Centrum migracji platformy Azure

Pójdźmy dalej — razem. Uzyskuj zasoby na każdym etapie migracji do chmury, w tym narzędzia i wskazówki ułatwiające przenoszenie i zabezpieczanie wszystkich obciążeń oraz zarządzanie nimi.

Sprawdź stopień gotowości do rozpoczęcie migracji za pomocą narzędzia SMART

Narzędzie SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool) wspomaga cały proces przygotowywania się do migracji na platformę Microsoft Azure — od planowania biznesowego do szkoleń dotyczących utrzymywania bezpieczeństwa i ładu.

Przygotuj się już teraz na przyszłe wyzwania

Migrowanie do chmury nie polega tylko na zwiększaniu skalowalności i bezpieczeństwa. Pozwala również zwiększyć elastyczność finansową przez odejście od tradycyjnego modelu płatności z góry do bardziej elastycznego modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Posłuchaj, jak Jeremy Winter, dyrektor ds. zarządzania platformą Azure, dzieli się swoimi trzema najważniejszymi zaleceniami umożliwiającymi szybszą migrację do chmury Azure.

Wydawaj mniej pieniędzy i poświęcaj mniej czasu na zarządzanie centrum danych

Zamiast tego rozwijaj swoją działalność, poświęcając więcej czasu na pracę mającą wpływ na firmę.

Do

80%

Oszczędności na systemie Windows Server dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i wystąpieniom zarezerwowanym1

Do

25%

Zwiększenie produktywności pracowników działu IT2

$10 mln

Oszczędności na kosztach infrastruktury lokalnej i personelu3

478%

3-letni zwrot z inwestycji3

Dlaczego warto przeprowadzić migrację na platformę Azure?

Migruj bezpiecznie i wydajnie do chmury — na własnych warunkach.

Bezproblemowa optymalizacja kosztów i migracja danych

Oszczędzaj pieniądze dzięki najbardziej ekonomicznym ofertom dla systemu Windows Server i programu SQL Server. Platforma AWS jest 5 razy droższa niż platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server.

Bez obaw migruj dane i obciążenia na platformę Azure dzięki najlepszym rozwiązaniom, wskazówkom ekspertów i narzędziom do optymalizacji kosztów.

Dowiedz się więcej

Zapewnianie bezpieczeństwa i odporności w hybrydowych środowiskach

Chroń obciążenia w środowiskach hybrydowych za pomocą inteligentnych usług zabezpieczeń opartych na doświadczeniu 3 500 specjalistów od cyberbezpieczeństwa.

Skorzystaj z wbudowanej odporności w celu uniknięcia kosztownych przerw w działaniu.

Skalowanie aplikacji i obciążeń na żądanie

Zwiększ elastyczność dzięki najlepszej w swojej klasie infrastrukturze platformy Azure, która skaluje się odpowiednio do potrzeb biznesowych.

Zmniejsz obciążenie związane z operacjami dzięki w pełni zarządzanym usługom aplikacji i bazy danych na platformie Azure.

Migrowanie dowolnego rodzaju obciążeń o krytycznym znaczeniu na platformę Azure

Pulpity wirtualne

Upraszczaj zarządzanie pulpitami wirtualnymi na platformie Azure za pomocą aplikacji Windows Virtual Desktop. Uruchamiaj wielosesyjny system Windows 10, optymalizuj pakiet Office 365 ProPlus i uzyskuj pomoc techniczną dotyczącą zdalnych środowisk usług danych.

Aplikacje internetowe

Poświęcaj więcej czasu na tworzenie wartości dla swoich klientów, a mniej czasu na zarządzanie infrastrukturą, przenosząc aplikacje internetowe .NET i PHP do usługi Azure App Service.

Bazy danych

Przeprowadź migrację programu SQL Server do usługi Azure Virtual Machines lub w pełni zarządzanej opcji, takiej jak Azure SQL Database. Przenieś usługi MySQL i PostgreSQL do w pełni zarządzanych usług platformy Azure. Ciesz się minimalnym czasem przestoju i wbudowanymi możliwościami wysokiej dostępności, monitorowania oraz zabezpieczania.

SAP

Wprowadź obsługę funkcji analizy, zabezpieczeń i niezawodności platformy Azure do rozwiązania SAP dzięki uproszczonej ścieżce migracji oraz zdobądź informacje o unikatowym partnerstwie między firmami SAP i Microsoft.

Środowiska do tworzenia i testowania oprogramowania

Zwiększaj jakość oprogramowania i zmniejszaj koszty, przenosząc środowiska do tworzenia i testowania oprogramowania na platformę Azure. Szybko wdrażaj setki maszyn wirtualnych na potrzeby tworzenia i testowania oraz zarządzaj nimi.

Poznaj wskazówki, programy i narzędzia, które ułatwią pomyślne korzystanie z platformy Azure

Często zadawane pytania

 • Istnieje wiele korzyści związanych z migracją do chmury, ale większość organizacji wskazuje, że przekonał je jeden lub oba wymienione czynniki:

  • Uproszczenie infrastruktury i zarządzania danymi, a także zmniejszenie kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa oraz skalowalności przez przeniesienie istniejących aplikacji lokalnych do chmury.
  • Osiągnięcie lepszych wyników biznesowych dzięki modernizacji majątku cyfrowego polegającej na zwiększeniu jego elastyczności i dodaniu możliwości chmury.

  Dowiedz się więcej o korzyściach wynikających z migracji do chmury

 • Wszystkie migracje obciążeń do chmury, w tym baz danych, zwykle składają się z sześciu etapów. Niektóre czynniki, takie jak typy obciążeń, złożoność istniejącego majątku cyfrowego i branżowe lub rządowe wymagania dotyczące zgodności, mogą wymagać specjalnego planowania i narzędzi, ale ogólny schemat postępowania składa się niemal zawsze z takich samych sześciu kroków:

  1. Definiowanie strategii: Definiowanie uzasadnienia biznesowego i oczekiwanych wyników.
  2. Planowanie: Dostosowywanie umożliwiających podjęcie działań planów wdrażania do wyników biznesowych.
  3. Przygotowywanie: Przygotowywanie środowiska na planowane zmiany związane z wdrożeniem chmury.
  4. Wdrażanie: Przenoszenie obciążeń do środowiska w chmurze.
  5. Utrzymywanie ładu: Wykonywanie testów porównawczych i implementacja najlepszych rozwiązań dotyczących utrzymywania ładu w środowisku i obciążeniach.
  6. Zarządzanie: Korzystanie ze sprawdzonych metod zarządzania rozwiązaniami hybrydowymi i w chmurze.

  Rozpocznij przenoszenie obciążeń za pomocą usługi Azure Migrate

1 Obliczenia oparte na scenariuszach działających przez 744 godziny/miesiąc przez 12 miesięcy w przypadku pojemności zarezerwowanej na 3 lata. Ceny z 24 października 2018 r. mogą ulec zmianie. Oszczędności oparte na wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w warstwie Krytyczne dla działania firmy w regionie Zachodnie stany USA 2 i przeprowadzane przy użyciu stawki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Obliczenia dla platformy AWS oparte na usługach pulpitu zdalnego dla wersji SQL EE i interfejsu db.r4.2xlarge w regionie Zachodnie stany USA (Oregon) w wielokrotnym wdrożeniu platformy AZ dla wystąpień zarezerwowanych w warstwie Standardowa na 3 lata, cała płatność z góry. Mogą mieć zastosowanie rzeczywiste regionalne ceny i rabaty związane z uczestnictwem w programach. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Oszczędności nie obejmują kosztów pakietu Software Assurance, które mogą różnić się w zależności od umowy dotyczącej licencjonowania zbiorowego. https://azure.microsoft.com/pricing/reserved-vm-instances/

2 Analiza Total Economic ImpactTM firmy Forrester Consulting: Migracja do zarządzanych baz danych usługi Microsoft SQL Azure, zlecona przez firmę Microsoft, Marzec 2020 r. https://azure.microsoft.com/en-us/resources/total-economic-impact-of-migration-to-microsoft-azure-sql-managed-databases/

3 Analiza Total Economic ImpactTM firmy Forrester Consulting: Usługi IaaS platformy Microsoft Azure, zlecona przez firmę Microsoft, Październik 2019. https://azure.microsoft.com/en-us/resources/forrester-economic-impact-azure-iaas/

Uzyskaj wskazówki ekspertów i pomoc techniczną w ramach programu migracji na platformę Azure

Rozpocznij przenoszenie swoich aplikacji, baz danych i infrastruktury za pomocą usługi Azure Migrate