Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

HDInsight — cennik

Azure HDInsight offers fully managed and supported 100% Apache Hadoop®, Spark, HBase and Storm clusters. You can get up and running quickly on any of these workloads with a few clicks and within a few minutes without buying hardware or hiring specialized operations teams typically associated with big data infrastructure.

HDInsight clusters consist of a set of nodes. Customers will be billed for the usage of their nodes for the duration of the cluster’s life. Billing starts once a cluster is created and stops when the cluster is deleted and is pro-rated per minute. Customers can choose their cluster type and if they need Standard or Premium. If they need Premium, an additional surcharge will be added on top of the Standard price. Additionally, if customers choose R Server clusters, additional surcharges will also be reflected for these specific workloads. The preview prices below reflects a 50% discount on GA price for Premium and 75% discount on GA price for R-Server. Prices for R-Server will remain at Preview rates until January 1, 2017. HDInsight Kafka is also under limited Public Preview. For more information about the service and pricing, contact us.

Funkcje usługi HDInsight Standardowa
Cena podstawowa za węzeł za godzinę
Premium
Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $0.02 za rdzeń za godzinę Wersja zapoznawcza
Platforma danych w chmurze Azure
Nieograniczone skalowanie
Elastyczne skalowanie
Łatwa aprowizacja
Wysoka dostępność
Umowa SLA
Gotowość przedsiębiorstwa
Podstawowe monitorowanie
Aktualizacje i poprawki wersji usługi Hadoop
Szyfrowanie nieużywanych danych
Zabezpieczenie bramy i węzłów dozorcy
Usługa Ranger (zabezpieczenie usługi Hadoop) + integracja z usługą AD
Typy klastrów
Usługa Hadoop (technologie Hive, Pig, Storm)
Usługa Hadoop z opcją LLAP (interaktywne tworzenie zapytań)
HBase dla bazy danych NoSQL
Usługa Storm dla analizy strumienia w czasie rzeczywistym
Usługa Spark dla wewnątrzpamięciowych zapytań SQL, uczenie maszynowe i analiza strumienia w czasie rzeczywistym
Opcja R Server dla równoległego uczenia maszynowego

How pricing works

Usługi Hadoop, HBase, Storm, Spark R-Server
Klaster w warstwie Standardowa Cena podstawowa za węzeł za godzinę Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $0.02 za rdzeń za godzinę
Klaster w warstwie Premium Wersja zapoznawcza Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $0.02 za rdzeń za godzinę Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $0.04 za rdzeń za godzinę

Cena podstawowa za węzeł za godzinę

Wraz z usługą HDInsight w umowie dotyczącej pomocy technicznej w zakresie platformy Azure jest uwzględniona usługa Hadoop. Subskrypcja pomocy technicznej dotyczącej platformy Azure zapewnia specjalistyczną pomoc techniczną firmy Microsoft organizacjom wdrażającym usługę Hadoop oraz wszystkie inne usługi w ramach platformy Azure. Jest także wspierana przez Hortonworks, jedną z głównych firm opracowujących oprogramowanie typu „open source” Apache Hadoop. Firma Hortonworks zatrudnia część pierwotnych deweloperów i architektów usługi Hadoop, którzy opracowali ponad połowę kodu usługi Hadoop. Dzięki temu firma Microsoft jest jeszcze lepiej predestynowana do świadczenia pomocy w zakresie wdrażania, zapewniając specjalistyczną pomoc techniczną oraz możliwość naprawiania i zatwierdzania kodu w oprogramowaniu typu „open source” usługi Hadoop.

Inne usługi platformy Azure związane z usługą HDInsight, takie jak Magazyn i Transfery danych, są rozliczane osobno przy użyciu stawek standardowych. Aby oszacować swój rachunek, wypróbuj kalkulator systemu Azure.

Pamiętaj, że usługa HDInsight zapisuje pliki dziennika w ramach konta magazynu skojarzonego z klastrem. Te dzienniki są dostępne nawet po usunięciu klastra i można je usunąć w dowolnym momencie.

Cena podstawowa za węzły ogólnego zastosowania serii A dla usługi HDInsight

Węzły A3, A4, A6 i A7 są ekonomicznym rozwiązaniem dla wielu scenariuszy ogólnego zastosowania. Węzły serii A są korzystnym rozwiązaniem dla klientów używających podstawowych aplikacji i wzorców zapytań w usłudze Hadoop.

Węzły A1 są dostępne wyłącznie w charakterze węzłów dozorcy dla usługi Storm. Węzły A2 i A5 są dostępne wyłącznie w charakterze węzłów dozorcy dla usług HBase i Storm. Węzeł brzegowy z opcją R-Server jest dostępny tylko dla typów A6 i A7.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków Cena podstawowa za węzeł
A1 1 1.75 GB 70 GB $0.08
A2 2 3.5 GB 135 GB $0.16
A3 4 7 GB 285 GB $0.32
A4 8 14 GB 605 GB $0.64
A5 2 14 GB 135 GB $0.35
A6 4 28 GB 285 GB $0.71
A7 8 56 GB 605 GB $1.41

Cena podstawowa za znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej serii A

Dostępne w wybranych centrach danych. Maszyny wirtualne A10 i A11 są wyposażone w procesory Intel® Xeon® E5. Na potrzeby klastrów o wysokiej wydajności, modelowania i symulacji, kodowania materiałów wideo oraz innych scenariuszy wymagających znacznego użycia zasobów sieciowych lub mocy obliczeniowej. Ta konfiguracja jest podobna do konfiguracji wystąpień A8 i A9 bez sieci InfiniBand oraz technologii zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA).

Uwaga: w przypadku wdrażania klastra na maszynach A10 lub A11 wszystkie jego węzły muszą być typu A10 lub A11

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków Cena podstawowa za węzeł
A10 8 56 GB 382 GB $1.64
A11 16 112 GB 382 GB $3.04

Cena podstawowa za zoptymalizowane węzły serii Dv2: o 35% szybsze niż seria D, najnowsza generacja procesorów CPU

Wystąpienia serii Dv2 to wystąpienia serii D następnej generacji, które mają bardziej wydajne procesory CPU, średnio o 35% szybsze niż w wystąpieniach serii D. Konfiguracje pamięci i dysków są takie same jak w przypadku serii D. Wystąpienia serii Dv2 są oparte na procesorach najnowszej generacji Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,2 GHz. Seria Dv2. Węzły serii Dv2 są korzystnym rozwiązaniem dla klientów używających aplikacji, które wymagają małych opóźnień, dostępu do lokalnego dysku SSD lub szybszych procesorów CPU w usłudze Hadoop. Większa ilość pamięci węzłów serii Dv2 pozwala klientom używającym bazy danych HBase dla usługi HDInsight zwiększyć wydajność. Większa ilość pamięci węzłów serii D pozwala klientom używającym bazy danych HBase dla usługi HDInsight zwiększyć wydajność. Ponadto klienci korzystający z systemu Storm i platformy Spark dla usługi HDInsight mogą ładować więcej danych referencyjnych dzięki większej ilości pamięci oraz mieć do dyspozycji większą przepływność dzięki szybszym procesorom CPU.

Węzły D1, D2 i D11 są dostępne wyłącznie w charakterze węzłów dozorcy dla usług HBase i Storm. Seria D będzie dostępna w dalszym ciągu, lecz zalecamy używanie serii Dv2. Węzeł brzegowy z opcją R-Server jest dostępny tylko dla typów D4 v2, D12 v2, D13 v2, D14 v2.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków Cena podstawowa za węzeł
D1 v2 1 3.5 GB 50 GB $0.155
D2 v2 2 7 GB 100 GB $0.311
D3 v2 4 14 GB 200 GB $0.622
D4 v2 8 28 GB 400 GB $1.243
D5 v2 16 56 GB 800 GB $2.486
D11 v2 2 14 GB 100 GB $0.38
D12 v2 4 28 GB 200 GB $0.76
D13 v2 8 56 GB 400 GB $1.368
D14 v2 16 112 GB 800 GB $2.462

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan
  • Gwarantowana łączność na poziomie 99,9% dla wielu wystąpień. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś