HDInsight — cennik

Usługa Azure HDInsight udostępnia w pełni zarządzane i w 100% obsługiwane klastry technologii Apache Hadoop®, Spark, HBase i Storm. Możesz szybko rozpocząć pracę z dowolnym z tych obciążeń kilkoma kliknięciami myszy i w ciągu kilku minut — bez kupowania sprzętu ani zatrudniania wyspecjalizowanych zespołów, które zazwyczaj są potrzebne do obsługi infrastruktury przetwarzającej dane big data.

Klastry usługi HDInsight składają się z zestawu węzłów. Klienci będą obciążani za używanie tych węzłów w trakcie istnienia klastra. Rozliczanie rozpoczyna się w momencie utworzenia klastra i kończy się, gdy zostanie on usunięty, a jego obliczanie odbywa się proporcjonalnie za minutę. Klienci mogą wybrać typ klastra oraz warstwę Standardowa lub Premium. Po wybraniu warstwy Premium do standardowej ceny zostanie doliczona dodatkowa opłata. Ponadto jeśli klienci wybiorą klastry z opcją R-Server, do określonych obciążeń także zostanie doliczona dodatkowa opłata. Poniższe ceny wersji zapoznawczej uwzględniają rabat w wysokości 50% względem ceny ogólnie dostępnej wersji Premium. Platforma Kafka dla usługi HDInsight jest też dostępna w ograniczonej publicznej wersji zapoznawczej. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi i cen, skontaktuj się z nami.

Platforma danych w chmurze Azure

Funkcje usługi HDInsight Standardowa
Cena podstawowa za węzeł za godzinę
Premium
Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę Wersja zapoznawcza
Nieograniczone skalowanie Health Good
Elastyczne skalowanie
Łatwa aprowizacja
Wysoka dostępność
Umowa SLA

Gotowość przedsiębiorstwa

Funkcje usługi HDInsight Standardowa
Cena podstawowa za węzeł za godzinę
Premium
Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę Wersja zapoznawcza
Podstawowe monitorowanie
Aktualizacje i poprawki wersji usługi Hadoop
Szyfrowanie nieużywanych danych
Zabezpieczenie bramy i węzłów dozorcy
Usługa Ranger (zabezpieczenie usługi Hadoop) + integracja z usługą AD

Typy klastrów

Funkcje usługi HDInsight Standardowa
Cena podstawowa za węzeł za godzinę
Premium
Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę Wersja zapoznawcza
Usługa Hadoop (technologie Hive, Pig, Storm)
Usługa Hadoop z opcją LLAP (interaktywne tworzenie zapytań)
HBase dla bazy danych NoSQL
Usługa Storm dla analizy strumienia w czasie rzeczywistym
Usługa Spark dla wewnątrzpamięciowych zapytań SQL, uczenie maszynowe i analiza strumienia w czasie rzeczywistym
Opcja R Server dla równoległego uczenia maszynowego

Jak działa cennik

Usługi Hadoop, HBase, Storm, Spark R-Server
Klaster w warstwie Standardowa Cena podstawowa za węzeł za godzinę Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę
Klaster w warstwie Premium Wersja zapoznawcza Cena podstawowa za węzeł za godzinę + $- za rdzeń za godzinę

Cena podstawowa za węzeł za godzinę

Wraz z usługą HDInsight w umowie dotyczącej pomocy technicznej w zakresie platformy Azure jest uwzględniona usługa Hadoop. Subskrypcja pomocy technicznej dotyczącej platformy Azure zapewnia specjalistyczną pomoc techniczną firmy Microsoft organizacjom wdrażającym usługę Hadoop oraz wszystkie inne usługi w ramach platformy Azure. Jest także wspierana przez Hortonworks, jedną z głównych firm opracowujących oprogramowanie typu „open source” Apache Hadoop. Firma Hortonworks zatrudnia część pierwotnych deweloperów i architektów usługi Hadoop, którzy opracowali ponad połowę kodu usługi Hadoop. Dzięki temu firma Microsoft jest jeszcze lepiej predestynowana do świadczenia pomocy w zakresie wdrażania, zapewniając specjalistyczną pomoc techniczną oraz możliwość naprawiania i zatwierdzania kodu w oprogramowaniu typu „open source” usługi Hadoop.

Inne usługi platformy Azure związane z usługą HDInsight, takie jak Storage i Transfery danych, są rozliczane osobno przy użyciu stawek standardowych. Aby oszacować swój rachunek, wypróbuj kalkulator systemu Azure.

Pamiętaj, że usługa HDInsight zapisuje pliki dziennika w ramach konta magazynu skojarzonego z klastrem. Te dzienniki są dostępne nawet po usunięciu klastra i można je usunąć w dowolnym momencie.

Cena podstawowa za węzły ogólnego zastosowania serii A dla usługi HDInsight

Użycie węzłów A1, A2 i A3 jest ograniczone do węzłów nadzorcy i węzłów głównych. W przypadku węzłów danych lub węzłów procesu roboczego seria A jest niedostępna.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków Cena podstawowa za węzeł
A1 1 1,75 GB 70 GB $-
A2 2 3,5 GB 135 GB $-
A3 4 7 GB 285 GB $-
A4 8 14 GB 605 GB $-
A5 2 14 GB 135 GB $-
A6 4 28 GB 285 GB $-
A7 8 56 GB 605 GB $-

Cena podstawowa za znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej serii A

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków Cena podstawowa za węzeł
A10 8 56 GB 382 GB $-
A11 16 112 GB 382 GB $-

Cena podstawowa za zoptymalizowane węzły serii Dv2: o 35% szybsze niż seria D, najnowsza generacja procesorów CPU

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Rozmiary dysków Cena podstawowa za węzeł
D1 v2 1 3,5 GB 50 GB $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $-
D11 v2 2 14 GB 100 GB $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $-

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Znajdź plan
  • Gwarantowana łączność na poziomie 99,9% dla wielu wystąpień. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o HDInsight

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś