Cennik usługi Azure Data Lake Storage Gen2

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn usługi Data Lake zbudowany na bazie usługi Blob Storage

Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 to najwydajniejsza na świecie usługa Data Lake. Połączono w niej zaawansowane możliwości systemu plików zgodnego z rozwiązaniem Hadoop ze zintegrowaną hierarchiczną przestrzenią nazw z ogromną skalą i przystępnością cenową usługi Azure Blob Storage, aby przyspieszyć przechodzenie od weryfikacji koncepcji do produkcji.

 1. Jest ona w pełni zintegrowana z platformą Azure Blob Storage. W usłudze Azure Data Lake Storage można używać każdej funkcji usługi Blob Storage (integracji z usługą Azure Active Directory, szyfrowania danych w stanie spoczynku, wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii, zautomatyzowanego zarządzania zasadami cyklu życia, zapór kont magazynu itp.).
 2. Jest zoptymalizowana pod kątem obsługi wiodących aparatów analizy w chmurze.
 3. Jest ściśle zintegrowana ze wszystkimi elementami stosu Azure Big Data Analytics, aby zapewniać szybki wgląd w szczegółowe informacje.
 4. Umożliwia współistnienie danych analitycznych z danymi obiektów w tym samym magazynie bez zmian programistycznych ani kopiowania danych.
 5. Działa szybciej niż inne magazyny danych, dzięki czemu także obciążenia analityczne działają szybciej, co obniża całkowity koszt posiadania.

Konto Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 umożliwia dostęp do najnowszych funkcji magazynowych platformy Azure, takich jak magazyn w warstwach Chłodna i Archiwum, przy najniższych cenach za 1 GB danych. Konta tego typu zapewniają dostęp do usługi Data Lake Storage, blokowych obiektów blob, stronicowych obiektów blob, plików i kolejek.

Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 umożliwia dwa różne sposoby organizacji danych. W przypadku opcji hierarchicznej przestrzeni nazw klient może organizować usługę Data Lake za pomocą struktury katalogów, folderów i plików. W przypadku opcji płaskiej przestrzeni nazw klient może używać usługi Data Lake jako magazynu obiektów blob bez struktury. Niezależnie od wyboru opcji klienci płacą za magazyn według tych samych stawek, zgodnie z poniższą tabelą. Jednak klienci z opcją hierarchicznej przestrzeni nazw są obciążani w ramach rachunków opłatami za dodatkowe metadane związane ze strukturą folderów i katalogów.

Ceny magazynowania danych

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Kolejne 450 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Ponad 500 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc ND Niedostępne $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Pierwszy 50 terabajt (TB)/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Kolejne 450 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne
Ponad 500 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB ND Niedostępne

Rezerwacje pojemności magazynu

Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 rok
Gorąca Chłodna Archiwum Gorąca Chłodna Archiwum
100 TB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
1 PB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 rok
Gorąca Chłodna Archiwum Gorąca Chłodna Archiwum
100 TB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
1 PB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 rok
Gorąca Chłodna Archiwum Gorąca Chłodna Archiwum
100 TB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
1 PB/miesiąc $- $- $- $- $- $-
Rezerwacja na 1 rok Rezerwacja na 3 rok
Gorąca Chłodna Archiwum Gorąca Chłodna Archiwum
100 TB/miesiąc $- $- ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
1 PB/miesiąc $- $- ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne

Ceny transakcji

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- ND Niedostępne
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) ND Niedostępne $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- $-
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- $-
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Operacje zapisu* (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- ND Niedostępne
Operacje odczytu** (każde 4 MB, na 10 000) $- $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zeskanowane (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Przyspieszanie zapytań — dane zwrócone (za GB) ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: ReadFile, ListFilesystemFile

Opłaty za wcześniejsze usunięcie w warstwach Chłodna i Archiwum

Oprócz miesięcznej opłaty za GB danych każdy obiekt blob przeniesiony do warstwy Archiwum podlega opłacie za wcześniejsze usunięcie w tej warstwie w okresie 180 dni. Ponadto w przypadku kont magazynu ogólnego przeznaczenia w wersji 2 każdy obiekt blob przeniesiony do warstwy Chłodna podlega opłacie za wcześniejsze usunięcie w tej warstwie w okresie 30 dni. Ta opłata jest naliczana proporcjonalnie. Jeśli na przykład obiekt blob zostanie przeniesiony do warstwy Archiwum, a następnie usunięty lub przeniesiony do warstwy Gorąca po 45 dniach, klient zostanie obciążony opłatą za wcześniejsze usunięcie za 135 (180 minus 45) dni przechowywania tego obiektu w warstwie Archiwum.

Inne mierniki magazynu metadanych i operacji

Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne ND Niedostępne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne ND Niedostępne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* $- $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** $- $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $- ND Niedostępne
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- ND Niedostępne
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie ND Niedostępne
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne ND Niedostępne
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path **Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir
Premium Gorąca Chłodna Archiwum
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne ND Niedostępne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND Niedostępne $- ND Niedostępne ND Niedostępne
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne ND Niedostępne $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND Niedostępne $- ND Niedostępne ND Niedostępne
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* $- $- $- $-
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** $- $- $- $-
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $- $-
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- $-
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) $- $- ND Niedostępne ND Niedostępne
Iteracyjne operacje odczytu (za 10,000)* ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Iteracyjne operacje zapisu (w setkach)** ND Niedostępne $- $- ND Niedostępne
Wszystkie inne operacje (w 10 tys.) z wyjątkiem usuwania, które jest bezpłatne $- $- $- ND Niedostępne
Pobieranie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie $- ND Niedostępne
Zapisywanie danych (za GB) ND Niedostępne Bezpłatnie Bezpłatnie ND Niedostępne
Magazynowanie metadanych (GB/miesiąc) ND Niedostępne $- ND Niedostępne ND Niedostępne
*Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje odczytu: List Filesystem i List Path **Następujące wywołania interfejsu API są uważane za iteracyjne operacje zapisu: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Ceny transferu danych dla usługi ADLS Gen2

Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa przepustowość wykorzystywaną do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure. Ta opłata jest również stosowana, gdy zmieniasz ustawienie replikacji konta z LRS na GRS lub RA-GRS. Zobacz Ceny transferu danych na stronie cennika obiektów blob.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 — często zadawane pytania

 • Usługa Azure Data Lake Storage jest zoptymalizowana pod kątem uruchamiania obciążeń analitycznych na danych bez struktury. Usługa Azure Data Lake Storage Gen2 jest zoptymalizowana pod kątem szybkiej obsługi wejścia/wyjścia dużych ilości danych, co pozwala na szybsze działanie obciążeń analitycznych i obniżenie całkowitego kosztu posiadania zadań analitycznych. Ponadto usługa Azure Data Lake Storage Gen2 zapewnia większą elastyczność organizowania danych za pomocą płaskiej lub hierarchicznej przestrzeni nazw.

 • Hierarchiczne przestrzenie nazw pozwalają organizować dane za pomocą struktury folderów i katalogów. Płaska przestrzeń nazw pozwala organizować pliki za pomocą struktury płaskiej, takiej jak magazyn obiektów blob. Hierarchiczna przestrzeń nazw umożliwia operacje, takie jak usunięcia i zmiany nazw folderów w ramach pojedynczej operacji niepodzielnej, co w przypadku płaskiej przestrzeni nazw wymaga szeregu operacji — proporcjonalnie do liczby obiektów w strukturze. W hierarchicznych przestrzeniach nazw przechowywane są dodatkowe metadane struktury katalogów i folderów. Jednak wraz ze wzrostem wolumenu danych hierarchiczne przestrzenie nazw pozwalają utrzymać organizację danych, a co ważniejsze, zapewniają lepszą wydajność magazynowania zadań analitycznych, co obniża całkowity koszt posiadania uruchamiania takich zadań.

  • Rozliczanie w przypadku płaskich przestrzeni nazw

  Przykład: przez cały miesiąc przechowujesz 120 TB danych w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 z płaskimi przestrzeniami nazw w warstwie Gorąca. W ciągu tego miesiąca wykonujesz na tych danych 100 mln operacji, a rozmiar każdej operacji to 6 MB. Załóżmy dodatkowo, że 20% tych operacji to operacje zapisu, a 80% — odczytu. Na koniec załóżmy, że w ciągu tego miesiąca zmieniasz nazwy 10 000 katalogów.

  W przypadku płaskich przestrzeni nazw nie poniesiesz dodatkowych opłat za metadane związane z plikami i folderami, w związku z czym zostaną naliczone opłaty za 120 TB danych. Ponadto, ponieważ każda operacja ma rozmiar 6 MB, zostaną naliczone opłaty za dwie transakcje na każdą operację (4 MB + 2 MB), gdyż każde 4 MB odczytanych lub zapisanych danych jest rozliczane jako transakcja. Ostatnie opłaty, za zmiany nazw katalogów, zostaną naliczone za pomocą osobnego licznika.

  Poniżej przedstawiono wyliczenia łącznego kosztu:

  Zużycie zasobów Użycie Cena Koszt miesięczny
  Storage 120 TB

  $- za pierwsze 50 TB

  $- za kolejne 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 70 TB = $-

  Łącznie $-
  Transakcje Operacje zapisu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 20 mln = $-

  Operacje odczytu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 80 mln = $-

  Łącznie $-
  Zmiany nazw katalogów 10 000 $- na 100 $- na 100 * 10 000 = $-
  Razem koszt miesięczny:

  Storage

  Transakcje

  Zmiany nazw katalogów

  Razem koszt miesięczny

  $-

  $-

  $-

  $-


  • Rozliczanie w przypadku hierarchicznych przestrzeni nazw

  Przykład: przez cały miesiąc przechowujesz 120 TB danych w usłudze Azure Data Lake Storage Gen2 z hierarchicznymi przestrzeniami nazw w warstwie Gorąca. W ciągu tego miesiąca wykonujesz na tych danych 100 mln operacji, a rozmiar każdej operacji to 6 MB. Załóżmy dodatkowo, że 20% tych operacji to operacje zapisu, a 80% — odczytu. Na koniec załóżmy, że w ciągu tego miesiąca zmieniasz nazwy 10 000 katalogów.

  W przypadku hierarchicznych przestrzeni nazw poniesiesz dodatkowe opłaty za metadane związane z plikami i folderami, w związku z czym zostaną naliczone opłaty nieco wyższe niż za 120 TB danych. Ponadto, ponieważ każda operacja ma rozmiar 6 MB, zostaną naliczone opłaty za dwie transakcje na każdą operację (4 MB + 2 MB), gdyż każde 4 MB odczytanych lub zapisanych danych jest rozliczane jako transakcja. Ostatnie opłaty, za zmiany nazw katalogów, zostaną naliczone za pomocą osobnego licznika.

  Poniżej przedstawiono wyliczenia łącznego kosztu:

  Zużycie zasobów Użycie Cena Koszt miesięczny
  Storage 132 TB

  $- za pierwsze 50 TB

  $- za kolejne 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 82 TB = $-

  Łącznie $-
  Transakcje Operacje zapisu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 20 mln = $-

  Operacje odczytu: Każde 4 MB = 2

  $- na 10 000

  2 * $- na 10 000 * 80 mln = $-

  Łącznie $-
  Zmiany nazw katalogów 10 000 $- na 100 $- na 100 * 10 000 = $-
  Razem koszt miesięczny:

  Storage

  Transakcje

  Zmiany nazw katalogów

  Razem koszt miesięczny

  $-

  $-

  $-

  $-

 • Tak, większe pliki zapewniają większą wydajność analityczną i są bardziej opłacalne. W przypadku plików o rozmiarze ponad 4 MB usługa Azure Data Lake Storage Gen2 rozliczy transakcję za każdy odczytany lub zapisany blok danych o rozmiarze 4 MB powyżej pierwszych 4 MB. W przypadku plików o rozmiarze poniżej 4 MB zostanie naliczona pełna transakcja.

  Co ważniejsze, usługa Azure Data Lake Storage Gen2 jest wysoce zoptymalizowana pod kątem szybszej obsługi większych plików. Oznacza to, że zadania analityczne działają szybciej, gdy przetwarzają większe pliki, co dodatkowo poprawia całkowity koszt posiadania związany z uruchamianiem zadań analitycznych.

Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage — często zadawane pytania

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage pomaga obniżyć koszty magazynu danych dzięki zobowiązaniu na rok lub trzy lata usługi Azure Storage w magazynie blokowych obiektów blob lub usłudze Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage udostępnia opcje zakupu pojemności magazynu w warstwie Standardowa w jednostkach 100 TB i 1 PB w blokach miesięcznych na okres jednego roku lub trzech lat. Aby zakupić pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage, możesz wybrać wymaganą liczbę jednostek dla warstwy magazynu Gorąca, Chłodna lub Archiwum w dowolnej z dostępnych opcji nadmiarowości magazynu (np. LRS, ZRS, GRS) i dla konkretnego regionu (np. Zachodnie stany USA 2). Ponadto możesz wybrać jednorazową zapłatę z góry lub płatności miesięczne.

  Rozpoczynanie pracy w witrynie Azure Portal.

 • Obecnie rezerwacje są dostępne dla bloków 100 TB i 1 PB, z wyższymi rabatami w przypadku bloków 1 PB. W środowisku zakupu rezerwacji za pośrednictwem witryny Azure Portal firma Microsoft może dostarczyć rekomendacje na podstawie poprzedniego użycia, aby ułatwić określenie rozmiarów, które należy zakupić.
 • Klienci z umową Enterprise Agreement (EA) mogą kupować pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage, korzystając najpierw z przedpłaty za platformę Azure. Jeśli klient z umową EA wykorzystał już całą przedpłatę za platformę Azure, nadal może kupić pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage, przy czym ten zakup zostanie zafakturowany jako jednorazowa płatność z góry na następnej fakturze z rozliczeniem nadwyżki.

  W przypadku zakupów za pośrednictwem witryny Azure.com w momencie zakupu karta kredytowa klienta jest obciążana pełną kwotą należności (lub ustalonej płatności miesięcznej) za rezerwacje usługi Azure Storage.

 • Natychmiast po sfinalizowaniu zakupu. Jeśli zakup zostanie dokonany w środku miesiąca, zarezerwowana ilość zostanie rozliczona proporcjonalnie w tym miesiącu.

 • Pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage można zakupić w zakresie pojedynczej subskrypcji lub udostępnionej grupy zasobów. W związku z tym rezerwacja jest stosowana do użycia agregowanego w zakupionym zakresie i nie można jej ograniczyć do konkretnego konta magazynu, kontenera lub obiektu w subskrypcji.

 • Nie, wszystkie zakupy są dokonywane tylko na poziomie subskrypcji. Zakupów nie można podzielić między kilka subskrypcji.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage umożliwia zakupienie pojemności magazynu danych dla magazynu w warstwie Standardowa (GPv2) i kont usługi Blob Storage. Zakupiona pojemność może być używana dla blokowych obiektów blob i usługi Azure Data Lake Storage Gen2. Obecnie usługa Premium Storage, inne typy magazynu (Managed Disks, Files, Queues, Page Blobs i Tables), opłaty za wcześniejsze usunięcie, operacje i transfer danych nie są uwzględniane w pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage jest kupowana dla konkretnego regionu (np. Zachodnie stany USA 2 lub dowolny inny wybrany region), warstwy magazynu (np. gorąca, chłodna lub archiwum) i nadmiarowości (np. LRS, GRS lub ZRS), dlatego nie mogą być używane poza tymi konstrukcjami. Zawsze możesz zakupić dodatkową pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage dla swojego magazynu danych w innych regionach lub nadmiarowościach.

 • Wybierz menu „Rezerwacje” po lewej stronie witryny Azure Portal, aby wyświetlić wszystkie szczegóły pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage skojarzone z Twoim kontem. Po prawej stronie zostaną wyświetlone wszystkie szczegóły zakupionej pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage.

 • W przypadku wymiany klient otrzymuje zwrot środków proporcjonalnie do niewykorzystanej ilości. Całość zwrotu jest odejmowana od ceny zakupu nowej pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage. Anulowanie powoduje zakończenie pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage, a Ty otrzymujesz proporcjonalny zwrot kosztów wyliczany na podstawie pozostałego okresu użytkowania pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage pomniejszony o 12-procentową opłatę za wcześniejsze zakończenie.

 • Liczba wymian, których możesz dokonać, nie jest niczym ograniczona. Ponadto z wymianą nie jest związana żadna opłata. Nowo zakupiona pojemność zarezerwowana usługi Azure Storage musi mieć wartość równą lub większą niż proporcjonalne środki z pierwotnie zakupionej pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage. Ponadto pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage można wymienić tylko na inną pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage.

 • Pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage możesz anulować w dowolnym momencie (maksymalnie $50000 rocznie). Po anulowaniu pozostałe miesiące pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage zostaną zwrócone do firmy Microsoft z uwzględnieniem opłaty za wcześniejsze zakończenie w wysokości 12%. Pozostałe saldo (proporcjonalnie do użycia) pomniejszone o opłatę zostanie zwrócone w ramach pierwotnego zakupu.

 • Jeśli zdecydujesz się wymienić swoją pojemność zarezerwowaną usługi Azure Storage (np. wymienić zakupione 7 jednostek bloku 100 TB na 1 jednostkę bloku 1 PB), możesz zainicjować wymianę w portalu zarządzania i wyświetlić spis zasobów pojemności zarezerwowanych platformy Azure. Kliknij zakupioną pojemność. Na pasku poleceń zostaną wyświetlone dwa przyciski „Zwrot” i „Wymiana”. Po wybraniu odpowiedniej pozycji zostanie otwarty bilet pomocy technicznej wstępnie wypełniony wszystkimi szczegółami pojemności zarezerwowanej usługi Azure Storage. Po wysłaniu żądanie zostanie przetworzone i zostanie wysłana wiadomość e-mail, aby potwierdzić zakończenie żądania.

 • Otrzymasz powiadomienia e-mail 30 dni przed wygaśnięciem oraz ponownie w momencie wygaśnięcia. Po wygaśnięciu rezerwacji wdrożona pojemność będzie nadal działać, a opłaty będą naliczane przy użyciu aktualnej stawki dla płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Załóżmy, że zakupiono 100 TB pojemności zarezerwowanej na 1 rok dla gorącego magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) w regionie Zachodnie stany USA 2.

  Cena 100 TB pojemności zarezerwowanej za magazyn danych LRS w warstwie Gorąca (Zachodnie stany USA 2) = $18540.

  Możesz zapłacić pełną kwotę z góry lub płacić stałe miesięczne raty $- każdego miesiąca przez następne 12 miesięcy. Załóżmy, że wybrano plan płatności miesięcznych za rezerwację.

  Scenariusz 1: jeśli w dowolnym miesiącu w okresie rezerwacji wykorzystasz 101 TB, Twój rachunek będzie obejmował kwotę $- za 100 TB pojemności zarezerwowanej i $19 za 1 TB po cenach w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Całkowity rachunek za ten miesiąc wynosi teraz $1564.

  Scenariusz 2: jeśli w dowolnym miesiącu w okresie rezerwacji wykorzystasz 80 TB pojemności, Twój rachunek będzie obejmował kwotę $- za 100 TB pojemności zarezerwowanej.

 • Jeśli zmienisz konto magazynu z RA-GRS na GRS lub LRS, to konto będzie rozliczane jako konto RA-GRS przez kolejne 30 po dniu konwersji. Jeśli zmienisz konto magazynu z RA-GZRS na GZRS/ZRS, to konto będzie rozliczane jako konto RA-GRS przez kolejne 30 po dniu konwersji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.