Pomiń nawigację

HDInsight — cennik

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Azure HDInsight to w pełni zarządzana usługa w chmurze, dzięki której przetwarzanie ogromnych ilości danych jest łatwe, szybkie i ekonomiczne. Korzystaj z najpopularniejszych struktur open source, takich jak Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, HBase, Microsoft ML Server itd. Dzięki usłudze Azure HDInsight można korzystać z wielu różnych scenariuszy, między innymi z procesów ETL, magazynowania danych, uczenia maszynowego i Internetu rzeczy.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Klastry usługi Azure HDInsight

Na klastrach działa odpowiednia grupa węzłów, w zależności od składnika. Opłaty są naliczane minutowo. Węzły są zróżnicowane według grupy (np. Węzeł roboczy, Węzeł główny itd.), ilości i typu wystąpienia (np. D1v2).

Zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obciążeń i wymaganych węzłów. Klienci będą obciążani opłatami za każdy węzeł podczas istnienia klastra. Poniższa cena węzła dotyczy wszystkich obciążeń z wyjątkiem usługi Microsoft ML Server, za którą jest naliczana dopłata.


Składnik Cennik
Hadoop, Spark, Zapytanie interaktywne, Kafka*, Storm, HBase Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $0 za rdzeń za godzinę
HDInsight Machine Learning Services** Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $0.016 za rdzeń za godzinę
Pakiet Enterprise Security Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę
*Platforma Kafka wymaga dysków zarządzanych. Można wybrać między funkcją Dyski zarządzane w warstwie Standardowa i Premium. Naliczane są opłaty za dyski zarządzane.
**Korzystanie z usługi HDInsight Machine Learning Services wiąże się z dopłatami

Cena podstawowa za węzeł za godzinę

Poniżej znajduje się pełna oferta wszystkich maszyn wirtualnych platformy Azure. Pamiętaj też, że chociaż widoczne są tylko ceny dla wystąpień Ev3, wystąpienia Esv3 są oferowane w tej samej cenie. Aby zobaczyć, które maszyny wirtualne są obsługiwane przez usługę HDInsight, oraz sprawdzić ich ceny, zapoznaj się z sekcją „Konfiguracja i ceny” etapu tworzenia klastra w witrynie Azure Portal. Dodatkowe informacje na temat domyślnych i zalecanych maszyn wirtualnych usługi HDInsight możesz znaleźć w witrynie Microsoft Docs.

Węzły zoptymalizowane pod kątem pamięci dla usługi HDInsight

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna*
E2 v3 2 16 GB $- $- $-
E4 v3 4 32 GB $- $- $-
E8 v3 8 64 GB $- $- $-
E16 v3 16 128 GB $- $- $-
E20 v3 20 160 GB $- $- $-
E32 v3 32 256 GB $- $- $-
E64i v3 64 432 GB $- $- $-
E64 v3 64 432 GB $- $- $-
*Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna*
E2a v4 2 16 GB $- $- $-
E4a v4 4 32 GB $- $- $-
E8a v4 8 64 GB $- $- $-
E16a v4 16 128 GB $- $- $-
E20a v4 20 160 GB $- $- $-
E32a v4 32 256 GB $- $- $-
E48a v4 48 384 GB $- $- $-
E64a v4 64 512 GB $- $- $-
E96a v4 96 672 GB $- $- $-
*Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna*
D12 v2 4 28 GB $- $- $-
D13 v2 8 56 GB $- $- $-
D14 v2 16 112 GB $- $- $-
*Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna*
D2a v4 2 8 GB $- $- $-
D4a v4 4 16 GB $- $- $-
D8a v4 8 32 GB $- $- $-
D16a v4 16 64 GB $- $- $-
D32a v4 32 128 GB $- $- $-
D48a v4 48 192 GB $- $- $-
D64a v4 64 256 GB $- $- $-
D96a v4 96 384 GB $- $- $-
*Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej

Węzły zoptymalizowane pod kątem obliczeń dla usługi HDInsight

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna*
F4 4 8 GB $- $- $-
F8 8 16 GB $- $- $-
F16 16 32 GB $- $- $-
*Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej

Węzły ogólnego przeznaczenia dla usługi HDInsight

Węzły AV2 usługi HDInsight działają na maszynach wirtualnych Av2 Standard, które są najnowszą generacją maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem.

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna*
A1 v2 1 2 GB $- $- $-
A2 v2 2 4 GB $- $- $-
A2m v2 2 16 GB $- $- $-
A4 v2 4 8 GB $- $- $-
A4m v2 4 32 GB $- $- $-
A8 v2 8 16 GB $- $- $-
A8m v2 8 64 GB $- $- $-
*Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna*
A1 1 1,75 GB $- $- $-
A2 2 3,5 GB $- $- $-
A5 2 14 GB $- $- $-
A3 4 7 GB $- $- $-
A6 4 28 GB $- $- $-
A4 8 14 GB $- $- $-
A7 8 56 GB $- $- $-
*Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM System operacyjny Cena usługi HDInsight Cena łączna*
D1 v2 1 3,5 GB $- $- $-
D2 v2 2 7 GB $- $- $-
D3 v2 4 14 GB $- $- $-
D4 v2 8 28 GB $- $- $-
D5 v2 16 56 GB $- $- $-
*Klienci będą nadal widzieć na rachunku jedną pozycję dla ceny łącznej

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące HDInsight

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu HDInsight.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu HDInsight.

 • Usługa HDInsight wdraża różną liczbę węzłów dla każdego typu klastra. Do każdego typu klastra są przypisane różne role dla różnych węzłów, dzięki czemu klient może dostosować rozmiar tych węzłów w danej roli do obciążenia. Na przykład w przypadku klastra Hadoop można zainicjować obsługę węzłów roboczych przy użyciu dużej ilości pamięci, jeśli przeprowadzana analiza charakteryzuje się znacznym użyciem pamięci.

  Klastry Hadoop dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu dwóch ról:

  • Węzeł główny (2 węzły)
  • Węzeł danych (co najmniej 1 węzeł)

  Klastry HBase dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:

  • Serwery główne (2 węzły)
  • Serwery regionów (co najmniej 1 węzeł)
  • Węzły główne/dozorcy (3 węzły)

  Klastry Storm dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:

  • Węzły Nimbus (2 węzły)
  • Serwery nadzorcy (co najmniej 1 węzeł)
  • Węzły dozorcy (3 węzły)

  Klastry Spark dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:

  • Węzeł główny (2 węzły)
  • Węzeł roboczy (co najmniej 1 węzeł)
  • Węzły dozorcy (3 węzły, bezpłatnie w przypadku dozorców A1)

  Użycie programu R-Server spowoduje dodanie jednego węzła brzegowego do architektury wdrożenia klastra.

 • Opłaty są naliczane na podstawie liczby minut działania klastra. Liczba ta jest zaokrąglana do najbliższej minuty, a nie godziny.

 • W przypadku korzystania z klastra przez 100 godz. w regionie Wschodnie stany USA z dwoma węzłami głównymi D13 v2 i trzema węzłami danych D12 v2 opłaty będą naliczane w następujący sposób w dwóch scenariuszach:

  • W standardowym klastrze usługi HDInsight — 100 godz. x (2 x $-/godz. + 3 x $-/godz.) = $-
  • W standardowym klastrze usługi HDInsight z pakietem Enterprise Security — 100 godz. x (2 x $-/godz. + 3 x $-/godz.) + 100 godz. (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $- za rdzeń za godzinę = $-
 • Aby zatrzymać działanie klastra usługi HDInsight, należy go usunąć. Domyślnie trwałe dane generowane z poziomu klastra usługi HDInsight powinny być zapisywane w usłudze Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage Gen1 lub Azure Data Lake Storage Gen2, aby nie wpływała na nie operacja usunięcia. Jeśli chcesz zachować metadane Hive (tabele i schematy), musisz zainicjować obsługę administracyjną klastra przy użyciu zewnętrznego magazynu metadanych. Szczegółowe informacje można znaleźć w tej dokumentacji.

 • Istnieje kilka opcji zmniejszania kosztów:

 • Liczba węzłów danych różni się w zależności od określonych potrzeb. Elastyczność dostępna w usługach w chmurze systemu Azure pozwala wypróbować wiele różnych rozmiarów klastra w celu określenia optymalnego połączenia wydajności i ceny, tak aby płacić tylko za to, z czego korzystasz w danym czasie. Klastry można również skalować na żądanie, co pozwala na ich zwiększanie i zmniejszanie w zależności od wymagań związanych z obciążeniem pracą.

 • Każda subskrypcja ma domyślny limit maksymalnej liczby węzłów danych usługi HDInsight, które można utworzyć. W razie potrzeby utworzenia większego klastra usługi HDInsight lub wielu klastrów usługi HDInsight, które razem przekraczają maksimum obowiązujące w przypadku bieżącej subskrypcji, możesz zażądać zwiększenia limitów rozliczeniowych tej subskrypcji. Otwórz zgłoszenie zapotrzebowania na pomoc techniczną, gdzie Typ pomocy technicznej = Rozliczenia. W zależności od żądanej maksymalnej liczby węzłów dla subskrypcji możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych informacji, które pomogą nam zoptymalizować Twoje wdrożenia.

 • Aby oszacować koszt klastrów poszczególnych rozmiarów, spróbuj użyć kalkulatora systemu Azure.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze