Pomiń nawigację

IoT Edge — cennik

Usługa Azure IoT Edge wdraża usługi w chmurze na urządzeniach IoT, pozwalając na przetwarzanie danych, uruchamianie analiz i uzyskiwanie wglądu lokalnie na urządzeniach brzegowych. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu usług w chmurze, takich jak Artificial Intelligence, Azure Machine Learning, Azure Functions i Azure Stream Analytics, oraz zarządzaniu urządzeniami brzegowymi z poziomu usługi Azure IoT Hub. Dodatkowo możesz wdrożyć kod niestandardowy, co pozwala na wdrożenie dostosowanej złożonej logiki biznesowej na urządzeniach brzegowych. Usługa Azure IoT Edge zapewnia symetrię kodu między chmurą a urządzeniami brzegowymi, upraszczając prace deweloperskie i umożliwiając deweloperom skoncentrowanie się na tworzeniu funkcji, które stanowią wartość dla klientów końcowych, zamiast na zarządzaniu infrastrukturą.

Szczegóły cennika

Usługa Azure IoT Hub jest wymagana do bezpiecznego zarządzania urządzeniami i usługami wdrożonymi na urządzaniach brzegowych za pomocą usługi Azure IoT Edge. Usługa Azure IoT Edge jest zaprojektowana do działania zarówno w systemie Windows, jak i Linux na wybranym przez Ciebie sprzęcie. Usługę Azure IoT Edge należy wdrożyć na urządzeniu IoT z wystarczającą ilością pamięci i innych zasobów, zazwyczaj na urządzeniu klasy bramy.

Azure IoT Hub Więcej informacji Ceny

Za korzystanie z usługi Azure IoT Edge nie są naliczane żadne opłaty. Usługa Azure IoT Edge pozwala na uruchamianie wielu usług platformy Azure na urządzeniach brzegowych. Te usługi platformy Azure uruchomione w ramach usługi IoT Edge będą rozliczane zgodnie ze swoim cennikiem.

Aby uzyskać więcej informacji i szczegóły na temat cen usług, które mogą być uruchamiane w ramach usługi Azure IoT Edge, odwiedź następujące strony:

Usługi Azure Machine Learning Więcej informacji Ceny

Zestaw narzędzi SI dla usługi Azure IoT Edge Więcej informacji (można korzystać bez opłat)

Azure Functions Więcej informacji Ceny

Azure Stream Analytics Więcej informacji Ceny

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów

Często zadawane pytania

  • Sama usługa Azure IoT Edge jest bezpłatna, ale wymaga ona usługi Azure IoT Hub na potrzeby bezpiecznego zarządzania urządzeniami i wdrażania na urządzeniach brzegowych. W przypadku uzyskiwania dostępu do usług platformy Azure za pośrednictwem usługi IoT Edge opłaty będą naliczane za konkretną usługę zgodnie z jej modelem rozliczeń za użycie na urządzeniach brzegowych. Na przykład w przypadku uruchomienia usługi Azure Stream Analytics w ramach usługi IoT Edge zostanie naliczona opłata za użycie usługi IoT Hub oraz opłata według cennika usługi Azure Stream Analytics za użycie na urządzeniach brzegowych.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o IoT Edge

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji