Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Data Share

Łatwe udostępnianie danych na własnych warunkach

Udostępniaj dane o dowolnym formacie i rozmiarze z wielu źródeł na potrzeby innych organizacji. Łatwo kontroluj, co udostępniasz, kto otrzymuje Twoje dane i na jakich warunkach. Usługa Data Share zapewnia pełny wgląd w relacje udostępniania danych oraz przyjazny dla użytkownika interfejs. Udostępniaj dane w kilku kliknięciach lub twórz własne aplikacje za pomocą interfejsu API REST.

Bezserwerowa usługa umożliwiająca udostępnianie danych bez użycia kodu, która nie wymaga konfigurowania infrastruktury ani zarządzania nią

Intuicyjny interfejs umożliwiający zarządzanie wszystkimi relacjami udostępniania danych

Automatyczne procesy udostępniania danych pod kątem wydajności i przewidywalności

Bezpieczna usługa udostępniania danych korzystająca z bazowych mechanizmów zabezpieczeń platformy Azure

Łatwe udostępnianie danych w wybrany sposób

Udostępniaj innym organizacjom dane ze strukturą i bez struktury z wielu magazynów danych platformy Azure za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Nie trzeba konfigurować żadnej infrastruktury ani nią zarządzać. Żadne klucze SAS nie są wymagane i udostępnianie będzie zachodziło bez użycia kodu. Kontrolujesz dostęp do danych, a warunki użytkowania są zgodne z zasadami przedsiębiorstwa. Skorzystaj z udostępniania na podstawie migawek, aby skopiować dane od dostawcy danych, lub użyj udostępniania w miejscu, aby odwołać się do danych na koncie dostawcy.

Zarządzaj swoimi udziałami danych w celu zapewnienia bezpieczniejszego udostępniania

Łatwo i wydajnie śledź relacje udostępniania danych oraz zarządzaj nimi za pomocą intuicyjnego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Zobacz, komu udostępniasz dane i kiedy dane zostały zaakceptowane. Zatrzymaj w dowolnym momencie przepływ przyszłych aktualizacji.

Lista subskrypcji użytkownika, które można udostępniać na platformie Azure
Typ zestawu danych wybierany na platformie Azure

Rozszerz analityczne zestawy danych, aby uzyskać lepszy wgląd w szczegółowe informacje

Połącz wewnętrzne dane z danymi partnera, aby uzyskać nowe szczegółowe informacje. Udostępniaj i odbieraj dane w dowolnym formacie do i z usługAzure Synapse Analytics, Azure SQL Database, Azure Blob Storage, Azure Data Lake Storage i Azure Data Explorer. W przyszłości usługa Data Share będzie obsługiwać więcej magazynów danych na platformie Azure.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości  200 USD  do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Dokumentacja i zasoby

Omówienie usługi Data Share

Dowiedz się, jak usługa Data Share pomaga organizacjom w łatwym udostępnianiu danych.

Udostępniaj dane

Zapoznaj się z samouczkiem, aby udostępniać dane z obsługiwanych magazynów danych platformy Azure.

Akceptowanie i odbieranie danych

Dowiedz się, jak akceptować i odbierać dane.

Często zadawane pytania dotyczące narzędzia Azure Data Share

  • Usługa Data Share obsługuje udostępnianie danych do i z usług Azure Synapse Analytics, Azure SQL Database, Azure Data Lake Storage, Azure Blob Storage i Azure Data Explorer. W przyszłości usługa Data Share będzie obsługiwać więcej magazynów danych na platformie Azure.

  • Usługa Data Share aktualnie obsługuje zestawy danych ze strukturą i bez struktury.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure