Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure — cennik

Chroń swoje zasoby na platformie Azure przed zagrożeniami ze strony ataków typu „odmowa usługi”

Usługa DDoS Protection pozwala chronić zasoby platformy Azure przed atakami typu „odmowa usługi” (DoS) dzięki zawsze włączonemu monitorowaniu i automatycznemu ograniczaniu ryzyka ataków z sieci. Nie trzeba podejmować żadnych zobowiązań z góry, a całkowity koszt jest skalowany odpowiednio do wdrożenia w chmurze.

Szczegóły cennika

Za usługę DDoS Protection będzie obowiązywała stała cena miesięczna oraz opłata za przetworzone dane. Stała opłata miesięczna obejmuje ochronę 100 zasobów. Opłata za ochronę dodatkowych zasobów będzie naliczana miesięcznie za poszczególne zasoby.

Miesięczna cena za usługę DDoS Protection (obejmuje ochronę 100 zasobów): $2944 miesięcznie *

Opłaty za użycie nadwyżkowe (ponad 100 zasobów): $30 za zasób na miesiąc *

Ilość przetworzonych danych:

Ilość przetworzonych danych na miesiąc Cena za GB
0–100 TB $0.05
od 100 TB do 500 TB $0.04
500 TB–1 PB $0.03
Powyżej 1 PB Skontaktuj się z nami

* Cena dotyczy 730 godzin miesięcznie.

Usługa DDoS Protection jest włączona na poziomie sieci wirtualnej. Po aktywowaniu usługi DDoS Protection w sieci wirtualnej wszystkie chronione typy zasobów w tej sieci będą automatycznie obejmowane ochroną. Rabat na zaporę aplikacji internetowych ma zastosowanie do wystąpień zapory aplikacji internetowych usługi Application Gateway wdrożonych w chronionych sieciach wirtualnych.

Przykłady cen

Przykład 1 Plan usługi DDoS Protection w warstwie Standardowa w jednej subskrypcji z wieloma sieciami wirtualnymi

Załóżmy, że w dzierżawie masz tylko jedną subskrypcję. W subskrypcji tworzysz plan DDoS. Dla subskrypcji zostanie naliczona opłata równa $2944 miesięcznie. Ten plan DDoS możesz połączyć z dowolną liczbą sieci wirtualnych w tej subskrypcji. Dla każdej sieci wirtualnej połączonej z planem DDoS zostaną naliczone opłaty za przetwarzanie danych. Załóżmy, że opłata za przetwarzanie danych w planie DDoS wynosi $50.

Łączna kwota na rachunku miesięcznym za plan DDoS w warstwie Standardowa wynosi $2944 miesięcznie + $50 = $2994 miesięcznie.

Przykład 2 Plan usługi DDoS Protection w warstwie Standardowa w całej dzierżawie (wiele subskrypcji) z wieloma sieciami wirtualnymi

Załóżmy, że w dzierżawie masz 10 subskrypcji. W subskrypcji nr 1 tworzysz plan DDoS. Dla subskrypcji nr 1zostanie naliczona opłata równa $2944 miesięcznie. Ten plan możesz połączyć z dowolną siecią wirtualną w dowolnej z 10 subskrypcji w różnych regionach. Dla każdej sieci wirtualnej połączonej z planem DDoS zostaną naliczone opłaty za przetwarzanie danych. Załóżmy, że opłata za przetwarzanie danych w planie DDoS wynosi $500 dla wszystkich sieci wirtualnych połączonych z planem DDoS.

Łączna kwota na rachunku miesięcznym za plan DDoS w warstwie Standardowa wynosi $2944 miesięcznie + $500 = $3444 miesięcznie.

Przykład 3 Plan usługi DDoS Protection w warstwie Standardowa w całej dzierżawie (wiele subskrypcji) z wieloma sieciami wirtualnymi z ponad 100 publicznymi adresami IP.

Załóżmy, że w dzierżawie masz 10 subskrypcji. W subskrypcji nr 1 tworzysz plan DDoS. Dla subskrypcji nr 1zostanie naliczona opłata równa $2944 miesięcznie. Ten plan możesz połączyć z dowolną siecią wirtualną w dowolnej z 10 subskrypcji w różnych regionach. Dla każdej sieci wirtualnej połączonej z planem DDoS zostaną naliczone opłaty za przetwarzanie danych. Załóżmy, że opłata za przetwarzanie danych w planie DDoS wynosi $500 dla wszystkich sieci wirtualnych połączonych z planem DDoS. Teraz załóżmy, że masz 110 publicznych adresów IP objętych ochroną DDoS w warstwie Standardowa. (Plan DDoS). Dla każdego publicznego adresu IP z numerem powyżej 100 opłata wynosi $30 za zasób na miesiąc.

Łączna kwota na rachunku miesięcznym za plan DDoS w warstwie Standardowa wynosi $2944 miesięcznie + $500 = $295 za zasób na miesiąc (10 publicznych adresów IP z numerami powyżej 100) = $3739 za zasób na miesiąc.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym VPN Gateway, w ramach pomocy technicznej platformy Azure już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA — aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

  • Zasoby są liczone na poziomie rejestracji. Miesięczna opłata za usługę DDoS Protection i opłaty za użycie nadwyżkowe będą rozliczane względem subskrypcji powiązanej z planem usługi DDoS Protection. Opłaty za przetwarzanie danych będą rozliczane względem odpowiednich subskrypcji.
  • Zasób to publiczny adres IP dołączony do maszyny wirtualnej IaaS, usługi Load Balancer (klasycznej lub standardowej), klastra usługi Application Gateway (w tym zapory aplikacji internetowych), usługi Service Fabric lub wirtualnego urządzenia sieciowego (NVA) bazującego na usłudze IaaS. Kolejne zasoby chronione mogą zostać dodane w przyszłości.
  • Przez przetwarzanie danych dla powyższych zasobów chronionych rozumiana jest przepustowość danych wychodzących z maszyn wirtualnych w sieci wirtualnej (VNET) chronionej przed atakami DDoS. Przepustowość danych wychodzących z tych maszyn wirtualnych jest sumowana i używana do celów rozliczeniowych. Obliczany jest ruch wychodzący do Internetu. Nie jest liczony ruch w ramach sieci wirtualnych i między sieciami wirtualnymi ani ruch do usług ExpressRoute i VPN Gateway. Opłata za przetwarzanie danych odzwierciedla zasoby obliczeniowe i magazynowe potrzebne do przeanalizowania i zmagazynowania wzorców ruchu aplikacji na potrzeby analizy historycznej. Opłaty za przetwarzanie danych pozwalają na stosowanie modelu cen, który jest skalowany w miarę skalowania aplikacji, lub obniżenie całkowitych opłat za środowiska deweloperskie lub testowe, które mają być chronione. Opłaty za przetwarzanie danych są naliczane razem z opłatami za przepustowość danych wychodzących z sieci maszyn wirtualnych. Opłaty za ruch wychodzący są naliczane dodatkowo.
  • Jeśli usługa DDoS Protection jest aktywna przez cały miesiąc, naliczana jest miesięczna opłata niezależnie od użycia. Jeśli jednak Twoja usługa będzie aktywna tylko przez część miesiąca, otrzymasz rachunek na kwotę proporcjonalną do liczby godzin użytkowania i ewentualne nadwyżkowe użycie transferu danych.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Wprowadzenie do usługi DDoS Protection