Azure Data Share — cennik

Prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data organizacjom zewnętrznym

Usługa Azure Data Share to prosta i bezpieczna usługa do udostępniania danych big data. Łatwo udostępniaj dane innym organizacjom na platformie Azure. Określ, co udostępniasz, kto otrzymuje Twoje dane i warunki korzystania. Usługa Azure Data Share zapewnia pełny wgląd w transakcje udostępniania danych, a wszystko to za pomocą jednego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Wystarczy kilka kliknięć, aby udostępnić dane dzięki temu gotowemu rozwiązaniu. W przypadku niestandardowych scenariuszy udostępniania danych można opracować własną aplikację za pomocą interfejsu API REST.

Łatwe udostępnianie danych

Łatwo udostępniaj dane innym organizacjom za pomocą zaledwie kilku kliknięć bez konfigurowania jakiejkolwiek infrastruktury ani zarządzania nią.

Zarządzanie udziałami danych

Zarządzaj swoimi udziałami danych w celu zapewnienia bezpieczniejszego udostępniania. Śledź swoje relacje udostępniania danych i zarządzaj nimi w intuicyjnym interfejsie użytkownika.

Rozszerzanie analitycznych zestawów danych

Rozszerz analityczne zestawy danych, aby uzyskać lepsze wnioski. Połącz dane wewnętrzne z danymi innych dostawców, aby rozbudować przypadki użycia w analizie i uzyskać bardziej szczegółowe wnioski.

Szczegóły cennika

Opłaty w ramach usługi Azure Data Share będą naliczane za migawki zestawów danych i wykonania migawek. Migawka zestawu danych to operacja przeniesienia zestawu danych z lokalizacji źródłowej do docelowej. Wykonanie migawki obejmuje zasoby potrzebne do przeniesienia zestawu danych z lokalizacji źródłowej do docelowej. Opłaty są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę.

Typ Cena
Migawki zestawów danych $- za migawkę zestawu danych
Wykonanie migawki $-/rdzeń wirtualny na godzinę

Frequently asked questions

  • Zestaw danych to konkretne dane, które mają zostać udostępnione. Zestaw danych może zawierać zasoby tylko z jednego magazynu danych na platformie Azure. Zestaw danych może być na przykład systemem plików usługi Azure Data Lake Storage („ADLS”) Gen2, folderem ADLS Gen2, plikiem ADLS Gen2, kontenerem obiektu blob, folderem obiektu blob, obiektem blob, tabelą SQL, widokiem SQL itp.
  • Migawka zestawu danych to operacja przeniesienia zestawu danych z lokalizacji źródłowej do docelowej.
  • Wykonanie migawki obejmuje podstawowe zasoby potrzebne do przeniesienia zestawu danych z lokalizacji źródłowej do docelowej.
  • Możesz ponieść opłaty za transfer danych w sieci, w zależności od lokalizacji źródła i miejsca docelowego. Ceny sieci nie uwzględniają rabatu na wersję zapoznawczą. Więcej informacji znajduje się na stronie szczegółów cennika przepustowości.
  • Obecnie dostawca danych jest obciążany opłatami za migawkę zestawu danych i wykonanie migawki.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Data Share

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.