Przejdź do głównej zawartości

Co to są chmury publiczne, prywatne i hybrydowe?

Wprowadzenie do opcji wdrożenia usługi w chmurze

Przetwarzanie w chmurze hybrydowej

Chmura hybrydowa to typ przetwarzania w chmurze, który łączy infrastrukturę lokalną lub chmurę prywatną z chmurą publiczną. Chmury hybrydowe umożliwiają przenoszenie danych i aplikacji między dwoma środowiskami.

Większość organizacji wybiera chmury hybrydowe z powodu imperatyw biznesowych, takich jak spełnianie wymagań prawnych i dotyczących niezależności danych, czerpanie pełnych korzyści z inwestycji w technologię lokalną lub rozwiązywanie problemów z niskimi opóźnieniami.

Chmura hybrydowa zmienia się i obejmuje również obciążenia brzegowe. Obliczenia brzegowe przenoszą moc obliczeniową chmury do urządzeń IoT — bliżej miejsca, w którym znajdują się dane. Przenosząc obciążenia na brzeg sieci, urządzenia przeznaczają mniej czasu na komunikowanie się z chmurą, zmniejszając opóźnienia, a nawet są w stanie działać niezawodnie w przedłużonych okresach pracy w trybie offline.

Zalety platformy chmury hybrydowej

Platforma chmury hybrydowej zapewnia organizacjom wiele korzyści, takich jak większa elastyczność, więcej opcji wdrażania, zabezpieczenia, zgodność i lepsze wykorzystywanie istniejącej infrastruktury. Ponieważ zapotrzebowanie na obliczenia i przetwarzanie ulega zmianom, dzięki przetwarzaniu w chmurze hybrydowej firmy mogą bezproblemowo skalować swoją infrastrukturę lokalną w górę w chmurze publicznej, aby obsłużyć dowolny wzrost zapotrzebowania bez konieczności udostępniania swoich centrów danych innym firmom. Organizacje zyskują elastyczność i innowacje, jakie zapewnia chmura publiczna, uruchamiając określone obciążenia w chmurze, jednocześnie przechowując wysoce poufne dane we własnym centrum danych w celu spełnienia potrzeb klientów lub wymagań prawnych.

Dzięki temu firmy mogą nie tylko skalować zasoby komputerowe, ale także uniknąć poważnych wydatków, które byłyby konieczne do zapewnienia obsługi krótkotrwałych skoków zapotrzebowania. Dodatkową korzyścią jest możliwość zwolnienia zasobów lokalnych na użytek bardziej poufnych danych lub aplikacji. Firmy płacą tylko za tymczasowo używane zasoby, co jest finansowo korzystniejsze niż zakup, zaprogramowanie i konserwacja dodatkowych zasobów i wyposażenia, które przez długie okresy mogłyby pozostawać niewykorzystane.

Dowiedz się więcej o możliwościach chmury hybrydowej i rozpoczynaniu pracy z platformą Azure

Zalety chmury hybrydowej:

 • Kontrola — organizacja może zachować infrastrukturę prywatną dla wrażliwych zasobów lub obciążeń, które wymagają małych opóźnień.
 • Elastyczność — możesz skorzystać z dodatkowych zasobów w chmurze publicznej, gdy będzie to potrzebne.
 • Opłacalność — możliwość skalowania do chmury publicznej oznacza płacenie za dodatkową moc obliczeniową tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna.
 • Łatwość — przejście do chmury nie musi być przytłaczającym zadaniem, ponieważ możesz migrować stopniowo — rozkładając obciążenia w czasie.

Omówienie opcji wdrażania — chmura publiczna, chmura prywatna czy chmura hybrydowa?

Nie ma jednego typu przetwarzania w chmurze, który byłby odpowiedni dla każdego. Kilka różnych modeli, typów i usług przetwarzania w chmurze ewoluowało, aby sprostać szybko zmieniającym się potrzebom technologicznym organizacji.

Istnieją trzy różne sposoby wdrażania usług: w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej i w chmurze hybrydowej. Każda metoda wdrażania zależy od potrzeb Twojej firmy.

Co to jest chmura publiczna?

Chmury publiczne to najbardziej popularny typ wdrażania przetwarzania w chmurze. Zasoby w chmurze (takie jak serwery i magazyn) należą do zewnętrznych dostawców usług w chmurze, którzy obsługują je i udostępniają przez Internet. W przypadku chmury publicznej cały sprzęt, oprogramowanie i pozostała infrastruktura pomocnicza należą do dostawcy chmury i to on nimi zarządza. Platforma Microsoft Azure jest przykładem chmury publicznej.

W chmurze publicznej używasz tego samego sprzętu i magazynu oraz tych samych urządzeń sieciowych co inne organizacje, które „dzierżawią” chmurę. Dostęp do usług i zarządzanie kontem odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej. Wdrożenia chmury publicznej są często używane do udostępniania internetowej poczty e-mail, aplikacji biurowych w trybie online, magazynu oraz środowisk do testowania i opracowywania.

Zalety chmur publicznych:

 • Niższe koszty — nie ma potrzeby kupowania sprzętu ani oprogramowania, a opłaty są naliczane tylko za użyte usługi.
 • Bez konserwacji — wykonuje ją dostawca usług.
 • Prawie nieograniczona skalowalność — zasoby na żądanie są dostępne na potrzeby wymagań biznesowych.
 • Wysoka niezawodność — ogromna sieć serwerów stanowi zabezpieczenie przed awarią.

Co to jest chmura prywatna?

Chmura prywatna to zasoby dotyczące przetwarzania w chmurze używane wyłącznie przez jedną firmę lub organizację. Chmura prywatna może fizycznie znajdować się w lokalnym centrum danych organizacji lub być hostowana przez dostawcę usług będącego firmą zewnętrzną. W przypadku chmury prywatnej usługi i infrastruktura są zawsze utrzymywane w sieci prywatnej, a sprzęt i oprogramowanie są przeznaczone jedynie dla Twojej organizacji.

W ten sposób chmura prywatna może ułatwić organizacji dostosowanie zasobów pod kątem specyficznych wymagań infrastruktury IT. Chmury prywatne są często używane przez agencje rządowe, instytucje finansowe i inne organizacje, od średnich do dużych, w przypadku których krytyczne operacje biznesowe wymagają zwiększonej kontroli nad środowiskiem.

Zalety chmury prywatnej:

 • Większa elastyczność — organizacja może dostosować środowisko chmury pod kątem konkretnych wymagań biznesowych.
 • Większa kontrola — zasoby nie są współdzielone z innymi, więc jest możliwe zastosowanie wyższego poziomu kontroli i prywatności.
 • Większa skalowalność — chmury prywatne często oferują większą skalowalność w porównaniu do infrastruktury lokalnej.

Często zadawane pytania

 • Kilka praktycznych przykładów działania chmury hybrydowej:

  • Wielu klientów korzysta z chmury hybrydowej w celu osiągnięcia skali globalnej, większej niezawodności, zabezpieczeń opartych na sztucznej inteligencji i oszczędności kosztów oferowanych przez chmurę publiczną. W branżach regulowanych prawnie wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych mogą narzucać konieczność, aby pewne zestawy danych były przechowywane lokalnie, podczas gdy inne obciążenia mogą znajdować się w chmurze publicznej.
  • Jeśli aplikacja znajduje się w środowisku lokalnym lub w chmurze prywatnej, nagłe skoki zapotrzebowania mogą powodować przeciążenie wydajności — na przykład podczas wydarzeń sezonowych, takich jak zakupy online lub wypełnianie zeznań podatkowych. W przypadku gwałtownego wzrostu zapotrzebowania organizacje mogą skorzystać z dodatkowych zasobów obliczeniowych w chmurze publicznej, co jest czasami nazywane funkcją „rozszerzenia możliwości chmury” — gdzie środowisko chmury hybrydowej umożliwia infrastrukturze lokalnej przeniesienie ruchu do chmury publicznej.
 • Większość usług chmury obliczeniowej należy do jednej z czterech ogólnych kategorii: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS), usługi bezserwerowe i oprogramowanie jako usługa (SaaS). Te kategorie są czasem nazywane „stosem” przetwarzania w chmurze, ponieważ wzajemnie rozszerzają swoje możliwości.

  Przejrzyj słownik popularnych terminów związanych z chmurą obliczeniową

 • To najbardziej podstawowa kategoria usług przetwarzania w chmurze. W przypadku rozwiązań IaaS wynajmujesz infrastrukturę IT — serwery, maszyny wirtualne, magazyn, sieci i systemy operacyjne — od dostawcy chmury w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań IaaS

 • Platforma jako usługa to usługi chmury obliczeniowej dostarczające środowisko na żądanie służące do opracowywania, testowania i dostarczania aplikacji oraz zarządzania nimi. Rozwiązanie PaaS zaprojektowano, aby ułatwić deweloperom szybkie tworzenie aplikacji internetowych lub mobilnych bez przejmowania się konfigurowaniem niezbędnej podstawowej infrastruktury serwerów, magazynu, sieci i baz danych ani zarządzaniem nią.

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań PaaS

 • Pokrywając się z rozwiązaniem PaaS, przetwarzanie bezserwerowe koncentruje się na tworzeniu funkcjonalności aplikacji bez marnowania czasu na ciągłe zarządzanie wymaganymi do tego serwerami i infrastrukturą. Dostawca chmury wyręcza Cię w konfigurowaniu, planowaniu wydajności i zarządzaniu serwerami. Architektury bezserwerowe są wysoce skalowalne i sterowane zdarzeniami, a z zasobów korzystają tylko wtedy, gdy wystąpi konkretna funkcja lub wyzwalacz.

  Dowiedz się więcej na temat przetwarzania bezserwerowego

 • Oprogramowanie jako usługa to metoda dostarczania aplikacji za pośrednictwem Internetu na żądanie i zazwyczaj na podstawie subskrypcji. W przypadku rozwiązania SaaS dostawcy chmury hostują aplikację wraz z podstawową infrastrukturą i zarządzają nią, a także zajmują się konserwacją, np. uaktualnieniami oprogramowania i stosowaniem poprawek zabezpieczeń. Użytkownicy łączą się z aplikacją za pośrednictwem Internetu, zwykle przy użyciu przeglądarki internetowej na swoim telefonie, tablecie lub komputerze.

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań SaaS

 • Obliczenia brzegowe umożliwiają klientom uruchamianie maszyn wirtualnych, kontenerów i usług danych w lokalizacjach brzegowych. Dzięki wprowadzeniu możliwości przetwarzania w chmurze na urządzeniach IoT w miejscu, w którym znajdują się dane, firmy mogą wykorzystywać uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do odblokowania nowych możliwości biznesowych. Łączenie urządzeń IoT i systemów bliżej użytkowników, danych lub obu, umożliwia uzyskanie analizy w czasie rzeczywistym i środowisk, które są dostarczane przez szybko reagujące aplikacje orientujące się w kontekście.

  Dowiedz się więcej na temat inteligentnego przetwarzania w chmurze i inteligentnych urządzeń brzegowych

 • Hybrydowa platforma Azure opiera się przede wszystkim na elastyczności i możliwości wyboru, więc niezależnie od tego, której nazwy użyjesz, obie formy są poprawne.

Wprowadzenie do tworzenia rozwiązań chmury hybrydowej na platformie Azure

Znajdź kompleksowe podejście, które pasuje do Twojego scenariusza w środowiskach lokalnych, wielochmurowych i na urządzeniach brzegowych. Poznaj unikatowe oferty hybrydowe, takie jak usługi Azure Arc i Azure Stack— z elastycznością umożliwiającą wprowadzanie innowacji w dowolnym miejscu w środowisku hybrydowym, działając jednocześnie bezproblemowo i bezpiecznie w zaufanej chmurze firmy Microsoft.

Zacznij tworzyć na platformie Azure

Wypróbuj bezpłatnie usługi przetwarzania w chmurze na platformie Azure przez maksymalnie 30 dni lub zacznij korzystać w ramach cen dotyczących płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Nie ma żadnego zobowiązania z góry — anuluj w dowolnym momencie.