Przejdź do głównej zawartości

Rozwiązania platformy Azure

Rozwiąż problemy biznesowe przy użyciu sprawdzonych kombinacji usług i produktów platformy Azure. Rozpocznij pracę od przykładowych architektur i dokumentacji.

Wybierz kategorię:

AI

Tworzenie aplikacji

Migracja do chmury i modernizacja

Dane i analiza

Chmura i infrastruktura hybrydowa

Internet rzeczy

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu

 

Rozwiązania branżowe

 

Architektury rozwiązań

Znajdź architektury referencyjne, przykładowe scenariusze i rozwiązania dla typowych obciążeń na platformie Azure.

Przekształć swoją wizję w rzeczywisty wpływ.

Eksploruj zasoby, aby zapewnić wysoką wydajność, zmaksymalizować wartość i wzmocnić firmę dzięki platformie Azure.

Tworzenie aplikacji

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie.

DevOps

Połącz ze sobą ludzi, procesy i produkty, aby ciągle dostarczać wartość klientom i współpracownikom.

DevSecOps

Twórz bezpieczne aplikacje na zaufanej platformie. Osadzaj zabezpieczenia w przepływie pracy dla deweloperów i wspieraj współpracę między deweloperami, specjalistami ds. zabezpieczeń i operatorami IT.

Handel elektroniczny

Spełniaj oczekiwania klientów dzięki spersonalizowanemu, skalowalnemu i bezpiecznemu środowisku sklepu.

Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu na platformie Azure

Szybciej przeobrażaj pomysły w aplikacje przy użyciu właściwych do tego narzędzi.

Aplikacje mikrousług

Twórz niezawodne aplikacje i funkcje na dużą skalę i szybciej wprowadzaj je na rynek.

Rozwiązania mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej.

Nowoczesne tworzenie aplikacji

Szybciej reaguj na zmiany, optymalizuj koszty i dostarczaj bez obaw.

Przetwarzanie bezserwerowe

Twórz aplikacje szybciej bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Usługi obsługi wiadomości na platformie Azure

Łącz nowoczesne aplikacje z kompleksowym zestawem usług obsługi wiadomości na platformie Azure.

Modernizacja aplikacji i danych

Skrócenie czasu wdrażania na rynek, dostarczanie innowacyjnych doświadczeń i ulepszanie zabezpieczeń dzięki modernizacji aplikacji i danych platformy Azure.

Zestaw deweloperski Azure SaaS

Szybciej przejdź do modelu SaaS dzięki zestawowi wstępnie utworzonego kodu, szablonów i zasobów modułowych.

Web3

Poznaj usługi ułatwiające tworzenie i uruchamianie aplikacji Web3.

Sztuczna inteligencja

AI

Twórz rozwiązania o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy, aby analizować obrazy, interpretować mowę i przygotowywać prognozy przy użyciu danych.

Wydobywanie wiedzy

Odkryj ukryte szczegółowe informacje we wszystkich danych biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Platforma Hugging Face na platformie Azure

Szybciej twórz modele uczenia maszynowego za pomocą platformy Hugging Face na platformie Azure.

Migracja do chmury i modernizacja

Centrum migracji na platformę Azure i modernizacji

Zaoszczędź pieniądze i zwiększ wydajność, migrując obciążenia na platformę Azure i modernizując je za pomocą sprawdzonych narzędzi i wskazówek.

Migracja aplikacji .NET

Optymalizuj koszty, pracuj bezpiecznie i dostarczaj funkcje szybciej, migrując swoje aplikacje internetowe ASP.NET na platformę Azure.

Tworzenie i testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie rozwiązań (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie.

System Linux na platformie Azure

Ulepszone funkcje zabezpieczeń i możliwości pracy hybrydowej na potrzeby obciążeń krytycznych w systemie Linux.

Migracja komputerów mainframe i średniej klasy

Obniż koszty infrastruktury, przenosząc aplikacje z komputerów mainframe i średniej klasy na platformę Azure.

Oprogramowanie SAP na platformie Azure

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP.

Migracja programu SQL Server

Przenieś bazy danych programu SQL Server na platformę Azure bez żadnych lub niemal żadnych zmian w kodzie.

Migracja systemu Windows Server

Uruchamiaj obciążenia systemu Windows w zaufanej chmurze dla systemu Windows Server.

Migracja baz danych typu open-source

Eksploruj narzędzia i zasoby na potrzeby migrowania baz danych open-source na platformę Azure przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Modernizacja aplikacji i danych

Skrócenie czasu wdrażania na rynek, dostarczanie innowacyjnych doświadczeń i ulepszanie zabezpieczeń dzięki modernizacji aplikacji i danych platformy Azure.

Usługi integracji na platformie Azure

Sprawna integracja aplikacji, systemów i danych w przedsiębiorstwie.

Rozwiązania Oracle na platformie Azure

Uruchamianie aplikacji dla przedsiębiorstw i baz danych Oracle® na platformie Azure i w rozwiązaniu Oracle Cloud.

Dane i analiza

Analiza biznesowa

Zwiększ efektywność i szybkość podejmowania decyzji, uzyskując dokładniejsze szczegółowe informacje na podstawie analizy.

Analiza w skali chmury

Skróć czas uzyskiwania szczegółowych informacji za pomocą kompleksowego rozwiązania do analizy w chmurze.

Chmura i infrastruktura hybrydowa

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uzyskaj w pełni zarządzane superkomputery z pojedynczym dostępem i z magazynem o wysokiej wydajności bez przenoszenia danych.

Rozwiązania hybrydowe i obejmujące wiele chmur

Wprowadzaj innowacje w dowolnym miejscu w środowisku hybrydowym — w jego części lokalnej, w obszarze wielu chmur i na krawędzi.

Prywatne wielodostępowe obliczenia brzegowe (MEC, private multi-access edge compute) na platformie Azure

Dostarczaj sieci, aplikacje i usługi o wyjątkowo małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych przedsiębiorstwa.

Aplikacje krytyczne dla działania firmy

Uruchamiaj aplikacje o krytycznym znaczeniu na platformie Azure, aby zwiększyć elastyczność operacyjną i bezpieczeństwo.

Obliczenia kwantowe

Już dzisiaj poznaj kwantowy wpływ dzięki pierwszemu na świecie kompleksowemu ekosystemowi obliczeń kwantowych w chmurze.

Publiczne wielodostępowe obliczenia brzegowe (MEC, public multi-access edge compute) na platformie Azure

Dostarczaj sieci, aplikacje i usługi o wyjątkowo małych opóźnieniach na urządzeniach brzegowych operatora komórkowego.

Web3

Poznaj usługi ułatwiające tworzenie i uruchamianie aplikacji Web3.

5G i przestrzeń kosmiczna

Rozszerz zasięg platformy Azure do brzegu sieci dzięki sprawnej integracji sieci i łączności, aby wdrażać nowoczesne połączone aplikacje.

Windows Server na platformie Azure

Przeprowadź migrację obciążeń systemu Windows Server na platformę Azure, aby zapewnić dostęp do niezrównanych innowacji i zabezpieczeń.

Internet rzeczy

Azure IoT

Łącz urządzenia, analizuj dane i automatyzuj procesy za pomocą bezpiecznych, skalowalnych i otwartych rozwiązań od brzegu do chmury.

Azure Industrial IoT

Twórz otwarte, międzyoperacyjne rozwiązania IoT, które zabezpieczają i modernizują systemy przemysłowe.

Azure IoT — większe bezpieczeństwo miejsc pracy

Pomóż chronić fizyczne środowiska pracy za pomocą skalowalnych rozwiązań IoT przeznaczonych do szybkiego wdrażania.

Zabezpieczenia IoT

Wzmocnij stan zabezpieczeń dzięki kompleksowemu zabezpieczaniu rozwiązań IoT.

IoT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Osiągnij cele równowagi ekologicznej i przyśpiesz projekty z zakresu ochrony środowiska dzięki technologiom IoT.

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu

Ład Azure

Zadbaj o zgodność dzięki wbudowanym możliwościom zapewniania ładu w chmurze.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Poufne przetwarzanie na platformie Azure

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Zabezpieczenia sieci na platformie Azure

Natywne dla chmury zabezpieczenia sieci do ochrony aplikacji, sieci i obciążeń.

Web3

Poznaj usługi ułatwiające tworzenie i uruchamianie aplikacji Web3.

Rozwiązania branżowe

Usługi finansowe

Spersonalizuj środowiska klienta, zmodernizuj systemy finansowe i zoptymalizuj zarządzanie ryzykiem.

Instytucje rządowe

Wdróż zdalny dostęp do usług administracji publicznej, wspieraj współpracę między instytucjami i dostarczaj bezpieczne usługi.

Opieka zdrowotna

Zwiększaj zaangażowanie pacjentów, zapewniaj usługodawcom lepsze możliwości współpracy i popraw analizy operacyjne.

Produkcja

Odkryj nową efektywność operacyjną, obniż koszty i stwórz nowe możliwości uzyskiwania przychodów.

Handel detaliczny

Spersonalizuj obsługę klientów, wspieraj pracowników i optymalizuj łańcuchy dostaw.

Branża energetyczna

Optymalizuj wiele obszarów, od pracy w terenie po środowiska klientów, aby skrócić czasy reagowania i obniżyć koszty.

Media i rozrywka

Szybciej twórz zawartość, współpracuj z dowolnego miejsca i zapewniaj bezproblemową obsługę klientów.

Przestrzeń kosmiczna

Innowacje wspierane przez chmurę — na całej Ziemi i poza nią. Rozszerzenie możliwości chmury na przestrzeń kosmiczną.

Platforma Azure dla twórców gier

Twórz, skaluj i obsługuj gry za pomocą usług utworzonych dla deweloperów gier przez deweloperów gier.

Potok produkcji gier w chmurze

Usprawnij potok produkcji gier dzięki kompleksowym usługom platformy Azure.