Aplikacje logiki — cennik

W usłudze Logic Apps opłaty są naliczane za każdą akcję wykonaną w celu obsługi definicji aplikacji logiki użytkownika. Obejmuje to wyzwalacze oraz dowolne akcje wykonywane w ramach przepływu pracy.

Usługa Azure Logic Apps umożliwia profesjonalistom IT i deweloperom automatyzowanie przepływów pracy i wykonywanie procesów biznesowych za pomocą łatwego w użyciu projektanta wizualnego.

Szczegóły cennika

W usłudze Logic Apps opłaty są naliczane za każdą akcję wykonaną w celu obsługi definicji aplikacji logiki użytkownika. Obejmuje to wyzwalacze oraz dowolne akcje wykonywane w ramach przepływu pracy.

W przypadku bezpośrednich klientów platformy Azure opłaty za użycie usługi Logic Apps będą naliczane przy użyciu warstwowego modelu opartego na ilości, jak pokazano poniżej. W przypadku usługi Logic Apps uzyskanej w ramach umów licencjonowania zbiorowego, np. Umowy Enterprise, mają zastosowanie rabaty na poziomie rejestrowania od ceny najniższej warstwy ilości w poniższej tabeli.

Logic Apps

Liczba akcji wykonywanych na miesiąc Cena za wykonaną akcję
Pierwsze 250 tys. akcji $0.0008 za akcję
Od 250 tys. do 1 mln akcji $0.0004 za akcję
Od 1 do 50 mln akcji $0.00015 za akcję
Od 50 do 100 mln akcji $9E-05 za akcję
Ponad 100 mln akcji $5.4E-05 za akcję

Przechowywanie danych przez 90 dni: $0.3 /GB

Usługa Azure Logic Apps jest także dostępna w ramach usługi Azure App Service. Informacje: Azure App Service

Przykład cen

Jeśli aplikacja logiki zostanie skonfigurowana do odpytywania danych co minutę przez 10 dn., ta aplikacja wygeneruje następującą liczbę płatnych akcji:14 400
(1 odpyt. / min) x (60 min / godz.) x (24 godz. / dzień) x (10 dn.) = 14 400 (płatnych akcji).
Jeśli ta sama aplikacja logiki zawierała również pewną liczbę kroków przepływu pracy na dzień (500) jako część dziennego odpytywania, ta aplikacja logiki wygeneruje dodatkowe płatne akcje (5 000):
(500 krok. / dzień) x (10 dn.) = 5 000 (płatnych akcji).
Łączną liczbę płatnych akcji dla tej aplikacji logiki można obliczyć w następujący sposób:
14 400 (akcje odpytywania) + 5 000 (akcje wykonywania) = 19 400 (płatnych akcji łącznie).
Łączny rachunek za te dni (10) wyniesie:
19 400 akcje * $0.0008 / akcję = $15.5200

Pakiet integracyjny dla przedsiębiorstw

Pakiet integracyjny dla przedsiębiorstw to bazujące na chmurze rozwiązanie firmy Microsoft umożliwiające bezproblemową komunikację międzyfirmową i obsługę przesyłania komunikatów XML.

Konto integracji — $1000 / miesiąc

Połączenia standardowe i połączenia przedsiębiorstw usługi Logic Apps ułatwiają odblokowywanie danych i aplikacji znajdujących się za zaporą, bezpieczne łączenie się z usługami w chmurze i używanie rozbudowanej integracji dzięki wykorzystaniu systemów lokalnych, w które zainwestowano. Kliknij tutaj, aby wyświetlić rosnącą listę połączeń standardowych i połączeń przedsiębiorstw.

Połączenie przedsiębiorstwa: $800 / połączenie / miesiąc

Testowe połączenie przedsiębiorstwa: $400 / połączenie / miesiąc

*Cennik usług ogólnie dostępnych za konto integracji i połączenia przedsiębiorstw obowiązuje do 1 marca 2017 r.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0. Wybierz plan
  • Gwarantowana niezawodność na poziomie 99,9% (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś