Pomiń nawigację

IoT Edge — cennik

Szczegóły cennika

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure IoT Edge jest dostępne bezpłatnie jako rozwiązanie typu open source w ramach licencji MIT. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do naszej strony w witrynie GitHub.

Warstwa standardowa

Typ wersji Cena jednostkowa (na miesiąc) Łączna liczba komunikatów/dzień na jednostkę Rozmiar licznika komunikatów
Bezpłatnie Bezpłatnie 8 000 0,5 KB
S1 $- 400 000 4 KB
S2 $- 6 000 000 4 KB
S3 $- 300 000 000 4 KB

Usługa Azure IoT Hub jest wymagana do bezpiecznego zarządzania urządzeniami i usługami wdrożonymi na urządzaniach brzegowych za pomocą usługi Azure IoT Edge. Usługa Azure IoT Edge jest zaprojektowana do działania zarówno w systemie Windows, jak i Linux na wybranym przez Ciebie sprzęcie. Usługę Azure IoT Edge należy wdrożyć na urządzeniu IoT z wystarczającą ilością pamięci i innych zasobów, zazwyczaj na urządzeniu klasy bramy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości obsługiwanych w warstwie Podstawowa i Standardowa, zobacz, jak wybrać właściwą warstwę centrum IoT.

Moduł brzegowy Cena (miesięcznie)
Stream Analytics (wersja zapoznawcza) Bezpłatnie
Niestandardowe przetwarzanie obrazów (wersja zapoznawcza) Bezpłatnie
Usługa Azure Machine Learning Bezpłatnie
Functions Bezpłatnie
Azure SQL Database Bring your own license

W przypadku certyfikowanych modułów brzegowych innych firm przejrzyj witrynę Azure Marketplace.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów

Często zadawane pytania

  • Sama usługa Azure IoT Edge jest bezpłatna, ale wymaga ona usługi Azure IoT Hub na potrzeby bezpiecznego zarządzania urządzeniami. W przypadku uzyskiwania dostępu do usług platformy Azure (modułów) za pośrednictwem usługi IoT Edge opłaty będą naliczane za konkretną usługę zgodnie z jej modelem rozliczeń za użycie na urządzeniach brzegowych. Na przykład w przypadku uruchomienia usługi Azure Stream Analytics w ramach usługi IoT Edge zostanie naliczona opłata za użycie usługi IoT Hub oraz opłata według cennika usługi Azure Stream Analytics za użycie na urządzeniach brzegowych.

  • Tak. Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge jest bezpłatne i oferowane jako rozwiązanie typu open source. Możesz uruchomić bezpłatną wersję usługi IoT Hub w warstwie Standardowa (obowiązują ograniczenia dotyczące komunikatów) i uruchamiać bezpłatnie wiele modułów brzegowych. Mogą być naliczane opłaty za użycie chmury w przypadku zadań przed wdrożeniem (np. trenowanie modeli uczenia maszynowego na platformie Azure).

  • Usługa IoT Edge współdziała ze wszystkimi wersjami usługi IoT Hub w warstwie Standardowa. Usługa IoT Edge nie współdziała z usługą IoT Hub w warstwie Podstawowa ze względu na konieczność dwukierunkowej komunikacji między chmurą a urządzeniami brzegowymi.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o IoT Edge

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji