Pomiń nawigację

Logic Apps — cennik

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur

Usługa Azure Logic Apps umożliwia profesjonalistom IT i deweloperom automatyzowanie przepływów pracy i wykonywanie procesów biznesowych za pomocą łatwego w użyciu projektanta wizualnego.

.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Standard Plan

The Logic Apps Standard plan supports local development on Windows, Linux and Mac, offers a new layout engine that supports complex workflows, and enables custom connector extensions. Leverage the containerized runtime to run Logic Apps locally, in the cloud, or on premises with virtual network capabilities.

Price
vCPU $-
Memory $-

Consumption Plan

A pay-as-you-go pricing model that charges based on triggers and actions that are specified in a logic app. Running in a multi-tenant environment, this plan also leverages connectors, which provide users with access to SaaS applications and on premise data sources. Visit the documentation for our growing list of Standard and Enterprise connectors. Connectors make it easy to unlock data and applications behind the firewall, securely connect to cloud-based services and take advantage of rich integration leveraging on-premises systems you’re already invested in.

Za każdym razem, gdy definicja aplikacji logiki uruchamia wyzwalacze, wykonania akcji i łączników są mierzone.

Cena za wykonanie
Akcje $- First 4,000 actions free
Łącznik standardowy $-
Łącznik przedsiębiorstwa $-
Przechowywanie danych: $- GB/miesiąc

Środowisko usługi integracji

W pełni izolowane i dedykowane środowisko do bezpiecznego łączenia się z chmurą i aplikacjami lokalnymi na dużą skalę.

Deweloper 1 Premium

Jednostka podstawowa

$- za godzinę $- za godzinę 2

Jednostka skalowania

Zwiększa przepływność jednostki podstawowej o dodatkowe jednostki skalowania.

ND $- za godzinę
1 Dla warstwy Deweloper nie ma umowy SLA. Jednostka skalowania nie jest oferowana w warstwie Deweloper.
2 Jednostka podstawowa w warstwie Premium obejmuje 1 konto integracji w warstwie Standardowa.

Konto integracji

Konto integracji to oparte na chmurze rozwiązanie firmy Microsoft służące do bezproblemowego integrowania funkcji biznesowych i źródeł danych. Konto integracji umożliwia klientom wykorzystanie możliwości przetwarzania XML i B2B / EDI usługi Logic Apps.

Basic Standard
Umowy handlowe EDI 1 1 000
Partnerzy handlowi EDI 2 1 000
Mapy 500 1 000
Schematy 500 1 000
Zestawy 25 1 000
Certyfikaty 2 1 000
Konfiguracje zbiorcze 1 50
Cena za godzinę $- $-

Logic Apps on Kubernetes Preview

Now in preview, Logic Apps can run on pre-provisioned Kubernetes clusters in Azure Kubernetes Service or on Arc-enabled clusters on-premises and in other clouds. This capability is free during preview.

*Note customers will still pay for the underlying Kubernetes infrastructure and are responsible for managing and scaling their own node pools. Learn more about the capabilities of Logic Apps on Kubernetes.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Logic Apps

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Logic Apps.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Logic Apps.

  • Dodatkowe informacje o limitach i konfiguracjach usługi Logic Apps można znaleźć na stronie dokumentacji.

  • Więcej informacji na temat cen usługi Logic Apps można znaleźć na stronie dokumentacji.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze