Azure Stack Hub

Rozszerzenie platformy Azure, które zapewnia elastyczność i innowacje znane z chmury obliczeniowej w środowiskach lokalnych

Co to jest usługa Azure Stack Hub?

Usługa Azure Stack Hub, która należy do gamy rozwiązań Azure Stack, umożliwia uruchamianie aplikacji w środowisku lokalnym i udostępnianie usług platformy Azure w centrum danych. Organizacje dążące do transformacji cyfrowej zauważyły, że mogą rozwijać się szybciej dzięki usługom w chmurze publicznej wdrażanym we współczesnych architekturach i w celu odświeżenia starszych aplikacji. Jednak wiele obciążeń musi pozostać w środowisku lokalnym, na przykład ze względu na problemy technologiczne i prawne. Firma Microsoft oferuje szeroką gamę opcji chmury hybrydowej i innowacji w chmurze przeznaczonych dla wszystkich obciążeń, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Własna chmura autonomiczna, którą można całkowicie lub częściowo odłączyć od Internetu i chmury publicznej.

Zapewnienie spójności narzędzi, środowisk i modeli aplikacji oraz umożliwienie ich łatwego przenoszenia między platformą Azure a usługą Azure Stack Hub

Centralny ekosystem Azure ze zintegrowanymi systemami firm Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Cisco, Lenovo oraz innymi systemami.

Aplikacje brzegowe i rozwiązania niepołączone

Spełniaj wymagania związane z opóźnieniami i łącznością, przetwarzając dane lokalnie w usłudze Azure Stack Hub, a następnie agregując je na platformie Azure do dalszej analizy, przy wykorzystaniu wspólnej logiki aplikacji w obu przypadkach. Usługę Azure Stack Hub można wdrożyć nawet bez połączenia z Internetem i platformą Azure.

Aplikacje w chmurze, które spełniają wymagania różnych regulacji

Opracowuj aplikacje i wdrażaj je na platformie Azure z zachowaniem pełnej elastyczności wdrażania lokalnego w celu spełnienia wymagań prawnych lub wymagań związanych z zasadami. Nie musisz zmieniać kodu. Możesz ułatwić sobie spełnianie wymagań związanych z globalnymi inspekcjami, raportami finansowymi, wymianą walut i grami online.

Lokalny model aplikacji w chmurze

Aktualizuj i rozszerzaj istniejące aplikacje lub twórz nowe aplikacje, korzystając z usług platformy Azure, kontenerów oraz architektury bezserwerowej i architektury mikrousług. Korzystaj ze spójnych procesów DevOps na platformie Azure w chmurze i usłudze Azure Stack Hub w środowisku lokalnym, aby szybko modernizować aplikacje o kluczowym znaczeniu.

Uzyskaj pomoc w naszym ekosystemie partnerów

Partnerzy zintegrowanych systemów, dostawcy usług i partnerzy witryny Marketplace w zakresie oprogramowania pomagają w rozszerzeniu platformy Azure lokalnie.

Korzystaj ze znanych narzędzi i współpracuj ze specjalistami w zakresie chmury publicznej w dowolnym miejscu niezależnie od tego, czy jest to partner dostarczający sprzęt w centrum danych, dostawca usług zarządzanych, zaufany integrator systemów czy deweloper aplikacji w witrynie Azure Marketplace.

Prostsze wdrażanie dzięki systemom zintegrowanym z usługą Azure Stack Hub

Optymalizuj aplikacje przy użyciu zintegrowanych systemów zapewniających spójne środowisko platformy Azure. Szybko rozpocznij pracę dzięki zintegrowanym systemom usługi Azure Stack Hub specjalnie przygotowanym przez jednego z naszych partnerów dostarczających sprzęt.

Łącz się z partnerami ds. technologii i usług

Uzyskaj pomoc, której potrzebujesz, aby uruchomić usługę Azure Stack Hub lub tworzyć rozwiązania hybrydowe, które będą działać w usłudze Azure Stack Hub.

Oprogramowanie w witrynie Azure Marketplace

Pobierz z platformy handlowej oprogramowanie i usługi, których chcesz użyć w usłudze Azure Stack Hub.

Usługa Azure Stack Hub dla deweloperów

Dzięki usłudze Azure Stack Hub możesz zapewnić elastyczność i szybkie innowacje znane z chmury obliczeniowej w środowiskach lokalnych. Zyskaj elastyczność i kontrolę, tworząc nowoczesne aplikacje w środowiskach chmury hybrydowej przy użyciu spójnego zestawu umiejętności, usług, narzędzi i procesów.

Pobierz zestaw Azure Stack Hub Development Kit

Hybrydowe wzorce i rozwiązania

Zapoznaj się ze wskazówkami i przykładami, przydatnymi podczas implementowania rozwiązań hybrydowych. Zwiększ produktywność i łatwiej spełniaj wymagania biznesowe podczas tworzenia i wdrażania aplikacji dla chmury i środowiska lokalnego.

Zapoznaj się z wzorcami i rozwiązaniami

Zagadnienia dotyczące projektowania aplikacji hybrydowych

Poznaj najlepsze rozwiązania dotyczące prawidłowego projektowania, konfigurowania, wdrażania i konserwowania hybrydowej architektury aplikacji, które obejmują lokalizację geograficzną, zabezpieczenia, dostęp do Internetu i inne zagadnienia.

Zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi projektowania

Wybierz ścieżkę zakupu

System zarządzany przez Ciebie

 • Zwykle znajduje się w środowisku lokalnym.
 • Zarządzanie i operacje pod Twoją kontrolą.
 • Zakup usługi Azure Stack Hub w firmie Microsoft.
 • Zakup sprzętu u dostawcy.
 • Kontakt z firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy technicznej.

Usługa zarządzana

 • Zwykle znajduje się w lokacji dostawcy usług.
 • Usługa jest zarządzana automatycznie.
 • Zakup u dostawcy usług.
 • Usługa obejmuje sprzęt i oprogramowanie.
 • Kontakt z dostawcą usług w celu uzyskania pomocy technicznej.

Zapoznaj się z cennikiem usług oprogramowania Azure Stack Hub w systemach zintegrowanych.

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Stack przed zakupem: Pobierz zestaw Azure Stack Hub Development Kit.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Stack Hub

 • Zobacz dostępne usługi platformy Azure w poszczególnych regionach. Wróć tu wkrótce, ponieważ stale dodajemy usługi.
 • Sprzęt do obsługi usługi Azure Stack Hub jest sprzedawany w ramach systemów zintegrowanych za pośrednictwem partnerów OEM. Systemy zintegrowane to gotowe rozwiązania obejmujące oprogramowanie, sprzęt, pomoc techniczną i usługi.
 • Zestaw Azure Stack Hub Development Kit udostępnia pojedyncze wystąpienie serwera, które umożliwia walidowanie aplikacji przeznaczonych do wdrożenia w usłudze Azure Stack Hub oraz planowanie wdrożeń systemów zintegrowanych Azure Stack Hub. Zestaw ten zapewnia również wsparcie w zakresie szkoleń i nauki. Dowiedz się więcej.
 • Grupa rozwiązań Azure Stack została rozszerzona, aby zapewnić bezproblemowe współdziałanie infrastruktury brzegowej z rozwiązaniami klientów. Obejmuje ona teraz usługi Azure Stack HCI i Azure Stack Hub (wcześniej Azure Stack) oraz produkt Azure Stack Edge (wcześniej Azure Data Box Edge).

Wypróbuj usługę Azure Stack Hub bezpłatnie

Wypróbuj bezpłatnie