Rozwiązania platformy Azure

Zawiera wszystko, czego można wymagać od kompletnego rozwiązania — od dokumentacji technicznej po zasoby partnerów. Możesz szybko zacząć korzystać z rozwiązań, które obdarzyli zaufaniem tacy klienci jak GE Healthcare, 3M i Rolls-Royce.

Projektuj i implementuj bezpieczne rozwiązania o wysokiej dostępności

Wyświetlaj architektury rozwiązań
  • NBC
  • GE Healthcare
  • 3M
  • DocuSign
  • BMW
  • AccuWeather
  • Heineken

Marketing cyfrowy

Nawiązuj relacje z klientami na całym świecie, korzystając ze spersonalizowanych i skalowalnych kampanii cyfrowych

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej

Handel elektroniczny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki spersonalizowanemu, skalowalnemu i bezpiecznemu środowisku sklepu

Aplikacje LOB

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe (LOB), aby sprostać współczesnym wyzwaniom IT

Program SharePoint na platformie Azure

Szybko wdrażaj serwery SharePoint i skaluj je zgodnie z potrzebami dzięki ekonomicznej infrastrukturze

Usługa Dynamics na platformie Azure

Wspieraj rozwój firmy dzięki połączeniu rozwiązania do planowania zasobów firmy (ERP) i usług w chmurze

SAP w systemie Azure

Wprowadź skalę i elastyczność chmury do niezbędnych dla działalności obciążeń SAP

Rozwiązania firmy Red Hat na platformie Azure

Zapewnij swojej firmie korzyści płynące z elastyczności chmury hybrydowej dzięki rozwiązaniom firmy Red Hat na platformie Azure

DevOps

Połącz ze sobą ludzi, procesy i produkty, aby umożliwić ciągłe dostarczanie wartości dla Twoich użytkowników końcowych

Opracowywanie i testowanie

Upraszczaj i przyspieszaj proces tworzenia i testowania aplikacji na dowolnej platformie

Monitorowanie

Uzyskaj wgląd w kondycję, wydajność oraz wykorzystanie aplikacji, obciążeń i infrastruktury

Analiza biznesowa

Ulepszaj i przyspieszaj proces podejmowania decyzji, analizując dane w celu uzyskania szczegółowych informacji

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym

Magazyn danych

Obsługuj wykładniczy wzrost ilości danych bez zaniedbywania zabezpieczeń, skalowalności ani analizy

Aplikacje biznesowe SaaS

Rozwiązania informacji i analiz biznesowych platformy Azure umożliwiają tworzenie aplikacji w formie „oprogramowanie jako usługa” (SaaS)

Migracja do chmury

Przyspiesz swoją cyfrową transformację dzięki kompleksowym rozwiązaniom z zakresu migracji do chmury

Integracja hybrydowa

Bezproblemowo integruj aplikacje, dane oraz procesy lokalne i w chmurze

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Chroń swoje dane i aplikacje bez względu na to, gdzie się znajdują, aby uniknąć kosztownych przerw w pracy firmy

Odzyskiwanie po awarii

Chroń wszystkie najważniejsze systemy IT, jednocześnie zapewniając działanie aplikacji wtedy, gdy są potrzebne najbardziej

Internet of Things

Stwórz Internet swoich rzeczy — połącz urządzenia, zasoby i czujniki, aby zbierać niewykorzystane dane

Media cyfrowe

Dostarczaj klientom wysokiej jakości materiały wideo w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu

Obliczenia o wysokiej wydajności

Korzystaj z nieograniczonych zasobów w celu skalowania zadań obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing)

Łańcuch bloków

Quickly develop and deploy distributed apps on the blockchain of your choice

Aplikacje mikrousług

Dostarczaj skalowalne i niezawodne aplikacje szybciej, aby spełniać ciągle zmieniające się wymagania klientów

Gry

Korzystaj z możliwości tworzenia, szybkiego udostępniania i niezawodnego skalowania gier dla różnych platform oraz doskonalenia ich na podstawie analiz

Migracja komputera mainframe

Osiągnij niezawodność, elastyczność i skalowalność, przenosząc kluczowe dla działalności aplikacje mainframe do chmury

Serverless computing

Build apps faster, focusing on innovation instead of infrastructure management

Rozwiązania wg branży

Twórz rozwiązania na potrzeby proaktywnej i spersonalizowanej opieki zdrowotnej wraz z zabezpieczeniami i zgodnością pod kątem poufnych danych

Odnów środowisko użytkownika klienta, wyposaż pracowników w nowoczesne narzędzia, zoptymalizuj zarządzanie ryzykiem i przekształć misję produktów

Dostarczaj osobiste, bezproblemowe i zróżnicowane środowiska obsługi dzięki szczegółowym informacjom o klientach opartych na danych

Uzyskuj szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań i szybko reaguj na opinie klientów i trendy rynkowe