Azure IoT Edge — cennik

Analiza w chmurze wdrożona lokalnie na urządzeniach usługi IoT Edge

Rozszerzanie inteligentnych działań i analizy w chmurze na rozwiązania brzegowe — Azure IoT Edge to w pełni zarządzana usługa, która lokalnie dostarcza inteligentne działania w chmurze, wdrażając i uruchamiając sztuczną inteligencję (AI), usługi platformy Azure i logikę niestandardową na międzyplatformowych urządzeniach IoT. Uruchamiaj rozwiązanie IoT bezpiecznie i w odpowiedniej skali — w chmurze lub w trybie offline.

Szczegóły cennika

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure IoT Edge jest dostępne bezpłatnie jako rozwiązanie typu open source w ramach licencji MIT. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do naszej strony w witrynie GitHub.

Warstwa standardowa

Typ wersji Cena jednostkowa (na miesiąc) Łączna liczba komunikatów/dzień na jednostkę Rozmiar licznika komunikatów
Bezpłatnie Bezpłatnie 8 000 0,5 KB
S1 $- 400 000 4 KB
S2 $- 6 000 000 4 KB
S3 $- 300 000 000 4 KB

Usługa Azure IoT Hub jest wymagana do bezpiecznego zarządzania urządzeniami i usługami wdrożonymi na urządzaniach brzegowych za pomocą usługi Azure IoT Edge. Usługa Azure IoT Edge jest zaprojektowana do działania zarówno w systemie Windows, jak i Linux na wybranym przez Ciebie sprzęcie. Usługę Azure IoT Edge należy wdrożyć na urządzeniu IoT z wystarczającą ilością pamięci i innych zasobów, zazwyczaj na urządzeniu klasy bramy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości obsługiwanych w warstwie Podstawowa i Standardowa, zobacz, jak wybrać właściwą warstwę centrum IoT.

Moduł brzegowy Cena (miesięcznie)
Azure Stream Analytics na urządzeniach brzegowych IoT Edge $-/urządzenie/miesiąc
Niestandardowe przetwarzanie obrazów (wersja zapoznawcza) Bezpłatnie
Azure Functions Bezpłatnie
Azure SQL Database Bring your own license

W przypadku certyfikowanych modułów brzegowych innych firm przejrzyj witrynę Azure Marketplace.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej usług w wersji zapoznawczej? Skorzystaj z naszych forów

Często zadawane pytania

  • Sama usługa Azure IoT Edge jest bezpłatna, ale wymaga ona usługi Azure IoT Hub na potrzeby bezpiecznego zarządzania urządzeniami. W przypadku uzyskiwania dostępu do usług platformy Azure (modułów) za pośrednictwem usługi IoT Edge opłaty będą naliczane za konkretną usługę zgodnie z jej modelem rozliczeń za użycie na urządzeniach brzegowych. Na przykład w przypadku uruchomienia usługi Azure Stream Analytics w ramach usługi IoT Edge zostanie naliczona opłata za użycie usługi IoT Hub oraz opłata według cennika usługi Azure Stream Analytics za użycie na urządzeniach brzegowych.

  • Tak. Środowisko uruchomieniowe usługi IoT Edge jest bezpłatne i oferowane jako rozwiązanie typu open source. Możesz uruchomić bezpłatną wersję usługi IoT Hub w warstwie Standardowa (obowiązują ograniczenia dotyczące komunikatów) i uruchamiać bezpłatnie wiele modułów brzegowych. Mogą być naliczane opłaty za użycie chmury w przypadku zadań przed wdrożeniem (np. trenowanie modeli uczenia maszynowego na platformie Azure).

  • Usługa IoT Edge współdziała ze wszystkimi wersjami usługi IoT Hub w warstwie Standardowa. Usługa IoT Edge nie współdziała z usługą IoT Hub w warstwie Podstawowa ze względu na konieczność dwukierunkowej komunikacji między chmurą a urządzeniami brzegowymi.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure IoT Edge

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.