Azure Data Share — cennik

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym

Usługa Azure Data Share (obecnie w wersji zapoznawczej) to prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data. Łatwo udostępniaj dane innym organizacjom na platformie Azure. Określ, co udostępniasz, kto otrzymuje Twoje dane i warunki korzystania. Usługa Azure Data Share zapewnia pełny wgląd w transakcje udostępniania danych, a wszystko to za pomocą jednego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Wystarczy kilka kliknięć, aby udostępnić dane dzięki temu gotowemu rozwiązaniu. W przypadku niestandardowych scenariuszy udostępniania danych można opracować własną aplikację za pomocą interfejsu API REST.

Łatwe udostępnianie danych

Łatwo udostępniaj dane innym organizacjom za pomocą zaledwie kilku kliknięć bez konfigurowania jakiejkolwiek infrastruktury ani zarządzania nią.

Zarządzanie udziałami danych

Zarządzaj swoimi udziałami danych w celu zapewnienia bezpieczniejszego udostępniania. Śledź swoje relacje udostępniania danych i zarządzaj nimi w intuicyjnym interfejsie użytkownika.

Rozszerzanie analitycznych zestawów danych

Rozszerz analityczne zestawy danych, aby uzyskać lepsze wnioski. Połącz dane wewnętrzne z danymi innych dostawców, aby rozbudować przypadki użycia w analizie i uzyskać bardziej szczegółowe wnioski.

Szczegóły cennika

Podczas gdy usługa jest w wersji zapoznawczej, będą naliczane opłaty tylko za zasoby obliczeniowe przenoszenia zestawów danych. Zasoby obliczeniowe przenoszenia zestawów danych to zasoby potrzebne do przeniesienia zestawu danych z jego źródła do miejsca docelowego. Opłaty za zasoby obliczeniowe przenoszenia zestawów danych są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę.

Typ Cena
Zasoby obliczeniowe przenoszenia zestawów danych $-/rdzeń wirtualny na godzinę
UWAGA: Wszelkie zmiany cen zostaną ogłoszone w przyszłości, a przed zakończeniem okresu zapoznawczego zostanie przekazane odpowiednie powiadomienie o cenach. Jeśli po upływie okresu podanego w powiadomieniu zdecydujesz się nadal korzystać z usługi Azure Data Share, opłaty będą naliczane zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Często zadawane pytania

  • Podczas gdy usługa Azure Data Share jest w wersji zapoznawczej, będą naliczane opłaty za zasoby obliczeniowe przenoszenia zestawów danych używane do przeniesienia zestawu danych z jego źródła do miejsca docelowego.

  • Zestaw danych to konkretne dane, które mają zostać udostępnione. Zestaw danych może zawierać tylko zasoby z jednego magazynu danych na platformie Azure. Zestaw danych może być na przykład systemem plików usługi Azure Data Lake Storage („ADLS”) Gen2, folderem ADLS Gen2, plikiem ADLS Gen2, kontenerem obiektu blob, folderem obiektu blob lub obiektem blob itp.

  • Zasoby obliczeniowe przenoszenia zestawów danych obejmują podstawowe zasoby potrzebne do przeniesienia zestawu danych z jego źródła do miejsca docelowego.

  • Możesz ponieść opłaty za transfer danych w sieci, w zależności od lokalizacji źródła i miejsca docelowego. Ceny sieci nie uwzględniają rabatu na wersję zapoznawczą. Więcej informacji znajduje się na stronie szczegółów cennika przepustowości.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Data Share

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji