Azure Active Directory B2C — cennik

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Usługa Azure Active Directory B2C to oparte na chmurze rozwiązanie służące do zarządzania tożsamościami i dostępem dla aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych, z których korzystają klienci. Jest to usługa globalna o wysokiej dostępności, która skaluje się do setek milionów tożsamości klientów. Oparta na bezpiecznej platformie klasy korporacyjnej usługa Azure Active Directory B2C chroni firmę i klientów.

Aktywni użytkownicy miesięcznie

Usługa Azure Active Directory B2C jest wyceniana na podstawie liczby aktywnych użytkowników miesięcznie, co ułatwia klientom obniżenie kosztów i planowanie na przyszłość z pewnością. Aktywny użytkownik miesięcznie jest liczony, gdy unikatowy użytkownik uwierzytelnia się w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.

Usługa Azure AD B2C jest rozliczana przy użyciu następujących stawek warstwy Standardowa.* Opłaty dla klientów z umową Enterprise Agreement będą naliczane przy użyciu niskiej stawki ryczałtowej.

Aktywni użytkownicy miesięcznie/miesiąc Cena ogólnie dostępnej wersji Cena umowy Enterprise Agreement
Pierwsze 50 000 Bezpłatnie Klienci z umową Enterprise Agreement mogą przełączyć się na rozliczanie na podstawie liczby aktywnych użytkowników miesięcznie, które obejmuje warstwę Bezpłatna wynoszącą 50 000 aktywnych użytkowników miesięcznie. Dalsze użycie usługi Azure AD B2C będzie rozliczane po niskiej, stałej stawce za aktywnego użytkownika miesięcznie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.
Następne 50 000 $0.0055
Następne 900 000 $0.0046
Następne 9 000 000 $0.00325
Ponad 10 000 000 $0.0025

Osobne opłaty:

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe i zdarzenia SMS/telefoniczne $0.03 za zdarzenie SMS/telefon

Uważnie wysłuchaliśmy relacji klientów o ich potrzebach w zakresie przewidywalnego, intuicyjnego i ekonomicznego rozliczania za rozwiązania do obsługi tożsamości klienta. Rozliczanie na podstawie liczby aktywnych użytkowników miesięcznie zapewnia klientom następujące korzyści:

 • Rozszerzona warstwa Bezpłatna: Nowa warstwa Bezpłatna została dodatkowo rozszerzona przez przyznanie klientom 50 000 aktywnych użytkowników miesięcznie, co pozwala na więcej uwierzytelnień na unikatowego użytkownika niż w ramach poprzedniego bezpłatnego przydziału wynoszącego 50 000 uwierzytelnień. Większość klientów — posiadających 50 000 lub mniej aktywnych użytkowników miesięcznie — będzie mogła bezpłatnie używać usługi Azure AD B2C.
 • Przewidywalne prognozowanie: Szacowanie miesięcznego rozliczenia na podstawie liczby aktywnych użytkowników miesięcznie jest prostsze i bardziej przewidywalne niż próba przewidzenia liczby uwierzytelnień miesięcznie.
 • Rozliczanie na podstawie użycia: Płać tylko za aktywnych użytkowników miesięcznie. Klientom nie są naliczane opłaty za kolejne uwierzytelnienia aktywnych użytkowników miesięcznie ani za przechowywanie nieaktywnych użytkowników w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.

  Jeśli na przykład masz 100 000 aktywnych użytkowników miesięcznie korzystających z funkcji standardowych, miesięczny rachunek wyniósłby $275 niezależnie od tego, ile razy uwierzytelnia się każdy użytkownik:

  (50 000 aktywnych użytkowników miesięcznie x $0 (warstwa Bezpłatna)) + (50 000 aktywnych użytkowników miesięcznie x $0.0055) = $275

Opłata stała na całym świecie wynosząca $0.03 jest naliczana za każdą próbę uwierzytelniania wieloskładnikowego i zdarzenie SMS/telefoniczne.

*Ceny funkcji w publicznej wersji zapoznawczej mogą ulec zmianie w przyszłości.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Pomoc techniczna dla usługi Azure AD B2C jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Gwarancja działania usługi Azure Active Directory B2C przez 99,9% czasu. Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

 • Już dziś możesz włączyć rozliczanie na podstawie liczby aktywnych użytkowników miesięcznie. Właściciele subskrypcji platformy Azure mogą aktywować nowy model rozliczania w witrynie Azure Portal. Jeśli nie przejdziesz na ten model, rozliczanie będzie odbywać się nadal na podstawie liczby uwierzytelnień miesięcznie do czasu przyszłego zakończenia obsługi.
 • W ścisłej współpracy z klientami chcieliśmy zrozumieć ich potrzeby w zakresie przewidywalnego, intuicyjnego i ekonomicznego rozliczania za tożsamość klienta.

  Warstwa Bezpłatna wynosząca 50 000 aktywnych użytkowników miesięcznie sprawi, że ogromna większość klientów zauważy natychmiastowe obniżenie kosztów i będzie mogła bezpłatnie korzystać z usługi Azure AD B2C. Przewidywalne opłaty z miesiąca na miesiąc umożliwią wszystkim klientom dokładniejsze prognozowanie.

 • Klienci z umową Enterprise Agreement mogą przełączyć się na rozliczanie na podstawie liczby aktywnych użytkowników miesięcznie. Jeśli przekroczysz warstwę Bezpłatna wynoszącą 50 000 aktywnych użytkowników miesięcznie, dalsze korzystanie z usługi Azure AD B2C będzie rozliczane po niskiej, stałej stawce za aktywnego użytkownika miesięcznie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

 • Za nowych klientów uznajemy każdego klienta, który połączy dzierżawę usługi Azure AD B2C z subskrypcją na dzień 1 listopada 2019 r. Nowi klienci będą rozliczani co miesiąc na podstawie liczby aktywnych użytkowników miesięcznie.

  Możesz być nowym klientem, jeśli spełniasz te warunki:


  • Utworzono nową dzierżawę w dniu 1 listopada 2019 r. lub później i połączono dzierżawę z subskrypcją platformy Azure, tworząc nowy zasób usługi Azure AD B2C
  • Poprzednio utworzono dzierżawę, która nie obejmowała subskrypcji platformy Azure na dzień 1 listopada 2019 r.
 • Aktywny użytkownik miesięcznie to unikatowy użytkownik, który przeprowadza uwierzytelnianie w danym miesiącu. Na przykład użytkownik, który uwierzytelnia się wiele razy w danym miesiącu, jest liczony jako jeden aktywny użytkownik miesięcznie. Klientom nie są naliczane opłaty za kolejne w danym miesiącu uwierzytelnienia aktywnych użytkowników miesięcznie ani za nieaktywnych użytkowników.

 • Uwierzytelnienia mogą obejmować:

  • Aktywne, interakcyjne logowanie się przez użytkownika
  • Pasywne, nieinterakcyjne logowanie (takie jak logowanie jednokrotne, utworzenie konta, zalogowanie się, odświeżenie tokenu i zmiana hasła)

  Dodatkowe operacje liczone jako uwierzytelnienie: logowanie do portalu, skorzystanie z zaproszenia, uwierzytelnianie w celu wykonania akcji administracyjnej oraz sytuacja, gdy aplikacja wymienia token odświeżania dla nowego tokenu tożsamości lub tokenu dostępu tego użytkownika.

 • Jeśli zdecydujesz się zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa przy użyciu usługi Multi-Factor Authentication dla połączeń głosowych i SMS-ów, będzie nadal naliczana taka sama na całym świecie opłata stała $0.03 za każdą próbę uwierzytelniania wieloskładnikowego w danym miesiącu, niezależnie od tego, czy zakończyła się ona powodzeniem, czy nie. Stała opłata na całym świecie zapewnia lepszą przewidywalność, eliminując odchylenia cen za wiadomości SMS uzależnione od operatora telefonicznego lub docelowego numeru telefonu.

  Jeśli na przykład masz 100 000 aktywnych użytkowników miesięcznie, a każdy z nich podejmie w tym miesiącu dwie próby uwierzytelniania wieloskładnikowego, zostanie naliczona opłata $6000 w dodatku do Twojego użycia:

  100 000 aktywnych użytkowników miesięcznie x 2 próby uwierzytelniania wieloskładnikowego/każdy = 200 000 prób uwierzytelniania wieloskładnikowego
  200 000 prób uwierzytelniania wieloskładnikowego x $0.03/próba = $6000

  Łączny rachunek za użycie usługi B2C i uwierzytelniania wieloskładnikowego za ten miesiąc wyniósłby:

  $275 (użycie na podstawie liczby aktywnych użytkowników miesięcznie) + $6000 (ochrona za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego) = $6275

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Active Directory B2C

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji