Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Śledź postępy prac za pomocą tablic Kanban, list prac, pulpitów nawigacyjnych zespołu oraz raportów niestandardowych

Połącz planowanie przebiegu typu „przeciągnij i upuść”, elastyczne śledzenie elementów roboczych i rozbudowane możliwości śledzenia, wybierając idealne rozwiązanie dla wszystkich swoich pomysłów bez względu na ich rozmach.

Tablica Kanban w usłudze Azure Boards z nowymi, aktywnymi, przejściowymi i wdrożonymi zadaniami dla zespołu

Stały kontakt od pomysłu do wydania

Śledź wszystkie swoje pomysły na każdym etapie programowania i koordynuj pracę swojego zespołu korzystając z bezpośredniego powiązania zmian w kodzie z elementami roboczymi.

Gotowe w Scrum

Korzystaj z wbudowanych tablic Scrum i narzędzi planistycznych, aby ułatwić swojemu zespołowi przeprowadzanie przebiegów oraz spotkań aktualizacyjnych i planistycznych.

Stworzone z myślą o szczegółowych informacjach

Uzyskaj nowe informacje o kondycji i stanie swojego projektu korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych i widżetów pulpitu nawigacyjnego.

Korzystasz już z usługi GitHub? Wypróbuj integrację z usługą Azure Boards.

Zwiększ produktywność zespołu przy użyciu tablic, listy prac i przebiegów dla nawet najbardziej złożonych projektów. Po prostu połącz repozytorium GitHub z usługą Azure Boards i zacznij łączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia z elementami roboczymi.

Integracja usługi Azure Boards z usługą GitHub

Rozpocznij planowanie kolejnego przebiegu za pomocą usługi Azure Boards

Korzystaj ze sprawdzonych narzędzi zwiększających produktywność

Skutecznie wykonuj swoją pracę korzystając z prostych i nowoczesnych narzędzi Agile, takich jak tablice Kanban, listy prac, pulpity nawigacyjne i tablice Scrum. Dostosuj narzędzia, aby spełniały wymagania zespołu i umożliwiały łatwe skalowanie w górę.

Dzienniki przedstawiające różne zadania przypisane do różnych użytkowników i ich stan
Pulpity nawigacyjne pokazujące średni czas ukończenia i szybkość pracy zespołu

Dostosuj Twoje pulpity nawigacyjne

Twórz dopasowane widoki potrzebnych danych, skonfiguruj układ czytelny dla Twojego zespołu i łatwo monitoruj postęp na każdym etapie cyklu życia Twojego projektu.

Wybierz przepływ pracy

Zacznij od prostego, gotowego przepływu pracy. Skorzystaj z zaawansowanego i elastycznego aparatu do dostosowywania, aby utworzyć przepływ pracy odpowiadający potrzebom Twojego zespołu.

Prowadzi przepływ pracy przez wszystkie etapy — od Nowego do Aktywnego, Rozwiązanego i Zamkniętego.

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Usługa Azure Boards współpracuje z Twoimi ulubionymi narzędziami. Przeprowadź integrację z usługami Microsoft Teams i Slack, aby umożliwić stosowanie wydajnej metodyki ChatOps.

Rozszerzenia w witrynie Marketplace

Uzyskaj dostęp do ponad 1,000 rozszerzeń lub przygotuj własne.

Logo dla usług Docker, Sentry, Timetracker, GitHub i Slack

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotnio dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne kwoty.

W jaki sposób firma Microsoft realizuje metodykę DevOps

Zobacz, w jaki sposób w firmie Microsoft wdrożyliśmy metodykę DevOps przez zburzenie barier między zespołami, przyjęcie podejścia prorozwojowego i zastosowanie technologii w celu umożliwienia zmiany. Zobacz, jakie wyzwania stały przed zespołami firmy Microsoft i czego się one nauczyły podczas wdrażania metodyki DevOps.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfiguruj bezpłatne konto platformy Azure