Pomiń nawigację

Rozwiązania platformy Azure

Rozwiąż problemy biznesowe przy użyciu sprawdzonych kombinacji usług i produktów platformy Azure. Rozpocznij pracę od przykładowych architektur i dokumentacji.

Architektury rozwiązań

Znajdź architektury referencyjne, przykładowe scenariusze i rozwiązania dla typowych obciążeń na platformie Azure.

Zasoby dotyczące epidemii COVID-19

Przeżywamy to wspólnie — poznaj zasoby i narzędzia platformy Microsoft Azure, które ułatwiają funkcjonowanie w dobie COVID-19.

Tworzenie aplikacji

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie

DevOps

Połącz ze sobą ludzi, procesy i produkty, aby ciągle dostarczać wartość klientom i współpracownikom.

DevSecOps

Zintegruj zabezpieczenia z każdym aspektem cyklu życia dostarczania oprogramowania.

Handel elektroniczny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki spersonalizowanemu, skalowalnemu i bezpiecznemu środowisku sklepu

Projektowanie gier

Korzystaj z możliwości tworzenia, szybkiego udostępniania i niezawodnego skalowania gier dla różnych platform oraz doskonalenia ich na podstawie analiz.

Internet rzeczy

Znajdź nowe szczegółowe informacje, zbierając niewykorzystane dane z połączonych urządzeń, zasobów i czujników.

Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu na platformie Azure

Szybciej przeobrażaj pomysły w aplikacje przy użyciu właściwych do tego narzędzi.

Aplikacje mikrousług

Twórz niezawodne aplikacje i funkcje na dużą skalę i szybciej wprowadzaj je na rynek.

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej.

Nowoczesne tworzenie aplikacji

Szybciej reaguj na zmiany, optymalizuj koszty i dostarczaj bez obaw.

Bezserwerowe środowisko obliczeniowe

Twórz aplikacje szybciej bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Usługi obsługi wiadomości na platformie Azure

Łącz nowoczesne aplikacje z kompleksowym zestawem usług obsługi wiadomości na platformie Azure

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Twórz rozwiązania o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy, aby analizować obrazy, interpretować mowę i przygotowywać prognozy przy użyciu danych.

Zdobywanie wiedzy

Odkryj ukryte szczegółowe informacje we wszystkich danych biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Cloud migration and modernization

Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, migrując swoje aplikacje internetowe ASP.NET na platformę Azure.

Azure migration and modernization center

Save money and improve efficiency by migrating and modernizing your workloads to Azure with proven tools and guidance.

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie

System Linux na platformie Azure

Ulepszone funkcje zabezpieczeń i możliwości pracy hybrydowej na potrzeby obciążeń krytycznych w systemie Linux

Migracja komputerów mainframe i średniej klasy

Obniż koszty infrastruktury, przenosząc aplikacje z komputerów mainframe i średniej klasy na platformę Azure.

SAP w systemie Azure

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP.

Migracja programu SQL Server

Przenieś bazy danych programu SQL Server na platformę Azure bez żadnych lub niemal żadnych zmian w kodzie.

Migracja systemu Windows Server

Uruchamiaj obciążenia systemu Windows w zaufanej chmurze dla systemu Windows Server.

Migracja baz danych typu open-source

Eksploruj narzędzia i zasoby na potrzeby migrowania baz danych open-source na platformę Azure przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Application and data modernization

Accelerate time to market by modernizing applications and data with Azure.

Dane i analiza

Blockchain

Zmniejsz skalę oszustw i przyspiesz weryfikację dzięki zachowaniu niezmienialnych rekordów udostępnionych.

Analiza biznesowa

Zwiększ efektywność i szybkość podejmowania decyzji, uzyskując dokładniejsze szczegółowe informacje na podstawie analizy.

Analiza w skali chmury

Accelerate time to insights with an end-to-end cloud analytics solution.

Internet rzeczy

Znajdź nowe szczegółowe informacje, zbierając niewykorzystane dane z połączonych urządzeń, zasobów i czujników.

Azure IoT — większe bezpieczeństwo miejsc pracy

Stwórz bezpieczniejsze miejsce pracy przy wznawianiu działalności na miejscu.

Zarządzane bazy danych platformy Azure

Twórz aplikacje natywne dla chmury lub modernizuj istniejące aplikacje, korzystając z w pełni zarządzanych baz danych

IoT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Osiągnij cele równowagi ekologicznej i przyśpiesz projekty z zakresu ochrony środowiska dzięki technologiom IoT.

Azure Industrial IoT

Twórz otwarte, międzyoperacyjne rozwiązania IoT, które zabezpieczają i modernizują systemy przemysłowe.

Chmura hybrydowa i infrastruktura

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uzyskaj w pełni zarządzane superkomputery z pojedynczym dostępem i z magazynem o wysokiej wydajności bez przenoszenia danych.

Rozwiązania hybrydowe i obejmujące wiele chmur

Wprowadzaj innowacje w dowolnym miejscu w środowisku hybrydowym — w jego części lokalnej, w obszarze wielu chmur i na krawędzi.

Azure private multi-access edge compute (MEC)

Deliver ultra-low-latency networking, applications and services at the enterprise edge

Aplikacje o krytycznym znaczeniu dla firmy

Uruchamiaj aplikacje o krytycznym znaczeniu na platformie Azure, aby zwiększyć elastyczność operacyjną i bezpieczeństwo.

Obliczenia kwantowe

Już dzisiaj poznaj kwantowy wpływ dzięki pierwszemu na świecie kompleksowemu ekosystemowi obliczeń kwantowych w chmurze.

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu

Zarządzanie platformą Azure

Zapewnij zgodność dzięki wbudowanym możliwościom zapewniania ładu w chmurze.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Zabezpieczenia sieci na platformie Azure

Natywne dla chmury zabezpieczenia sieci do ochrony aplikacji, sieci i obciążeń.

Rozwiązania branżowe

Usługi finansowe

Personalizuj środowiska klienta, modernizuj systemy finansowe i optymalizuj zarządzanie ryzykiem.

Administracja

Implementuj zdalny dostęp dla instytucji rządowych, umożliwiaj współpracę między agencjami i dostarczaj bezpieczne usługi.

Służba zdrowia

Zwiększaj zaangażowanie pacjenta, wspieraj współpracę z dostawcami i ulepszaj analizy operacyjne.

Produkcja

Odkryj nowe sposoby zwiększania wydajności operacyjnej, obniż koszty i generuj nowe możliwości uzyskiwania przychodów.

Handel

Personalizuj środowiska klienta, zwiększaj możliwości pracowników i optymalizuj łańcuchy dostaw.

Energia

Optymalizuj wiele obszarów, od pracy w terenie po środowiska klientów, aby skrócić czasy reagowania i zmniejszyć koszty.

Multimedia i rozrywka

Szybciej twórz zawartość, współpracuj z dowolnego miejsca i zapewniaj bezproblemową obsługę klientów.

Przestrzeń kosmiczna

Innowacje wspierane przez chmurę — na całej Ziemi i poza nią. Rozszerzenie możliwości chmury na przestrzeń kosmiczną.