Rozwiązania platformy Azure

Rozwiąż problemy biznesowe przy użyciu sprawdzonych kombinacji usług i produktów platformy Azure. Rozpocznij pracę od przykładowych architektur i dokumentacji.

Architektury rozwiązań

Znajdź architektury referencyjne, przykładowe scenariusze i rozwiązania dla typowych obciążeń na platformie Azure.

Zasoby dotyczące epidemii COVID-19

Przeżywamy to wspólnie — poznaj zasoby i narzędzia platformy Microsoft Azure, które ułatwiają funkcjonowanie w dobie COVID-19

Tworzenie aplikacji

Programowanie/testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie aplikacji (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie.

DevOps

Połącz ze sobą ludzi, procesy i produkty, aby ciągle dostarczać wartość klientom i współpracownikom.

DevSecOps

Zintegruj zabezpieczenia z każdym aspektem cyklu życia dostarczania oprogramowania.

Handel elektroniczny

Zapewnij klientom spersonalizowane, skalowalne i bezpieczne środowiska zakupów online.

Gry

Korzystaj z możliwości tworzenia, szybkiego udostępniania i niezawodnego skalowania gier dla różnych platform oraz doskonalenia ich na podstawie analiz

Internet rzeczy

Znajdź nowe szczegółowe informacje, zbierając niewykorzystane dane z połączonych urządzeń, zasobów i czujników.

Aplikacje biznesowe

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe, aby sprostać nowym wyzwaniom biznesowym.

Aplikacje mikrousług

Twórz niezawodne aplikacje i funkcje na dużą skalę i szybciej wprowadzaj je na rynek.

Aplikacje mobilne

Kontaktuj się z klientami w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, dzięki pojedynczej kompilacji aplikacji mobilnej.

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Twórz aplikacje szybciej bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Twórz rozwiązania o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy, aby analizować obrazy, interpretować mowę i przygotowywać prognozy przy użyciu danych.

Zdobywanie wiedzy

Odkryj ukryte szczegółowe informacje we wszystkich danych biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji.

Migracja do chmury

Centrum migracji platformy Azure

Zaoszczędź pieniądze i zwiększ wydajność, migrując obciążenia na platformę Azure za pomocą sprawdzonych narzędzi i wskazówek.

Programowanie/testowanie

Uprość i przyspiesz opracowywanie i testowanie aplikacji (tworzenie/testowanie) na dowolnej platformie.

Aplikacje biznesowe

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe, aby sprostać nowym wyzwaniom biznesowym.

System Linux na platformie Azure

Uruchom preferowaną dystrybucję systemu Linux na platformie Azure — za pomocą tych samych narzędzi i poleceń, które znasz.

SAP w systemie Azure

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP.

System Windows Server na platformie Azure

Uzyskaj niezrównane zabezpieczenia, bezproblemowe operacje hybrydowe i oszczędność kosztów w najlepszej chmurze dla systemu Windows Server.

Dane i analiza

Łańcuch bloków

Zmniejsz skalę oszustw i przyspiesz weryfikację dzięki zachowaniu niezmienialnych rekordów udostępnionych.

Analiza biznesowa

Zwiększ efektywność i szybkość podejmowania decyzji, uzyskując dokładniejsze szczegółowe informacje na podstawie analizy.

Analiza w skali chmury

Przekształcaj dowolne dane w aktualne szczegółowe informacje na skalę przedsiębiorstwa.

Internet rzeczy

Znajdź nowe szczegółowe informacje, zbierając niewykorzystane dane z połączonych urządzeń, zasobów i czujników.

Chmura hybrydowa i infrastruktura

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uzyskaj w pełni zarządzane superkomputery z pojedynczym dostępem i z magazynem o wysokiej wydajności bez przenoszenia danych.

Hybrydowe rozwiązania w chmurze

Bezproblemowo twórz i wdrażaj aplikacje oraz dane, a także zarządzaj nimi, w środowiskach lokalnych, chmurowych i brzegowych.

Obliczenia brzegowe o wyjątkowo małych opóźnieniach

Zapewniaj rozbudowane, bezproblemowe środowiska użytkownika w czasie rzeczywistym i znacząco zredukuj problemy z opóźnieniami.

Zapewnianie bezpieczeństwa i ładu

Zarządzanie platformą Azure

Zapewnij zgodność dzięki wbudowanym możliwościom zapewniania ładu w chmurze.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie po awarii

Zminimalizuj przerwy w działaniu firmy, korzystając z ekonomicznych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii.

Poufne przetwarzanie

Chroń swoje dane i swój kod podczas używania w chmurze.

Rozwiązania branżowe

Energia

Optymalizuj wiele obszarów, od pracy w terenie po środowiska klientów, aby skrócić czasy reagowania i zmniejszyć koszty.

Usługi finansowe

Personalizuj środowiska klienta, modernizuj systemy finansowe i optymalizuj zarządzanie ryzykiem.

Projektowanie gier

Korzystaj z możliwości tworzenia, szybkiego udostępniania i niezawodnego skalowania gier dla różnych platform oraz doskonalenia ich na podstawie analiz.

Administracja

Implementuj zdalny dostęp dla instytucji rządowych, umożliwiaj współpracę między agencjami i dostarczaj bezpieczne usługi.

Zdrowie i nauki przyrodnicze

Zwiększaj zaangażowanie pacjenta, wspieraj współpracę z dostawcami i ulepszaj analizy operacyjne.

Produkcja

Odkryj nowe sposoby zwiększania wydajności operacyjnej, obniż koszty i generuj nowe możliwości uzyskiwania przychodów.

Multimedia i rozrywka

Szybciej twórz zawartość, współpracuj z dowolnego miejsca i zapewniaj bezproblemową obsługę klientów.

Handel

Personalizuj środowiska klienta, zwiększaj możliwości pracowników i optymalizuj łańcuchy dostaw.