Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure AI Search

Dostarczanie dokładnych, hiperspersonalizowanych odpowiedzi w aplikacjach generatywnej AI

Najnowsze ogłoszenia dotyczące usługi Azure AI Search z konferencji Ignite 2023

Wiodąca platforma pobierania informacji i wyszukiwania dla platformy RAG

Azure AI Search, obsługiwana przez sztuczną inteligencję platforma do wyszukiwania informacji, pomaga deweloperom tworzyć rozbudowane środowiska wyszukiwania i aplikacje o generatywnej AI, które łączą duże modele językowe z danymi przedsiębiorstwa. Wdróż funkcję wyszukiwania dla dowolnej aplikacji mobilnej lub aplikacji wyszukującej w swojej organizacji lub jako aplikację należącą do oprogramowania jako usługi (SaaS)

Video container

Wyszukiwanie generatywnej AI, aby umożliwić firmom czatowanie z własnymi unikatowymi danymi

Wyszukiwanie w miejscu pracy , aby pomóc zespołom wewnętrznym odkrywać bazy danych i pliki

Wyszukiwanie SaaS, aby tworzyć inteligentne, najnowocześniejsze, gotowe do wprowadzenia na rynek aplikacje SaaS

Wyszukiwanie w sieci Web, aby pomóc odwiedzającym szybko i łatwo znaleźć informacje i produkty

Uprość opracowywanie i dostarczanie rozwiązań wyszukiwania

Zmniejsz złożoność pozyskiwania danych i tworzenia indeksu wyszukiwania dzięki integracji z rozwiązaniami usługi Azure Storage oraz prostymi interfejsami API RESTful i zestawami SDK. Wdróż w pełni skonfigurowaną usługę wyszukiwania z intuicyjnymi środowiskami użytkownika, które obejmują funkcje takie jak ocenianie, tworzenie aspektów, sugestie, synonimy i wyszukiwanie geograficzne. Unikaj nakładów operacyjnych potrzebnych do debugowania uszkodzonych indeksów, monitorowania dostępności usług lub ręcznego skalowania podczas fluktuacji ruchu.

Wyświetlaj najtrafniejsze wyniki dla swoich użytkowników

Wyświetlaj najtrafniejsze wyniki dla swoich użytkowników

Korzystaj z zaawansowanych modeli uczenia głębokiego przy użyciu usług Microsoft Research i Bing, aby dostarczać zgodne z kontekstem i trafne wyniki w swoich aplikacjach. Wykorzystaj funkcję wyszukiwania semantycznego, aby lepiej interpretować intencje wyszukiwanych przez klientów haseł, oferować znacznie lepsze wyniki i zwiększać zaangażowanie klientów. Wyszukiwanie semantyczne umożliwia również wyszukiwanie wiedzy i podsumowywanie wyników, dając użytkownikom szybkie fragmenty bez przewijania wielu wyników.

Twórz aplikacje nowej generacji za pomocą usługi Azure OpenAI Service.

Połącz usługę Azure AI Search z usługą Azure OpenAI Service, aby zastosować najbardziej zaawansowane modele językowe sztucznej inteligencji w swoich rozwiązaniach wyszukiwania, używając własnych danych jako podstawy do udzielania odpowiedzi. Używaj języka konwersacyjnego do pobierania danych przedsiębiorstwa z bazy wiedzy za pomocą rozwiązania ChatGPT, dostępnego w usłudze Azure OpenAI Service

Video container
Video container

Korzystaj z najnowocześniejszych reprezentacji wektorowych

Przechowuj, indeksuj i wyszukuj osadzone wektory pod kątem zdań, obrazów, dźwięku, grafów i nie tylko. Odkrywaj informacje semantycznie podobne do wyszukiwanych haseł, nawet jeśli wyszukiwane hasła nie są dokładnie dopasowane. Dzięki obsłudze wyszukiwania hybrydowego usługa Azure AI Search oferuje najlepsze funkcje wyszukiwania słów kluczowych i wyszukiwania wektorowego. Koduj wektory za pomocą osadzania przy użyciu usługi Azure OpenAI Service, za pomocą modeli typu open-source lub własnych reprezentacji wektorowych.

Dostosuj możliwości wyszukiwania dzięki integracji sztucznej inteligencji

Dostosuj środowisko wyszukiwania do unikatowych wymagań swojej organizacji. Usługa Azure AI Search oferuje dostosowywalne możliwości, takie jak wyodrębnianie kluczowych fraz, wykrywanie języka, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), analiza obrazu, tłumaczenie i kontrola dostępu na podstawie ról (RBAC). Skorzystaj z integracji z usługami platformy Azure AI, takimi jak Mowa, Wizja, Języki i usługa Azure OpenAI Service, aby dalej przekształcać nieprzetworzone informacje bez struktury w zawartość, którą można przeszukiwać. 

Ilustracja przedstawiająca sposób łatwego tworzenia zawartości z możliwością wyszukiwania przy użyciu zintegrowanej sztucznej inteligencji

Skaluj, aby zarządzać dużymi zestawami danych i obciążeniami o dużym natężeniu ruchu

Niezależnie od tego, czy reprezentujesz małą firmę, czy duże przedsiębiorstwo, możesz z łatwością indeksować i przeszukiwać ogromne ilości danych, aby zapewnić swoim użytkownikom doskonałe środowisko wyszukiwania bez martwienia się o zarządzanie infrastrukturą. Usługa Azure AI Search została zaprojektowana do obsługi dużych ilości danych i obsługi obciążeń o dużym natężeniu ruchu, dzięki czemu Twoje rozwiązanie do wyszukiwania może być skalowane wraz z rozwojem organizacji. 

Stosuj sztuczną inteligencję w sposób odpowiedzialny

Uzyskaj dostęp do narzędzi do wyszukiwania w chmurze, wskazówek i dodatkowych zasobów, które pomogą Ci stworzyć rozwiązanie odpowiedzialnej sztucznej inteligencji za pomocą usługi Azure AI Search. Przeczytaj reguły firmy Microsoft dotyczące odpowiedzialnej sztucznej inteligencji.

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność

Omówienie centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiające dane zasad i zgodności oraz higienę zabezpieczeń zasobów
 • ISO/IEC

 • CSA/CCM

 • ITAR

 • CJIS

 • HIPAA

 • IRS 1075

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz dalej mieć dostęp do ponad 55+ zawsze bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

„Nasza wewnętrzna wyszukiwarka oparta na platformie Azure jest wyposażona w sztuczną inteligencję i funkcje semantyczne do indeksowania terabajtów danych w różnych heterogenicznych źródłach danych— a tym samym demokratyzując wiedzę firmy Beiersdorf dotyczącą R&D wśród naszych analityków badawczych."

Stephan Abend: Dyrektor centrum nauki o danych, Beiersdorf

"Uważamy, że usługa Azure AI Search jest centralnym filarem naszego modelu zaangażowania, ponieważ konsoliduje usługi platformy Azure AI, z których już korzystamy, dzięki czemu możemy skutecznie radzić sobie z danymi bez struktury."

Athanasios Pavlou: Starszy kierownik, analiza zaawansowana i chmura, KPMG

„Szybki dostęp do przydatnych informacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zróżnicowanego środowiska klienta, dlatego używamy usługi Azure AI Search.”

Aditya Thadani: Wiceprezes, H&R Block

„Korzystając z usługi Azure AI Search, wyszukanie słowa kluczowego w 2000 dokumentów i znalezienie go zajmie dosłownie trzy sekundy — to niesamowite. Nasi specjaliści byli zachwyceni.”

Jonathon Artingstall: Zastępca dyrektora ds. informacji i wyników w Cambridgeshire i Peterborough NHS Foundation Trust

„Zauważyliśmy, że nasi klienci doświadczają 70-procentowego skrócenia czasu potrzebnego do stworzenia zawartości sztucznej inteligencji w zakresie konwersacji.”

Stacey Kyler: Menedżer produktu, Zammo

Powrót do kart

Pobierz najnowsze wiadomości dotyczące usługi Azure AI Search

 • Czy rozwiązanie ChatGPT może pracować na danych przedsiębiorstwa?

 • Raport: Firma Microsoft została liderem w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines z grudnia 2022 r.1

 • Przypadek firmy Forrester Consulting: Napędzanie innowacji w zakresie aplikacji za pomocą usług platformy Azure AI w chmurze 

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure AI Search

 • Usługa Azure AI Search jest dostępna w ponad 30 krajach/regionach na całym świecie, a nowe są regularnie dodawane.

 • Wbudowane indeksatory są dostępne dla usług Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Blob Storage i systemu Microsoft SQL Server hostowanych w usłudze Azure Virtual Machines. Użyj usługi Azure Data Factory z ponad 80 łącznikami lub usługi Azure Logic Apps, aby połączyć się ze źródłem danych. Możesz też wypychać dane do indeksu usługi Azure AI Search — w takim przypadku nie obowiązują żadne ograniczenia w zakresie typu źródła danych.

 • Usługa Azure AI Search współpracuje z wieloma popularnymi formatami takimi jak Microsoft Word, PowerPoint i Excel, Adobe PDF i PNG, RTF, JSON, HTML oraz XML.

 • Azure AI Search to platforma jako usługa, która pomaga deweloperom tworzyć ich własne rozwiązania wyszukiwania w chmurze. Rozwiązanie Microsoft Search to oprogramowanie jako usługa zintegrowane ze wszystkimi aplikacjami i usługami platformy Microsoft 365.

Wszystko gotowe? Skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure AI Search
[1]

Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, 12 grudnia 2022 r., Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley i Tim Nelms. Gartner jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a Magic Quadrant jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Znaki te zostały użyte w niniejszym dokumencie za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.