Pomiń nawigację

Azure Active Directory B2C — cennik

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów w chmurze

Usługa Azure Active Directory B2C to oparte na chmurze rozwiązanie służące do zarządzania tożsamościami i dostępem dla aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych, z których korzystają klienci. Jest to usługa globalna o wysokiej dostępności, która skaluje się do setek milionów tożsamości klientów. Oparta na bezpiecznej platformie klasy korporacyjnej usługa Azure Active Directory B2C chroni firmę i klientów.

Szczegóły cennika

Rozliczenia dotyczące używania usługi Azure Active Directory (Azure AD) B2C będą dokonywane co miesiąc, na podstawie łącznej liczby obu następujących elementów:

  • Przechowywani użytkownicy — użytkownicy przechowywani w katalogu usługi Azure AD B2C.
  • Uwierzytelnienia — tokeny wystawione w odpowiedzi na żądania logowania inicjowane przez użytkowników lub tokeny inicjowane przez aplikacje w imieniu użytkowników (np. w wyniku odświeżenia tokenu, gdy interwał odświeżania można konfigurować).

Oddzielna opłata będzie naliczana, jeśli zdecydujesz się zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa za pomocą opcji usług Multi-Factor Authentication przypisanych do aplikacji dla usługi Azure AD B2C.

W przypadku klientów korzystających z subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem opłaty za użycie usługi Azure AD B2C będą naliczane przy użyciu warstwowego modelu opartego na ilości, jak pokazano poniżej.

Przechowywany użytkownik/miesiąc Cena ogólnie dostępnej wersji
Pierwsze 50 000 Bezpłatnie
Następne 950 000 $0.0011
Następne 9 000 000 $0.00094
Następne 40 000 000 $0.00079
Ponad 50 000 000 $0.00063
Uwierzytelniania/miesiąc Cena ogólnie dostępnej wersji
Pierwsze 50 000 Bezpłatnie
Następne 950 000 $0.0028
Następne 9 000 000 $0.0021
Następne 40 000 000 $0.0014
Ponad 50 000 000 $0.0007

W przypadku użytkowników korzystających z usługi Azure Multi-Factor Authentication dla usługi Azure AD B2C zostaną naliczone opłaty stałe wynoszące $0.03 za każde uwierzytelnienie.

Użycie usługi Azure AD B2C przez wszystkich pozostałych klientów będzie rozliczane na podstawie stałej, niskiej stawki za każdego użytkownika, którego dane są przechowywane, i każde uwierzytelnienie, bez warstwy bezpłatnej. Użycie usługi Multi-Factor Authentication dla usługi B2C także będzie wiązać się ze stałą opłatą. Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla usługi Azure AD B2C jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • W okresie, gdy usługa jest dostępna bezpłatnie, nie ma dla niej umowy SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Active Directory B2C

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji