Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Dedicated Host

Dedykowany serwer fizyczny do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux.

Wdrażaj maszyny wirtualne platformy Azure w dedykowanym środowisku

Usługa Azure Dedicated Host udostępnia serwery fizyczne umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure. Twój serwer jest przeznaczony wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń — pojemność nie jest współdzielona z innymi klientami. Taka izolacja na poziomie hosta ułatwia spełnienie wymagań dotyczących zgodności. Po aprowizacji hosta masz bezpośredni wgląd w rozmieszczenie maszyn wirtualnych platformy Azure (oraz je kontrolujesz) i możesz określać zasady konserwacji hosta.

Wgląd w infrastrukturę serwera, na którym uruchomione są maszyny wirtualne platformy Azure, i możliwość sterowania nią

Łatwe zapewnianie zgodności dzięki wdrożeniu obciążeń na serwerze dedykowanym

Jednostki SKU usługi Dedicated Host z wieloma procesorami, seriami i rozmiarami maszyn wirtualnych, jakich możesz potrzebować

Ceny i korzyści dla systemu Windows Server i programu SQL Server dostępne tylko na platformie Azure

Video container

Twoja własna chmura prywatna na platformie Azure

Kontroluj okno obsługi i uzyskaj wgląd w infrastrukturę bazową. Umieść maszyny wirtualne platformy Azure na serwerze z jedną dzierżawą, aby spełnić specyficzne wymagania dotyczące zgodności lub przepisów prawnych.

Seminarium internetowe zatytułowane „Szczegółowe informacje i rozwiązania dotyczące uruchamiania aplikacji krytycznych dla działania firmy na platformie Azure”

Zwiększ kontrolę za pomocą usług Azure IaaS i Dedicated Host

Uprość wdrażanie aplikacji o krytycznym znaczeniu dla firmy w środowisku z jedną dzierżawą. Zwiększ kontrolę i skalowalność bez ograniczania opcji.

Planuj operacje konserwacji na swoich warunkach

Wdróż maszyny wirtualne z systemem WindowsLinuxSQL Server na platformie Azure. Możesz wybrać typ serwera i procesora, liczbę rdzeni oraz dodatkowe funkcje. Wdrożone hosty to hosty z jedną dzierżawą, dedykowane dla Twoich maszyn wirtualnych platformy Azure i Twoich obciążeń. To Ty określasz terminy wszystkich inicjowanych przez platformę działań konserwacyjnych, takich jak instalacja poprawek systemu operacyjnego czy ponowne uruchamianie sprzętu lub oprogramowania. Możesz dowolnie wybierać systemy operacyjne i rozmiary maszyn wirtualnych platformy Azure w ramach tego samego hosta.

Spełniaj wymagania dotyczące zgodności

Skorzystaj z certyfikatów platformy Azure, aby zapewnić zgodność z zasadami firmowymi i normami branżowymi. Umieść swoje maszyny wirtualne platformy Azure na dedykowanym serwerze hostów używanym wyłącznie na potrzeby obciążeń Twojej organizacji, aby zapewnić zgodność z normami i wytycznymi firmowymi. Uzyskaj szczegółowe informacje o rdzeniach serwera, aby spełnić wymagania związane z licencjonowaniem oprogramowania serwerowego.

Zmniejsz koszty, korzystając z już posiadanych licencji na oprogramowanie

Podczas migracji obciążeń na hosta dedykowanego możesz skorzystać z lokalnych licencji systemu Windows Server i programu SQL Server z pakietem Software Assurance lub subskrypcji z równoważnymi uprawnieniami. Postanowienia licencyjne korzyści użycia hybrydowego platformy Azure  obowiązują tylko na platformie Azure. Uzyskasz również bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows Server oraz programu SQL Server 2008/2012 i 2008/2012 R2.

Zastosuj istniejące licencje systemu Windows Server Datacenter lub programu SQL Server Enterprise do rdzeni fizycznych dostępnych na hoście, skorzystaj z uprawnień do podwójnego użycia podczas migracji ze środowiska lokalnego i uzyskaj nieograniczone prawa do wirtualizacji.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Dokumentacja i pomoc techniczna dla deweloperów

Pięciominutowe przewodniki Szybki start

Do wdrożenia usługi Dedicated Host możesz użyć interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, witryny Azure Portal, interfejsu API REST platformy Azure lub programu Azure PowerShell.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Migracja na platformę Azure

Odwiedź centrum migracji i modernizacji platformy Azure , aby przenieść obciążenia lokalne do usługi Dedicated Host.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Dedicated Host

 • Możesz wdrożyć maszyny wirtualne platformy Azure z serii Dsv3, Esv3 i Fsv2 i nie tylko. Można także wdrożyć na jednym hoście maszyny wirtualne o różnych rozmiarach, w ramach tej samej serii. Jednak istnieją pewne wyjątki, takie jak NVasv4_Type1 Dedicated Host SKU. Więcej informacji zawiera dokumentacja.

 • Usługa Dedicated Host jest dostępna w większości regionów świadczenia platformy Azure. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności regionalnej, wybierz swój region na stronie cennika usługi Dedicated Host.

 • Nie. Udostępnia środowisko zwirtualizowane z architekturą umożliwiającą uruchamianie maszyn wirtualnych platformy Azure oraz zapewnia widoczność bazowego serwera fizycznego i możliwość sterowania nim.

 • Usługa Dedicated Host obecnie obsługuje dyski HDD w warstwie Standardowa, dyski SSD w warstwie Standardowa i dyski SSD w warstwie Premium platformy Azure. Dowiedz się więcej o usłudze Azure Disk Storage.

 • Firma Microsoft nie może udzielić wskazówek ani wyrazić opinii na temat tego, czy koszty usługi Dedicated Host można uznać za koszt finansowy związany z leasingiem kapitałowym. Aby to ustalić, należy skonsultować się z własnym działem prawnym lub z działem księgowości. Usługa udostępnia dedykowane serwery fizyczne i umożliwia zachowanie tych samych identyfikatorów zasobów dla sprzętu bazowego. W przypadku zmiany sprzętu identyfikator zasobu hosta będzie nowym identyfikatorem zasobu po wymianie sprzętu fizycznego. Identyfikator hosta dla zasobu hosta nie zmieni się, nawet w przypadku zmiany sprzętu fizycznego.

 • Postanowienia licencyjne outsourcingu oprogramowania mające zastosowanie do licencji systemu Windows Server i programu SQL Server uzyskanych przed 1 października 2019 r. pozwalają Ci na przydzielenie istniejących licencji do usługi Dedicated Host. Jeśli kwalifikujesz się do korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, możesz dodatkowo zaoszczędzić na wdrożeniach usługi Dedicated Host. Nowe licencje zakupione po 1 października 2019 r. można przydzielić do platformy Azure tylko w ramach korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Aby móc przydzielić te licencje do usługi Dedicated Host, będziesz potrzebować pakietu Software Assurance lub subskrypcji z równoważnymi uprawnieniami. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz często zadawane pytania na temat licencjonowania.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy licencji systemu Windows Server Standard/Datacenter, licencji programu SQL Server Standard/Enterprise Core z pakietem Software Assurance oraz innych licencji subskrypcyjnych z równoważnymi uprawnieniami.

 • Tak, po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej otrzymasz bezpłatne rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń  dla systemu Windows Server oraz programu SQL Server 2008/2012 i 2008/2012 R2 uruchomionych w usłudze Dedicated Host, na trzy lata.

 • Tak. W ramach programu Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, gdy zastosujesz swoje aktualne licencje systemu Windows Server Datacenter lub licencje programu SQL Server Enterprise Edition z pakietem Software Assurance do wszystkich rdzeni fizycznych dostępnych na dowolnym serwerze usługi Dedicated Host, masz nieograniczone prawa do wirtualizacji. Jeśli na przykład masz 32 aktualne lokalne licencje systemu Windows Server Datacenter z pakietem Software Assurance, możesz użyć tych samych 32 licencji do zainstalowania dowolnej liczby maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows Server na hoście dedykowanym — ogranicza Cię jedynie fizyczna pojemność serwera podstawowego. Należy zakupić licencje tylko na dostępne rdzenie fizyczne dla każdego hosta dedykowanego, który planujesz aprowizować (na przykład 32 rdzenie dla hosta dedykowanego Dsv3 typu 1).

 • Dostępne rdzenie fizyczne są obliczane przez podzielenie liczby dostępnych procesorów wirtualnych vCPU hosta (wymienione na stronie cennika) przez stosunek liczby procesorów wirtualnych vCPU do liczby rdzeni dla każdej serii maszyn wirtualnych (zobacz dokumentację dotyczącą jednostek obliczeniowych platformy Azure). Większość maszyn wirtualnych platformy Azure dostępnych w usłudze Dedicated Host oferuje stosunek liczby procesorów wirtualnych vCPU do liczby rdzeni równy 2. Na przykład dedykowany host serii Esv3 typu 1 ma 32 dostępne rdzenie fizyczne i stosunek liczby procesorów wirtualnych vCPU do rdzeni wynoszący 2, może więc hostować maksymalnie 64 procesory wirtualne vCPU.

 • Dzięki nieograniczonym prawom do wirtualizacji możesz znacząco zmniejszyć koszty licencjonowania systemu Windows Server i programu SQL Server. Zamiast licencjonować każdą maszynę wirtualną platformy Azure w zależności od liczby jej procesorów wirtualnych lub korzystać z programu Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure na każdej maszynie wirtualnej wdrażanej na dedykowanym hoście platformy Azure, możesz zakupić licencje dla całego zestawu dostępnych rdzeni fizycznych na każdym dedykowanym hoście. Jeśli na przykład masz 32 aktualne licencje systemu Windows Server Datacenter zakupione przed 1 października 2019 r. i musisz wdrożyć 32 maszyny wirtualne Dsv3 mające po 2 procesory wirtualne vCPU na dedykowanym hoście platformy Azure typu 1, potrzebujesz:

  • 256 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli korzystasz z programu Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i stosujesz korzyści na poziomie maszyny wirtualnej.
  • 40 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli zastosowano regułę outsourcingu i zakupiono licencje na wszystkie rdzenie fizyczne, które mają dedykowany host platformy Azure typu 1.
  • Tylko 32 licencji systemu Windows Server Datacenter, jeśli korzystasz z nieograniczonego prawa do wirtualizacji w ramach programu Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure na tym samym hoście.

  Dodatkowo możesz jednocześnie korzystać z tych samych licencji w usłudze Azure Dedicated Host i na lokalnych licencjonowanych serwerach przez nawet 180 dni.

 • W przypadku programu SQL Server potrzebujesz edycji Enterprise z aktywnym pakietem Software Assurance lub licencji subskrypcyjnej, aby uzyskać uprawnienia do nieograniczonej wirtualizacji. W przypadku systemu Windows Server potrzebujesz edycji Datacenter i — jeśli korzystasz z licencji zakupionych po 1 października 2019 r. — aktywnego pakietu Software Assurance lub licencji subskrypcyjnej, aby uzyskać uprawnienia do nieograniczonej wirtualizacji w usłudze Dedicated Host.

  Licencje na system Windows Server Datacenter zakupione przed 1 października 2019 r. są uprawnione do nieograniczonej wirtualizacji na podstawie praw przypisanych wyłącznie do licencji. Licencje zakupione po tej dacie są uprawnione do nieograniczonej wirtualizacji wyłącznie na podstawie korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

  W przypadku przydzielania licencji programu SQL Server lub systemu Windows Server do usługi Dedicated Host za pośrednictwem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure licencja musi obejmować tylko dostępne rdzenie fizyczne na hoście (np. 32 rdzenie dla dedykowanego hosta platformy Azure serii ESv3 typu 1).

  W przypadku przydzielania do hosta licencji systemu Windows Server zakupionych przed 1 października 2019 r. bez korzyści użycia hybrydowego platformy Azure licencja musi obejmować wszystkie rdzenie fizyczne na hoście (np. 40 rdzeni serii ESv3 typu 1 w ramach usługi Azure Dedicated Host).

Rozpocznij korzystanie z usługi Azure Dedicated Host