Przejdź do głównej zawartości

Power BI Embedded — cennik

Zacznij używać usługi Power BI pod własną marką, aby szybko i łatwo udostępniać klientom niezwykłe pulpity nawigacyjne oraz analizy we własnych aplikacjach

Usługa Microsoft Power BI Embedded pozwala deweloperom aplikacji osadzać imponujące, w pełni interakcyjne raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacjach, dzięki czemu nie trzeba poświęcać czasu ani pieniędzy na tworzenie odpowiednich mechanizmów od podstaw.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Łączny koszt usługi Power BI Embedded zależy od wybranego typu węzła i liczby wdrożonych węzłów. Typy węzłów zależą od liczby rdzeni wirtualnych i pamięci RAM, jak wskazano w tabeli poniżej:

Typ węzła Rdzenie wirtualne Pamięć Cena
A1 1 3 GB RAM $-
A2 2 5 GB RAM $-
A3 4 10 GB RAM $-
A4 8 25 GB RAM $-
A5 16 50 GB RAM $-
A6 32 100 GB RAM $-
A7 64 200 GB RAM $-
A8 128 400 GB RAM $-

Zapoznaj się z artykułem Planowanie pojemności analiz osadzonych w usłudze Power BI, aby uzyskać informacje o planowaniu pojemności.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Power BI Embedded

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Power BI Embedded.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Power BI Embedded.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Power BI Embedded.

  • Klienci mogą zmieniać typ wdrożonego węzła zgodnie z potrzebami.

  • Usługa Power BI Embedded jest rozliczana za pomocą przewidywalnej stawki godzinowej zależnej od typu wdrożonych węzłów. Rzeczywiste użycie jest obliczane co do sekundy i rozliczane godzinowo. Jeśli na przykład wystąpienie istnieje przez 12 godzin i 15 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynoszące 12,25 godziny. Jeśli wystąpienie jest aktywne tylko przez 6 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynosząca 0,1 godziny.

  • Tak, użytkownicy publikujący zawartość analizy biznesowej muszą mieć licencje usługi Power BI Pro.

  • Nie, użytkownicy wyświetlający zawartość nie muszą mieć przypisanych licencji usługi Power BI.

  • Gdy usługa jest wstrzymana osadzona zawartość nie jest ładowana, ale nie są pobierane opłaty za usługę.

  • Usługa Power BI Embedded jest przeznaczona dla deweloperów, którzy tworzą aplikacje i chcą wizualizować dane aplikacji za pomocą rozwiązania analizy biznesowej innego producenta, zamiast tworzyć je samodzielnie. Deweloperzy osadzają pulpity nawigacyjne i raporty w aplikacjach przy użyciu usługi Power BI Embedded. Natomiast usługa Power BI to rozwiązanie do analizy typu oprogramowanie świadczone jako usługa (SaaS), które zapewnia organizacji wspólny widok najważniejszych danych biznesowych.

  • Tak. Jeśli jednak planujesz korzystać z osadzania usługi Power BI SaaS, konieczne będzie korzystanie z usługi Power BI Premium za pośrednictwem pakietu Office (EM1–EM3, P1–P3).

  • Miara szczytowej liczby renderów na godzinę jest podawana jako wskazówka dotycząca rozmiaru i nie jest konstrukcją licencjonowania ani ograniczania przepustowości. Dokładna szczytowa liczba renderów na godzinę zależy od złożoności modelu, woluminów danych i złożoności raportów. Są dostępne interfejsy API skalowania, które pomagają zapewnić niezmiennie wysoką jakość środowiska użytkownika i umożliwiają skalowanie w górę i w dół w celu sprostania zapotrzebowaniu. Zbliżenie się i przekroczenie maksymalnych wartości progowych dla danego typu węzła może mieć wpływ na czas ładowania wizualizacji.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze