Application Gateway — cennik

Tworzenie wysoko skalowalnych witryn sieci Web z równoważeniem obciążenia HTTP i kontrolą dostarczania

Usługa Azure Application Gateway umożliwia tworzenie wysoce skalowalnych witryn sieci Web o wysokiej dostępności z równoważeniem obciążenia HTTP i kontrolą dostarczania. Brama aplikacji zapory aplikacji internetowej zapewnia wszystkie funkcje wersji podstawowej bramy Application Gateway oraz ochronę przed złośliwymi żądaniami z Internetu.

Szczegóły cennika

Bramy Application Gateway

Opłata za bramy aplikacji jest naliczana na podstawie czasu, przez jaki brama jest obsługiwana i dostępna, oraz ilości danych przetworzonych przez bramy.

Typ bramy Application Gateway Application Gateway — Podstawowa Brama aplikacji zapory aplikacji internetowej
Małe $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) Niedostępne
Średnie $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc)
Duże $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc) $- na bramę za godzinę (~$-/miesiąc)

* Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.
** W przypadku korzystania z wielu wystąpień są naliczane opłaty za każde wystąpienie.

Ograniczenia i specyfikacje techniczne dotyczące różnych bram aplikacji można znaleźć w tym omówieniu.

Przetwarzanie danych

Opłata za przetwarzanie danych jest naliczana na podstawie ilości danych przetworzonych przez bramy aplikacji.

Przetwarzanie danych Małe Średnie Duże
Pierwsze 10 TB/miesiąc $- za GB Bezpłatnie Bezpłatnie
Kolejne 30 TB
(10–40 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB Bezpłatnie
Ponad 40 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure) — Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure z bram aplikacji) — opłata za dane przesyłane z centrów danych platformy Azure z bram aplikacji jest naliczana zgodnie ze standardowymi stawkami za transfer danych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich dostępnych ogólnie usług platformy Azure, w tym dla usługi Application Gateway, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure, już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy, że każda usługa Application Gateway zawierająca co najmniej dwa średnie lub duże wystąpienia będzie dostępna przez co najmniej 99,95% czasu. Umowa SLA nie jest oferowana w przypadku usług Application Gateway tylko z jednym wystąpieniem lub z małymi wystąpieniami. Dowiedz się więcej o umowie SLA.

Często zadawane pytania

  • Tak. Niepełna godzina jest rozliczana jak pełna.

  • Nie. Mała brama aplikacji jest oferowana głównie do celów deweloperskich i testowych. Uruchamianie obciążenia produkcyjnego w małych bramach aplikacji może spowodować przeciążenie małych wystąpień podczas przetwarzania. Usługa Application Gateway obsługuje wdrażanie przy użyciu co najmniej jednego wystąpienia w ramach jednej usługi w chmurze. Uruchamianie usługi Application Gateway w chmurze tylko z jednym wystąpieniem nie jest zalecane z powodu braku wysokiej dostępności.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Application Gateway

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account