Cennik rozwiązania Azure Lighthouse

Umożliwianie partnerom dostarczania zróżnicowanych usług zarządzanych

Szczegóły cennika

Dzięki zaawansowanej platformie usług zarządzanych i narzędziom platformy Microsoft Azure partnerzy mogą teraz operować zasobami klientów na platformie Azure i zarządzać nimi w dużej skali z większą wydajnością i z większym stopniem automatyzacji. Te podstawowe funkcje zarządzania wbudowane kompleksowo na całej platformie Azure pozwalają partnerom skupić się na działaniach, w których są ekspertami, i zapewniają im większe zyski.

Funkcje rozwiązania Azure Lighthouse, obsługiwane przez technologię zarządzania zasobami delegowanymi na platformie Azure, są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat. Partnerzy, którzy korzystają z tych funkcji w usługach platformy Azure, takich jak Log Analytics, Security Center itd., będą nadal płacić za usługi bazowe. Jeśli usługa bazowa jest bezpłatna (Azure Policy, Azure Resource Health i inne), nie zmieni się to i te usługi nadal będą wolne od opłat.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Rozwiązanie Azure Lighthouse nie oferuje umowy SLA z gwarancjami finansowymi. Dostępność rozwiązania Azure Lighthouse zależy od programu Azure Resource Manager (ARM) jako interfejsu zarządzającego usługą.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Lighthouse

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji