Przejdź do głównej zawartości

Azure Bastion — cennik

W pełni zarządzana usługa, która pomaga zabezpieczyć zdalny dostęp do maszyn wirtualnych

Usługa Azure Bastion umożliwia bezpieczny i bezproblemowy dostęp RDP i SSH do maszyn wirtualnych w sieci wirtualnej platformy Azure bez konieczności stosowania publicznego adresu IP maszyny wirtualnej bezpośrednio w witrynie Azure Portal oraz bez konieczności instalowania dodatkowego klienta/agenta ani innego oprogramowania. Gdy aprowizujesz usługę Azure Bastion w sieci wirtualnej, bezproblemowe połączenia RDP/SSH będą dostępne dla wszystkich maszyn wirtualnych w tej samej sieci wirtualnej. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Cena2
Azure Bastion — Podstawowa $- za godzinę
Usługa Azure Bastion w warstwie Standardowa $- za godzinę
Dodatkowe wystąpienie standardowe1 $- za godzinę
1Usługa Azure Bastion w warstwie Standardowa rozpoczyna się od 2 wystąpień w ramach cen podstawowych.
2Usługa Azure Bastion jest rozliczana godzinowo od momentu wdrożenia zasobu do momentu usunięcia zasobu, niezależnie od użycia danych wychodzących. Ceny godzinowe będą oparte na wybranej jednostce SKU, liczbie skonfigurowanych jednostek skalowania i stawkach transferu danych.
Wychodzący transfer danych Cena
Pierwsze 5 GB/miesiąc Bezpłatnie
5 GB - 10 TB1/miesiąc $- za GB
Kolejne 40 TB
(10 TB - 50 TB)/miesiąc
$- za GB
Kolejne 100 TB
(50 TB - 150 TB)/miesiąc
$- za GB
Kolejne 350 TB
(150 TB - 500 TB)/miesiąc
$- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc Skontaktuj się z nami
11 TB = 1024 GB

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Bastion

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Bastion.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Bastion.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Bastion.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze