Rozwiązania platformy Azure

Rozwiąż problemy biznesowe przy użyciu sprawdzonych kombinacji usług i produktów platformy Azure. Rozpocznij pracę od przykładowych architektur i dokumentacji.

Architektury rozwiązań

Znajdź architektury referencyjne, przykładowe scenariusze i rozwiązania dla typowych obciążeń na platformie Azure.

Zasoby dotyczące epidemii COVID-19

Przeżywamy to wspólnie — poznaj zasoby i narzędzia platformy Microsoft Azure, które ułatwiają funkcjonowanie w dobie COVID-19.

Tworzenie aplikacji

Zarządzane bazy danych platformy Azure

Twórz aplikacje natywne dla chmury lub modernizuj istniejące aplikacje, korzystając z w pełni zarządzanych baz danych

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie

DevOps

Połącz ze sobą ludzi, procesy i produkty, aby ciągle dostarczać wartość klientom i współpracownikom.

DevSecOps

Zintegruj zabezpieczenia z każdym aspektem cyklu życia dostarczania oprogramowania.

Handel elektroniczny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki spersonalizowanemu, skalowalnemu i bezpiecznemu środowisku sklepu

Projektowanie gier

Korzystaj z możliwości tworzenia, szybkiego udostępniania i niezawodnego skalowania gier dla różnych platform oraz doskonalenia ich na podstawie analiz.

Internet rzeczy

Znajdź nowe szczegółowe informacje, zbierając niewykorzystane dane z połączonych urządzeń, zasobów i czujników.

Błyskawiczne wytwarzanie aplikacji

Szybciej przeobrażaj pomysły w aplikacje przy użyciu właściwych do tego narzędzi.

Aplikacje mikrousług

Twórz niezawodne aplikacje i funkcje na dużą skalę i szybciej wprowadzaj je na rynek.

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej.

Nowoczesne tworzenie aplikacji

Szybciej reaguj na zmiany, optymalizuj koszty i dostarczaj bez obaw.

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Twórz aplikacje szybciej bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Usługi obsługi wiadomości na platformie Azure

Łącz nowoczesne aplikacje z kompleksowym zestawem usług obsługi wiadomości na platformie Azure

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Twórz rozwiązania o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy, aby analizować obrazy, interpretować mowę i przygotowywać prognozy przy użyciu danych.

Zdobywanie wiedzy

Odkryj ukryte szczegółowe informacje we wszystkich danych biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji.

Migracja do chmury

Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, migrując swoje aplikacje internetowe ASP.NET na platformę Azure.

Centrum migracji platformy Azure

Zaoszczędź pieniądze i zwiększ wydajność, migrując obciążenia na platformę Azure za pomocą sprawdzonych narzędzi i wskazówek.

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie

Migracja systemu Linux

Uruchom preferowaną dystrybucję systemu Linux na platformie Azure — za pomocą tych samych narzędzi i poleceń, które znasz.

Migracja komputera mainframe

Zmniejsz koszty infrastruktury, przenosząc aplikacje mainframe na platformę Azure.

SAP w systemie Azure

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP.

Migracja programu SQL Server

Przenieś bazy danych programu SQL Server na platformę Azure bez żadnych lub niemal żadnych zmian w kodzie.

Migracja systemu Windows Server

Uruchamiaj obciążenia systemu Windows w zaufanej chmurze dla systemu Windows Server.

Dane i analiza

Łańcuch bloków

Zmniejsz skalę oszustw i przyspiesz weryfikację dzięki zachowaniu niezmienialnych rekordów udostępnionych.

Analiza biznesowa

Zwiększ efektywność i szybkość podejmowania decyzji, uzyskując dokładniejsze szczegółowe informacje na podstawie analizy.

Analiza w skali chmury

Przekształcaj dowolne dane w aktualne szczegółowe informacje na skalę przedsiębiorstwa.

Internet rzeczy

Znajdź nowe szczegółowe informacje, zbierając niewykorzystane dane z połączonych urządzeń, zasobów i czujników.

Usługa Azure IoT zwiększa bezpieczeństwo miejsc pracy

Stwórz bezpieczniejsze miejsce pracy przy wznawianiu działalności na miejscu.

Azure IoT for smart places

Improve energy management visibility into building smart spaces and systems while lowering your operational cost

Chmura hybrydowa i infrastruktura

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uzyskaj w pełni zarządzane superkomputery z pojedynczym dostępem i z magazynem o wysokiej wydajności bez przenoszenia danych.

Hybrydowe rozwiązania w chmurze

Wprowadzaj innowacje w dowolnym miejscu w środowisku hybrydowym — w jego części lokalnej, w obszarze wielu chmur i na krawędzi

Obliczenia brzegowe o wyjątkowo małych opóźnieniach

Zapewniaj rozbudowane, bezproblemowe środowiska użytkownika w czasie rzeczywistym i znacząco zredukuj problemy z opóźnieniami.

Aplikacje o krytycznym znaczeniu dla firmy

Uruchamiaj aplikacje o krytycznym znaczeniu na platformie Azure, aby zwiększyć elastyczność operacyjną i bezpieczeństwo.

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu

Zarządzanie platformą Azure

Zapewnij zgodność dzięki wbudowanym możliwościom zapewniania ładu w chmurze.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Poufne przetwarzanie

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Zabezpieczenia sieci na platformie Azure

Natywne dla chmury zabezpieczenia sieci do ochrony aplikacji, sieci i obciążeń.

Rozwiązania branżowe

Energia

Optymalizuj wiele obszarów, od pracy w terenie po środowiska klientów, aby skrócić czasy reagowania i zmniejszyć koszty.

Usługi finansowe

Personalizuj środowiska klienta, modernizuj systemy finansowe i optymalizuj zarządzanie ryzykiem.

Projektowanie gier

Korzystaj z możliwości tworzenia, szybkiego udostępniania i niezawodnego skalowania gier dla różnych platform oraz doskonalenia ich na podstawie analiz.

Administracja

Implementuj zdalny dostęp dla instytucji rządowych, umożliwiaj współpracę między agencjami i dostarczaj bezpieczne usługi.

Zdrowie i nauki przyrodnicze

Zwiększaj zaangażowanie pacjenta, wspieraj współpracę z dostawcami i ulepszaj analizy operacyjne.

Produkcja

Odkryj nowe sposoby zwiększania wydajności operacyjnej, obniż koszty i generuj nowe możliwości uzyskiwania przychodów.

Multimedia i rozrywka

Szybciej twórz zawartość, współpracuj z dowolnego miejsca i zapewniaj bezproblemową obsługę klientów.

Handel

Personalizuj środowiska klienta, zwiększaj możliwości pracowników i optymalizuj łańcuchy dostaw.