Łącze prywatne platformy Azure — cennik

Lepsze zabezpieczenia i routing zasobów usługi platformy Azure

Za pomocą usługi Łącze prywatne na platformie Azure klienci platformy Azure mogą świadczyć usługi i korzystać z nich w sposób prywatny na tej platformie. Usługami mogą być usługi Azure PaaS, takie jak Storage, SQL itp., usługi witryny Marketplace (dostawca usług świadczący je na platformie Azure) lub własne usługi klienta. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji.

Szczegóły cennika

Usługa Łącze prywatne Brak opłat za usługę Łącze prywatne
Prywatny punkt końcowy $0.005 za godzinę
Przetworzone dane przychodzące $0.005 za GB
Przetworzone dane wychodzące $0.005 za GB

* W publicznej wersji zapoznawczej cena uwzględnia 50% rabatu.

** Opłaty za przetwarzanie danych zależą od kierunku ruchu, na przykład w przypadku zapisywania na koncie magazynu za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego zapłacisz za przetworzone dane wychodzące. Podobnie w przypadku odczytywania z konta magazynu za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego zapłacisz za przetworzone dane przychodzące.

*** Należy pamiętać, że powyższa cena jest dodatkową opłatą za usługę Azure Private Link. Transferu danych nadal dotyczy jego cennik.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Łącze prywatne. Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy dostępność usługi Azure Łącze prywatne na platformie Azure przez co najmniej 99,9% czasu.

Często zadawane pytania

  • Niepełna godzina będzie rozliczana jak pełna.
  • Podczas uzyskiwania dostępu do prywatnych punktów końcowych z sieci równorzędnej zostanie naliczona opłata tylko za usługę Łącze prywatne w warstwie Premium. Nie zostaną naliczone opłaty za komunikację równorzędną.
  • Tak, powyższe ceny to dodatkowe opłaty za funkcję Łącze prywatne. W przypadku danych będzie stosowany cennik transferu danych.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Łącze prywatne platformy Azure

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji