Pomiń nawigację

Azure Data Lake Storage — cennik

Skalowalna, bezpieczna funkcja data lake na potrzeby wydajnej analizy

Azure Data Lake Storage to najbardziej produktywna usługa repozytorium data lake na świecie. Łączy ona możliwości systemu plików zgodnego z usługą Hadoop, ze zintegrowaną hierarchiczną przestrzenią nazw i z dużą skalą i wydajnością usługi Azure Blob Storage, aby przyspieszyć przejście od weryfikacji koncepcji do produkcji.

 1. Usługa jest w pełni zintegrowana z platformą Azure Blob Storage; każda funkcja usługi Blob Storage (integracja Azure Active Directory, szyfrowanie danych magazynowanych, wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii, zautomatyzowane zarządzanie zasadami cyklu życia, zapory kont magazynu itp.) może być używana przez usługę Azure Data Lake Storage
 2. Usługa jest zoptymalizowana pod kątem wiodących aparatów analitycznych w chmurze
 3. Usługa jest ściśle zintegrowana ze wszystkimi elementami stosu usługi Azure Big Data Analytics w celu dostarczania szybkich szczegółowych informacji
 4. Umożliwia ona współistnienie danych analitycznych z danymi obiektów w tym samym magazynie bez zmian programistycznych i kopiowania danych
 5. Działa szybciej niż inne magazyny danych, co przyspiesza działanie obciążeń analitycznych i obniża TCO

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Konto Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 umożliwia dostęp do najnowszych funkcji magazynowych platformy Azure, takich jak magazyn w warstwach Chłodna i Archiwum, przy najniższych cenach za 1 GB danych. Konta tego typu zapewniają dostęp do usługi Data Lake Storage, blokowych obiektów blob, stronicowych obiektów blob, plików i kolejek.

Usługa Azure Data Lake Storage umożliwia organizowanie danych na dwa różne sposoby. Dzięki opcji hierarchicznych przestrzeni nazw klienci mogą organizować swoje dane data lake w ustrukturyzowane katalogi, foldery i pliki. Dzięki płaskim przestrzeniom nazw klienci mogą obsługiwać swoje dane data lake jako magazyny obiektów blob bez struktury. Niezależnie od tych dwóch opcji klienci będą płacić tę samą cenę za magazyn wg informacji w poniższej tabeli. Jednak w przypadku opcji hierarchicznej przestrzeni nazw klienci będą obciążani za dodatkowe metadane skojarzone ze strukturą folderu i katalogu w ramach rachunku.

Magazyn danych

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Kolejne 450 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Ponad 500 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Kolejne 450 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Ponad 500 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne

Rezerwacje pojemności magazynu

Niedostępne Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 rok
Niedostępne Gorąca Chłodna Archiwum Gorąca Chłodna Archiwum
100 TB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
1 PB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
Niedostępne Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 rok
Niedostępne Gorąca Chłodna Archiwum Gorąca Chłodna Archiwum
100 TB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
1 PB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
Niedostępne Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 rok
Niedostępne Gorąca Chłodna Archiwum Gorąca Chłodna Archiwum
100 TB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
1 PB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
Niedostępne Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 rok
Niedostępne Gorąca Chłodna Archiwum Gorąca Chłodna Archiwum
100 TB/miesiąc $- $- ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
1 PB/miesiąc $- $- ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

Transakcja

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- ND Niedostępne
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- ND Niedostępne
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Opłaty za wcześniejsze usunięcie w warstwach Chłodna i Archiwum

Oprócz miesięcznej opłaty za GB danych każdy obiekt blob przeniesiony do warstwy Archiwum podlega opłacie za wcześniejsze usunięcie w tej warstwie w okresie 180 dni. Ponadto w przypadku kont magazynu ogólnego przeznaczenia w wersji 2 każdy obiekt blob przeniesiony do warstwy Chłodna podlega opłacie za wcześniejsze usunięcie w tej warstwie w okresie 30 dni. Ta opłata jest naliczana proporcjonalnie. Jeśli na przykład obiekt blob zostanie przeniesiony do warstwy Archiwum, a następnie usunięty lub przeniesiony do warstwy Gorąca po 45 dniach, klient zostanie obciążony opłatą za wcześniejsze usunięcie za 135 (180 minus 45) dni przechowywania tego obiektu w warstwie Archiwum.

Inne mierniki magazynu metadanych i operacji

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne ND Niedostępne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Indeks (GB/miesiąc) ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne ND Niedostępne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Indeks (GB/miesiąc) ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* $- $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** $- $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Indeks (GB/miesiąc) ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $- ND Niedostępne
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- ND Niedostępne
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie ND Niedostępne
Indeks (GB/miesiąc) ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne ND Niedostępne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Indeks (GB/miesiąc) ND Niedostępne $- ND Niedostępne ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne ND Niedostępne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Indeks (GB/miesiąc) ND Niedostępne $- ND Niedostępne ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* $- $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** $- $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Indeks (GB/miesiąc) $- $- ND Niedostępne ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $- ND Niedostępne
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- ND Niedostępne
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie ND Niedostępne
Indeks (GB/miesiąc) ND Niedostępne $- ND Niedostępne ND Niedostępne

*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path

**Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Ceny transferu danych dla usługi ADLS

Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa przepustowość wykorzystywaną do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure. Ta opłata jest również stosowana, gdy zmieniasz ustawienie replikacji konta z LRS na GRS lub RA-GRS. Zobacz Ceny transferu danych na stronie cennika obiektów blob.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Data Lake Storage

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Data Lake Storage.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Data Lake Storage.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Data Lake Storage.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Data Lake Storage

 • Usługa Azure Data Lake Storage jest zoptymalizowana pod kątem uruchamiania obciążeń analitycznych dla danych bez struktury. Azure Data Lake Storage jest zoptymalizowane pod kątem szybkich operacji we/wy dużej ilości danych, dzięki czemu obciążenia analityczne działają szybciej i obniżają całkowity koszt posiadania dla zadań analitycznych. Ponadto usługa Azure Data Lake Storage zapewnia dodatkową elastyczność organizowania danych w płaskiej lub hierarchicznej przestrzeni nazw.

 • Hierarchiczne przestrzenie nazw pozwalają organizować dane za pomocą struktury folderów i katalogów. Płaska przestrzeń nazw pozwala organizować pliki za pomocą struktury płaskiej, takiej jak magazyn obiektów blob. Hierarchiczna przestrzeń nazw umożliwia operacje, takie jak usunięcia i zmiany nazw folderów w ramach pojedynczej operacji niepodzielnej, co w przypadku płaskiej przestrzeni nazw wymaga szeregu operacji — proporcjonalnie do liczby obiektów w strukturze. W hierarchicznych przestrzeniach nazw przechowywane są dodatkowe metadane struktury katalogów i folderów. Jednak wraz ze wzrostem wolumenu danych hierarchiczne przestrzenie nazw pozwalają utrzymać organizację danych, a co ważniejsze, zapewniają lepszą wydajność magazynowania zadań analitycznych, co obniża całkowity koszt posiadania uruchamiania takich zadań.

  • Rozliczanie w przypadku płaskich przestrzeni nazw

  Załóżmy, że przechowujesz 120 TB danych przez cały miesiąc w usłudze Azure Data Lake Storage przy użyciu płaskich przestrzeni nazw w warstwie „Gorąca”. W tym miesiącu wykonasz 100 milionów operacji i przyjmijmy, że rozmiar każdej operacji to 6 MB. Co więcej, załóżmy, że 20% tych operacji to operacje zapisu, a pozostałe 80% są operacjami odczytu. Na koniec załóżmy, że w ciągu miesiąca zmienisz nazwę 10 tys. katalogów.

  W przypadku płaskich przestrzeni nazw nie będą naliczane dodatkowe opłaty za metadane związane z plikami i folderami, dlatego zostanie naliczona opłata za 120 TB danych. Ponadto, ponieważ każda operacja ma rozmiar 6 MB, zostaną naliczone dwie transakcje na operację (4 MB + 2 MB), ponieważ każde 4 MB odczytu lub zapisu danych jest rozliczane jako transakcja. Operacje zmiany nazw katalogów są naliczane przy użyciu oddzielnego miernika.

  Koszt zostanie obliczony w ten sposób:

  Zużycie zasobów Użycie Cena Koszt miesięczny
  Storage 120 TB

  $- za pierwsze 50 TB

  $- za kolejne 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 70 TB = $-

  Łącznie $-
  Transakcje Operacje zapisu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 20 mln = $-

  Operacje odczytu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 80 mln = $-

  Łącznie $-
  Zmiany nazw katalogów 10 000 $- na 100 $- na 100 * 10 000 = $-
  Razem koszt miesięczny:

  Storage

  Transakcje

  Zmiany nazw katalogów

  Razem koszt miesięczny

  $-

  $-

  $-

  $-

  • Rozliczanie w przypadku hierarchicznych przestrzeni nazw

  Załóżmy, że przechowujesz 120 TB danych przez cały miesiąc w usłudze Azure Data Lake Storage przy użyciu hierarchicznej przestrzeni nazw w warstwie „Gorąca”. W tym miesiącu wykonasz 100 milionów operacji i przyjmijmy, że rozmiar każdej operacji to 6 MB. Co więcej, załóżmy, że 20% tych operacji to operacje zapisu, a pozostałe 80% są operacjami odczytu. Na koniec załóżmy, że w ciągu miesiąca zmienisz nazwę 10 tys. katalogów.

  W przypadku hierarchicznych przestrzeni nazw będą naliczane dodatkowe opłaty za metadane związane z plikami i folderami, dlatego zostanie naliczona nieco wyższa opłata za 120 TB danych. Ponadto, ponieważ każda operacja ma rozmiar 6 MB, zostaną naliczone dwie transakcje na operację (4 MB + 2 MB), ponieważ każde 4 MB odczytu lub zapisu danych jest rozliczane jako transakcja. Operacje zmiany nazw katalogów są naliczane przy użyciu oddzielnego miernika.

  Koszt zostanie obliczony w ten sposób:

  Zużycie zasobów Użycie Cena Koszt miesięczny
  Storage 132 TB

  $- za pierwsze 50 TB

  $- za kolejne 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 82 TB = $-

  Łącznie $-
  Transakcje Operacje zapisu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 20 mln = $-

  Operacje odczytu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 80 mln = $-

  Łącznie $-
  Zmiany nazw katalogów 10 000 $- na 100 $- na 100 * 10 000 = $-
  Razem koszt miesięczny:

  Storage

  Transakcje

  Zmiany nazw katalogów

  Razem koszt miesięczny

  $-

  $-

  $-

  $-

 • Tak, większe pliki zapewniają lepszą wydajność analizy i są bardziej ekonomiczne. W przypadku plików o rozmiarze większym niż 4 MB, Azure Data Lake Storage rozlicza transakcję za każdy odczytany lub zapisany blok danych o rozmiarze 4 MB. W przypadku plików o rozmiarze mniejszym niż 4 MB zostanie naliczona opłata za pełną transakcję.

  Co ważne, usługa Azure Data Lake Storage jest wysoce zoptymalizowana pod kątem szybszego działania na większych plikach. Oznacza to, że zadania analityczne będą działać szybciej podczas operacji na większych plikach, co jeszcze bardziej poprawi TCO dla uruchamiania zadań analitycznych.

Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage — często zadawane pytania

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage pomaga obniżyć koszt magazynowania danych w blokowych obiektach blob lub w usłudze Azure Data Lake Storage, jeśli zdecydujesz się na roczną lub trzyletnią subskrypcję usługi Azure Storage.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage udostępnia opcje zakupu pojemności magazynu w warstwie Standardowa w jednostkach 100 TB i 1 PB w blokach miesięcznych na okres jednego roku lub trzech lat. Aby zakupić pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage, możesz wybrać wymaganą liczbę jednostek dla warstwy magazynu Gorąca, Chłodna lub Archiwum w dowolnej z dostępnych opcji nadmiarowości magazynu (np. LRS, ZRS, GRS) i dla konkretnego regionu (np. Zachodnie stany USA 2). Ponadto możesz wybrać jednorazową zapłatę z góry lub płatności miesięczne.

  Rozpoczynanie pracy w witrynie Azure Portal.

 • Obecnie rezerwacje są dostępne dla bloków 100 TB i 1 PB, z wyższymi rabatami w przypadku bloków 1 PB. W środowisku zakupu rezerwacji za pośrednictwem witryny Azure Portal firma Microsoft może dostarczyć rekomendacje na podstawie poprzedniego użycia, aby ułatwić określenie rozmiarów, które należy zakupić.
 • Klienci z umową Enterprise Agreement (EA) mogą kupować pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage, korzystając najpierw z przedpłaty za platformę Azure. Jeśli klient z umową EA wykorzystał już całą przedpłatę za platformę Azure, nadal może kupić pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage, przy czym ten zakup zostanie zafakturowany jako jednorazowa płatność z góry na następnej fakturze z rozliczeniem nadwyżki.

  W przypadku zakupów za pośrednictwem witryny Azure.com w momencie zakupu karta kredytowa klienta jest obciążana pełną kwotą należności (lub ustalonej płatności miesięcznej) za rezerwacje usługi Azure Storage.

 • Natychmiast po sfinalizowaniu zakupu. Jeśli zakup zostanie dokonany w środku miesiąca, zarezerwowana ilość zostanie rozliczona proporcjonalnie w tym miesiącu.

 • Pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage można zakupić w zakresie pojedynczej subskrypcji lub udostępnionej grupy zasobów. W związku z tym rezerwacja jest stosowana do użycia agregowanego w zakupionym zakresie i nie można jej ograniczyć do konkretnego konta magazynu, kontenera lub obiektu w subskrypcji.

 • Nie, wszystkie zakupy są dokonywane tylko na poziomie subskrypcji. Zakupów nie można podzielić między kilka subskrypcji.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage umożliwia zakup pojemności magazynu danych dla magazynu w warstwie Standardowa (GPv2) i kont Blob Storage. Zakupiona pojemność może być używana dla blokowych obiektów blob i w usłudze Azure Data Lake Storage. Obecnie usługa Premium Storage, inne typy magazynu (dyski zarządzane, pliki, kolejki, stronicowe obiekty blob i tabele), opłaty za wcześniejsze usunięcie, operacje i transfer danych nie są uwzględniane w pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage jest kupowana dla konkretnego regionu (np. Zachodnie stany USA 2 lub dowolny inny wybrany region), warstwy magazynu (np. gorąca, chłodna lub archiwum) i nadmiarowości (np. LRS, GRS lub ZRS), dlatego nie mogą być używane poza tymi konstrukcjami. Zawsze możesz zakupić dodatkową pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage dla swojego magazynu danych w innych regionach lub nadmiarowościach.

 • Wybierz menu „Rezerwacje” po lewej stronie witryny Azure Portal, aby wyświetlić wszystkie szczegóły pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage skojarzone z Twoim kontem. Po prawej stronie zostaną wyświetlone wszystkie szczegóły zakupionej pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage.

 • W przypadku wymiany klient otrzymuje zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanej ilości. Całość zwrotu jest odejmowana od ceny zakupu nowej pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage. Anulowanie powoduje zakończenie pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage, a Ty otrzymujesz proporcjonalny zwrot kosztów wyliczany na podstawie pozostałego okresu użytkowania pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage pomniejszony o 12-procentową opłatę za wcześniejsze zakończenie.

 • Liczba wymian, których możesz dokonać, nie jest niczym ograniczona. Ponadto z wymianą nie jest związana żadna opłata. Nowo zakupiona pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage musi mieć wartość równą lub większą niż proporcjonalne środki z pierwotnie zakupionej pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage. Ponadto pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage można wymienić tylko na inną pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage.

 • Pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage możesz anulować w dowolnym momencie (maksymalnie $50000 rocznie). Po anulowaniu pozostałe miesiące pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage zostaną zwrócone do firmy Microsoft z uwzględnieniem opłaty za wcześniejsze zakończenie w wysokości 12%. Pozostałe saldo (proporcjonalnie do użycia) pomniejszone o opłatę zostanie zwrócone w ramach pierwotnego zakupu.

 • Jeśli zdecydujesz się wymienić swoją pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage (np. wymienić zakupione 7 jednostek bloku 100 TB na 1 jednostkę bloku 1 PB), możesz zainicjować wymianę w portalu zarządzania i wyświetlić spis zasobów pojemności zarezerwowanych platformy Azure. Kliknij zakupioną pojemność. Na pasku poleceń zostaną wyświetlone dwa przyciski „Zwrot” i „Wymiana”. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostanie otwarty bilet pomocy technicznej wstępnie wypełniony wszystkimi szczegółami pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage. Po wysłaniu żądanie zostanie przetworzone i zostanie wysłana wiadomość e-mail, aby potwierdzić zakończenie żądania.

 • Otrzymasz powiadomienia e-mail 30 dni przed wygaśnięciem oraz ponownie w momencie wygaśnięcia. Po wygaśnięciu rezerwacji wdrożona pojemność będzie nadal działać, a opłaty będą naliczane przy użyciu aktualnej stawki dla płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Załóżmy, że zakupiono 100 TB pojemności zarezerwowanej na 1 rok dla gorącego magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) w regionie Zachodnie stany USA 2.

  Cena 100 TB pojemności zarezerwowanej za magazyn danych LRS w warstwie Gorąca (Zachodnie stany USA 2) = $18540.

  Możesz zapłacić pełną kwotę z góry lub płacić stałe miesięczne raty $- każdego miesiąca przez następne 12 miesięcy. Załóżmy, że wybrano plan płatności miesięcznych za rezerwację.

  Scenariusz 1: jeśli w dowolnym miesiącu w okresie rezerwacji wykorzystasz 101 TB, Twój rachunek będzie obejmował kwotę $- za 100 TB pojemności zarezerwowanej i $19 za 1 TB po cenach w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Całkowity rachunek za ten miesiąc wynosi teraz $1564.

  Scenariusz 2: jeśli w dowolnym miesiącu w okresie rezerwacji wykorzystasz 80 TB pojemności, Twój rachunek będzie obejmował kwotę $- za 100 TB pojemności zarezerwowanej.

 • Jeśli zmienisz konto magazynu z RA-GRS na GRS lub LRS, to konto będzie rozliczane jako konto RA-GRS przez kolejne 30 po dniu konwersji. Jeśli zmienisz konto magazynu z RA-GZRS na GZRS/ZRS, to konto będzie rozliczane jako konto RA-GRS przez kolejne 30 po dniu konwersji.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze