Przejdź do głównej zawartości

Azure IoT Edge — cennik

Rozszerzaj rozwiązania inteligentne i analizy w chmurze na urządzenia brzegowe zarządzane przez usługę Azure IoT Hub

Rozszerzanie inteligentnych działań i analizy w chmurze na rozwiązania brzegowe — Azure IoT Edge to w pełni zarządzana usługa, która lokalnie dostarcza inteligentne działania w chmurze, wdrażając i uruchamiając sztuczną inteligencję (AI), usługi platformy Azure i logikę niestandardową na międzyplatformowych urządzeniach IoT. Uruchamiaj rozwiązanie IoT bezpiecznie i w odpowiedniej skali — w chmurze lub w trybie offline.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure IoT Edge jest dostępne bezpłatnie jako rozwiązanie typu open source w ramach licencji MIT. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do naszej strony w witrynie GitHub.

Warstwa standardowa

Typ wersji Cena jednostkowa (na miesiąc) Łączna liczba komunikatów/dzień na jednostkę Rozmiar licznika komunikatów
Bezpłatnie Bezpłatnie 8 000 0,5 KB
S1 $- 400 000 4 KB
S2 $- 6 000 000 4 KB
S3 $- 300 000 000 4 KB

Usługa Azure IoT Hub jest wymagana do bezpiecznego zarządzania urządzeniami i usługami wdrożonymi na urządzaniach brzegowych za pomocą usługi Azure IoT Edge. Usługa Azure IoT Edge jest zaprojektowana do działania zarówno w systemie Windows, jak i Linux na wybranym przez Ciebie sprzęcie. Usługę Azure IoT Edge należy wdrożyć na urządzeniu IoT z wystarczającą ilością pamięci i innych zasobów, zazwyczaj na urządzeniu klasy bramy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości obsługiwanych w warstwie Podstawowa i Standardowa, zobacz, jak wybrać właściwą warstwę centrum IoT.

Moduł brzegowy Cena (miesięcznie)
Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych IoT Edge $-/urządzenie/miesiąc
Niestandardowe przetwarzanie obrazów (wersja zapoznawcza) Bezpłatnie
Azure Functions Bezpłatnie
Azure SQL Database Bring your own license

W przypadku certyfikowanych modułów brzegowych innych firm przejrzyj witrynę Azure Marketplace.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure IoT Edge

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure IoT Edge.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure IoT Edge.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure IoT Edge.

  • Sama usługa Azure IoT Edge jest bezpłatna, ale wymaga ona usługi Azure IoT Hub na potrzeby bezpiecznego zarządzania urządzeniami. W przypadku uzyskiwania dostępu do usług platformy Azure (modułów) za pośrednictwem usługi IoT Edge opłaty będą naliczane za konkretną usługę zgodnie z jej modelem rozliczeń za użycie na urządzeniach brzegowych. Na przykład w przypadku uruchomienia usługi Azure Stream Analytics w ramach usługi IoT Edge zostanie naliczona opłata za użycie usługi IoT Hub oraz opłata według cennika usługi Azure Stream Analytics za użycie na urządzeniach brzegowych.

  • Tak. Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge jest bezpłatne i oferowane jako rozwiązanie typu open source. Możesz uruchomić bezpłatną wersję usługi IoT Hub w warstwie Standardowa (obowiązują ograniczenia dotyczące komunikatów) i uruchamiać bezpłatnie wiele modułów brzegowych. Mogą być naliczane opłaty za użycie chmury w przypadku zadań przed wdrożeniem (np. trenowanie modeli uczenia maszynowego na platformie Azure).

  • Usługa IoT Edge współdziała ze wszystkimi wersjami usługi IoT Hub w warstwie Standardowa. Usługa IoT Edge nie współdziała z usługą IoT Hub w warstwie Podstawowa ze względu na konieczność dwukierunkowej komunikacji między chmurą a urządzeniami brzegowymi.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze