Cennik usługi Azure HDInsight

Azure HDInsight to w pełni zarządzana usługa w chmurze, dzięki której przetwarzanie ogromnych ilości danych jest łatwe, szybkie i ekonomiczne. Korzystaj z najpopularniejszych struktur open source, takich jak Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, HBase, Microsoft ML Server itd. Dzięki usłudze Azure HDInsight można korzystać z wielu różnych scenariuszy, między innymi z procesów ETL, magazynowania danych, uczenia maszynowego i Internetu rzeczy.

Funkcje usługi

Wstępnie skonfigurowane klastry zoptymalizowane pod kątem różnych scenariuszy danych big data

Umowa SLA gwarantująca czas pracy klastra na poziomie 99,9%

Wysoka dostępność

Efektywność kosztowa dla skalowania w chmurze

Wykonywanie zadań na żądanie za pomocą usługi Azure Data Factory

Bezpieczeństwo sieci: obsługa bramy zabezpieczeń w sieci wirtualnej platformy Azure

Bezpieczeństwo danych: szyfrowanie i kontrola dostępu oparta na rolach w magazynie

Zaawansowane monitorowanie za pomocą usługi Azure Log Analytics

Integracja: Azure Cosmos DB i inne usługi danych platformy Azure

Integracja usługi Active Directory oraz struktury Apache Ranger za pomocą pakietu Enterprise Security

Składniki

Usługa Hadoop

Spark

Zapytanie interaktywne

HDInsight Machine Learning Services*

Kafka

HBase

Storm

Rozszerz usługę HDInsight w celu instalacji dowolnego aparatu typu open source**

*Korzystanie z usługi HDInsight Machine Learning Services wiąże się z dopłatami

**Dla tych aplikacji typu open source firma Microsoft nie zapewnia pomocy technicznej ani umowy SLA. Pomoc techniczna i umowa SLA obejmuje tylko powyższe obciążenia.

Cennik — funkcje

Klastry usługi Azure HDInsight

Na klastrach działa odpowiednia grupa węzłów, w zależności od składnika. Opłaty są naliczane minutowo. Węzły są zróżnicowane według grupy (np. Węzeł roboczy, Węzeł główny itd.), ilości i typu wystąpienia (np. D1v2).

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obciążeń i wymaganych węzłów. Klienci będą obciążani opłatami za każdy węzeł podczas istnienia klastra. Poniższa cena węzła dotyczy wszystkich obciążeń z wyjątkiem usługi Microsoft ML Server, za którą jest naliczana dopłata.

Pakiet Enterprise Security

Pakiet Enterprise Security jest teraz ogólnie dostępny. Za pakiet Enterprise Security naliczana jest dodatkowa opłata, która od 1 października 2018 r. zostanie zmniejszona o 50% do wysokości $- za rdzeń za godzinę.

Szczegóły cennika


Składnik Cennik
Hadoop, Spark, Zapytanie interaktywne, Kafka*, Storm, HBase Cena podstawowa za węzeł za godzinę
HDInsight Machine Learning Services** Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę
Pakiet Enterprise Security Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę
*Platforma Kafka wymaga dysków zarządzanych. Można wybrać między funkcją Dyski zarządzane w warstwie Standardowa i Premium. Naliczane są opłaty za dyski zarządzane.
**Korzystanie z usługi HDInsight Machine Learning Services wiąże się z dopłatami

Cena podstawowa za węzeł za godzinę

Węzły zoptymalizowane pod kątem pamięci dla usługi HDInsight

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna++
E2 v3 2 16 GB $- $- $-
E4 v3 4 32 GB $- $- $-
E8 v3 8 64 GB $- $- $-
E16 v3 16 128 GB $- $- $-
E20 v3 20 160 GB $- $- $-
E32 v3 32 256 GB $- $- $-
E64i v3 64 432 GB $- $- $-
E64 v3 64 432 GB $- $- $-
++Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej
Wystąpienie CPU Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna++
D12 v2 4 28 GB $- $- $-
D13 v2 8 56 GB $- $- $-
D14 v2 16 112 GB $- $- $-
++Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej

Węzły zoptymalizowane pod kątem obliczeń dla usługi HDInsight

Wystąpienie CPU Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna++
F4 4 8 GB $- $- $-
F8 8 16 GB $- $- $-
F16 16 32 GB $- $- $-
++Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej

Węzły ogólnego przeznaczenia dla usługi HDInsight

Węzły AV2 usługi HDInsight działają na maszynach wirtualnych Av2 Standard, które są najnowszą generacją maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem.

Wystąpienie CPU Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna++
A1 v2 1 2 GB $- $- $-
A2 v2 2 4 GB $- $- $-
A2m v2 2 16 GB $- $- $-
A4 v2 4 8 GB $- $- $-
A4m v2 4 32 GB $- $- $-
A8 v2 8 16 GB $- $- $-
A8m v2 8 64 GB $- $- $-
++Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej
Wystąpienie CPU Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna++
A1 1 1,75 GB $- $- $-
A2 2 3,5 GB $- $- $-
A5 2 14 GB $- $- $-
A3 4 7 GB $- $- $-
A6 4 28 GB $- $- $-
A4 8 14 GB $- $- $-
A7 8 56 GB $- $- $-
++Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej

Wystąpienie CPU Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna++
D1 v2 1 3,5 GB $- $- $-
D2 v2 2 7 GB $- $- $-
D3 v2 4 14 GB $- $- $-
D4 v2 8 28 GB $- $- $-
D5 v2 16 56 GB $- $- $-
++Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej

Dostępne ceny dla tworzenia i testowania aplikacji

Cennik dotyczący tworzenia i testowania jest dostępny dla subskrybentów programu Visual Studio chcących uruchamiać pakiety robocze tworzenia i testowania indywidualnie lub jako zespół. Aktywni subskrybenci programu Visual Studio mogą korzystać z wielu różnych rabatów w przypadku używania platformy Azure w ramach oferty tworzenia i testowania. Dowiedz się więcej o ofertach tworzenia i testowania oraz subskrypcjach programu Visual Studio.

Support & SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
 • Gwarantowana łączność na poziomie 99,9% dla wielu wystąpień. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Usługa HDInsight wdraża różną liczbę węzłów dla każdego typu klastra. Do każdego typu klastra są przypisane różne role dla różnych węzłów, dzięki czemu klient może dostosować rozmiar tych węzłów w danej roli do obciążenia. Na przykład w przypadku klastra Hadoop można zainicjować obsługę węzłów roboczych przy użyciu dużej ilości pamięci, jeśli przeprowadzana analiza charakteryzuje się znacznym użyciem pamięci.

  Klastry Hadoop dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu dwóch ról:

  • Węzeł główny (2 węzły)
  • Węzeł danych (co najmniej 1 węzeł)

  Klastry HBase dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:

  • Serwery główne (2 węzły)
  • Serwery regionów (co najmniej 1 węzeł)
  • Węzły główne/dozorcy (3 węzły)

  Klastry Storm dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:

  • Węzły Nimbus (2 węzły)
  • Serwery nadzorcy (co najmniej 1 węzeł)
  • Węzły dozorcy (3 węzły)

  Klastry Spark dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:

  • Węzeł główny (2 węzły)
  • Węzeł roboczy (co najmniej 1 węzeł)
  • Węzły dozorcy (3 węzły, bezpłatnie w przypadku dozorców A1)

  Użycie programu R-Server spowoduje dodanie jednego węzła brzegowego do architektury wdrożenia klastra.

 • Opłaty są naliczane na podstawie liczby minut działania klastra. Liczba ta jest zaokrąglana do najbliższej minuty, a nie godziny.

 • W przypadku korzystania z klastra przez 100 godz. w regionie Wschodnie stany USA z dwoma węzłami głównymi D13 v2 i trzema węzłami danych D12 v2 opłaty będą naliczane w następujący sposób w dwóch scenariuszach:

  • W standardowym klastrze usługi HDInsight — 100 godz. x (2 x $-/godz. + 3 x $-/godz.) = $-
  • W standardowym klastrze usługi HDInsight z pakietem Enterprise Security — 100 godz. x (2 x $-/godz. + 3 x $-/godz.) + 100 godz. (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $- za rdzeń za godzinę = $-
 • Aby zatrzymać działanie klastra usługi HDInsight, należy go usunąć. Domyślnie trwałe dane generowane z poziomu klastra usługi HDInsight powinny być zapisywane w usłudze Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen1 lub Azure Data Lake Storage Gen2, aby nie wpływała na nie operacja usunięcia. Jeśli chcesz zachować metadane Hive (tabele i schematy), musisz zainicjować obsługę administracyjną klastra przy użyciu zewnętrznego magazynu metadanych. Szczegółowe informacje można znaleźć w tej dokumentacji.

 • Istnieje kilka opcji zmniejszania kosztów:

 • Liczba węzłów danych różni się w zależności od określonych potrzeb. Elastyczność dostępna w usługach w chmurze systemu Azure pozwala wypróbować wiele różnych rozmiarów klastra w celu określenia optymalnego połączenia wydajności i ceny, tak aby płacić tylko za to, z czego korzystasz w danym czasie. Klastry można również skalować na żądanie, co pozwala na ich zwiększanie i zmniejszanie w zależności od wymagań związanych z obciążeniem pracą.

 • Każda subskrypcja ma domyślny limit maksymalnej liczby węzłów danych usługi HDInsight, które można utworzyć. W razie potrzeby utworzenia większego klastra usługi HDInsight lub wielu klastrów usługi HDInsight, które razem przekraczają maksimum obowiązujące w przypadku bieżącej subskrypcji, możesz zażądać zwiększenia limitów rozliczeniowych tej subskrypcji. Otwórz zgłoszenie zapotrzebowania na pomoc techniczną, gdzie Typ pomocy technicznej = Rozliczenia. W zależności od żądanej maksymalnej liczby węzłów dla subskrypcji możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych informacji, które pomogą nam zoptymalizować Twoje wdrożenia.

 • Aby oszacować koszt klastrów poszczególnych rozmiarów, spróbuj użyć kalkulatora systemu Azure.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o HDInsight

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji