Logic Apps — cennik

W usłudze Logic Apps opłaty są naliczane za każdą akcję wykonaną w celu obsługi definicji aplikacji logiki użytkownika. Obejmuje to wyzwalacze oraz dowolne akcje wykonywane w ramach przepływu pracy.

Usługa Azure Logic Apps umożliwia profesjonalistom IT i deweloperom automatyzowanie przepływów pracy i wykonywanie procesów biznesowych za pomocą łatwego w użyciu projektanta wizualnego.

Szczegóły cennika

W usłudze Logic Apps opłaty są naliczane za każdą akcję wykonaną w celu obsługi definicji aplikacji logiki użytkownika. Obejmuje to wyzwalacze oraz dowolne akcje wykonywane w ramach przepływu pracy.

W przypadku bezpośrednich klientów platformy Azure opłaty za użycie usługi Logic Apps będą naliczane przy użyciu warstwowego modelu opartego na ilości, jak pokazano poniżej. W przypadku usługi Logic Apps uzyskanej w ramach umów licencjonowania zbiorowego, np. Umowy Enterprise, mają zastosowanie rabaty na poziomie rejestrowania od ceny najniższej warstwy ilości w poniższej tabeli.

Akcje usługi Logic Apps

Liczba akcji wykonywanych na miesiąc Cena za wykonaną akcję
Pierwsze 250 tys. akcji $- za akcję
Od 250 tys. do 1 mln akcji $- za akcję
Od 1 mln do 50 mln akcji $- za akcję
Od 50 mln do 100 mln akcji $- za akcję
Ponad 100 mln akcji $- za akcję

Usługa Azure Logic Apps jest także dostępna w ramach usługi Azure App Service. Informacje: Azure App Service

Standard storage rates and networking rates charged separately as applicable.

Przykład cen

Jeśli aplikacja logiki zostanie skonfigurowana do odpytywania danych co minutę przez 10 dn., ta aplikacja wygeneruje następującą liczbę płatnych akcji:14 400
(1 odpyt. / min) x (60 min / godz.) x (24 godz. / dzień) x (10 dn.) = 14 400 (płatnych akcji).
Jeśli ta sama aplikacja logiki zawierała również pewną liczbę kroków przepływu pracy na dzień (500) jako część dziennego odpytywania, ta aplikacja logiki wygeneruje dodatkowe płatne akcje (5 000):
(500 krok. / dzień) x (10 dn.) = 5 000 (płatnych akcji).
Łączną liczbę płatnych akcji dla tej aplikacji logiki można obliczyć w następujący sposób:
14 400 (akcje odpytywania) + 5 000 (akcje wykonywania) = 19 400 (płatnych akcji łącznie).
Łączny rachunek za te dni (10) wyniesie:
19 400 akcje * $- / akcję = $-

Pakiet integracyjny dla przedsiębiorstw

The Enterprise Integration Pack is Microsoft's cloud-based solution for seamlessly enabling business-to-business (B2B) communications and dealing with XML messaging.

Integration account - $- / month

Logic Apps Enterprise and Standard connections make it easy to unlock data and applications behind the firewall, securely connect to cloud-based services and take advantage of rich integration leveraging the on-premises systems you’re already invested in. Click here for our growing list of Enterprise and Standard connections.

Enterprise Connection: $- / Connection / Month

Dev/Test rates available

If you need to use Logic Apps for development and testing, you can get special dev/test pricing, reflecting a 50% discount from regular prices, through the following offers:

These offers are only available for use by active Visual Studio subscribers.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0. Wybierz plan
  • Gwarantowana niezawodność na poziomie 99,9% (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Logic Apps

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś