Przejdź do głównej zawartości

Rozwiązania platformy Azure

Rozwiąż problemy biznesowe przy użyciu sprawdzonych kombinacji usług i produktów platformy Azure. Rozpocznij pracę od przykładowych architektur i dokumentacji.

Architektury rozwiązań

Znajdź architektury referencyjne, przykładowe scenariusze i rozwiązania dla typowych obciążeń na platformie Azure.

Zasoby dotyczące epidemii COVID-19

Przeżywamy to wspólnie — poznaj zasoby i narzędzia platformy Microsoft Azure, które ułatwiają funkcjonowanie w dobie COVID-19.

Tworzenie aplikacji

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie

DevOps

Połącz ze sobą ludzi, procesy i produkty, aby ciągle dostarczać wartość klientom i współpracownikom.

DevSecOps

Twórz bezpieczne aplikacje na zaufanej platformie. Osadź zabezpieczenia w przepływie pracy dla deweloperów i wspieraj współpracę między deweloperami, specjalistami ds. zabezpieczeń i operatorami IT.

Handel elektroniczny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki spersonalizowanemu, skalowalnemu i bezpiecznemu środowisku sklepu

Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu na platformie Azure

Szybciej przeobrażaj pomysły w aplikacje przy użyciu właściwych do tego narzędzi.

Aplikacje mikrousług

Twórz niezawodne aplikacje i funkcje na dużą skalę i szybciej wprowadzaj je na rynek.

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej.

Nowoczesne tworzenie aplikacji

Szybciej reaguj na zmiany, optymalizuj koszty i dostarczaj bez obaw.

Bezserwerowe środowisko obliczeniowe

Twórz aplikacje szybciej bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Usługi obsługi wiadomości na platformie Azure

Łącz nowoczesne aplikacje z kompleksowym zestawem usług obsługi wiadomości na platformie Azure

Modernizacja aplikacji i danych

Skrócenie czasu wdrażania na rynek, dostarczanie innowacyjnych doświadczeń i ulepszanie zabezpieczeń dzięki modernizacji aplikacji i danych platformy Azure.

Zestaw deweloperski SaaS platformy Azure

Szybciej przejdź do modelu SaaS dzięki zestawowi wstępnie utworzonego kodu, szablonów i zasobów modułowych.

Web3

Eksploruj usługi ułatwiające tworzenie i uruchamianie aplikacji sieci Web3.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Twórz rozwiązania o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy, aby analizować obrazy, interpretować mowę i przygotowywać prognozy przy użyciu danych.

Zdobywanie wiedzy

Odkryj ukryte szczegółowe informacje we wszystkich danych biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Hugging Face na platformie Azure

Szybciej twórz modele uczenia maszynowego za pomocą Hugging Face na platformie Azure.

Migracja do chmury i modernizacja

Centrum migracji i modernizacji w chmurze na platformę Azure

Zaoszczędź pieniądze i zwiększ wydajność, migrując obciążenia na platformę Azure i modernizując je za pomocą sprawdzonych narzędzi i wskazówek.

Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, migrując swoje aplikacje internetowe ASP.NET na platformę Azure.

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie

System Linux na platformie Azure

Ulepszone funkcje zabezpieczeń i możliwości pracy hybrydowej na potrzeby obciążeń krytycznych w systemie Linux

Migracja komputerów mainframe i średniej klasy

Obniż koszty infrastruktury, przenosząc aplikacje z komputerów mainframe i średniej klasy na platformę Azure.

Oprogramowanie SAP na platformie Microsoft Cloud

Rozszerz aplikacje SAP i wprowadzaj innowacje w chmurze zaufanej przez oprogramowanie SAP.

Migracja programu SQL Server

Przenieś bazy danych programu SQL Server na platformę Azure bez żadnych lub niemal żadnych zmian w kodzie.

System Windows Server na platformie Azure

Migrate your Windows Server workloads to Azure for unparalleled innovation and security.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Modernizacja aplikacji i danych

Skrócenie czasu wdrażania na rynek, dostarczanie innowacyjnych doświadczeń i ulepszanie zabezpieczeń dzięki modernizacji aplikacji i danych platformy Azure.

Usługi integracji na platformie Azure

Bezproblemowo integruj aplikacje, systemy oraz dane dla swojego przedsiębiorstwa.

Migracja i modernizacja obciążeń Oracle

Uruchamianie bazy danych Oracle i aplikacji dla przedsiębiorstw na platformie Azure.

Dane i analiza

Analiza biznesowa

Zwiększ efektywność i szybkość podejmowania decyzji, uzyskując dokładniejsze szczegółowe informacje na podstawie analizy.

Analiza w skali chmury

Skróć czas uzyskiwania szczegółowych informacji za pomocą kompleksowego rozwiązania do analizy w chmurze.

Chmura hybrydowa i infrastruktura

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uzyskaj w pełni zarządzane superkomputery z pojedynczym dostępem i z magazynem o wysokiej wydajności bez przenoszenia danych.

Rozwiązania hybrydowe i obejmujące wiele chmur

Wprowadzaj innowacje w dowolnym miejscu w środowisku hybrydowym — w jego części lokalnej, w obszarze wielu chmur i na krawędzi.

Prywatne wielodostępowe obliczenia brzegowe (MEC, private multi-access edge compute) na platformie Azure

Dostarczaj sieci, aplikacje i usługi o wyjątkowo małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych przedsiębiorstwa

Aplikacje o krytycznym znaczeniu dla firmy

Uruchamiaj aplikacje o krytycznym znaczeniu na platformie Azure, aby zwiększyć elastyczność operacyjną i bezpieczeństwo.

Obliczenia kwantowe

Już dzisiaj poznaj kwantowy wpływ dzięki pierwszemu na świecie kompleksowemu ekosystemowi obliczeń kwantowych w chmurze.

Publiczne wielodostępowe obliczenia brzegowe platformy Azure

Dostarczaj sieci, aplikacje i usługi o bardzo małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych operatora komórkowego.

Web3

Eksploruj usługi ułatwiające tworzenie i uruchamianie aplikacji sieci Web3.

5G i Azure Space

Przenieś platformę Azure na brzeg sieci za pomocą bezproblemowej integracji sieci i łączności, aby wdrażać nowoczesne połączone aplikacje.

System Windows Server na platformie Azure

Migrate your Windows Server workloads to Azure for unparalleled innovation and security.

Internet rzeczy

Azure IoT

Łącz urządzenia, analizuj dane i automatyzuj procesy za pomocą bezpiecznych, skalowalnych i otwartych rozwiązań brzegowych do chmury.

Azure Industrial IoT

Twórz otwarte, międzyoperacyjne rozwiązania IoT, które zabezpieczają i modernizują systemy przemysłowe.

Azure IoT — większe bezpieczeństwo miejsc pracy

Pomóż chronić fizyczne środowiska pracy za pomocą skalowalnych rozwiązań IoT zaprojektowanych pod kątem szybkiego wdrażania.

Zabezpieczenia IoT

Wzmocnij stan zabezpieczeń dzięki kompleksowym zabezpieczeniom rozwiązań IoT.

IoT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Osiągnij cele równowagi ekologicznej i przyśpiesz projekty z zakresu ochrony środowiska dzięki technologiom IoT.

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu

Zarządzanie platformą Azure

Zapewnij zgodność dzięki wbudowanym możliwościom zapewniania ładu w chmurze.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Zabezpieczenia sieci na platformie Azure

Natywne dla chmury zabezpieczenia sieci do ochrony aplikacji, sieci i obciążeń.

Web3

Eksploruj usługi ułatwiające tworzenie i uruchamianie aplikacji sieci Web3.

Rozwiązania branżowe

Usługi finansowe

Personalizuj środowiska klienta, modernizuj systemy finansowe i optymalizuj zarządzanie ryzykiem.

Administracja

Implementuj zdalny dostęp dla instytucji rządowych, umożliwiaj współpracę między agencjami i dostarczaj bezpieczne usługi.

Służba zdrowia

Zwiększaj zaangażowanie pacjenta, wspieraj współpracę z dostawcami i ulepszaj analizy operacyjne.

Produkcja

Odkryj nowe sposoby zwiększania wydajności operacyjnej, obniż koszty i generuj nowe możliwości uzyskiwania przychodów.

Handel

Personalizuj środowiska klienta, zwiększaj możliwości pracowników i optymalizuj łańcuchy dostaw.

Energia

Optymalizuj wiele obszarów, od pracy w terenie po środowiska klientów, aby skrócić czasy reagowania i zmniejszyć koszty.

Multimedia i rozrywka

Szybciej twórz zawartość, współpracuj z dowolnego miejsca i zapewniaj bezproblemową obsługę klientów.

Przestrzeń kosmiczna

Innowacje wspierane przez chmurę — na całej Ziemi i poza nią. Rozszerzenie możliwości chmury na przestrzeń kosmiczną.

Gry

Twórz atrakcyjne gry na platformie Azure, dostarczaj ekscytujące środowiska dla wielu graczy i rozwijaj gry dzięki danym umożliwiającym podejmowanie działań.