Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Data Catalog

 • Poświęcaj więcej czasu na pracę z danymi niż na ich wyszukiwanie

  Poświęcaj więcej czasu na pracę z danymi niż na ich wyszukiwanie

 • Odnajduj zasoby danych i odblokuj ich potencjał

 • Zapewnij lepszą komunikację między działem informatycznym i resztą firmy, umożliwiając wszystkim dzielenie się informacjami

 • Zachowaj kontrolę nad tym, kto może odnajdować zarejestrowane zasoby danych

 • Twórz kompletne rozwiązania na platformie Azure i zarządzaj nimi

  Rejestruj zasoby danych przedsiębiorstwa

 • Twórz rozwiązania na potrzeby katalogu usług platformy Azure zgodne ze standardami organizacji

  Dowiedz się, jak zwiększyć czytelność danych

 • Przechowuj dane w wybranym miejscu i łącz się przy użyciu samodzielnie wybranych narzędzi

 • Zapewnij integrację z istniejącymi narzędziami i procesami za pomocą otwartych interfejsów API REST

 • Lepiej wykorzystaj możliwości danych

  W nowoczesnym świecie danych czasem poświęcamy więcej czasu na szukanie danych niż na ich analizowanie. Azure Data Catalog to wykaz metadanych całego przedsiębiorstwa, który ułatwia odnajdywanie zasobów danych. To także w pełni zarządzana usługa, która umożliwia użytkownikom (od analityków do badaczy danych i deweloperów danych) rejestrowanie, wzbogacanie, odnajdywanie i poznawanie źródeł danych oraz korzystanie z nich.

 • Obsługuj swoje dane własnymi metodami

  Pracuj z danymi za pomocą wybranego przez siebie narzędzia. Usługa Data Catalog pozwala znajdować potrzebne dane i korzystać z dowolnie wybranych narzędzi. Dane są przechowywane w wybranym przez Ciebie miejscu, a usługa Data Catalog umożliwia użytkownikom odnajdywanie ich i pracę z nimi w dowolnej lokalizacji przy użyciu intuicyjnego interfejsu użytkownika.

 • Specjalistyczna wiedza dostępna dla wszystkich

  Możesz ułatwić wdrożenie na szeroką skalę i ciągłe uzyskiwanie korzyści w całym ekosystemie danych. Usługa Data Catalog udostępnia porady, wskazówki i niepisane zasady, aby zapewnić wszystkim korzyści. Dzięki usłudze Data Catalog każdy użytkownik może współtworzyć zawartość. Odnalezienie źródła danych pozwala zrozumieć jego użycie i przeznaczenie, wprowadzić informacje do wykazu oraz utworzyć cykl użycia danych.

 • c

  Udostępnianie zapomnianych danych

  Spraw, aby proces odnajdywania zasobów danych był demokratyczny. Usługa Data Catalog ułatwia dostęp do zapomnianych danych organizacji, dzięki czemu możesz poświęcać więcej czasu na korzystanie z danych niż na ich wyszukiwanie.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Wypróbuj bezpłatnie usługę Data Catalog na koncie służbowym