Event Grid — cennik

Niezawodne dostarczanie zdarzeń bez użycia serwera na wielką skalę.

Usługa Event Grid jest w pełni zarządzaną usługą routingu zdarzeń, która zapewnia niezawodne dostarczanie komunikatów na wielką skalę. Deweloperzy korzystają z usługi Event Grid do tworzenia reaktywnych aplikacji opartych na zdarzeniach w nowoczesnej architekturze obliczeniowej niewykorzystującej serwera — eliminując potrzebę sondowania i powiązane koszty oraz opóźnienia. Mapowanie jednego elementu do wielu, w którym pojedyncze zdarzenie może wyzwolić wiele akcji, zapewnia jednolite środowisko wykorzystania zdarzeń. Model opłat za operacje uzupełnia i rozszerza rozwiązanie bez użycia serwera i umożliwia skupienie się na innowacjach, a nie infrastrukturze.

Warstwa Podstawowa usługi Event Grid

Warstwa Podstawowa usługi Event Grid jest rozliczana na podstawie użycia za wykonane operacje. Operacje obejmują zdarzenia związane z transferem danych przychodzących do domen i tematów, zaawansowane dopasowania, próby dostarczenia i wywołania związane z zarządzaniem. Ceny za plan uwzględniają miesięczny bezpłatny przydział liczby operacji: 100,000.

Cena za milion operacji $-
Bezpłatne użycie miesięczne Operacje: 100 000

Przykład cen usługi Event Grid 1

Funkcja Azure Functions jest połączona z usługą Blob Storage za pośrednictwem usługi Event Grid, aby przetwarzać obrazy za każdym razem, gdy zostanie dodany nowy obraz. W kontenerze magazynu obiektów blob jest tworzonych 5 milionów obrazów — każdy z nich wyzwala funkcję za pośrednictwem usługi Event Grid.

 • W ciągu miesiąca publikujesz 5 milionów zdarzeń w usłudze Event Grid.
 • Wszystkie zdarzenia są publikowane w jednym punkcie końcowym HTTPS.
Liczba operacji
Opublikowane zdarzenia1 5 mln operacji
Próby dostarczenia 5 mln operacji
Miesięczny bezpłatny przydział - 100 000 operacji
Łączna liczba operacji
Cena za milion operacji
9,9 mln
x $-
Łączny koszt miesięczny $-
1Opłaty za zdarzenia są naliczane za każdą jednostkę danych o rozmiarze 64 KB. Opłaty za zdarzenia większe niż 64 KB są naliczane jako wielokrotność 64 KB. Przykładowo pojedyncze zdarzenie o rozmiarze 96 KB zostanie rozliczone jako dwa osobne zdarzenia o rozmiarze 64 KB.

Przykład cen usługi Event Grid 2

Dzienniki przychodzące do usługi Event Hubs są wysyłane do magazynu za pośrednictwem funkcji przechwytywania usługi Event Hubs. Pięć milionów zdarzeń partii dzienników jest wypychanych przez usługę Event Grid do usługi Logic Apps w celu monitorowania. Wszystkie zdarzenia są również wypychane do jednego z kilku niestandardowych punktów końcowych monitorowania w oparciu o typ zdarzenia, a także w niektórych przypadkach w oparciu o pochodzenie zdarzenia. Jeden milion tych zdarzeń wymaga zaawansowanego dopasowywania. W jednym z punktów końcowych dochodzi do przestoju. W celu pomyślnego dostarczenia zdarzeń wymagane jest ponawianie prób.

 • W ciągu miesiąca publikujesz 5 milionów zdarzeń w usłudze Event Grid.
 • Wszystkie zdarzenia są publikowane w dwóch punktach końcowych HTTPS.
 • 1 milion zdarzeń wymaga zaawansowanego dopasowywania.
 • 1 milion zdarzeń wymagał 2 prób dostarczenia.
Liczba operacji
Opublikowane zdarzenia1 5 mln operacji
Próby dostarczenia 11 mln operacji (1 mln dla drugiej próby dostarczenia)
Zaawansowane dopasowanie 1 mln operacji
Miesięczny bezpłatny przydział - 100 000 operacji
Łączna liczba operacji
Cena za milion operacji
16,9 mln
x $-
Łączny koszt miesięczny $-
1Opłaty za zdarzenia są naliczane za każdą jednostkę danych o rozmiarze 64 KB. Opłaty za zdarzenia większe niż 64 KB są naliczane jako wielokrotność 64 KB. Przykładowo pojedyncze zdarzenie o rozmiarze 96 KB zostanie rozliczone jako dwa osobne zdarzenia o rozmiarze 64 KB.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29 miesięcznie (Uwaga: pomoc techniczna firmy Microsoft nie obejmuje pomocy technicznej dla obrazów systemu Linux w witrynie Azure Marketplace, jednak czasami wydawcy systemu Linux oferują pomoc techniczną w ramach powyższych planów). Znajdź plan
 • Gwarantowany czas pracy na poziomie co najmniej 99,99%. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Operacje w usłudze Event Grid obejmują wszystkie zdarzenia związane z transferem danych przychodzących, zaawansowane dopasowania, próby dostarczenia i wywołania zarządzania. Opłaty nalicza się dla miliona operacji, przy czym następująca liczba pierwszych operacji miesięcznie jest bezpłatna: 100,000.

 • Domyślnie można mieć do 500 subskrypcji zdarzeń na temat, tak jak opisano w dokumentacji limitów usługi Event Grid.

 • Domyślny limit dla tematu niestandardowego wynosi 100 na subskrypcję platformy Azure

 • Możesz mieć do 1000 subskrypcji usługi Event Grid w okresie zapoznawczym.

 • Obecnie obsługujemy punkty końcowe HTTPS. Inne punkty końcowe będą obsługiwane później.

 • Usługa Event Grid będzie wykonywać wykładnicze wycofanie dla wszystkich dostarczeń. Jeśli element webhook nie zwróci wartości 2xx, natychmiast rozpocznie się ponowienie próby. Kiedy interwał wycofania osiągnie jedną godzinę, ponowne próby będą podejmowane co godzinę. Po 24 godzinach usługa wstrzyma próby dostarczenia zdarzeń.

 • Usługa Event Grid będzie buforować dane przez maksymalnie 24 godziny. Po tym czasie zdarzenia zostaną usunięte.

 • Każdy fragment dostarczonych danych o rozmiarze 64 KB jest rozliczany jako 1 żądanie. Przykładowo pojedyncze zdarzenie o rozmiarze 256 KB zostanie rozliczone jako 4 zdarzenia.

 • Nie, domeny i tematy z perspektywy rozliczeń są traktowane tak samo. Zdarzenie związane z transferem danych przychodzących do systemu Azure Event Grid jest liczone jako jedna operacja niezależnie od punktu wejścia.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Event Grid

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji