Przejdź do głównej zawartości

Azure Chaos Studio Wersja zapoznawcza

Zwiększ odporność aplikacji, wprowadzając błędy i symulując awarie.

Platforma do przeprowadzania eksperymentów w celu zwiększenia odporności aplikacji

Zwiększ odporność aplikacji za pomocą testowania w warunkach chaosu, celowo wprowadzając błędy symulujące rzeczywiste awarie. Rozwiązanie Azure Chaos Studio (wersja zapoznawcza) to w pełni zarządzana platforma do przeprowadzania eksperymentów z zakresu inżynierii chaosu, która przyspiesza odnajdywanie trudnych do znalezienia problemów na późnym etapie opracowywania aplikacji oraz w trakcie produkcji. Celowo zakłócaj działanie aplikacji, aby zidentyfikować luki i zaplanować środki zaradcze, zanim problem wpłynie na klientów.

Video container

Poznaj korzyści rozwiązania Azure Chaos Studio

Możliwość poddawania aplikacji platformy Azure rzeczywistym lub symulowanym błędom

Obserwacja reakcji aplikacji na rzeczywiste zakłócenia

Integracja eksperymentów dotyczących chaosu w dowolnej fazie weryfikacji jakości

Używanie tych samych narzędzi, z których korzystają inżynierowie firmy Microsoft, w celu budowania odporności usług w chmurze

Popraw niezawodność aplikacji platformy Azure

Poeksperymentuj, poddając aplikacje platformy Azure rzeczywistym lub symulowanym awariom w sposób kontrolowany, aby lepiej zrozumieć odporność aplikacji. Obserwuj, jak aplikacje będą reagować na rzeczywiste zakłócenia, takie jak opóźnienie sieci, nieoczekiwana awaria magazynu, wygasające wpisy tajne, a nawet awaria całego centrum danych.

Video container
Eksperyment tworzony przy użyciu Projektanta eksperymentów w programie Chaos Studio

Eksperymentuj na własnych warunkach

Weryfikuj jakość produktu w miejscu i czasie, które mają sens z punktu widzenia Twojej organizacji. Korzystaj z ciągle rozszerzanej biblioteki błędów, która obejmuje wykorzystanie procesora CPU, opóźnienie sieci, zablokowany dostęp do zasobów, a nawet awarie infrastruktury. Zwiększaj odporność aplikacji, wykonując testy ad hoc i przeprowadzając integrację z potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania lub uruchom oba te procesy, aby monitorować jakość produkcji za pomocą ciągłej weryfikacji.

Uzyskaj szczegółowe informacje bez zamieszania związanego z wprowadzeniem

Unikaj konieczności zarządzania narzędziami i skryptami, jednocześnie poświęcając więcej czasu na poznanie odporności aplikacji. Szybko rozpocznij pracę dzięki szablonom eksperymentów i wciąż rozszerzanej bibliotece błędów — zawierającej m.in. błędy zależne od agentów, które zakłócają działanie zasobów, i błędy zależne od usług, które zakłócają zasoby na płaszczyźnie sterowania.

Szczegółowe informacje o dostępności dla aplikacji korzystającej z programu Chaos Studio na platformie Azure
Wersja demonstracyjna usługi AppCenter dla aplikacji Smart Hotel, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.

Zrób więcej, niż tylko iniekcja błędów, dzięki weryfikacji niezawodności

Zwiększ niezawodność aplikacji, wdrażając spójną strategię podejmowania świadomych decyzji przed eksperymentami dotyczącymi chaosu, w ich trakcie i po ich zakończeniu. Zintegruj testowanie obciążenia z eksperymentami dotyczącymi chaosu, aby symulować rzeczywisty ruch klientów. Celowo zakłócaj działanie aplikacji, aby zidentyfikować luki i zaplanować środki zaradcze, zanim problem wpłynie na klientów.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Cennik rozwiązania Chaos Studio

  Za rozwiązanie Chaos Studio (wersja zapoznawcza) nie trzeba ponosić żadnych opłat ani kosztów z góry. Płacisz zgodnie z rzeczywistym użyciem na podstawie wykonanych eksperymentów — opłaty za eksperymenty z zakresu inżynierii chaosu są naliczane na podstawie czasu trwania akcji eksperymentu w ramach każdego obiektu docelowego lub zasobu.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby i dokumentacja rozwiązania Chaos Studio

Zacznij korzystać z zasobów szkoleniowych

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązania Azure Chaos Studio

 • Inżynieria chaosuInżynieria chaosu to praktyka poddawania aplikacji i usług rzeczywistym obciążeniom i błędom w celu budowania i sprawdzania odporności na niepewne warunki i brakujące zależności.

 • Rozwiązanie Chaos Studio zawiera wciąż rozszerzaną bibliotekę błędów.

  Wyświetl bieżącą listę.

 • Eksperymenty chaosu wymagają jawne szczegółowe uprawnieniejawnych szczegółowych uprawnień do iniekcji błędów zasobów.

Rozpocznij zwiększanie odporności aplikacji