Przejdź do głównej zawartości

Azure SQL Managed Instance — cennik

Modernizuj aplikacje SQL Server za pomocą zarządzanego, zawsze aktualnego wystąpienia SQL w chmurze

Wystąpienie zarządzane Azure SQL, należące do rodziny usług baz danych SQL — Azure SQL, łączy największy zakres zgodności aparatu programu SQL Server ze wszystkimi zaletami w pełni zarządzanej i zawsze zielonej platformy dostarczanej jako usługa.

Usługa SQL Managed Instance umożliwia sprawne zmodernizowanie istniejących aplikacji na dużą skalę i osiągnięcie nawet 238-procentowego zwrotu z inwestycji.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Ogólnego przeznaczenia nowej generacji (wersja zapoznawcza)

Oferta ogólnego przeznaczenia nowej generacji jest oparta na najnowszych i najbardziej wydajnych technologiach magazynowania zdalnego dostępnych w usłudze Azure Storage. Efektywnie skaluj wydajność magazynu bez konieczności aprowizowania większej pojemności magazynu lub rdzeni wirtualnych i uzyskaj większą wydajność przy potencjalnie niższych kosztach. Warstwa Ogólnego przeznaczenia nowej generacji jest przeznaczona dla obciążeń bazy danych, które wymagają wysokiej liczby operacji we/wy magazynu oraz przepływności i niskiego opóźnienia dla operacji we/wy odczytu i zapisu.

Standardowa seria (5. generacji)

Procesory logiczne serii Standard (5. generacji) są oparte na procesorach Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, Intel SP8160 (Skylake), Intel Xeon Platinum 8272CL 2,5 GHz (Cascade Lake) i Intel(R) Xeon Scalable 2,8 GHz (Ice Lake). W serii standardowej (5. generacji) 1 rdzeń wirtualny = 1 hiperwątek. Procesor logiczny serii Standard (5. generacji) jest doskonały dla większości serwerów relacyjnych baz danych.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1
4 20,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
8 40,8 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
16 81,6 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
24 122,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
32 163,2 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
40 204 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
64 326,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
80 396 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Seria Premium

Procesory logiczne serii Premium są oparte na najnowszym procesorze Intel(R) Xeon Scalable 2,8 GHz (Ice Lake), 1 rdzeń wirtualny = 1 hiperwątek. Procesor logiczny z serii Premium to doskonałe rozwiązanie dla obciążeń baz danych, które wymagają szybszej wydajności obliczeniowej i pamięci, a także ulepszonego środowiska we/wy i sieci w stosunku do oferty sprzętowej serii Standardowa.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1
4 28 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
6 42 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
8 56 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
10 70 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
12 84 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
16 112 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
20 140 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
24 168 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
32 224 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
40 280 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
48 336 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
56 392 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
64 448 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
80 560 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
96 672 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
128 896 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Seria Premium, zoptymalizowana pod kątem pamięci

Procesory logiczne serii Premium są oparte na najnowszym procesorze Intel(R) Xeon Scalable 2,8 GHz (Ice Lake), 1 rdzeniu wirtualnym = 1 hiperwątku. Ta zoptymalizowana pod kątem pamięci wersja zapewnia prawie dwa razy więcej pamięci na rdzeń wirtualny i doskonale nadaje się do obciążeń bazy danych, które wymagają jeszcze lepszej wydajności pamięci niż standardowa oferta nowej generacji.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1
4 54,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
6 81,6 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
8 108,8 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
10 136 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
12 163,2 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
16 217,6 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
20 272 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
24 326,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
32 435,2 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
40 544 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
48 652,8 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
56 761,6 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
64 870,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
80 1088 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
96 1305,6 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
128 1740,8 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Storage

W warstwie Ogólnego przeznaczenia nowej generacji opłaty są naliczane za magazyn obiektów blob w warstwie Premium aprowizowany dla wystąpienia. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 32 GB do 32 TB z przyrostami co 32 GB.

Storage Cena
Pierwsze 32 GB/wystąpienie/miesiąc Zawarte
Magazyn dodatkowy* $-/GB/miesiąc
*Magazyn jest dostępny w przyrostach co 32 GB aż do pojemności 32 TB (2 TB dla 4 rdzeni wirtualnych). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z limitami zasobów.

Dodatkowe operacje we/wy na sekundę

Możesz skalować liczbę operacji we/wy na sekundę, aby zoptymalizować wydajność operacji intensywnie korzystającej z operacji we/wy. Aprowizowanych dla Ciebie będzie 300 bezpłatnych operacji we/wy na sekundę dla każdego serwera, a opłaty będą naliczane na podstawie użycie dodatkowej liczby operacji we/wy na sekundę, zaokrąglone w górę do pełnej minuty. Zobacz więcej informacji ododatkowej liczbie operacji we/wy na sekundę.

Cena
Operacje we/wy na sekundę/miesiąc $-/liczba operacji we/wy na sekundę

Magazyn kopii zapasowych (przywracanie do punktu w czasie)

Domyślnie kopie zapasowe bazy danych z siedmiu dni są przechowywane w magazynie obiektów blob RA-GRS w warstwie Standardowa. Okres przechowywania można wydłużyć do 35 dni. Wszystkie uszkodzone lub usunięte bazy danych można przywrócić do dowolnego punktu w czasie w trakcie tego okresu. Magazyn jest używany przez cotygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz wykonywane w międzyczasie z dużą częstotliwością kopie zapasowe dzienników transakcji. Koszt kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych, częstotliwości zmian i skonfigurowanego okresu przechowywania. Magazyn kopii zapasowych do rozmiarów równych rozmiarowi bazy danych jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z opłatą za ilość używanych GB/miesiąc. Dowiedz się więcej o automatycznych kopiach zapasowych oraz o sposobie monitorowania kosztów kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Cena
Lokalnie nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Strefowo nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Dostęp do odczytu geograficznie nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Dostęp do odczytu geograficznie strefowo nadmiarowy $-/GB/miesiąc

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
Lokalnie nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Strefowo nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Dostęp do odczytu geograficznie nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Dostęp do odczytu geograficznie strefowo nadmiarowy $-/GB/miesiąc

Zastosowania ogólne

Standardowa seria (5. generacji)

Procesory logiczne serii Standard (5. generacji) są oparte na procesorach Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, Intel SP8160 (Skylake), Intel Xeon Platinum 8272CL 2,5 GHz (Cascade Lake) i Intel(R) Xeon Scalable 2,8 GHz (Ice Lake). W serii standardowej (5. generacji) 1 rdzeń wirtualny = 1 hiperwątek. Procesor logiczny serii Standard (5. generacji) jest doskonały dla większości serwerów relacyjnych baz danych.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 Pojemność zarezerwowana na 1 rok Pojemność zarezerwowana na 3 lata Rezerwacja na 3 lata z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure
4 20,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
8 40,8 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
16 81,6 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
24 122,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
32 163,2 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
40 204 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
64 326,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
80 396 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Seria Premium

Procesory logiczne serii Premium są oparte na najnowszym procesorze Intel(R) Xeon Scalable 2,8 GHz (Ice Lake), 1 rdzeń wirtualny = 1 hiperwątek. Procesor logiczny z serii Premium to doskonałe rozwiązanie dla obciążeń baz danych, które wymagają szybszej wydajności obliczeniowej i pamięci, a także ulepszonego środowiska we/wy i sieci w stosunku do oferty sprzętowej serii Standardowa.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 Pojemność zarezerwowana na 1 rok Pojemność zarezerwowana na 3 lata Rezerwacja na 3 lata z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure
4 28 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
8 56 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
16 112 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
24 168 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
32 224 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
40 280 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
64 448 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
80 560 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Seria Premium, zoptymalizowana pod kątem pamięci

Procesory logiczne serii Premium są oparte na najnowszym procesorze Intel(R) Xeon Scalable 2,8 GHz (Ice Lake), 1 rdzeniu wirtualnym = 1 hiperwątku. Ta zoptymalizowana pod kątem pamięci wersja zapewnia prawie dwa razy więcej pamięci na rdzeń wirtualny i doskonale nadaje się do obciążeń bazy danych, które wymagają jeszcze lepszej wydajności pamięci niż standardowa oferta nowej generacji.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 Pojemność zarezerwowana na 1 rok Pojemność zarezerwowana na 3 lata Rezerwacja na 3 lata z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure
4 54,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
8 108,8 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
16 217,6 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
24 326,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
32 435,2 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
40 544 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
64 870,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Storage

W warstwie Ogólnego przeznaczenia opłaty są naliczane za magazyn obiektów blob w warstwie Premium aprowizowany dla wystąpienia. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 32 GB do 8 TB z przyrostami co 32 GB.

Storage Cena
Pierwsze 32 GB/wystąpienie/miesiąc Zawarte
Magazyn dodatkowy* $-/GB/miesiąc
*Magazyn jest dostępny w przyrostach co 32 GB aż do pojemności 8 TB (2 TB dla 4 rdzeni wirtualnych). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z limitami zasobów.

Magazyn kopii zapasowych (przywracanie do punktu w czasie)

Domyślnie kopie zapasowe bazy danych z siedmiu dni są przechowywane w magazynie obiektów blob RA-GRS w warstwie Standardowa. Okres przechowywania można wydłużyć do 35 dni. Wszystkie uszkodzone lub usunięte bazy danych można przywrócić do dowolnego punktu w czasie w trakcie tego okresu. Magazyn jest używany przez cotygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz wykonywane w międzyczasie z dużą częstotliwością kopie zapasowe dzienników transakcji. Koszt kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych, częstotliwości zmian i skonfigurowanego okresu przechowywania. Magazyn kopii zapasowych do rozmiarów równych rozmiarowi bazy danych jest udostępniany bez dodatkowych opłat. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z opłatą za ilość używanych GB/miesiąc. Dowiedz się więcej o automatycznych kopiach zapasowych oraz o sposobie monitorowania kosztów kopii zapasowych i zarządzania nimi.

Cena
Lokalnie nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Strefowo nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Dostęp do odczytu geograficznie nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Dostęp do odczytu geograficznie strefowo nadmiarowy $-/GB/miesiąc

Długoterminowe przechowywanie

Wiele aplikacji jest stosowanych w celach związanych z prawem, zgodnością lub działalnością biznesową, które wymagają zachowania kopii zapasowych baz danych przez dłuższy czas. Korzystając z funkcji przechowywania długoterminowego (LTR, Long Term Retention), możesz przechowywać pełne kopie zapasowe przez maksymalnie 10 lat. Następnie możesz przywrócić dowolną kopię zapasową jako nową bazę danych. Dowiedz się więcej o przechowywaniu długoterminowym.

Cena
Lokalnie nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Strefowo nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Dostęp do odczytu geograficznie nadmiarowy $-/GB/miesiąc
Dostęp do odczytu geograficznie strefowo nadmiarowy $-/GB/miesiąc

Krytyczne dla działania firmy

Standardowa seria (5. generacji)

Procesory logiczne serii Standard (5. generacji) są oparte na procesorach Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, Intel SP8160 (Skylake), Intel Xeon Platinum 8272CL 2,5 GHz (Cascade Lake) i Intel(R) Xeon Scalable 2,8 GHz (Ice Lake). W serii standardowej (5. generacji) 1 rdzeń wirtualny = 1 hiperwątek. Procesor logiczny serii Standard (5. generacji) jest doskonały dla większości serwerów relacyjnych baz danych.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 Pojemność zarezerwowana na 1 rok Pojemność zarezerwowana na 3 lata Rezerwacja na 3 lata z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure
4 20,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
8 40,8 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
16 81,6 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
24 122,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
32 163,2 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
40 204 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
64 326,4 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
80 396 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-

1Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Seria Premium

Procesory logiczne serii Premium są oparte na najnowszym procesorze Intel(R) Xeon Scalable 2,8 GHz (Ice Lake), 1 rdzeniu wirtualnym = 1 hiperwątku. Procesor logiczny serii Premium doskonale nadaje się do obciążeń bazy danych, które wymagają szybszego obliczania i wydajności pamięci, a także ulepszonego środowiska we/wy i sieci w stosunku do oferty sprzętowej serii Standardowa.

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 Pojemność zarezerwowana na 1 rok Pojemność zarezerwowana na 3 lata Rezerwacja na 3 lata z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure
4 28 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
8 56 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
16 112 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
24 168 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
32 224 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
40 280 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
64 448 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
80 560 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
96 560 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
$-
$-
$-
128 560 Pierwsze 32 GB/miesiąc