Rozwiązania platformy Azure

Rozwiąż problemy biznesowe przy użyciu sprawdzonych kombinacji usług i produktów platformy Azure. Rozpocznij pracę od przykładowych architektur i dokumentacji.

Architektury rozwiązań

Znajdź architektury referencyjne, przykładowe scenariusze i rozwiązania dla typowych obciążeń na platformie Azure.

Zasoby dotyczące epidemii COVID-19

Przeżywamy to wspólnie — poznaj zasoby i narzędzia platformy Microsoft Azure, które ułatwiają funkcjonowanie w dobie COVID-19.

Tworzenie aplikacji

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie

DevOps

Połącz ze sobą ludzi, procesy i produkty, aby ciągle dostarczać wartość klientom i współpracownikom.

DevSecOps

Zintegruj zabezpieczenia z każdym aspektem cyklu życia dostarczania oprogramowania.

Handel elektroniczny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki spersonalizowanemu, skalowalnemu i bezpiecznemu środowisku sklepu

Projektowanie gier

Korzystaj z możliwości tworzenia, szybkiego udostępniania i niezawodnego skalowania gier dla różnych platform oraz doskonalenia ich na podstawie analiz.

Internet rzeczy

Znajdź nowe szczegółowe informacje, zbierając niewykorzystane dane z połączonych urządzeń, zasobów i czujników.

Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu na platformie Azure

Szybciej przeobrażaj pomysły w aplikacje przy użyciu właściwych do tego narzędzi.

Aplikacje mikrousług

Twórz niezawodne aplikacje i funkcje na dużą skalę i szybciej wprowadzaj je na rynek.

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej.

Nowoczesne tworzenie aplikacji

Szybciej reaguj na zmiany, optymalizuj koszty i dostarczaj bez obaw.

Bezserwerowe środowisko obliczeniowe

Twórz aplikacje szybciej bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Usługi obsługi wiadomości na platformie Azure

Łącz nowoczesne aplikacje z kompleksowym zestawem usług obsługi wiadomości na platformie Azure

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Twórz rozwiązania o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy, aby analizować obrazy, interpretować mowę i przygotowywać prognozy przy użyciu danych.

Zdobywanie wiedzy

Odkryj ukryte szczegółowe informacje we wszystkich danych biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji.

Migracja do chmury

Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, migrując swoje aplikacje internetowe ASP.NET na platformę Azure.

Centrum migracji platformy Azure

Zaoszczędź pieniądze i zwiększ wydajność, migrując obciążenia na platformę Azure za pomocą sprawdzonych narzędzi i wskazówek.

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie

Migracja systemu Linux

Uruchom preferowaną dystrybucję systemu Linux na platformie Azure — za pomocą tych samych narzędzi i poleceń, które znasz.

Migracja komputera mainframe

Zmniejsz koszty infrastruktury, przenosząc aplikacje mainframe na platformę Azure.

SAP w systemie Azure

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP.

Migracja programu SQL Server

Przenieś bazy danych programu SQL Server na platformę Azure bez żadnych lub niemal żadnych zmian w kodzie.

Migracja systemu Windows Server

Uruchamiaj obciążenia systemu Windows w zaufanej chmurze dla systemu Windows Server.

Migracja baz danych typu open-source

Eksploruj narzędzia i zasoby na potrzeby migrowania baz danych open-source na platformę Azure przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Dane i analiza

Blockchain

Zmniejsz skalę oszustw i przyspiesz weryfikację dzięki zachowaniu niezmienialnych rekordów udostępnionych.

Analiza biznesowa

Zwiększ efektywność i szybkość podejmowania decyzji, uzyskując dokładniejsze szczegółowe informacje na podstawie analizy.

Analiza w skali chmury

Przekształcaj dowolne dane w aktualne szczegółowe informacje na skalę przedsiębiorstwa.

Internet rzeczy

Znajdź nowe szczegółowe informacje, zbierając niewykorzystane dane z połączonych urządzeń, zasobów i czujników.

Azure IoT — większe bezpieczeństwo miejsc pracy

Stwórz bezpieczniejsze miejsce pracy przy wznawianiu działalności na miejscu.

Zarządzane bazy danych platformy Azure

Twórz aplikacje natywne dla chmury lub modernizuj istniejące aplikacje, korzystając z w pełni zarządzanych baz danych

Chmura hybrydowa i infrastruktura

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uzyskaj w pełni zarządzane superkomputery z pojedynczym dostępem i z magazynem o wysokiej wydajności bez przenoszenia danych.

Hybrid cloud solutions

Wprowadzaj innowacje w dowolnym miejscu w środowisku hybrydowym — w jego części lokalnej, w obszarze wielu chmur i na krawędzi

Obliczenia brzegowe o wyjątkowo małych opóźnieniach

Zapewniaj rozbudowane, bezproblemowe środowiska użytkownika w czasie rzeczywistym i znacząco zredukuj problemy z opóźnieniami.

Aplikacje o krytycznym znaczeniu dla firmy

Uruchamiaj aplikacje o krytycznym znaczeniu na platformie Azure, aby zwiększyć elastyczność operacyjną i bezpieczeństwo.

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu

Zarządzanie platformą Azure

Zapewnij zgodność dzięki wbudowanym możliwościom zapewniania ładu w chmurze.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Poufne przetwarzanie

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Zabezpieczenia sieci na platformie Azure

Natywne dla chmury zabezpieczenia sieci do ochrony aplikacji, sieci i obciążeń.

Rozwiązania branżowe

Energia

Optymalizuj wiele obszarów, od pracy w terenie po środowiska klientów, aby skrócić czasy reagowania i zmniejszyć koszty.

Usługi finansowe

Personalizuj środowiska klienta, modernizuj systemy finansowe i optymalizuj zarządzanie ryzykiem.

Projektowanie gier

Korzystaj z możliwości tworzenia, szybkiego udostępniania i niezawodnego skalowania gier dla różnych platform oraz doskonalenia ich na podstawie analiz.

Administracja

Implementuj zdalny dostęp dla instytucji rządowych, umożliwiaj współpracę między agencjami i dostarczaj bezpieczne usługi.

Zdrowie i nauki przyrodnicze

Zwiększaj zaangażowanie pacjenta, wspieraj współpracę z dostawcami i ulepszaj analizy operacyjne.

Produkcja

Odkryj nowe sposoby zwiększania wydajności operacyjnej, obniż koszty i generuj nowe możliwości uzyskiwania przychodów.

Multimedia i rozrywka

Szybciej twórz zawartość, współpracuj z dowolnego miejsca i zapewniaj bezproblemową obsługę klientów.

Handel

Personalizuj środowiska klienta, zwiększaj możliwości pracowników i optymalizuj łańcuchy dostaw.