powiązane produkty i usługi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Functions

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Bezpłatnie. Oprogramowanie typu „open source”. Działa wszędzie.