Usługa Power BI Embedded — cennik

Dynamiczniejsze aplikacje dzięki wglądowi w informacje

Usługa Microsoft Power BI Embedded pozwala deweloperom aplikacji osadzać imponujące, w pełni interakcyjne raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacjach, dzięki czemu nie trzeba poświęcać czasu ani pieniędzy na tworzenie odpowiednich mechanizmów od podstaw.

Szczegóły cennika

Łączny koszt usługi Power BI Embedded zależy od wybranego typu węzła i liczby wdrożonych węzłów. Typy węzłów zależą od liczby rdzeni wirtualnych i pamięci RAM, jak wskazano w tabeli poniżej:

Typ węzła Rdzenie wirtualne Pamięć Rdzenie frontonu/zaplecza Szczytowa liczba renderów/godz. Cena
A1 1 3 GB RAM 0,5 / 0,5 1 1 - 300 $-
A2 2 5 GB RAM 1 / 1 1 301 - 600 $-
A3 4 10 GB RAM 2 / 2 601 - 1 200 $-
A4 8 25 GB RAM 4 / 4 1 201 - 2 400 $-
A5 16 50 GB RAM 8 / 8 2 401 - 4 800 $-
A6 32 100 GB RAM 16 / 16 4 801 - 9 600 $-
1 Współdzielone zasoby

W oficjalnym dokumencie „Jak zaplanować pojemność dla usługi Power BI Embedded” podano opis rdzeni wirtualnych.

Usługi Power BI Embedded można używać w aplikacjach w sytuacji, gdy dana aplikacja zapewnia podstawową i istotną funkcjonalność dla usługi oraz przede wszystkim nie stanowi zastępstwa dla dowolnej usługi Power BI, a także jest przeznaczona dla użytkowników zewnętrznych. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

  • Klienci mogą zmieniać typ wdrożonego węzła zgodnie z potrzebami.

  • Usługa Power BI Embedded jest rozliczana za pomocą przewidywalnej stawki godzinowej zależnej od typu wdrożonych węzłów. Rzeczywiste użycie jest obliczane co do sekundy i rozliczane godzinowo. Jeśli na przykład wystąpienie istnieje przez 12 godzin i 15 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynoszące 12,25 godziny. Jeśli wystąpienie jest aktywne tylko przez 6 minut, na rachunku będzie widoczne użycie wynosząca 0,1 godziny.

  • Tak, użytkownicy publikujący zawartość analizy biznesowej muszą mieć licencje usługi Power BI Pro.

  • Nie, użytkownicy wyświetlający zawartość nie muszą mieć przypisanych licencji usługi Power BI.

  • Gdy usługa jest wstrzymana osadzona zawartość nie jest ładowana, ale nie są pobierane opłaty za usługę.

  • Usługa Power BI Embedded jest przeznaczona dla deweloperów, którzy tworzą aplikacje i chcą wizualizować dane aplikacji za pomocą rozwiązania analizy biznesowej innego producenta, zamiast tworzyć je samodzielnie. Deweloperzy osadzają pulpity nawigacyjne i raporty w aplikacjach przy użyciu usługi Power BI Embedded. Natomiast usługa Power BI to rozwiązanie do analizy typu oprogramowanie świadczone jako usługa (SaaS), które zapewnia organizacji wspólny widok najważniejszych danych biznesowych.

  • Tak. Jeśli jednak planujesz używanie zarówno usługi Power BI SaaS, jak i osadzania, konieczne będzie korzystanie z usługi Power BI Premium za pośrednictwem pakietu Office (EM1-EM3, P1-P3).

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Usługa Power BI Embedded

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account