Usługa Power BI Embedded — cennik

Ożyw dane w aplikacji.
Ta usługa powstała jako część usługi Power BI Premium.

Szczegóły cennika

Bezpłatnie Standardowa
Za sesję 100 sesji/miesiąc $-/100 sesji

Usługi Power BI Embedded można używać w aplikacjach tylko w sytuacji, gdy dana aplikacja (1) zapewnia podstawową i istotną funkcjonalność dla usługi oraz przede wszystkim nie stanowi zastępstwa dla dowolnej usługi Power BI, a także (2) jest przeznaczona dla użytkowników zewnętrznych. Usługa Power BI Embedded nie jest przeznaczona do użytku w wewnętrznych aplikacjach biznesowych organizacji, chyba że użytkownicy wewnętrzni są również objęci licencją subskrypcji użytkownika usługi Power BI Pro. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

  • Sesja jest zestawem interakcji między użytkownikiem końcowym a raportem usługi Power BI Embedded. Za każdym razem, gdy użytkownik wyświetla raport usługi Power BI Embedded, inicjowana jest sesja, a dla posiadacza subskrypcji jest naliczana opłata za sesję. Sesje są rozliczane w stałej cenie niezależnej od liczby elementów wizualnych w raporcie ani częstotliwości odświeżania zawartości. Zakończenie sesji następuje w momencie zamknięcia raportu przez użytkownika lub godzinę po zainicjowaniu sesji, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

  • Power BI Embedded and the Power BI service are separate offerings. Power BI Embedded is billed and deployed through the Azure portal, and is targeted at partners and enterprises embedding dashboards in applications for third-party use. The Power BI service is billed and deployed through the O365 portal and is a standalone, general-purpose BI offering primarily targeted at enterprise internal use. Learn more about the Power BI service

  • Power BI Embedded is not intended for use within your organization’s internal business applications unless your internal users are also covered by a Power BI Pro User Subscription License (USL). Power BI Embedded is intended for your applications that are provided for third-party use. If you want to use the Power BI Embedded service to create an internal business application, each of your internal users will need a Power BI Pro USL, and your organization will be charged for their consumption of the Power BI Embedded service, in addition to their Power BI Pro USL fees. To avoid incurring both Power BI Pro USL fees and Power BI Embedded consumption costs for internal applications, the Power BI service offers its own content embedding capabilities outside of Power BI Embedded for no additional cost to Power BI USL holders. Learn more

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Usługa Power BI Embedded

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby