Przejdź do głównej zawartości

Azure Data Share — cennik

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym

Usługa Azure Data Share to prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data. Łatwo udostępniaj dane innym organizacjom na platformie Azure. Określ, co udostępniasz, kto otrzymuje Twoje dane i warunki korzystania. Usługa Azure Data Share zapewnia pełny wgląd w transakcje udostępniania danych, a wszystko to za pomocą jednego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Wystarczy kilka kliknięć, aby udostępnić dane dzięki temu gotowemu rozwiązaniu. W przypadku niestandardowych scenariuszy udostępniania danych można opracować własną aplikację za pomocą interfejsu API REST.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Opłaty w ramach usługi Azure Data Share będą naliczane za migawki zestawów danych i wykonania migawek. Migawka zestawu danych to operacja przeniesienia zestawu danych z lokalizacji źródłowej do docelowej. Wykonanie migawki obejmuje zasoby potrzebne do przeniesienia zestawu danych z lokalizacji źródłowej do docelowej. Opłaty są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę.

Typ Cena
Migawki zestawów danych $- za migawkę zestawu danych
Wykonanie migawki $-/rdzeń wirtualny na godzinę

Udostępnianie w miejscu nie powoduje naliczenia opłaty za migawkę. Usługa Data Share nie jest obciążana opłatami za konfigurowanie i ustawianie udostępniania w miejscu.

Maksymalizacja inwestycji na platformie Azure

Łatwe udostępnianie danych

Łatwo udostępniaj dane innym organizacjom za pomocą zaledwie kilku kliknięć bez konfigurowania jakiejkolwiek infrastruktury ani zarządzania nią.

Zarządzanie udziałami danych

Zarządzaj swoimi udziałami danych w celu zapewnienia bezpieczniejszego udostępniania. Śledź swoje relacje udostępniania danych i zarządzaj nimi w intuicyjnym interfejsie użytkownika.

Rozszerzanie analitycznych zestawów danych

Rozszerz analityczne zestawy danych, aby uzyskać lepsze wnioski. Połącz dane wewnętrzne z danymi innych dostawców, aby rozbudować przypadki użycia w analizie i uzyskać bardziej szczegółowe wnioski.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Data Share

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Data Share.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Data Share.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Data Share.

  • Zestaw danych to konkretne dane, które mają zostać udostępnione. Zestaw danych może zawierać zasoby tylko z jednego magazynu danych na platformie Azure. Zestaw danych może być na przykład systemem plików usługi Azure Data Lake Storage („ADLS”) Gen2, folderem ADLS Gen2, plikiem ADLS Gen2, kontenerem obiektu blob, folderem obiektu blob, obiektem blob, tabelą SQL, widokiem SQL itp.
  • Migawka zestawu danych to operacja przeniesienia zestawu danych z lokalizacji źródłowej do docelowej.
  • Wykonanie migawki obejmuje podstawowe zasoby potrzebne do przeniesienia zestawu danych z lokalizacji źródłowej do docelowej.
  • Możesz ponieść opłaty za transfer danych w sieci, w zależności od lokalizacji źródła i miejsca docelowego. Ceny sieci nie uwzględniają rabatu na wersję zapoznawczą. Więcej informacji znajduje się na stronie szczegółów cennika przepustowości.
  • Obecnie dostawca danych jest obciążany opłatami za migawkę zestawu danych i wykonanie migawki.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze