Pomiń nawigację

Azure Chaos Studio

Zwiększ odporność aplikacji, wprowadzając błędy i symulując awarie

Platforma eksperymentowania w celu zwiększenia odporności aplikacji

Zwiększ odporność aplikacji dzięki testowaniu w warunkach chaosu, celowo wprowadzając błędy symulujące awarie w świecie rzeczywistym. Azure Chaos Studio (wersja zapoznawcza) to w pełni zarządzana platforma eksperymentów w zakresie inżynierii chaosu, umożliwiająca przyspieszanie odnajdywania trudnych do znalezienia problemów — od rozwoju na późnym etapie przez środowisko produkcyjne. Celowo zakłócaj działanie aplikacji, aby identyfikować luki i planować środki zaradcze, zanim problem będzie miał wpływ na Twoich klientów.

Poznaj zalety usługi Azure Chaos Studio

Poddawanie aplikacji Azure rzeczywistym lub symulowanym błędom

Zobacz, jak Twoje aplikacje reagują na zakłócenia w świecie rzeczywistym

Integrowanie eksperymentów chaosu w dowolnej fazie weryfikacji jakości

Użyj tych samych narzędzi co inżynierowie firmy Microsoft, aby zwiększyć odporność usług w chmurze

Zwiększ niezawodność aplikacji platformy Azure

Eksperymentuj, poddając aplikacje platformy Azure rzeczywistym lub symulowanym błędom w kontrolowany sposób, aby lepiej zrozumieć odporność aplikacji. Zobacz, jak Twoje aplikacje będą reagować na rzeczywiste zakłócenia, takie jak opóźnienie sieci, nieoczekiwana awaria magazynu, wygasające wpisy tajne, a nawet pełna awaria centrum danych.

Eksperymentuj na własnych warunkach

Zweryfikuj jakość produktu, kiedy jest to potrzebne w Twojej organizacji. Użyj stale powiększającej się biblioteki błędów, która obejmuje obciążenie procesora CPU, opóźnienie sieci, zablokowany dostęp do zasobów, a nawet awarie infrastruktury. Zwiększ odporność aplikacji, przeprowadzając ćwiczenia ad hoc, integrując się z potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania lub wykonując obie te operacje, aby monitorować jakość produkcji za pomocą ciągłej weryfikacji.

Uzyskuj szczegółowe informacje bez chaotycznego wprowadzenia

Uniknij konieczności zarządzania narzędziami i skryptami, poświęć więcej czasu na poznawanie odporności aplikacji. Szybko rozpocznij pracę z szablonami eksperymentów i rozszerzającą się biblioteką błędów, w tym z błędami opartymi na agentach, które zakłócają działanie zasobów i błędów opartych na usłudze, które zakłócają działanie zasobów na płaszczyźnie sterowania.

Coś więcej niż iniekcja błędów dzięki weryfikacji niezawodności

Zwiększ niezawodność aplikacji, implementując spójną strategię podejmowania istotnych decyzji przed eksperymentami, w trakcie i po eksperymentach wg inżynierii chaosu. Zintegruj testowanie obciążenia z eksperymentami wg inżynierii chaosu, aby symulować ruch klientów w świecie rzeczywistym. Celowo zakłócaj działanie aplikacji, aby identyfikować luki i planować środki zaradcze, zanim problem wpłynie na Twoich klientów.

Wbudowane kompleksowe funkcje dotyczące zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów ($1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik oprogramowania Chaos Studio

Wersja zapoznawcza programu Chaos Studio nie uwzględnia kosztów ani opłat z góry. Opłaty są naliczane zgodnie z rzeczywistym użyciem na podstawie wykonywania eksperymentów — opłaty za eksperymenty inżynierii chaosu są naliczane na podstawie czasu trwania akcji eksperymentu uruchamianej w każdym elemencie docelowym lub zasobie.

Zasoby i dokumentacja programu Chaos Studio

Rozpocznij korzystanie z zasobów szkoleniowych

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Chaos Studio

  • Inżynieria chaosu to praktyka polegająca na poddawaniu aplikacji i usług rzeczywistym problemom oraz awariom, aby tworzyć i sprawdzać odporność na zawodne warunki i brakujące zależności.
  • Usługa Chaos Studio ma rosnącą bibliotekę błędów.

    Zobacz aktualną listę.

  • Eksperymenty wg inżynierii chaosu wymagają jawnego, szczegółowego uprawnienia do iniekcji błędów względem zasobów.

Rozpocznij poprawianie odporności aplikacji