Przejdź do głównej zawartości

Azure AI Bot Service — cennik

Tworzenie środowisk konwersacyjnych AI dla klientów

Rozbuduj środowisko konwersacyjnej sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej przy zachowaniu kontroli nad danymi. Twórz wielojęzyczne i wielomodelowe boty dla dowolnego scenariusza – od sprzedaży po dział obsługi klienta i produktywność pracowników.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Bezpłatnie S1
Kanały standardowe Nieograniczona liczba komunikatów
Kanały Premium $- za 1000 komunikatów

Oprócz powyższych cen płacisz również za używane zasoby zgodnie z poniższym opisem.

W przypadku planów tworzenia bota Twój bot będzie obsługiwany przez usługę Azure App Service i rozliczany zgodnie z modelem cen usługi App Service.

  • W przypadku bota platformy Azure zostanie aprowizowana aplikacja internetowa platformy Azure do hostowania Twojego bota.
  • W przypadku rejestracji kanałów botów usługa App Service nie zostanie aprowizowana.
Azure Bot Service (usługa App Service uruchamiana jako standardowa aplikacja internetowa platformy Azure) Więcej informacji Cennik

W ramach tworzenia bota usługa Azure Bot Service opcjonalnie przeprowadzi aprowizację wystąpienia usługi Application Insights za pomocą warstwy Podstawowa, które zostanie wyświetlone w subskrypcji platformy Azure. Następnie usługa Azure Bot Service zostanie skonfigurowana do wysyłania zdarzeń diagnostycznych i innych danych telemetrii dotyczących bota. Będzie służyć także do dostarczania danych na stronę z analizami. Dowiedz się więcej na temat analiz usługi Bot.

Application Insights Więcej informacji Cennik

Podczas tworzenia bota należy wybrać szablon usługi Azure Bot Service, który jest najlepszy w przypadku danego scenariusza. W zależności od szablonu wybranego dla bota może zaistnieć konieczność aprowizowania przez usługę Azure Bot Service wystąpienia usługi Cognitive Service Language Understanding Intelligent Service (LUIS) lub usługi QnA Maker. Obie usługi są tworzone za pomocą warstwy bezpłatnej lub wersji próbnej w ramach subskrypcji platformy Azure.

Usługa Language Understanding (LUIS) Więcej informacji Cennik
QnA Maker Więcej informacji Wersja próbna
Mowa Więcej informacji Cennik

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure AI Bot Service

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure AI Bot Service.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure AI Bot Service.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure AI Bot Service.

  • Komunikacja botów z kanałami usługi Bot Service polega na wysyłaniu przez boty obiektów aktywności do punktów końcowych kanałów za pośrednictwem operacji HTTP POST oraz przez wysyłanie obiektów aktywności do punktów końcowych botów za pośrednictwem operacji HTTP POST. Każda taka operacja POST obiektu aktywności stanowi komunikat.

  • Usługa Bot Service zapewnia protokoły i interfejsy API pozwalające łączyć bota z usługami, z których korzystają klienci. Kanał reprezentuje usługę, z której mają korzystać użytkownicy, taką jak Skype, Microsoft Teams lub Facebook.

  • Kanały standardowe obejmują usługi własne firmy Microsoft (takie jak Skype, Cortana i Microsoft Teams) oraz usługi z publicznie dostępnymi interfejsami API botów (takie jak Facebook i Slack). Pełną listę można znaleźć w dokumentacji usługi Bot Service.

  • Kanały Premium umożliwiają botowi niezawodne komunikowanie się z użytkownikami w ramach aplikacji lub witryny własnej klienta. Te kanały pozwalają na dostosowanie obsługi klienta dla użytkowników przez dostosowanie klientów czatów internetowych i rozwiązań DirectLine typu open source. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji usługi Bot Service.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze