Uzyskaj aplikację mobilną platformy Azure

Miej łączność ze swoimi zasobami na platformie Azure — wszędzie i o dowolnej porze

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Get started

Pobierz aplikację już dziś

  • Monitoruj kondycję i stan swoich zasobów platformy Azure
  • Szybko diagnozuj i usuwaj problemy
  • Uruchamiaj polecenia do zarządzania swoimi zasobami platformy Azure
  • Dane są zabezpieczone i zaszyfrowane

Śledź kondycję i stan swoich zasobów platformy Azure

Dzięki aplikacji mobilnej platformy Azure nie musisz siedzieć przed komputerem, aby nadzorować zasoby platformy Azure, takie jak maszyny wirtualne i aplikacje internetowe. Miej połączenie bez względu na to, gdzie jesteś, używając urządzenia przenośnego z systemem iOS lub Android.

Szybko diagnozuj i usuwaj problemy

Sprawdzaj alerty, wyświetlaj metryki i podejmuj akcje naprawcze w celu naprawiania typowych problemów. Uruchamiaj ponownie aplikację internetową lub łącz się bezpośrednio z maszyną wirtualną. Dzięki aplikacji mobilnej platformy Azure możesz szybciej i elastyczniej reagować na problemy.

Uruchamiaj polecenia do zarządzania swoimi zasobami platformy Azure

Chcesz używać interfejsu wiersza polecenia? Uruchamiaj ad-hoc polecenia interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub programu PowerShell z aplikacji mobilnej platformy Azure.

Pochwały od klientów dotyczące aplikacji mobilnej platformy Azure

„Po prostu działa i to jeszcze jak”.

„Niezwykle łatwa w użyciu. Umożliwia bardzo wygodne wykonywanie krótkich zadań”.

„Ogromna oszczędność czasu przy znajdowaniu głównych przyczyn alertów”.

„Mobilna praca z platformą Azure. To nie może się nie podobać”.

Dowiedz się więcej o aplikacji mobilnej platformy Azure i w jaki sposób można zachować połączenie z zasobami platformy Azure w dowolnym miejscu i czasie