Cennik usługi Azure Data Lake Storage Gen2

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn usługi Data Lake zbudowany na bazie usługi Blob Storage

Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 to najwydajniejsza na świecie usługa Data Lake. Połączono w niej zaawansowane możliwości systemu plików zgodnego z rozwiązaniem Hadoop ze zintegrowaną hierarchiczną przestrzenią nazw z ogromną skalą i przystępnością cenową usługi Azure Blob Storage, aby przyspieszyć przechodzenie od weryfikacji koncepcji do produkcji.

 1. Jest ona w pełni zintegrowana z platformą Azure Blob Storage. W usłudze Azure Data Lake Storage można używać każdej funkcji usługi Blob Storage (integracji z usługą Azure Active Directory, szyfrowania danych w stanie spoczynku, wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii, zautomatyzowanego zarządzania zasadami cyklu życia, zapór kont magazynu itp.).
 2. Jest zoptymalizowana pod kątem obsługi wiodących aparatów analizy w chmurze.
 3. Jest ściśle zintegrowana ze wszystkimi elementami stosu Azure Big Data Analytics, aby zapewniać szybki wgląd w szczegółowe informacje.
 4. Umożliwia współistnienie danych analitycznych z danymi obiektów w tym samym magazynie bez zmian programistycznych ani kopiowania danych.
 5. Działa szybciej niż inne magazyny danych, dzięki czemu także obciążenia analityczne działają szybciej, co obniża całkowity koszt posiadania.

Konto Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 umożliwia dostęp do najnowszych funkcji magazynowych platformy Azure, takich jak magazyn w warstwach Chłodna i Archiwum, przy najniższych cenach za 1 GB danych. Konta tego typu zapewniają dostęp do usługi Data Lake Storage, blokowych obiektów blob, stronicowych obiektów blob, plików i kolejek.

Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 umożliwia dwa różne sposoby organizacji danych. W przypadku opcji hierarchicznej przestrzeni nazw klient może organizować usługę Data Lake za pomocą struktury katalogów, folderów i plików. W przypadku opcji płaskiej przestrzeni nazw klient może używać usługi Data Lake jako magazynu obiektów blob bez struktury. Niezależnie od wyboru opcji klienci płacą za magazyn według tych samych stawek, zgodnie z poniższą tabelą. Jednak klienci z opcją hierarchicznej przestrzeni nazw są obciążani w ramach rachunków opłatami za dodatkowe metadane związane ze strukturą folderów i katalogów.

Ceny magazynowania danych

Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 450 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 450 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 450 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB ND
Ponad 450 TB / miesiąc $- za GB $- za GB ND
Ponad 500 TB / miesiąc $- za GB $- za GB ND
Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 450 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 450 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 450 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB ND
Ponad 450 TB / miesiąc $- za GB $- za GB ND
Ponad 500 TB / miesiąc $- za GB $- za GB ND

Ceny transakcji

Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- ND
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- ND
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile
Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $-
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- ND
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- ND
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Opłaty za wcześniejsze usunięcie w warstwie Archiwum

Oprócz miesięcznej opłaty za GB danych każdy obiekt blob przeniesiony do warstwy Archiwum podlega opłacie za wcześniejsze usunięcie w tej warstwie w okresie 180 dni. Ta opłata jest naliczana proporcjonalnie. Jeśli na przykład obiekt blob zostanie przeniesiony do warstwy Archiwum, a następnie usunięty lub przeniesiony do warstwy Gorąca po 45 dniach, klient zostanie obciążony opłatą za wcześniejsze usunięcie odpowiadającą 135 (180 minus 45) dniom przechowywania tego obiektu w warstwie Archiwum.

Inne mierniki magazynu metadanych i operacji

Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)* $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND ND ND
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)* $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND ND ND
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)* $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND ND ND
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- ND
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)* $- $- ND
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- ND
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- ND
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie Bezpłatnie ND
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND ND ND
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory,RenamePath,RenamePathDir
Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)* $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) $- ND ND
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)* $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) $- ND ND
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)* $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) $- ND ND
Operacje listy i tworzenia kontenera (za 10 000) $- $- ND
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)* $- $- ND
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- ND
Pobieranie danych (za GB) Bezpłatnie $- ND
Zapisywanie danych (za GB) Bezpłatnie Bezpłatnie ND
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) $- ND ND
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory,RenamePath,RenamePathDir

Ceny transferu danych dla usługi ADLS Gen2

Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa przepustowość wykorzystywaną do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure. Ta opłata jest również stosowana, gdy zmieniasz ustawienie replikacji konta z LRS na GRS lub RA-GRS. Zobacz Ceny transferu danych na stronie cennika obiektów blob.

Często zadawane pytania

 • Usługa Azure Data Lake Storage jest zoptymalizowana pod kątem uruchamiania obciążeń analitycznych na danych bez struktury. Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 jest zoptymalizowana pod kątem szybkiej obsługi wejścia/wyjścia dużych ilości danych, co pozwala na szybsze działanie obciążeń analitycznych i obniżenie całkowitego kosztu posiadania zadań analitycznych. Ponadto usługa Azure Data Lake Storage Gen2 zapewnia większą elastyczność organizowania danych za pomocą płaskiej lub hierarchicznej przestrzeni nazw.

 • Hierarchiczne przestrzenie nazw pozwalają organizować dane za pomocą struktury folderów i katalogów. Płaska przestrzeń nazw pozwala organizować pliki za pomocą struktury płaskiej, takiej jak magazyn obiektów blob. Hierarchiczna przestrzeń nazw umożliwia operacje, takie jak usunięcia i zmiany nazw folderów w ramach pojedynczej operacji niepodzielnej, co w przypadku płaskiej przestrzeni nazw wymaga szeregu operacji — proporcjonalnie do liczby obiektów w strukturze. W hierarchicznych przestrzeniach nazw przechowywane są dodatkowe metadane struktury katalogów i folderów. Jednak wraz ze wzrostem wolumenu danych hierarchiczne przestrzenie nazw pozwalają utrzymać organizację danych, a co ważniejsze, zapewniają lepszą wydajność magazynowania zadań analitycznych, co obniża całkowity koszt posiadania uruchamiania takich zadań.

  • Rozliczanie w przypadku płaskich przestrzeni nazw

  Przykład: przez cały miesiąc przechowujesz 120 TB danych w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 z płaskimi przestrzeniami nazw w warstwie Gorąca. W ciągu tego miesiąca wykonujesz na tych danych 100 mln operacji, a rozmiar każdej operacji to 6 MB. Załóżmy dodatkowo, że 20% tych operacji to operacje zapisu, a 80% — odczytu. Na koniec załóżmy, że w ciągu tego miesiąca zmieniasz nazwy 10 000 katalogów.

  W przypadku płaskich przestrzeni nazw nie poniesiesz dodatkowych opłat za metadane związane z plikami i folderami, w związku z czym zostaną naliczone opłaty za 120 TB danych. Ponadto, ponieważ każda operacja ma rozmiar 6 MB, zostaną naliczone opłaty za dwie transakcje na każdą operację (4 MB + 2 MB), gdyż każde 4 MB odczytanych lub zapisanych danych jest rozliczane jako transakcja. Ostatnie opłaty, za zmiany nazw katalogów, zostaną naliczone za pomocą osobnego licznika.

  Poniżej przedstawiono wyliczenia łącznego kosztu:

  Zużycie zasobów Użycie Cena Koszt miesięczny
  Storage 120 TB

  $- za pierwsze 50 TB

  $- za kolejne 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 70 TB = $-

  Łącznie $-
  Transakcje Operacje zapisu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 20 mln = $-

  Operacje odczytu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 80 mln = $-

  Łącznie $-
  Zmiany nazw katalogów 10 000 $- na 100 $- na 100 * 10 000 = $-
  Razem koszt miesięczny:

  Storage

  Transakcje

  Zmiany nazw katalogów

  Razem koszt miesięczny

  $-

  $-

  $-

  $-


  • Rozliczanie w przypadku hierarchicznych przestrzeni nazw

  Przykład: przez cały miesiąc przechowujesz 120 TB danych w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 z hierarchicznymi przestrzeniami nazw w warstwie Gorąca. W ciągu tego miesiąca wykonujesz na tych danych 100 mln operacji, a rozmiar każdej operacji to 6 MB. Załóżmy dodatkowo, że 20% tych operacji to operacje zapisu, a 80% — odczytu. Na koniec załóżmy, że w ciągu tego miesiąca zmieniasz nazwy 10 000 katalogów.

  W przypadku hierarchicznych przestrzeni nazw poniesiesz dodatkowe opłaty za metadane związane z plikami i folderami, w związku z czym zostaną naliczone opłaty nieco wyższe niż za 120 TB danych. Ponadto, ponieważ każda operacja ma rozmiar 6 MB, zostaną naliczone opłaty za dwie transakcje na każdą operację (4 MB + 2 MB), gdyż każde 4 MB odczytanych lub zapisanych danych jest rozliczane jako transakcja. Ostatnie opłaty, za zmiany nazw katalogów, zostaną naliczone za pomocą osobnego licznika.

  Poniżej przedstawiono wyliczenia łącznego kosztu:

  Zużycie zasobów Użycie Cena Koszt miesięczny
  Storage 132 TB

  $- za pierwsze 50 TB

  $- za kolejne 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 82 TB = $-

  Łącznie $-
  Transakcje Operacje zapisu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 20 mln = $-

  Operacje odczytu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 80 mln = $-

  Łącznie $-
  Zmiany nazw katalogów 10 000 $- na 100 $- na 100 * 10 000 = $-
  Razem koszt miesięczny:

  Storage

  Transakcje

  Zmiany nazw katalogów

  Razem koszt miesięczny

  $-

  $-

  $-

  $-

 • Tak, większe pliki są bardziej opłacalne i zapewniają większą wydajność analityczną. W przypadku plików o rozmiarze ponad 4 MB usługa Azure Data Lake Storage Gen2 oferuje niższą cenę za każdy odczytany blok danych o rozmiarze 4 MB powyżej pierwszych 4 MB. Odczytanie pojedynczego pliku o rozmiarze 16 MB jest tańsze niż odczytanie 4 plików po 4 MB każdy. W obu przypadkach całkowita liczba transakcji wynosi 4. Jednak ostatnie 12 MB, odczytane za pomocą trzech transakcji, jest w przypadku pliku o rozmiarze 16 MB tańsze, dzięki czemu całkowity koszt odczytania tego pliku jest mniejszy niż odczytania 4 plików o rozmiarach po 4 MB.

  Co ważniejsze, usługa Azure Data Lake Storage Gen2 jest wysoce zoptymalizowana pod kątem szybszej obsługi większych plików. Oznacza to, że zadania analityczne działają szybciej, gdy przetwarzają większe pliki, co dodatkowo obniża całkowity koszt posiadania uruchamiania zadań analitycznych.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji