Cennik rodziny urządzeń Azure Data Box

Urządzenia zaprojektowane do ułatwiania przenoszenia danych na i z platformy Azure, zarówno offline, jak i online.

Obraz przedstawiający usługę Azure Data Box

Opcje urządzenia Data Box do transferu danych online i offline

Przenoszenie zapisanych lub będących w ruchu danych do chmury jest wyzwaniem. Urządzenia Data Box zapewniają rozwiązania dla obu scenariuszy.

Transfer danych offline — Data Box, Data Box Disk i Data Box Heavy to urządzenia do transferu danych offline, które są transportowane między Twoim centrum danych a platformą Azure. Urządzenia Data Box używają standardowych protokołów NAS (SMB/CIF i NFS), stosują szyfrowanie AES do ochrony Twoich danych i wykonują proces oczyszczania po przekazaniu, aby zapewnić, że wszystkie dane zostały oczyszczone z urządzenia.

Transfer danych online — Azure Stack Edge i Data Box Gateway to produkty do transferu danych online. Azure Stack Edge to lokalne urządzenie sieciowe, które może przenosić dane na platformę Azure i z niej, oraz umożliwia dodanie funkcji obliczeniowej Edge obsługującej sztuczną inteligencję w celu przetwarzania danych podczas przekazywania. Data Box Gateway to urządzenie wirtualne do przenoszenia danych na i z platformy Azure.

Szczegóły cennika

Usługa Jednostka Cena
Opłata importowa 1 jednostka (liczba uwzględnianych dni: 10) $-
Opłata za dodatkowy dzień 1 dzień $-
Standardowa opłata za wysyłkę1 1 pakiet $-

1Opłata wysyłkowa jest naliczana za jedną przesyłkę w obu kierunkach.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Data Box, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy dostępność usług Azure Data Box i Azure Stack Edge/Data Box Gateway na poziomie co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.

Często zadawane pytania

  • Opłaty dla klientów są naliczane, gdy zamówienie osiągnie stan końcowy (czyli gdy zostanie zakończone bez błędów)
  • W ramach usługi otrzymujesz 10 dni na skopiowanie danych do urządzenia Data Box. Te dni nie uwzględniają dnia otrzymania urządzenia ani dnia, w którym przewodnik skanuje pakiet na potrzeby wysyłki zwrotnej. Za każdy dzień poza następującą liczbą dni: 10 będzie naliczana opłata za dodatkowy dzień.
  • Tak. Koszt utraconego lub uszkodzonego urządzenia wynosi $-.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Data Box

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji