Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Azure Active Directory B2C — cennik

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Usługa Azure Active Directory B2C to rozwiązanie służące do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze dla aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych, z których korzystają klienci. Jest to usługa globalna o wysokiej dostępności, która skaluje się do setek milionów tożsamości klientów. Oparta na bezpiecznej platformie klasy korporacyjnej usługa Azure Active Directory B2C chroni firmę i klientów.

Szczegóły cennika

Usługa jest obecnie dostępna bezpłatnie. Naliczanie opłat za używanie ma się zacząć na początku 2017 roku. O rozpoczęciu naliczania opłat klienci zostaną powiadomieni z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Usługę Azure Active Directory B2C można zakupić w ramach umowy Microsoft Enterprise Agreement (za pośrednictwem zobowiązań pieniężnych platformy Azure) lub poprzez płatności bezpośrednie platformy Azure. Istniejące zobowiązania pieniężne w ramach umowy Enterprise Agreement platformy Azure także mogą być stosowane do usługi Azure AD B2C.

Rozliczenia dotyczące używania usługi Azure Active Directory (Azure AD) B2C będą dokonywane co miesiąc, na podstawie łącznej liczby obu następujących elementów:

  • Przechowywani użytkownicy: użytkownicy przechowywani w katalogu usługi Azure AD B2C.
  • Uwierzytelnienia: tokeny wystawione w odpowiedzi na żądania logowania inicjowane przez użytkowników lub tokeny inicjowane przez aplikacje w imieniu użytkowników (np. w wyniku odświeżenia tokenu, gdy interwał odświeżania można konfigurować).
Jeśli dla usługi Azure AD B2C zostanie wybrana rozliczana według aplikacji usługa Multi-Factor Authentication, która zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, zostanie naliczona osobna opłata.

W przypadku klientów korzystających z płatności bezpośrednich platformy Azure użycie usługi Azure AD B2C będzie rozliczane zgodnie z warstwowym modelem opartym na ilościach, w sposób przedstawiony poniżej, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

Przechowywany użytkownik/miesiąc Cena
Pierwsze 50 000 Bezpłatnie
Następne 950 000 $0.0011
Następne 9 000 000 $0.0009
Następne 40 000 000 $0.0008
Ponad 50 000 000 $0.0006
Uwierzytelniania/miesiąc Cena
Pierwsze 50 000 Bezpłatnie
Następne 950 000 $0.0028
Następne 9 000 000 $0.0021
Następne 40 000 000 $0.0014
Ponad 50 000 000 $0.0007

W przypadku użytkowników korzystających z usługi Azure Multi-Factor Authentication dla usługi Azure AD B2C zostaną naliczone opłaty stałe wynoszące $0.03 za każde uwierzytelnienie.

Użycie usługi Azure AD B2C na podstawie umowy Microsoft Enterprise Agreement (ze zobowiązaniami pieniężnymi platformy Azure) będzie rozliczane na podstawie stałej, niskiej stawki za każdego przechowywanego użytkownika i każde uwierzytelnienie, bez warstwy bezpłatnej. Użycie usługi Multi-Factor Authentication dla usługi B2C także będzie wiązać się ze stałą opłatą. Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem, który oferuje umowę Enterprise Agreement.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla usługi Azure AD B2C jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • W okresie, gdy usługa jest dostępna bezpłatnie, nie ma dla niej umowy SLA.

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś