Logic Apps — cennik

Automatyzacja procesów biznesowych

Usługa Azure Logic Apps umożliwia profesjonalistom IT i deweloperom automatyzowanie przepływów pracy i wykonywanie procesów biznesowych za pomocą łatwego w użyciu projektanta wizualnego.

Szczegóły cennika

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze zaktualizowanymi cenami, które będą obowiązywać od 1 listopada 2017 r.

W usłudze Logic Apps opłaty są naliczane za każdą akcję wykonaną w celu obsługi definicji aplikacji logiki użytkownika. Obejmuje to wyzwalacze oraz dowolne akcje wykonywane w ramach przepływu pracy.

Akcje usługi Logic Apps

Liczba akcji wykonywanych na miesiąc Cena za wykonaną akcję
Pierwsze 250 tys. akcji $-/akcję
Od 250 tys. do 1 mln akcji $-/akcję
Od 1 mln do 50 mln akcji $-/akcję
Od 50 mln do 100 mln akcji $-/akcję
Ponad 100 mln akcji $-/akcję

W razie potrzeby osobno naliczane są standardowe stawki za zasoby magazynowe i stawki za transfer w sieci.

Przykład cen

Jeśli aplikacja logiki zostanie skonfigurowana do odpytywania danych co minutę przez 10 dni, ta aplikacja wygeneruje następującą liczbę płatnych akcji: 14 400
(1 odpyt./min) x (60 min/godz.) x (24 godz./dzień) x (10 dni) = 14 400 (płatnych akcji).
Jeśli ta sama aplikacja logiki zawierała również pewną liczbę kroków przepływu pracy na dzień (500) jako część dziennego odpytywania, ta aplikacja wygeneruje dodatkowe płatne akcje (5 000):
(500 krok./dzień) x (10 dni) = 5 000 (płatnych akcji).
Łączną liczbę płatnych akcji dla tej aplikacji logiki można obliczyć w następujący sposób:
14 400 (akcje odpytywania) + 5 000 (akcje wykonywania) = 19 400 (płatnych akcji łącznie).
Łączny rachunek za te dni (10) wyniesie:
19 400 akcje * $-/akcję = $-

Pakiet integracyjny dla przedsiębiorstw

Pakiet integracyjny dla przedsiębiorstw to bazujące na chmurze rozwiązanie firmy Microsoft umożliwiające bezproblemową komunikację międzyfirmową i przetwarzanie komunikatów XML.

Konto integracji — $-/miesiąc

Połączenia standardowe i połączenia przedsiębiorstw usługi Logic Apps ułatwiają odblokowywanie danych i aplikacji znajdujących się za zaporą, bezpieczne łączenie się z usługami w chmurze i używanie rozbudowanej integracji dzięki wykorzystaniu systemów lokalnych, w które zainwestowano. Wyświetl rosnącą listę połączeń standardowych i połączeń przedsiębiorstw.

Połączenie przedsiębiorstwa: $-/połączenie/miesiąc

Dostępne stawki dla tworzenia i testowania

Jeśli chcesz używać usługi Logic Apps do tworzenia i testowania, w ramach następujących ofert możesz skorzystać ze specjalnych cen z 50% rabatem w stosunku do normalnych cen:

Te oferty są dostępne jedynie dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29. Wybierz plan
  • Gwarantowana niezawodność na poziomie 99,9% (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Logic Apps

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account