Pomiń nawigację

Rozwiązania platformy Azure

Pogrupowaliśmy usługi platformy Azure, aplikacje innych firm oraz pokrewne produkty w celu spełnienia najczęstszych potrzeb i scenariuszy biznesowych — w tym Twoich. Uzyskaj dostęp do architektur, samouczków, dokumentacji, przykładów, partnerów i innych zasobów, aby móc szybko rozpocząć pracę.

  • NBC
  • GE Healthcare
  • 3M
  • DocuSign
  • BMW
  • AccuWeather
  • Heineken

Internet of Things

Wspieraj przekształcenia cyfrowe, zbieraj niewykorzystane dane i wyszukuj nowe szczegółowe informacje, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki

Sztuczna inteligencja

Produktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji dla praktycznie każdego dewelopera i każdego scenariusza

Hybrydowe aplikacje w chmurze

Maksymalizuj wydajność, umożliwiając deweloperom tworzenie i wdrażanie aplikacji w ten sam sposób niezależnie od tego, czy działają na platformie Azure, czy w usłudze Azure Stack

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej

Handel elektroniczny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki spersonalizowanemu, skalowalnemu i bezpiecznemu środowisku sklepu

Aplikacje LOB

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe (LOB), aby sprostać współczesnym wyzwaniom IT

Program SharePoint na platformie Azure

Szybko wdrażaj serwery SharePoint i skaluj je zgodnie z potrzebami dzięki ekonomicznej infrastrukturze

Usługa Dynamics na platformie Azure

Wspieraj rozwój firmy dzięki połączeniu rozwiązania do planowania zasobów firmy (ERP) i usług w chmurze

SAP w systemie Azure

Wprowadź skalę i elastyczność chmury do niezbędnych dla działalności obciążeń SAP

Rozwiązania firmy Red Hat na platformie Azure

Zapewnij swojej firmie korzyści płynące z elastyczności chmury hybrydowej dzięki rozwiązaniom firmy Red Hat na platformie Azure

DevOps

Połącz ze sobą ludzi, procesy i produkty, aby umożliwić ciągłe dostarczanie wartości dla Twoich użytkowników końcowych

Opracowywanie i testowanie

Upraszczaj i przyspieszaj proces tworzenia i testowania aplikacji na dowolnej platformie

Monitorowanie

Uzyskaj wgląd w kondycję, wydajność oraz wykorzystanie aplikacji, obciążeń i infrastruktury

Analiza biznesowa

Ulepszaj i przyspieszaj proces podejmowania decyzji, analizując dane w celu uzyskania szczegółowych informacji

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym

Nowoczesny magazyn danych

Obsługuj wykładniczy wzrost ilości danych bez zaniedbywania zabezpieczeń, skalowalności ani analizy

Aplikacje biznesowe SaaS

Rozwiązania informacji i analiz biznesowych platformy Azure umożliwiają tworzenie aplikacji w formie „oprogramowanie jako usługa” (SaaS)

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie

Chroń swoje dane i aplikacje bez względu na to, gdzie się znajdują, aby uniknąć kosztownych przerw w pracy firmy

Odzyskiwanie po awarii

Chroń wszystkie najważniejsze systemy IT, jednocześnie zapewniając działanie aplikacji wtedy, gdy są potrzebne najbardziej

Marketing cyfrowy

Nawiązuj relacje z klientami na całym świecie, korzystając ze spersonalizowanych i skalowalnych kampanii cyfrowych

Media cyfrowe

Dostarczaj klientom wysokiej jakości materiały wideo w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu

Obliczenia o wysokiej wydajności

Korzystaj z nieograniczonych zasobów w celu skalowania zadań obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing)

Łańcuch bloków

Szybkie opracowywanie i wdrażanie aplikacji rozproszonych w ramach wybranego łańcucha bloków

Aplikacje mikrousług

Dostarczaj skalowalne i niezawodne aplikacje szybciej, aby spełniać ciągle zmieniające się wymagania klientów

Gry

Korzystaj z możliwości tworzenia, szybkiego udostępniania i niezawodnego skalowania gier dla różnych platform oraz doskonalenia ich na podstawie analiz

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Szybsze tworzenie aplikacji przy koncentrowaniu się na innowacji, a nie na zarządzaniu infrastrukturą

Rozwiązania wg branży

Administracja

Twórz bezpieczne rozwiązania, które pomogą instytucjom rządowym obsługiwać i chronić obywateli.

Usługi finansowe

Odnów środowisko użytkownika klienta, wyposaż pracowników w nowoczesne narzędzia, zoptymalizuj zarządzanie ryzykiem i przekształć misję produktów

Handel detaliczny

Dostarczaj osobiste, bezproblemowe i zróżnicowane środowiska obsługi dzięki szczegółowym informacjom o klientach opartych na danych

Produkcja

Uzyskuj szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań i szybko reaguj na opinie klientów i trendy rynkowe

Zdrowie i nauki przyrodnicze

Twórz rozwiązania poprawiające wyniki związane ze zdrowiem i stymulujące efektywność, jednocześnie wykorzystując innowacje technologiczne

Gry

Twórz lepsze gry szybciej, uruchamiaj je i skaluj w ramach globalnej infrastruktury oraz przyciągaj nowych odbiorców, aby odkrywać możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów.

Migrowanie obciążeń do platformy Azure

Centrum migracji platformy Azure ułatwia i przyspiesza migrację do chmury. Korzystaj ze sprawdzonych narzędzi i procesów, które ułatwią migrację lokalnych aplikacji, obciążeń i baz danych do chmury.