Usługa Power BI Embedded — cennik

Pomagaj klientom przekształcić wyniki analizy w akcje

Usługa Microsoft Power BI Embedded pozwala deweloperom aplikacji osadzać imponujące, w pełni interakcyjne raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacjach, dzięki czemu nie trzeba poświęcać czasu ani pieniędzy na tworzenie odpowiednich mechanizmów od podstaw.

Szczegóły cennika

Łączny koszt usługi Power BI Embedded zależy od wybranego typu węzła i liczby wdrożonych węzłów. Typy węzłów zależą od liczby rdzeni wirtualnych i pamięci RAM, jak wskazano w tabeli poniżej:

Typ węzła Dedykowana infrastruktura Rdzenie wirtualne Pamięć Rdzenie frontonu/zaplecza Cena
A1 Nie 1 3 GB RAM 0,5 / 0,5 $-
A2 Nie 2 5 GB RAM 1 / 1 $-
A3 Tak 4 10 GB RAM 2 / 2 $-
A4 Tak 8 25 GB RAM 4 / 4 $-
A5 Tak 16 50 GB RAM 8 / 8 $-
A6 Tak 32 100 GB RAM 16 / 16 $-

W oficjalnym dokumencie „Jak zaplanować pojemność dla usługi Power BI Embedded” podano opis rdzeni wirtualnych.

Zapoznaj się z cenami dotyczącymi kolekcji obszarów roboczych usługi Power BI, które zostały wycofane.

Usługi Power BI Embedded można używać w aplikacjach w sytuacji, gdy dana aplikacja zapewnia podstawową i istotną funkcjonalność dla usługi oraz przede wszystkim nie stanowi zastępstwa dla dowolnej usługi Power BI, a także jest przeznaczona dla użytkowników zewnętrznych. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

  • Klienci mogą zmieniać typ wdrożonego węzła zgodnie z potrzebami.

  • Usługa Power BI Embedded jest rozliczana za pomocą przewidywalnej stawki godzinowej zależnej od typu wdrożonych węzłów. Rzeczywiste użycie jest obliczane co do sekundy i rozliczane godzinowo. Jeśli na przykład wystąpienie istnieje przez 12 godzin i 15 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynoszące 12,25 godziny. Jeśli wystąpienie jest aktywne tylko przez 6 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynosząca 0,1 godziny.

  • Tak, użytkownicy publikujący zawartość analizy biznesowej muszą mieć licencje usługi Power BI Pro.

  • Nie, użytkownicy wyświetlający zawartość nie muszą mieć przypisanych licencji usługi Power BI.

  • Gdy usługa jest wstrzymana osadzona zawartość nie jest ładowana, ale nie są pobierane opłaty za usługę.

  • Usługa Power BI Embedded jest przeznaczona dla deweloperów, którzy tworzą aplikacje i chcą wizualizować dane aplikacji za pomocą rozwiązania analizy biznesowej innego producenta, zamiast tworzyć je samodzielnie. Deweloperzy osadzają pulpity nawigacyjne i raporty w aplikacjach przy użyciu usługi Power BI Embedded. Natomiast usługa Power BI to rozwiązanie do analizy typu oprogramowanie świadczone jako usługa (SaaS), które zapewnia organizacji wspólny widok najważniejszych danych biznesowych.

  • Tak. Jeśli jednak planujesz korzystać z osadzania usługi Power BI SaaS, konieczne będzie korzystanie z usługi Power BI Premium za pośrednictwem pakietu Office (EM1–EM3, P1–P3).

  • Miara szczytowej liczby renderów na godzinę jest podawana jako wskazówka dotycząca rozmiaru i nie jest konstrukcją licencjonowania ani ograniczania przepustowości. Dokładna szczytowa liczba renderów na godzinę zależy od złożoności modelu, woluminów danych i złożoności raportów. Są dostępne interfejsy API skalowania, które pomagają zapewnić niezmiennie wysoką jakość środowiska użytkownika i umożliwiają skalowanie w górę i w dół w celu sprostania zapotrzebowaniu. Zbliżenie się i przekroczenie maksymalnych wartości progowych dla danego typu węzła może mieć wpływ na czas ładowania wizualizacji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Usługa Power BI Embedded

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji