Application Gateway — cennik

Tworzenie wysoko skalowalnych witryn sieci Web z równoważeniem obciążenia HTTP i kontrolą dostarczania

Usługa Azure Application Gateway umożliwia tworzenie wysoce skalowalnych witryn sieci Web o wysokiej dostępności z równoważeniem obciążenia HTTP i kontrolą dostarczania. Brama Application Gateway — zapora aplikacji sieci Web zapewnia wszystkie funkcje wersji podstawowej bramy Application Gateway oraz ochronę przed złośliwymi żądaniami z sieci Web.

Szczegóły cennika

Bramy Application Gateway

Opłata za bramy Application Gateway jest naliczana na podstawie czasu, przez jaki brama jest obsługiwana i dostępna, oraz ilości danych przetworzonych przez bramy.

Typ bramy Application Gateway Application Gateway — Podstawowa Usługa Application Gateway zapory aplikacji sieci Web
Małe $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) Niedostępne
Średnie $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc)
Duże $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc)

* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.
** W przypadku korzystania z wielu wystąpień są naliczane opłaty za każde wystąpienie.

Ograniczenia i specyfikacje techniczne dotyczące różnych bram aplikacji można znaleźć na stronie MSDN dotyczącej bram Application Gateway.

Przetwarzanie danych

Opłata za przetwarzanie danych jest naliczana na podstawie ilości danych przetworzonych przez bramy Application Gateway.

Przetwarzanie danych Małe Średnie Duże
Pierwsze 10 TB/miesiąc $- za GB Bezpłatnie Bezpłatnie
Kolejne 30 TB
(10–40 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB Bezpłatnie
Ponad 40 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure): Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure z bram Application Gateway): opłata za dane przesyłane z centrów danych platformy Azure z bram Application Gateway jest naliczana zgodnie ze standardowymi stawkami za transfer danych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym dla usługi Application Gateway, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29.0 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy, że każda usługa Application Gateway Service zawierająca co najmniej dwa średnie lub duże wystąpienia będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu. Umowa SLA nie jest oferowana w przypadku usług Application Gateway Service tylko z jednym wystąpieniem lub z małymi wystąpieniami. Aby dowiedzieć się więcej o umowie SLA, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

  • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.

  • Nie. Mała brama Application Gateway jest oferowana głównie do celów deweloperskich i testowych. Uruchamianie obciążenia produkcyjnego w małych bramach Application Gateway może spowodować przeciążenie małych wystąpień podczas przetwarzania. Usługa Application Gateway obsługuje wdrażanie przy użyciu co najmniej jednego wystąpienia w ramach jednej usługi w chmurze. Uruchamianie usługi Application Gateway Cloud Service tylko z jednym wystąpieniem nie jest zalecane z powodu braku wysokiej dostępności.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Application Gateway

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś