Pomiń nawigację

Azure Boards

Planowanie, śledzenie i omawianie pracy między zespołami

Śledź postępy prac dzięki tablicom Kanban, listom prac, pulpitom nawigacyjnym zespołu oraz raportom niestandardowym

Połącz planowanie przebiegu typu „przeciągnij i upuść”, elastyczne śledzenie elementów roboczych i rozbudowane możliwości śledzenia, wybierając idealne rozwiązanie dla wszystkich swoich pomysłów bez względu na ich rozmach.

Stała łączność od pomysłu do wydania

Śledź wszystkie swoje pomysły na każdym etapie programowania i koordynuj pracę swojego zespołu dzięki bezpośredniemu powiązaniu zmian w kodzie z elementami roboczymi.

Gotowe na narzędzia Scrum

Korzystaj z wbudowanych tablic Scrum i narzędzi planistycznych, aby ułatwić swojemu zespołowi przeprowadzanie przebiegów oraz spotkań aktualizacyjnych i planistycznych.

Stworzone z myślą o nowych informacjach

Uzyskaj nowe informacje na temat kondycji i stanu swojego projektu dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym i widżetom pulpitu nawigacyjnego.

Korzystasz już z usługi GitHub? Wypróbuj integrację z usługą Azure Boards.

Zwiększ produktywność zespołu dzięki tablicom, listom prac i przebiegom dla nawet najbardziej złożonych projektów. Po prostu połącz repozytorium GitHub z usługą Azure Boards i zacznij łączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia z elementami roboczymi.

Rozpocznij planowanie kolejnego przebiegu z usługą Azure Boards

Korzystaj ze sprawdzonych narzędzi zwiększających produktywność

Skutecznie wykonuj swoją pracę dzięki prostym i nowoczesnym narzędziom Agile, takim jak tablice Kanban, listy prac, pulpity nawigacyjne i tablice Scrum. Dostosuj narzędzia, aby spełniały wymagania zespołu i umożliwiały łatwe skalowanie w górę.

Pulpity nawigacyjne pokazujące średni czas ukończenia i szybkość pracy zespołu

Dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych

Twórz dopasowane widoki potrzebnych danych, skonfiguruj układ czytelny dla Twojego zespołu i łatwo monitoruj postęp na każdym etapie cyklu życia Twojego projektu.

Wybieranie przepływu pracy

Zacznij od prostego, gotowego przepływu pracy. Skorzystaj z zaawansowanego i elastycznego aparatu do dostosowywania, aby utworzyć przepływ pracy odpowiadający potrzebom Twojego zespołu.

Przeprowadza przepływ pracy przez wszystkie jego etapy — od nowego, przez aktywny i rozwiązany, aż do zamkniętego.

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Usługa Azure Boards współpracuje z Twoimi ulubionymi narzędziami. Przeprowadź integrację z usługami Microsoft Teams i Slack, aby umożliwić stosowanie wydajnej metodyki ChatOps.

Rozszerzenia w witrynie Marketplace

Uzyskaj dostęp do ponad 1,000 rozszerzeń lub utwórz własne.

Wyświetl wszystkie rozszerzenia

Swiss Re

"With Azure DevOps, we can share packages across all projects at Swiss Re—there's nothing but an upside to this."

Alan Wales, starszy architekt rozwiązań, Mienie i wypadki

W jaki sposób firma Microsoft realizuje metodykę DevOps

Zobacz, w jaki sposób w firmie Microsoft wdrożyliśmy metodykę DevOps przez zburzenie barier między zespołami, przyjęcie podejścia prorozwojowego i zastosowanie technologii w celu umożliwienia zmiany. Zobacz, jakie wyzwania stały przed zespołami firmy Microsoft i czego się one nauczyły podczas wdrażania kultury DevOps.