Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Rozwiązania w chmurze platformy Azure

Rozwiązuj problemy biznesowe przy użyciu sprawdzonych kombinacji usług w chmurze platformy Azure, a także przykładowych architektur i dokumentacji.

Wybierz kategorię:

AI

Tworzenie aplikacji

Migracja do chmury i modernizacja

Dane i analiza

Chmura i infrastruktura hybrydowa

Internet rzeczy

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu

 

Architektury rozwiązań

Znajdź architektury referencyjne, przykładowe scenariusze i rozwiązania dla typowych obciążeń na platformie Azure.

Przekształć swoją wizję w realny wpływ.

Odkrywaj zasoby, które pomagają osiągać wydajność, maksymalizować wartość i wzmacniać firmę przy użyciu platformy Azure.

AI

AI

Twórz w chmurze rozwiązania o znaczeniu krytycznym, aby analizować obrazy, interpretować mowę i przygotowywać prognozy przy użyciu danych.

Wydobywanie wiedzy

Odkryj ukryte szczegółowe informacje we wszystkich danych biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Platforma Hugging Face na platformie Azure

Twórz szybciej modele uczenia maszynowego, korzystając z platformy Hugging Face na platformie Azure.

Twórz inteligentne aplikacje i modernizuj je

Twórz zróżnicowane środowiska cyfrowe przez dodawanie inteligencji do własnych aplikacji dzięki rozwiązaniom do obsługi aplikacji, danych i sztucznej inteligencji.

Tworzenie aplikacji

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie.

DevOps

Połącz ze sobą ludzi, procesy i produkty, aby ciągle dostarczać wartość klientom i współpracownikom.

DevSecOps

Twórz bezpieczne aplikacje na zaufanej platformie. Osadzaj zabezpieczenia w przepływie pracy dla deweloperów i wspieraj współpracę między deweloperami, specjalistami ds. zabezpieczeń i operatorami IT.

Handel elektroniczny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki spersonalizowanemu, skalowalnemu i bezpiecznemu środowisku sklepu.

Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu na platformie Azure

Szybciej przekształcaj pomysły w aplikacje przy użyciu właściwych do tego narzędzi.

Aplikacje mikrousług

Twórz niezawodne aplikacje i funkcje na dużą skalę i szybciej wprowadzaj je na rynek.

Rozwiązania mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej.

Nowoczesne tworzenie aplikacji

Szybciej reaguj na zmiany, optymalizuj koszty i dostarczaj bez obaw.

Przetwarzanie bezserwerowe

Twórz aplikacje szybciej bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Usługi obsługi wiadomości na platformie Azure

Łącz nowoczesne aplikacje z kompleksowym zestawem usług obsługi wiadomości na platformie Azure.

Modernizacja aplikacji i danych

Skracaj czas wprowadzania na rynek, dostarczaj innowacyjne środowiska i ulepszaj zabezpieczenia, korzystając z modernizacji aplikacji i danych platformy Azure.

Zestaw deweloperski Azure SaaS

Przejdź szybciej do modelu SaaS przy użyciu zestawu wstępnie utworzonego kodu, szablonów i zasobów modułowych.

Web3

Odkrywaj usługi ułatwiające tworzenie i uruchamianie aplikacji Web3.

Platforma Azure dla gier

Twórz, skaluj i obsługuj gry, korzystając z usług stworzonych dla deweloperów gier przez deweloperów gier.

Platforma Azure dla potoków gier

Usprawniaj potoki produkcji gier za pomocą kompleksowych usług platformy Azure.

Twórz inteligentne aplikacje i modernizuj je

Twórz zróżnicowane środowiska cyfrowe przez dodawanie inteligencji do własnych aplikacji dzięki rozwiązaniom do obsługi aplikacji, danych i sztucznej inteligencji.

Migracja do chmury i modernizacja

Centrum migracji na platformę Azure i modernizacji

Zaoszczędź pieniądze i zwiększ wydajność, migrując obciążenia na platformę Azure i modernizując je za pomocą sprawdzonych narzędzi i wskazówek.

Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, migrując swoje aplikacje internetowe ASP.NET na platformę Azure.

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie.

System Linux na platformie Azure

Ulepszone funkcje zabezpieczeń i możliwości pracy hybrydowej na potrzeby obciążeń krytycznych w systemie Linux.

Migracja komputerów mainframe i średniej klasy

Obniżaj koszty infrastruktury, przenosząc aplikacje z komputerów mainframe i komputerów średniej klasy na platformę Azure.

Oprogramowanie SAP na platformie Azure

Korzystaj z analiz, zabezpieczeń i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP.

Migracja programu SQL Server

Przenieś bazy danych programu SQL Server na platformę Azure bez żadnych lub niemal żadnych zmian w kodzie.

Migracja systemu Windows Server

Uruchamiaj obciążenia systemu Windows w zaufanej chmurze dla systemu Windows Server.

Migracja baz danych typu open-source

Odkrywaj narzędzia i zasoby służące do migrowania baz danych typu open-source na platformę Azure przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Modernizacja aplikacji i danych

Skrócenie czasu wdrażania na rynek, dostarczanie innowacyjnych doświadczeń i ulepszanie zabezpieczeń dzięki modernizacji aplikacji i danych platformy Azure.

Usługi integracji na platformie Azure

Sprawnie integruj aplikacje, systemy i dane w przedsiębiorstwie.

Rozwiązania Oracle na platformie Azure

Uruchamiaj bazę danych Oracle® i aplikacje dla przedsiębiorstw na platformie Azure i w rozwiązaniu Oracle Cloud.

Usługa MongoDB Atlas na platformie Azure

Migruj obciążenia systemu MongoDB do chmury i modernizuj infrastrukturę danych, korzystając z usługi MongoDB Atlas na platformie Azure.

Rozwiązania FinOps na platformie Azure

Maksymalizuj wartość biznesową chmury dla swojej organizacji, wykorzystując produkty i usługi platformy Azure do implementowania najlepszych rozwiązań FinOps, które będą wspierać optymalizację kosztów chmury.

Twórz inteligentne aplikacje i modernizuj je

Twórz zróżnicowane środowiska cyfrowe przez dodawanie inteligencji do własnych aplikacji dzięki rozwiązaniom do obsługi aplikacji, danych i sztucznej inteligencji.

Dane i analiza

Bazy danych platformy Azure

Twórz aplikacje natywne dla chmury lub modernizuj istniejące aplikacje za pomocą w pełni zarządzanych, elastycznych baz danych.

Analiza biznesowa

Zwiększ efektywność i szybkość podejmowania decyzji, uzyskując dokładniejsze szczegółowe informacje na podstawie analizy.

Analiza w skali chmury

Skróć czas uzyskiwania szczegółowych informacji za pomocą kompleksowego rozwiązania do analizy w chmurze.

Chmura i infrastruktura hybrydowa

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uzyskaj w pełni zarządzane superkomputery z pojedynczym dostępem i z magazynem o wysokiej wydajności bez przenoszenia danych.

Rozwiązania hybrydowe i obejmujące wiele chmur

Wprowadzaj innowacje w dowolnym miejscu w środowisku hybrydowym — w jego części lokalnej, w obszarze wielu chmur i na krawędzi.

Prywatne wielodostępowe obliczenia brzegowe (MEC, private multi-access edge compute) na platformie Azure

Dostarczaj sieci, aplikacje i usługi o wyjątkowo małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych przedsiębiorstwa.

Aplikacje krytyczne dla działania firmy

Uruchamiaj aplikacje o krytycznym znaczeniu na platformie Azure, aby zwiększyć sprawność operacyjną i wzmocnić zabezpieczenia.

Obliczenia kwantowe

Już dzisiaj poznaj kwantowy wpływ dzięki pierwszemu na świecie kompleksowemu ekosystemowi obliczeń kwantowych w chmurze.

Publiczne wielodostępowe obliczenia brzegowe (MEC, public multi-access edge compute) na platformie Azure

Dostarczaj sieci, aplikacje i usługi o wyjątkowo małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych operatora komórkowego.

Web3

Odkrywaj usługi ułatwiające tworzenie i uruchamianie aplikacji Web3.

5G i przestrzeń kosmiczna

Rozszerz zasięg platformy Azure do brzegu sieci dzięki sprawnej integracji sieci i łączności, aby wdrażać nowoczesne połączone aplikacje.

Windows Server na platformie Azure

Migruj obciążenia systemu Windows Server na platformę Azure, aby uzyskać dostęp do niezrównanych innowacji i zabezpieczeń.

Platforma Azure dla przestrzeni kosmicznej

Innowacje w chmurze — na całej Ziemi i poza nią. Rozszerz możliwości chmury na przestrzeń kosmiczną.

Usługi sieciowe platformy Azure

Rozszerz swoją istniejącą sieć na platformę Azure, korzystając z w pełni zarządzanych usług, aby łączyć, dostarczać i chronić zarówno aplikacje natywne dla chmury, jak i hybrydowe.

Platforma Azure dla operatorów

Zabezpieczaj swoje sieci na przyszłość, obniżaj koszty i twórz nowe źródła przychodów — a wszystko to przy wsparciu operatora telekomunikacyjnego i partnera technologicznego, którym możesz zaufać.

Internet rzeczy

Azure IoT

Łącz urządzenia, analizuj dane i automatyzuj procesy za pomocą bezpiecznych, skalowalnych i otwartych rozwiązań od brzegu do chmury.

Azure Industrial IoT

Twórz otwarte, międzyoperacyjne rozwiązania IoT, które zabezpieczają i modernizują systemy przemysłowe.

Azure IoT — większe bezpieczeństwo miejsc pracy

Pomóż chronić fizyczne środowiska pracy za pomocą skalowalnych rozwiązań IoT przeznaczonych do szybkiego wdrażania.

IoT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Osiągaj cele zrównoważonego rozwoju i przyspieszaj projekty z zakresu ochrony środowiska, korzystając z technologii IoT.

IoT w transporcie i logistyce

Śledź i monitoruj połączone pojazdy, transportowane ładunki i inne zasoby oraz zarządzaj nimi w czasie rzeczywistym — w mieście lub na całym świecie — dzięki Internetowi rzeczy (IoT, Internet of Things).

Azure IoT dla branży energetycznej

Optymalizuj dystrybucję energii przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów operacyjnych.

Azure IoT dla opieki zdrowotnej

Zapewniaj spersonalizowaną opiekę, wspieraj zespoły opieki i pracowników oraz poprawiaj wyniki operacyjne.

Usługa Azure IoT dla handlu detalicznego

Bezproblemowe, inteligentne i bezpieczne rozwiązania technologiczne dla handlu detalicznego umożliwiające angażowanie klientów, wspieranie pracowników i tworzenie nowej generacji inteligentnego handlu detalicznego.

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu

Ład Azure

Zadbaj o zgodność dzięki wbudowanym możliwościom zapewniania ładu w chmurze.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Zabezpieczenia sieci na platformie Azure

Natywne dla chmury zabezpieczenia sieci do ochrony aplikacji, sieci i obciążeń.

Web3

Odkrywaj usługi ułatwiające tworzenie i uruchamianie aplikacji Web3.