Pomiń nawigację

Application Gateway — cennik

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Usługa Azure Application Gateway umożliwia tworzenie wysoce skalowalnych witryn sieci Web o wysokiej dostępności z równoważeniem obciążenia HTTP i kontrolą dostarczania. Brama aplikacji zapory aplikacji internetowej zapewnia wszystkie funkcje wersji podstawowej bramy Application Gateway oraz ochronę przed złośliwymi żądaniami z Internetu.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Bramy Application Gateway

Opłata za bramy aplikacji jest naliczana na podstawie czasu, przez jaki brama jest obsługiwana i dostępna, oraz ilości danych przetworzonych przez bramy.

Typ bramy Application Gateway Application Gateway — Podstawowa Brama aplikacji zapory aplikacji internetowej
Małe $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) Niedostępne
Średnie $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc)
Duże $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc)

* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania w miesiącu.

** W przypadku korzystania z wielu wystąpień są naliczane opłaty za każde wystąpienie.

Ograniczenia i specyfikacje techniczne dotyczące różnych bram aplikacji można znaleźć w tym omówieniu.

Przetwarzanie danych

Opłata za przetwarzanie danych jest naliczana na podstawie ilości danych przetworzonych przez bramy aplikacji.

Przetwarzanie danych Cena
Małe
Średnie
Duże

Transfery danych

Typ Przykład Cena
Przychodzące Dane przesyłane do centrów danych platformy Azure Bezpłatnie
Wychodzące Dane wychodzące z centrów danych platformy Azure z bram aplikacji Opłata naliczana zgodnie ze standardowymi stawkami za transfer danych.

Jednostki SKU Usługa Application Gateway w warstwie Standardowa w wersji 2 i Zapora aplikacji internetowej w wersji 2

Jednostki SKU Usługa Application Gateway w warstwie Standardowa w wersji 2 i Zapora aplikacji internetowej w wersji 2 oferują dodatkową obsługę skalowania automatycznego, nadmiarowości stref i statycznych wirtualnych adresów IP. Te bramy oferują również rozszerzoną wydajność oraz krótszy czas aprowizowania i aktualizacji konfiguracji, zmiany nagłówków i niestandardowe reguły zapory aplikacji internetowej. Dodatkowe szczegóły dotyczące produktów można znaleźć w ich dokumentacji, a informacje na temat cen i rozliczeń — w poniższej sekcji często zadawanych pytań

Niedostępne Application Gateway Brama aplikacji zapory aplikacji internetowej
Stałe $- na bramę za godzinę $- na bramę za godzinę
Jednostka wydajności1 $- na jednostkę pojemności za godzinę $- na jednostkę pojemności za godzinę
1 Dalsze informacje na temat jednostki wydajności można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań w dolnej części strony.
* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godzin użytkowania w miesiącu.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Application Gateway

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Application Gateway.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Application Gateway.

  • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.

  • Nie. Mała brama aplikacji jest oferowana głównie do celów deweloperskich i testowych. Uruchamianie obciążenia produkcyjnego w małych bramach aplikacji może spowodować przeciążenie małych wystąpień podczas przetwarzania. Usługa Application Gateway obsługuje wdrażanie przy użyciu co najmniej jednego wystąpienia w ramach jednej usługi w chmurze. Uruchamianie usługi Application Gateway w chmurze tylko z jednym wystąpieniem nie jest zalecane z powodu braku wysokiej dostępności.

  • Jednostki wydajności są miarą kosztu użycia naliczanego oprócz stałego kosztu. Opłata za jednostkę wydajności jest też obliczana godzinowo lub częściowo godzinowo. Jednostka wydajności ma trzy wymiary: jednostkę obliczeniową, połączenia trwałe i przepływność. Jednostka obliczeniowa jest miarą użycia wydajności procesora. Odwiedź naszą stronę dokumentacji.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze