Pomiń nawigację

Azure Active Directory B2C — cennik

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Usługa Azure Active Directory B2C to oparte na chmurze rozwiązanie służące do zarządzania tożsamościami i dostępem dla aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych, z których korzystają klienci. Jest to usługa globalna o wysokiej dostępności, która skaluje się do setek milionów tożsamości klientów. Oparta na bezpiecznej platformie klasy korporacyjnej usługa Azure Active Directory B2C chroni firmę i klientów.

Szczegóły cennika

Usługę Azure Active Directory B2C można zakupić w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement (za pośrednictwem zobowiązań pieniężnych platformy Azure) lub poprzez płatności bezpośrednie platformy Azure. Istniejące zobowiązania pieniężne w ramach umowy Enterprise Agreement platformy Azure także mogą być stosowane do usługi Azure AD B2C.

Rozliczenia dotyczące używania usługi Azure Active Directory (Azure AD) B2C będą dokonywane co miesiąc, na podstawie łącznej liczby obu następujących elementów:

  • Przechowywani użytkownicy — użytkownicy przechowywani w katalogu usługi Azure AD B2C.
  • Uwierzytelnienia — tokeny wystawione w odpowiedzi na żądania logowania inicjowane przez użytkowników lub tokeny inicjowane przez aplikacje w imieniu użytkowników (np. w wyniku odświeżenia tokenu, gdy interwał odświeżania można konfigurować).
Oddzielna opłata będzie naliczana, jeśli zdecydujesz się zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa za pomocą opcji usług Multi-Factor Authentication przypisanych do aplikacji dla usługi Azure AD B2C.

W przypadku bezpośrednich klientów platformy Azure opłaty za użycie usługi Azure AD B2C będą naliczane przy użyciu warstwowego modelu opartego na ilości, jak pokazano poniżej.

Przechowywany użytkownik/miesiąc Cena ogólnie dostępnej wersji
Pierwsze 50 000 Bezpłatna
Następne 950 000 $0.0011
Następne 9 000 000 $0.00094
Następne 40 000 000 $0.00079
Ponad 50 000 000 $0.00063
Uwierzytelniania/miesiąc Cena ogólnie dostępnej wersji
Pierwsze 50 000 Bezpłatna
Następne 950 000 $0.0028
Następne 9 000 000 $0.0021
Następne 40 000 000 $0.0014
Ponad 50 000 000 $0.0007

W przypadku użytkowników korzystających z usługi Azure Multi-Factor Authentication dla usługi Azure AD B2C zostaną naliczone opłaty stałe wynoszące $0.03 za każde uwierzytelnienie.

Użycie usługi Azure AD B2C przez klientów mających podpisaną umowę Microsoft Enterprise Agreement będzie rozliczane na podstawie stałej, niskiej stawki za każdego przechowywanego użytkownika i każde uwierzytelnienie, bez warstwy bezpłatnej. Użycie usługi Multi-Factor Authentication dla usługi B2C także będzie wiązać się ze stałą opłatą. Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem, który oferuje umowę Enterprise Agreement.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla usługi Azure AD B2C jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • W okresie, gdy usługa jest dostępna bezpłatnie, nie ma dla niej umowy SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Active Directory B2C

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji