Pomiń nawigację

Azure Video Indexer — cennik

Łatwe wyodrębnianie istotnych szczegółowych informacji z plików audio i wideo przy użyciu sztucznej inteligencji multimediów

Za pomocą usługi Azure Video Analyzer deweloperzy mogą szybko tworzyć rozwiązania do analizy wideo oparte na sztucznej inteligencji, aby wydobywać z klipów wideo — tych przechowywanych i tych przesyłanych strumieniowo — szczegółowe informacje umożliwiające podjęcie odpowiednich działań. Usługa Azure Video Analyzer łączy możliwości usług Live Video Analytics i Video Indexer w jednym miejscu.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Video Indexer

Usługa Video Indexer pozwala wyodrębniać, przeglądać, selekcjonować, dostosowywać, wyszukiwać i publikować szczegółowe informacje w ramach jednego zadania z plików audio i wideo przy użyciu technologii sztucznej inteligencji obsługiwanej przez usługę Azure Media Services. Zobacz pełną listę funkcji usługi Video Analyzer for Media

Usługi Video Indexer można używać z dwoma typami kont:

Konto bezpłatnej wersji próbnej: do 10 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników witryn internetowych oraz do 40 godzin bezpłatnego indeksowania u użytkowników interfejsów API.

Konto płatne bez ograniczeń: na potrzeby indeksowania na większą skalę utwórz nowe konto usługi Video Indexer połączone z płatną subskrypcją platformy Microsoft Azure.

Ceny są oparte na czasie trwania pliku wejściowego. Indeksowanie jest rozliczane za analizę audio, analizę wideo lub za analizę obu typów.

Analiza dźwięku jest dostępna w dwóch pakietach funkcji przy różnych punktach cenowych. Ustawienie wstępne funkcji Analizator audio w warstwie Standardowa zapewnia bogatszy zestaw metadanych przy użyciu wstępnie zdefiniowanego zestawu modeli analizy dźwięku opartego na sztucznej inteligencji, w tym transkrypcji mowy, indeksowania osób mówiących, analizy tonacji mowy i słów kluczowych oraz sformatowanych podpisów wyjściowych lub napisów. Wstępne ustawienie funkcji Analizator audio w warstwie Podstawowa udostępnia niedrogą opcję wyodrębniania tylko transkrypcji mowy, formatowania podpisów wyjściowych oraz napisów. Funkcja Analizator audio w warstwie Podstawowa wygeneruje dwa oddzielne mierniki na rachunku, w tym wiersz dla transkrypcji oraz oddzielny wiersz dla formatowania podpisów i napisów.

Niedostępne Analiza wideo1 Analiza audio1 Funkcja Analiza dźwięku w warstwie Podstawowa1
Cena za minutę sygnału wejściowego $- $- $-

1Ceny wszystkich ustawień wstępnych analizy używanych bezpośrednio w interfejsie API usługi Azure Media Services v3 są takie same.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Video Indexer

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Video Indexer.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Video Indexer.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze