Azure Logic Apps — cennik

Automatyzacja procesów biznesowych

Usługa Azure Logic Apps umożliwia profesjonalistom IT i deweloperom automatyzowanie przepływów pracy i wykonywanie procesów biznesowych za pomocą łatwego w użyciu projektanta wizualnego.

Szczegóły cennika

Za każdym razem, gdy definicja aplikacji logiki uruchamia wyzwalacze, wykonania akcji i łączników są mierzone.

Cena za wykonanie
Akcje $-
Łącznik standardowy $-
Łącznik przedsiębiorstwa $-
Przechowywanie danych: $- GB/miesiąc

Łączniki

Łączniki usługi Logic Apps zapewniają użytkownikom dostęp do aplikacji SaaS oraz lokalnych źródeł danych. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z rosnącą listą łączników standardowych i łączników przedsiębiorstwa. Łączniki ułatwiają odblokowywanie danych i aplikacji znajdujących się za zaporą, bezpieczne łączenie się z usługami w chmurze i używanie rozbudowanej integracji dzięki wykorzystaniu systemów lokalnych, w które zainwestowano.

Środowisko usługi integracji

W pełni izolowane i dedykowane środowisko do bezpiecznego łączenia się z chmurą i aplikacjami lokalnymi na dużą skalę.

Deweloper 1 Premium

Jednostka podstawowa

$- za godzinę $- za godzinę 2

Jednostka skalowania

Zwiększa przepływność jednostki podstawowej o dodatkowe jednostki skalowania.

ND $- za godzinę
1 Dla warstwy Deweloper nie ma umowy SLA. Jednostka skalowania nie jest oferowana w warstwie Deweloper.
2 Jednostka podstawowa w warstwie Premium obejmuje 1 konto integracji w warstwie Standardowa.

Konto integracji

Konto integracji to oparte na chmurze rozwiązanie firmy Microsoft służące do bezproblemowego integrowania funkcji biznesowych i źródeł danych. Konto integracji umożliwia klientom wykorzystanie możliwości przetwarzania XML i B2B / EDI usługi Logic Apps.

Basic Standardowa
Umowy handlowe EDI 1 1 000
Partnerzy handlowi EDI 2 1 000
Mapy 500 1 000
Schematy 500 1 000
Zestawy 25 1 000
Certyfikaty 2 1 000
Konfiguracje zbiorcze 1 50
Cena za godzinę $- $-

Często zadawane pytania

  • Dodatkowe informacje o limitach i konfiguracjach usługi Logic Apps można znaleźć na stronie dokumentacji.

  • Więcej informacji na temat cen usługi Logic Apps można znaleźć na stronie dokumentacji.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan
  • Gwarantowana niezawodność na poziomie 99,9% (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Logic Apps

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.