Azure Bastion — cennik

Bezpieczne i bezproblemowe połączenia RDP/SSH z maszynami wirtualnymi platformy Azure w sieci wirtualnej platformy Azure bez używania publicznego adresu IP maszyny wirtualnej

Usługa Azure Bastion umożliwia bezpieczny i bezproblemowy dostęp RDP i SSH do maszyn wirtualnych w sieci wirtualnej platformy Azure bez konieczności stosowania publicznego adresu IP maszyny wirtualnej bezpośrednio w witrynie Azure Portal oraz bez konieczności instalowania dodatkowego klienta/agenta ani innego oprogramowania. Gdy aprowizujesz usługę Azure Bastion w sieci wirtualnej, bezproblemowe połączenia RDP/SSH będą dostępne dla wszystkich maszyn wirtualnych w tej samej sieci wirtualnej. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji.

Cennik usługi Azure Bastion

Cena
Azure Bastion $- za godzinę
Wychodzący transfer danych Strefa 11 Strefa 21
Pierwsze 5 GB/miesiąc Bezpłatnie Bezpłatnie
5 GB - 10 TB2/miesiąc $- za GB $- za GB
Kolejne 40 TB
(10 TB - 50 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB
Kolejne 100 TB
(50 TB - 150 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB
Kolejne 350 TB
(150 TB - 500 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
1 Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
2 1 TB = 1024 GB

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Bastion. Pomoc techniczna jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Jej cena rozpoczyna się od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.

Często zadawane pytania

  • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1 i 2

    • Strefa 1 — Europa Zachodnia, Wschodnie stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA
    • Strefa 2 — Australia Wschodnia, Japonia Wschodnia

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Bastion

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji