Pomiń nawigację

Azure Red Hat OpenShift

W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat

Bez obaw twórz, wdrażaj i skaluj aplikacje na platformie OpenShift

W usłudze Azure Red Hat OpenShift dostępne są w pełni zarządzane klastry OpenShift na żądanie, monitorowane i obsługiwane przez firmy Microsoft i Red Hat. Podstawą usługi Red Hat OpenShift jest środowisko Kubernetes. Usługa OpenShift zapewnia funkcje uzupełniające środowisko Kubernetes, co czyni ją platformą gotowych kontenerów udostępnianą jako usługa (PaaS) ze znacznie ulepszonym interfejsem deweloperów i operatorów.

Wysoce dostępne, w pełni zarządzane klastry publiczne i prywatne, zautomatyzowane operacje i uaktualnienia platformy typu over-the-air

Rozwiązanie na bazie nadrzędnego środowiska Kubernetes wyposażone w kluczowe funkcje na potrzeby ujednoliconych operacji w postaci kompletnej platformy

Wspólna inżynieria, operacje i pomoc techniczna firm Microsoft i Red Hat z wieloma certyfikatami zgodności

Klastry wdrażane na platformie Azure i rozliczane w ramach subskrypcji w ponad 20 regionach na całym świecie

Skup się na ważnych rzeczach

Korzystaj z ulepszonego interfejsu użytkownika dla topologii aplikacji i kompilacji w konsoli internetowej, aby łatwiej tworzyć, wdrażać, konfigurować i wizualizować aplikacje w kontenerach oraz zasoby klastrów.

Udostępniaj samoobsługowe stosy aplikacji na żądanie

Zastosuj swój kod z repozytorium Git lub istniejącego obrazu kontenera i skompiluj go przy użyciu kompilacji źródła na obraz (S2I), bądź wdrażaj rozwiązania z katalogu deweloperów, takich jak OpenShift Service Mesh, OpenShift Serverless lub Knative.

Korzystanie z wbudowanej ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Automatyzuj kompilowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji przy użyciu potoków OpenShift, bezserwerowego systemu ciągłej integracji/ciągłego wdrażania opracowanego na potrzeby skalowania, tworzenia potoku przy użyciu funkcji GitHub Actions lub korzystania z własnego.

Wypróbuj szybkie środowisko programistyczne w chmurze

Korzystaj z rozwiązania CodeReady Workspaces, opartego na współpracy w pełni skonteneryzowanego internetowego narzędzia IDE, które działa w oparciu o usługę OpenShift i jest spójnym, bezpieczniejszym oraz niewymagającym jakiejkolwiek konfiguracji środowiskiem do projektowania aplikacji w chmurze.

Dostarczanie aplikacji przy mniejszej złożoności operacyjnej

Tworzenie klastrów publicznych i prywatnych już w kilka minut

Wdróż klaster usługi Azure Red Hat OpenShift w wielu strefach dostępności platformy Azure, jeśli jest to obsługiwane. Usługa Azure Red Hat OpenShift jest wspólnie obsługiwana przez firmy Microsoft i Red Hat z umową dotyczącą poziomu usług (SLA) gwarantującą dostępność na poziomie 99,95%.

Kontrola dostępu dla użytkowników i projektów

Konfiguruj użytkowników, projekty i przydziały. Sprawdzaj pojemność i wykorzystanie klastra oraz monitoruj wdrożenia, korzystając z wglądu administratora w konsoli internetowej.

Odkryj operatorów od społeczności środowiska Kubernetes i partnerów firmy Red Hat

Łatwo instaluj operatorów w klastrach, aby korzystać z opcjonalnych dodatków i usług udostępnionych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, środowiska uruchomieniowe aplikacji, dane, magazyny dokumentów, rejestrowanie monitorowanie i szczegółowe informacje, zabezpieczenia oraz usługi obsługi komunikatów.

Automatyzacja operacji dzięki aktualizacji klastrów typu over-the-air

Automatycznie stosuj aktualizacje z poprawkami krytycznymi do klastrów w usłudze Azure Red Hat OpenShift bez wpływu na wdrożone aplikacje.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Elastyczne ceny i ceny za korzystanie na żądanie

Opłaty za usługę Azure Red Hat OpenShift są naliczane za maszyny wirtualne aprowizowane w klastrach i licencje OpenShift na podstawie wybranego wystąpienia maszyny wirtualnej. Wdrażanie klastra przy użyciu cennika na żądanie lub kup wystąpienia zarezerwowane węzła procesu roboczego OpenShift, w zależności od tego, które z tych wartości najlepiej odpowiadają potrzebom twojego obciążenia i firmy.

Usługa Azure Red Hat OpenShift pozwala klientom robić niezwykłe rzeczy

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Red Hat OpenShift

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Red Hat OpenShift

  • Wszystko, czego potrzebujesz do wdrażania kontenerów i zarządzania nimi, jest już dołączone do usługi Azure Red Hat OpenShift, w tym funkcje zarządzania kontenerami, automatyzacji (operatorzy), obsługi sieci, równoważenia obciążenia, siatki usług, ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zapory, monitorowania, rejestru, uwierzytelniania i autoryzacji. Te składniki przetestowano jako całość pod kątem ujednoliconych operacji na kompletnej platformie. Zautomatyzowane operacje klastrów, w tym uaktualnienia platformy typu over-the-air, dodatkowo ulepszają środowisko Kubernetes.
  • Usługę Red Hat OpenShift opracowano na bazie znanych projektów Kubernetes, więc przejście do niej jest proste. Możesz szybko przejść na tę usługę przy minimalnych zakłóceniach w sposobie tworzenia kodu przy użyciu wybranych przez siebie obsługiwanych języków, struktur i baz danych. Uprość programowanie typu Agile dzięki osadzonym funkcją ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, katalogowi kontenerów i strumieniom obrazów lub użyj swojego istniejącego potoku.
  • Nie, nie musisz podpisywać umowy z firmą Red Hat. Rozliczenia usługi Azure Red Hat OpenShift są dokonywane w ramach płatnych usług platformy Azure.
  • Poproś o pomoc w witrynie Azure Portal. Inżynierowie firm Microsoft i Red Hat sklasyfikują Twoje żądanie i zajmą się nim.
  • Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj stronę dostępności produktu według regionów.
  • Usługa Azure Red Hat OpenShift zapewnia umowę dotyczącą poziomu usług (SLA) gwarantującą dostępność na poziomie 99,95%. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj stronę umowy SLA.

Kontakt ze sprzedażą

Możemy pomóc Ci rozpocząć pracę z usługą Azure Red Hat OpenShift. Opowiedz nam o sobie, a członek zespołu platformy Azure skontaktuje się z Tobą.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Rozwiązanie gotowe do użycia — utwórz klaster już dziś

Rozpocznij

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, logo Shadowman i OpenShift są znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.